Anda di halaman 1dari 4

Kelas : PKA

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 23 Februari 2011

Hari : Rabu

Masa : 10.45 – 11.45(60 minit)

Bilangan Murid : 5 orang

Kumpulan Lemah (3 orang Slow Learner)

Kumpulan Sederhana (2 orang Slow Learner)

Tajuk : Nombor Bulat

Sub-topik : 2.3 menentukan nilai nombor

Kemahiran : membolehkan murid menentukan kuantiti nombor dan

membezakan nilai nombor

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

Kumpulan Lemah

1) Menentukan nilai dan kuantiti nombor sekurang-kurangnya 7 dari 10


nombor dengan betul.
2) Membandingkan nilai 7 daripada 10 nombor dengan betul.

Kumpulan Sederhana

1) Menentukan nilai dan kuantiti nombor dengan betul.


2) Membandingkan nilai nombor dengan betul.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, bahasa Arab, Bahasa Inggeris

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membilang nombor 1 hingga 10 dalam kehidupan
seharian.

Penerapan Nilai : Kerjasama, Keberanian, Kejujuran, Kerajinan


Unsur Terapi : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar : bola bewarna,bakul, bekas telur, Lembaran kerja.

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan


Set Lakonan membeli 1. Murid di minta mendengar dan Teknik : lakonan
Induksi sejumlah barang memerhatikan lakonan yang dilakonkan Nilai : jujur,
(5 minit) oleh guru dan pembantu pengurusan pemaaf
murid (PPM).
2. Murid diterangkan kesimpulan dan
pengajaran lakonan.
3. Murid di perkenalkan kaitan dengan topik
Langkah Menentukan nilai / 1. Murid diperkenalkan tajuk pada hari ini. Teknik:
1 kuantiti nombor 2. Murid ditunjukkan konsep kuantiti / nilai Tunjuk cara,
(20 minit) nombor menggunakan bola bewarna dan permainan.
bekas telur. KP: Intrapersonal,
3. Murid diminta meletakkan sejumlah bola Logik matematik
mengikut angka yang disebutkan oleh Terapi :
guru secara rawak. kinestetik,
4. Murid dikehendaki menyebut nilai kuantiti Pengamatan,
bola bewarna mengikut arahan guru. pertuturan
5. Murid dikehendaki membawa bola BBM : bola
bewarna ke kawasan permainan. bewarna, bakul,
6. Murid dikehendaki membaling bola ke bekas telur
dalam bakul yang disediakan. Nilai: berhati-hati,
7. Murid dikehendaki mengira bola yang tolong-menolong.
terdapat didalam bakul sahaja.
8. Murid yang paling banyak berjaya
memasukkan bola ke dalam bakul dikira
pemenang.
Langkah Menentukan nilai 1. Murid ditunjukkan konsep penentuan KP :
2 nombor melalui nilai yang kecil dan besar melalui Intrapersonal,
(20 minit) perbandingan perbandingan kuantiti titik yang dilukis Logik Matematik,
oleh murid. Terapi : Motor
2. Murid dijelaskan secara terperinci halus
dengan membuat bandingan bola di BBM : bola
dalam 2 bekas telur. bewarna,
3. Murid bersoal-jawab dengan guru bakul,bekas telur,
tentang nilai nombor yang besar dan
kecil secara individu.
4. Murid dikehendaki merebut bola yang
dilambungkan oleh guru.
5. Murid dikehendaki mengira bola yang
direbut dan membandingkan jumlah
yang mereka perolehi dengan rakan-
rakan.
6. Murid membandingkan nilai terkecil dan
terbesar antara mereka.
7. Murid diminta mengambil seberapa
banyak yang boleh bola bewarna
dengan menggunakan tangan kanan.
8. Murid diminta mengira kuantiti bola yang
diperolehi dan membandingkan nilai
kuantiti antara mereka.
9. Murid diminta mengambil seberapa
banyak yang boleh bola bewarna
dengan menggunakan tangan kiri pula.
10. Murid diminta mengira kuantiti bola yang
diperolehi dan membandingkan nilai
kuantiti antara mereka dan
membandingkan nilai antara kuantiti dari
tangan kanan dan kiri mereka.
Langkah Latihan pengukuhan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja Teknik: latih tubi
3 kepada murid-murid. Terapi : Motor
(10 minit) Kumpulan lemah halus
1. murid dikehendaki membilang dan BBM : Lembaran
memadankan nilai kuantiti berdasarkan kerja, pensel
gambar. warna
Kumpulan Sederhana
1. murid diminta membilang dan
memadankan nilai dengan angka
2. membulatkan nilai nombor yang lebih
besar.

Penutup Rumusan topik 1. Murid diminta menyebut nombor


(5 minit) mengikut kuantiti bola yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Murid membandingkan nilai yang
ditunjukkan oleh guru samada kecil atau
besar nilai nombor tersebut.
3. Bertepuk tangan mengikut angka yang
disebutkan.

Anda mungkin juga menyukai