Anda di halaman 1dari 4

Kelas : PKA

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 28 Februari 2011

Hari : Isnin

Masa : 11.15 – 12.15(60 minit)

Bilangan Murid : 5 orang

Kumpulan Lemah (3 orang Slow Learner)

Kumpulan Sederhana (2 orang Slow Learner)

Tajuk : Nombor Bulat

Sub-topik : 2.5 mengenal nombor

Kemahiran : membolehkan murid menggunakan nombor dalam kehidupan seharian

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

Kumpulan Lemah

1) Mengenal nombor sekurang-kurangnya 7 dari 11 nombor dengan


betul.

2) Membilang nombor sekurang-kurangnya 7 dari 11 nombor dengan


betul mengikut urutan menaik dan menurun.

Kumpulan Sederhana

1) Mengenal nombor dengan betul.

2) Membilang nombor dengan betul mengikut urutan menaik dan


menurun.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, pendidikan jasmani

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membilang nombor 1 hingga 10 dalam kehidupan
seharian.
Penerapan Nilai : Kerjasama, Keberanian, Kerajinan

Unsur Terapi : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar : kad bernombor, garam, pinggan, batang lidi, Lembaran kerja.

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan


Set Perkaitan topik 1. Murid di minta bersenam dan membuat Teknik : tunjuk
Induksi pergerakan asas dengan membilang cara
(5 minit) sehingga sepuluh. Nilai :
2. Murid di perkenalkan kaitan dengan topik bersemangat
Langkah Mengenal nombor 1. Murid diperkenalkan tajuk pada hari ini. Teknik:
1 2. Murid ditunjukkan nombor dua digit Soal-jawab
(20 minit) bermula dari nombor 10 – 19. KP: Intrapersonal,
3. Murid diperkenalkan konsep rumah Logik matematik
puluh dan rumah sa bagi nombor dua Terapi : carakerja
digit. Pengamatan,
4. Murid dikehendaki menyebut nombor pertuturan
mengikut arahan guru. BBM : batang lidi,
5. Murid dikehendaki menyebut nombor kertas, kad
secara rawak berdasarkan kad nombor bernombor
yang ditunjukkkan guru. Nilai: berhati-hati,
6. Murid dikehendaki menulis nombor tolong-menolong.
secara rawak di atas kertas yang
diberikan.
7. Setelah Berjaya, murid dikehendaki
mencari dan mengambil kad bernombor
mengikut arahan guru di papan putih.
8. Murid dikehendaki menyebut kembali
nombor yang telah mereka perolehi di
papan putih.
9. Murid dikehendaki melakarkan nombor di
atas pinggan yang diletakkan garam.
10. Murid dikehendaki melakarkan
nombor mengikut arahan guru.
11. Murid dikehendaki membersihkan
tangan setelah melakarkan nombor
menggunakan garam di atas pinggan.
Langkah Membilang nombor 1. Murid ditunjukkan konsep membilang KP :
2 dengan menggunakan batang lidi. Intrapersonal,
(20 minit) 2. Murid dikehendaki membilang batang Logik Matematik,
lidi bersama-sama guru sehingga BBM: batang lidi,
nombor 19. kertas, kad
3. Murid dikehendaki bermain permainan bernombor
meneka nombor sambil membilang. Terapi : Motor
4. Murid dikehendaki membilang bersama- halus, pertuturan
sama.
5. Murid dikehendaki berhenti dari
membilang apabila di suruh berhenti dan
memberitahu nombor yang sedang
dibilang.
6. Murid ditunjukkan konsep membilang
secara menurun dan menaik
menggunakan kad bernombor.
7. Murid dikehendaki membilang bersama
guru secara menaik dan menurun.
8. Murid diberi dua keping kertas dan
dikehendaki menulis nombor secara
urutan menaik dan menurun.

Langkah Latihan pengukuhan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja Teknik: latih tubi
3 kepada murid-murid. Terapi : Motor
(10 minit) Kumpulan lemah halus
1. murid dikehendaki menulis nombor BBM : Lembaran
secara berulang kali. kerja, pensel
2. murid dikehendaki mengisi ruang warna
kosong dengan nombor yang
bersesuaian dengan membilang secara
menaik / menurun.
Kumpulan Sederhana
1. murid diminta membilang dan menulis
angka yang betul.
2. murid dikehendaki mengisi ruang
kosong dengan nombor yang
bersesuaian dengan membilang secara
menaik / menurun
Penutup Rumusan topik 1. Murid diminta menyebut nombor
(5 minit) mengikut kad bernombor yang
ditunjukkan guru.
2. Murid membilang nombor secara menaik
dan menurun bersama-sama.