ANALISIS HASIL BELAJAR

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Ulangan Kelas/Semester : BIOLOGI : 3.3 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses pencernaan makanan pada manusia dan hewan :I Banyaknya butir soal : 10 : XI IPA 4/2 Banyaknya Peserta : 44

Skor Yang Diperoleh No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nama Aburizal Rivaldi Zainuri Ach. Rofiqi Octaviano Pradana Ahmad Nurkholis Qudzi Ana Gita Safitri Annuriza Purnamawati Arina Putri Febriane Aufarani Sofia Ayu Mufidah Kartika Sari Darma Indra Prasetyo Desi Adriani Fauzi Dwi Ermawati Dwi Fitriyanti Akbar Elyana Rizqie Dhovairy Erlin Rosalina Fahmi Dayati Fajrul Falah Feriyadi Efendi Fuad Rahmadi Putra Hermawan Ikromah Febrijani Imam Hidayatullah Intan Gita Sasmitha U Kismiatus Sholehah Krisna Dwiyanto Utomo Kurnia Primadiani Putri Kurratul Aini Kurroti Akyun Lina Atiqoh Ahmad Marga Suko Gunawan Maskuroh Moh. Ridho Wahyudi Mohammad Sukkur Muhlis Saputrah Nur Annisah Nurul Jamilah Oktavia Dwi Angrainie Qodarisman Qurratul A yun Rahmatullah Aryadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jml 50 46 47 45 45 47 45 40 38 40 45 45 45 45 45 42 45 45 45 47 50 45 45 40 45 42 45 45 47 45 50 40 50 45 45 40 50 40 50

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 5 0 5

5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 2 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

% Keter capai an 100 92 94 90 90 94 90 80 76 80 90 90 90 90 90 84 90 90 80 94 100 90 100 80 90 84 90 90 94 90 100 80 100 90 90 80 100 80 100

Ketuntasan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak

Si NIP. MOH. S. Rendi Anggara Jumlah Skor Jumlah Skor Maksimal Ideal % Skor Tercapai 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 40 43 45 40 90 80 86 90 80 3848 4400 Ya Ya Ya Ya Ya 220 155 199 110 217 214 217 205 220 219 1960 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2200 100 70 90 50 98 97 98 93 100 95 89 87 SKM : 75 Pamekasan. 1964 09101991 03100 5 FITRIYAH ANDRIAWATI. 30 Januari 2011 Mengetahui Kepala SMAN 3 Pamekasan Guru Pamong Guru Praktek Drs. 2007 502 0090 .40 41 42 43 44 Reza Oktavia Septi Yurihastuti Shela Ayu Desty Sinta Kurniawti Moh. NUR KOMARI NIP. 1981 08262006 202 6 LULUK SHAHEFATUL J NPM.

HASIL ANALISIS 1) Ketentuan Belajar a) Perorangan Banyak peserta seluruhnya Banyak siswa yang telah tuntas belajar Prosentase banyak siswa yang telah tuntas belajar 2) Kesimpulan a) Tidak perlu perbaikan secara klasikal : 44 Orang : 44 Orang : 100% Catatan : a. 30 Januari 2011 Mengetahui Kepala SMAN 3 Pamekasan Guru Pamong Guru Praktek Drs. 2007 502 0090 . NUR KOMARI NIP.Si NIP. S. 1981 08262006 202 6 LULUK SHAHEFATUL J NPM. MOH. 1964 09101991 03100 5 FITRIYAH ANDRIAWATI. Daya Serap Klasikal Suatu kelas disebut telah tuntas belajar bila kelas tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap 100% Pamekasan. Daya Serap Perorangan Seorang siswa disebut tuntas belajar bila ia telah mencapai skor 75% atau nilai 75 b.