Anda di halaman 1dari 3

Matapelajaran : Kemahiran hidup

Kelas : PKA

Bil. Murid : 5 orang

Tarikh/Hari : 1 Mac 2011 / Selasa

Masa : 9.15 – 10.15 pagi

Topik : masakan

Subtopik : mengenalpasti alatan di dapur

Fungsi alatan didapur

Pengetahuan Sedia Ada

i) Murid pernah melihat cara memasak

Objektif Pengajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i) Mengenalpasti alatan didapur


ii) Melakukan amali fungsi alatan di dapur

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, matematik,

Bahasa Inggeris

Terapi : warna, pertuturan, carakerja

Penerapan Nilai : kebersihan diri, berhati-hati, ikhlas

BBM : keropok, kuali, papan landas, periuk nasi, dapur

gas, cerek, pinggan, sos cili, minyak, piring

1|Page
Langka
Isi Pengajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
h/Masa
Set Pengenalan topik GURU MURID TEKNIK:
induksi – membawa soal-jawab
(5 minit) gambar keratan 1. Guru memberikan 1. murid menerima
pandangan sisi sekeping gambar gambar . TERAPI:
rumah. kepada murid
pengamatan
2. Guru meminta 2. murid membuat
murid melihat dan pengecaman dan
mengenalpasti lokasi menjawab mengikut BBM:
dapur di dalam pemerhatian gambar
gambar. terhadap gambar
yang diberi. NILAI:
3. Guru mengaitkan 3. murid mendengar menolong
set induksi dengan dan memerhati.
pelajaran pada hari
ini.
Memperkenalkan 1. guru 1. murid mendengar TEKNIK:
alatan memasak memperkenalkan jenis dan memerhati. amali
Langkah alatan memasak
1 kepada murid. NILAI:
(15 minit) 2. guru meminta murid 2. murid menyebut Kerjasama,
menyebut nama bersama-sama. sayangi ibu
alatan satu persatu. bapa
3. guru memberikan 3. murid memegang
alatan kepada murid dan mengamati
untuk melihat dan alatan memasak.
merasai alatan.
4. guru bersoal jawab 4. murid memerhati
tentang bentuk dan dan menjawab
warna alatan tersebut. secara lisan.
5. guru meminta murid 5. murid menampal
menampalkan kad alatan memasak di
bergambar mengikut papan putih.
arahan guru.
6. guru menerangkan 6. murid mendengar
fungsi alatan kuali dan dan memerhati.
cara menggoreng.
7. guru memberi 7. murid mendengar
penerangan tentang dan memerhati.
cara menggoreng dan
bahan yang akan
digoreng.
8. guru meminta murid 8. murid diminta
beredar ke ruangan beredar ke ruangan
dapur untuk dapur.
menggoreng.

Langkah BBm
2 Mengenalpasti 1. guru meminta murid 1. murid memakai Apron,kuali,
(20 minit) fungsi alatan memakai apron. apron. keropok,
kuali. 2. guru meminta murid 2. murid mencuci pinggan dan

2|Page
membasuh tangan tangan dengan Penapis
sebelum menggoreng. bersih. minyak.
3. guru menunjukkan 3. murid memerhati TERAPI:
cara menggoreng cara untuk carakerja
keropok. menggoreng.
4. guru meminta 4. murid mengikut NILAI:
setiap seorang murid arahan dan Kebersihan,
memasukkan menggoreng
kepingan keropok dan keropok.
menggoreng di dalam
kuali.
5. guru membantu 5. murid dibantu
murid menggoreng guru untuk
keropok. menggoreng.
6. guru meminta murid 6. murid
mengangkat keropok mengangkar
yang telah siap keropok yang telah
digoreng. siap.
7. murid diminta 7. murid
beredar ke kelas. menanggalkan
apron dan beredar
ke kelas.

Langkah Menghidang 1. guru menunjukkan 1. murid memerhati BBM:


3 keropok. pelbagai cara cara untuk Keropok,
(15minit) menghidang keropok menghidang. pinggan, sos
di atas pinggan. cili
2. guru memberikan 2. murid mengambil
pinggan dan keropok pinggan dan NILAI:
kepada setiap murid. keropok. Kerjasama,
3. guru meminta murid 3. murid menyusun kemas
menghidang keropok keropok mengikut
di atas pinggan. kreativiti masing- TERAPI:
4. guru menilai hasil masing. pengamatan
dan cara hidangan 4. murid dan loko
yang dilakukan menunjukkan hasil motor halus.
mengikut kreativiti hidangan keropok
murid. kepada guru.
Penutup Rumusan 1.guru bersoal jawab 1. Murid mendengar
(5 minit) Pengajaran kembali tentang alatan dan menjawab
yang dipelajari. secara lisan.
2. guru bersoal-jawab 2. Murid mendengar
tentang fungsi kuali dan menjawab
dan cara-cara secara lisan.
menggoreng.

3|Page

Anda mungkin juga menyukai