Anda di halaman 1dari 24

SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH )

Skor Simbol Kriteria


( Tahap Pengusaan )
Tahap Menguasai TM Tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara
bertatasusila
Sedang Maju SM Tahu dan boleh buat dengan bimbingan
Belum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum )
berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat
( sentiasa memerlukan bimbingan )

Singkatan Sumber Evidens

LI Lisan
PR Projek
HK Hasil Kerja
TL Tingkah Laku
LL Lain -lain
TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

BM1 Kemahiran mendengar TM: Boleh memberi respon kepada arahan 1


ringkas, perbuatan dan cerita secara
( BM 1.1, BM 1.2 ) bertatasusila.
2
SM: Boleh memberi respon kepada arahan
ringkas, perbuatan dan cerita dengan
bimbingan. 3
BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon

BM2 Kemahiran bertutur TM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan


menggunakan bahasa dan intonasi yang 1
(Bertutur merangkumi sesuai
berinteraksi, bersoal SM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan
jawab, dan bercerita) 2
menggunakan bahasa dan intonasi yang
sesuai dengan bimbimgan
( BM 2.1, BM 2.2, BM BM: Belum boleh bertutur menggunakan 3
2.3., BM 2.4 )
perkataan yang sesuai

BM3 Kemahiran menyebut dan TM: Boleh menyebut dan mengecam huruf
mengecam huruf vokal vokal dan konsonan 1
dan konsonan
SM: Boleh menyebut dan mengecam huruf
vokal dan konsonan dengan bimbingan
(BM 3.1, BM 3.3 ) 2
BM: Belum boleh menyebut dan mengecam
huruf vokal dan konsonan
3
TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

BM4 Kemahiran membaca TM: Boleh membaca perkataan dengan


perkataan betul 1
SM: Boleh membaca dengan bimbingan.
(Membaca perkataan BM: Tahu menyebut beberapa perkataan
merangkumi 2
sahaja
membunyikan suku kata
dan membatangkan
3
perkataan)
( BM 3.1, BM 3.3 )

BM5 Kemahiran membaca ayat TM: Boleh membaca ayat, memahami apa
yang dibaca 1
( BM 3.4, BM 3.5, BM 3.6, SM: Boleh membaca perkataan frasa, ayat
mudah dengan mengeja terlebih dahulu
2
BM 3.7 ) BM: Dapat memgeja perkataam mudah
sahaja
3

BM6 Kemahiran mencerita TM: Boleh menceritakan semula secara


semula bertatasuaila 1
SM: Boleh menceritakan semula dengan
(BM 2.4 ) bimbingan
2
BM: Tdak dapat menceritakan semula

BM7 Kemahiran menulis TM: Dapat menulis dengan betul dan kemas
SM: Dapat menlis dengan bimbingan 1
(Kemahiran menulis BM: Boleh memegang pencil tetapi belum
merangkumi menulis dapat membentuk huruf
huruf, menyalin perkataan 2
dan ayat)
3
(BM 4.1, BM 4.2 )
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PI1 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam


Rukun Islam dengan betul dan beradab 1
SM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam
( PI 1.0 ) dengan bimbingan.
2
BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun
Islam sahaja
3

PI2 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman


Rukun Iman dengan betul dan beradab 1
SM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman
( PI 1.0 ) dengan bimbimgan
2
BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun
Iman sahaja
3

PI3 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah


Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab 1
SM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah
( PI 1.0 ) dengan bimbimgan
2
BM: Boleh menyatakan bilangan Kalimah
Syahadah sahaja
3

PI4 Pengetahuan dan TM: Boleh menyatakan dan melakukan cara


Kebolehan melakukan bersuci, berwuduk dan pergerakan 1
Ibadah
solat dengan betul secara tertib
SM: Boleh menyatakan dan melakukan
( PI 3.1 ) 2
sebahagian perkara yang berkaitan
dengan bersuci, berwuduk dan
pergerakan solat dengan bimbingan 3
BM: Boleh nyatakan bila perlu bersuci,
berwuduk dan solat tetapi tidak dapat
melakukan
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PI5 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyebut nama Rasulullah


Sirah Rasulullah S.A.W S.A.W ., ibu bapa, datuk dan bapa 1
saudaranya serta menyebut perkara
( PI 3.1 ) penting tentang kelahiran Rasulullah
2
S.A.W dengan betul melalui ransangan
SM: Boleh menyebut nama Rasulullah
S.A.W dan sebahagian ahli 3
keluarganya serta perkara penting
tentang kelahiran Rasulullah S.A.W
dengan bimbingan.
BM: Boleh menyebut nama Rasulullah
S.A.W sahaja

PI6 Pengamalan Akhlak TM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah


Rasulullah S.A.W dalam amalan harian 1
SM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah
( Akhlak Rasulullah
adalah sabar, bercakap dalam amalan harian dengan
2
benar, rajin, bijaksana bimbimgan
dan amanah BM: Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan
amalan-amalan yang baik tetapi belum 3
( PI 4.1, PI 4.2 )
mengamalkan

PI7 Pengetahuan asas TM: Boleh mengenal dan menyebut huruf


Bahasa Al-Quran hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan 1
dalam bahasa Al-Quran
( PI 5.1) SM: Boleh mengenal dan menyebut huruf
2
hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan
dalam bahasa Al-Quran dengan
bimbimgan 3
BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal
huruf hijaiyah
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PI8 Pengetahuan Asas TM: Boleh membaca suku kata terbuka


Tulisan Jawi dengan betul dan beradab 1
SM: Boleh membaca beberapa suku kata
( PI 5.2 ) terbuka dengan bimbingan.
2
BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal
sebahagian huruf jawi
3
TUNJANG KETRAMPILAN
SE1 Kemahiran mengenal dan TM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan
mengurus emosi sendiri. rangsangan 1
SM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan
( Merangkumi bimbingan.
menceritakan 2
BM: Boleh menyatakan perasaan sendiri
pengalaman emosi,
luahan perasaan, urus tetapi belum boleh mengurus emosi.
3
emosi sendiri, terima
pandangan dan membeza
emosi antara individu )

( PSE 1.1, PSE 1.2, PS


1.3, )

SE2 Kemahiran mencapai TM: Boleh kawal diri dan menunjukkan


emosi yang positif sikap positif.
SM: Boleh kawal diri dan menunjukkan
( PSE 2.1, PSE 2.2, PSE sikap positif dengan bimbingan.
2.3, PSE 2.4 ) BM: Boleh menyatakan sifat positif tapi tidak
melakukannya.
TUNJANG KETRAMPILAN

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

SE3 Membina kemahiran sosial TM: Menghormati perasaan, pandangan


dan hak orang lain dengan rangsangan. 1
( PSE 3.1, PSE 3.2, PSE SM: Menghormati perasaan, pandangan
3.3 ) dan hak orang lain dengan rangsangan
2
dengan bimbingan.
BM: Boleh menyatakan keperluan
menghormati perasaan orang lain tetapi 3
tidak menunjukkan

TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )


PM1 Mengamalkan Nilai TM: Bersedia membantu guru dan rakan. 1
Baik Hati SM: Memberi bantuan apabila diminta.
2
BM: Belum sedia memberi bantuan.
( PM 2.1 ) 3

PM2 Mengamalkan Nilai TM: Menjaga kebersihan, keselamatan


Bertanggungjawab harta benda sendiri dan kelas. 1
SM: Menjaga keselamatan harta benda
2
( PM 3.1) sendiri dan kelas dengan bimbimgan
BM: Masih belum dapat menjaga
kebersihan, keselamatan harta benda 3
sendiri dan kelas.

PM3 Mengamalkan Nilai TM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih


Nerterima Kasih apabila menerima sesuatu barang, 1
bantuan dan penghargaan.
2
( PM 4.1 ) SM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih
apabila menerima sesuatu barang
dengan bimbimgan 3
BM: Tahu ucapan terima kasih
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PM4 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan


Berhemah Tinggi dalam pergaulan seharian. 1
SM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan
( PM 5.1 ) dalam pergaulan seharian dengan
2
bimbingan.
BM: Belum boleh bertingkah laku dengan
sopan. 3

PM5 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan sikap hormat


Hormat Menghormati menghormati keluarga, orang dewasa 1
dan rakan.
( PM 6.1, PM 6.2 ) SM: Menunjukkan sikap hormat
2
menghormati keluarga, orang dewasa
dan rakan dengan bimbingan
BM: Belum menunjukkan sikap hormat 3
menghormati keluarga, orang dewasa
dan rakan

PM6 Mengamalkan Nilai Kasih TM: Menunjukkan kasih sayang kepada diri
Sayang sendiri, keluarga, orang disekelilingnya 1
secara lisan dan bukan lisan.
( PM 7.1) SM: Menunjukkan kasih sayang kepada diri
2
sendiri, keluarga, orang disekelilingnya
secara lisan dan bukan lisan. dengan
bimbingan 3
BM: Boleh menyatakan perbuatan yang
menunjukkan sifat kasih sayang tetapi
tidak menunjukkan kasih sayang.

PM7 Mengamalkan Sifat TM: Bersikap adil semasa melakukan aktiviti 1


Keadilan SM: Mengamalkan skap adil dengan
2
bimbingan.
( PM 8.1 ) BM: Belum dapat mengamalkan sikap adil. 3
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PM8 Mengamalkan Nilai TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai


Keberanian aktiviti mengikut situasi yang sesuai 1
( PM 9.1 ) dengan rangsangan.
SM: Berani mencuba sesuatu tugasan dengan
2
bimbingan.
BM Kurang keyakinan diri..
3

PM9 Mengamalkan Nilai TM: Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur
Kejujuran 1
dengan rakan dan guru dengan
( PM 10.1 ) rangsangan
2
SM: Bersikap jujur dan memohon maaf apabila
diminta
BM: Belum dapat mengamalkan sikap jujur. 3

PM10 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan


Kerajinan diri dan menjalankan tugasan dengan 1
rangsangan.
( PM 11.1) SM: Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan
2
diri dengan bimbingan
BM: Belum dapat menunjukkan sifaf rajin
dalam pengurusan diri . 3

PM11 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap bekerjasama dalam 1


Kerjasama pengaulan
2
SM: Berkerjasama dengan rakan apabila
( PM 12.1 ) diminta 3
BM: Kurang berkerjasama dalam melakukan
aktiviti
TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )

SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

PEMERHATIAN
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD

TARIKH
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

PM12 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam


Kesederhanaan penggunaan barang keperluan. 1
( PM 13.1 ) SM: Menunjukkan sikap berjimat cermat dalam
penggunaan barang keperluan dengan
2
bimbingan guru.
BM: Belum dapat menunjukkan sikap berjimat
cermat dalam penggunaan barang 3
keperluan

PM13 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap sabar ketika


Toleransi menunggu giliran dan berkongsi 1
menggunakan peralatan dengan
( PM 14.1, 14.2 )
rangsangan.
2
SM: Menunjukkan sikap sabar ketika
menunggu giliran dan berkongsi
menggunakan peralatan dengan 3
rangsangan apabila diminta
BM: Menunjukkan sikap sabar ketika
menunggu
giliran dan berkongsi menggunakan
peralatan .

PM14 Mengamalkan Nilai TM: Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan


Berdikari SM: Menguruskan diri sendiri dengan bantuan 1
( PM 15.1) BM: Sentiasa memerlukan bantuan dalam
pengurusan diri
2

PM15 Mengamalkan Nilai TM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan 1


Berdisiplin dan peraturan kelas
2
( PM 16.1 ) SM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan
BM: Belum bersedia mematuhi arahan. 3
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

ST1 Kemahiran memerhati TM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil


pemerhatian dengan rangsangan. 1
(Memerhati SM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil
menggunakan kelima- pemerhatian dengan bimbingan guru.
lima deria) 2
BM: Belum boleh menceritakan apa yang
diperhatikan.
( ST 2.1, ST 3.0, ST 4.0, (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak 3
ST 5.0 )
semestinya dalam ayat lengkap)

ST2 Kemahiran merekod TM: Boleh merekod pemerhatian sama ada


hasil pemerhatian dalam bentuk tulisan atau lukisan secara 1
sistematik
( ST 3.0, ST 4.0,
ST 5.0 ) SM: Boleh merekod pemerhatian sama ada
2
dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan
bimbingan.
BM: Belum dapat merekod sama ada dalam 3
bentuk tulisan atau lukisan .

ST3 Kemahiran membuat TM: Boleh mengukur objek menggunakan unit


pengukuran bukan piawai mengikut arahan. 1
menggunakan unit
SM: Boleh mengukur objek menggunakan unit
bukan piawai
bukan piawai dengan bimbingan.
( Contoh unit bukan 2
piawai adalah jengkal, BM: Tahu tentang unit bukan piawai tetapi
tapak kaki, straw ) tidak dapat mengukur menggunakan unit
bukan paiwai 3
(ST 2.2 )
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

ST4 Kemahiran membanding TM: Boleh membuat bandingbeza antara objek


dan membeza. mengikut ciri yang dikenalpasti dengan 1
rangsangan.
( Contoh ciri yang SM: Boleh membuat bandingbeza antara objek
dikenalpasti adalah
mengikut ciri yang dikenalpasti dengan
warna, saiz, bentuk, 2
tekstur, berat, larutan rangsangan dengan bimbingan guru.
dalam air, kebolehan BM: Belum boleh menceritakan apa yang
menyerap air, tempat diperhatikan.
tinggal ) (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak 3
semestinya dalam ayat lengkap)
( ST 2.3, ST 3.0, ST 4.0,
ST 5.0 )

ST5 Kemahiran mengelas TM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri-


ciri yang dikenalpasti 1
(Contoh ciri yang SM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri-
dikenalpasti adalah
warna, saiz, bentuk, ciri yang dikenalpasti dengan bimbingan.
tekstur, berat, larutan BM: Mengumpul objek tanpa mengikut ciri-ciri
2
dalam air, kebolehan
menyerap air, tempat
tinggal
3
( ST 2.3 ST 3.0, ST 4.0,
ST 5.0 )

ST6 Kemahiran membuat TM: Boleh membuat ramalan berdasarkan


ramalan pengalaman lepas dengan rangsangan 1
SM: Boleh membuat ramalan berdasarkan
2
(ST 2.4 ) pengalaman lepas dengan bimbingan.
BM: Belum boleh membuat ramalan
3
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

ST7 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang


menyelesaikan masalah. dikemukakan dengan rangsangan 1
SM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang
( ST 2.5 ) dikemukakan dengan bimbingan guru.
2
BM: Tahu masalah berkenaan tetapi belum
dapat menyelesaikan masalah tersebut
3

ST8 Kemahiran membuat TM: Boleh menyusun objek mengikut kriteria


seriasi yang ditentukan 1
SM: Boleh menyusun objek mengikut kriteria
(Contoh kriteria panjang
ke pendek, besar ke yang ditentukan dengan bimbingan.
2
kecil, nipis ke tebal) BM: Belum boleh membuat seriasi

( ST 6.3 ) 3

ST9 Kemahiran membuat TM: Boleh membuat ramalan berdasarkan


ramalan pengalaman lepas dengan rangsangan 1
SM: Boleh membuat ramalan berdasarkan
(ST 2.4 ) pengalaman lepas dengan bimbingan.
2
BM: Belum boleh membuat ramalan

ST10 Pengetahuan tentang SM: Boleh menyebut, membilang, menyusun


nombor 1-20 (menaik dan menurun), menulis serta 1
memadankan angka 1-20 dengan objek
TM: Boleh menyebut, membilang, menyusun
2
( ST 7.1, ST 7.3 ) ( menaik dan menurun), menulis serta
memadankan angka 1-20 dengan objek
secara bimbingan 3
BM: Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

ST11 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan nilai nombor dan


nombor 20,30,40,50 membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 1
SM: Boleh menyatakan nilai nombor dan
( ST 7.2, ST 7.4 ) membilang sepuluh-sepuluh hingga 50
2
dengan bimbingan
TM: Belum boleh membilang sepuluh-sepuluh
hingga 50 3

ST12 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi


menyelesaikan masalah tambah menggunakan objek konkrit dan 1
operasi tambah dalam menyatakan ayat matematik secara lisan
lingkungan 10
dan bertulis
2
SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi
(ST 8.1 )
tambah menggunakan objek konkrit dan
menyatakan ayat matematik secara lisan 3
dan bertulis dengan bimbingan
BM: Boleh menggabungkan dua himpunan
objek tetapi belum boleh menyelesaikan
masalah operasi tambah

ST13 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi


menyelesaikan masalah tolak menggunakan objek konkrit dan 1
operasi tolak dalam menyatakan ayat matematik secara lisan
lingkungan 10
dan bertulis
2
SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi
(ST 8.2 )
tolak
menggunakan objek konkrit dan 3
menyatakan ayat matematik secara lisan
dan bertulis dengan bimbingan
BM: Boleh mengeluarkan objek dari himpunan
tetapi belum boleh menyelesaikan masalah
operasi tolak
TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

ST17 Pengetahuan tentang TM: Boleh mengecam dan menyebut bentuk


bentuk asas. 1
( bentuk merangkumi SM: Boleh mengecam dan menyebut bentuk
segi empat, segi tiga,
asas dengan bimbingan
segi empat tepat, bulat, 2
bujur ) BM: Boleh mengecam tetapi tidak boleh
(ST 11.2 ) menyebut bentuk asas.
3

ST18 Kemahiran membuat TM: Boleh membina pelbagai binaan yang kuat
pembinaan dan kukuh mengikut kreativiti dengan 1
rangsangan
(ST 12.1, ST 12.2, ST SM: Boleh membina pelbagai binaan dengan
12.3) 2
bimbingan.
BM: Boleh membuat binaan mudah
3

ST19 Kemahiran menguna TM: Boleh mengenalpasti bahagian utama


komputer komputer, menghidupkan komputer dan 1
menggunakan perisian yang mudah
( bahagian utama SM: Boleh mengenalpasti bahagian utama
komputer merangkumi 2
komputer, menghidupkan komputer dan
monitar, tetikus, papan
kekunci, unit sistem menggunakan perisian yang mudah
dengan bimbingan. 3

( ST 13.1, St 13.21 ) BM: Boleh mengenalpasti bahagian utama


komputer.
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

FZ1 Kemahiran motor halus TM: Boleh melakukan sebahagian besar


kemahiran motor halus dan koordinasi mta 1
(kemahiran motor halus tangan dengan cermat/berhati-hati
merangkumi mengoyak,
memintal, merenjis,
SM: Boleh melakukan beberapa kemahiran
memulas, mengikat, 2
menjentik, mengunting, motor halus dan koordinasi mata tangan
menguntai, menuang, dengan bimbingan
melipat, membutang, 3
menzip ) BM: Boleh melakukan cuma satu kemahiran
motor sahaja.
(PFZ 1.1, PFZ 1.2

FZ2 Kemahiran motor kasar TM: Boleh melakukan sebahagian besar


kemahiran motor kasar dengan betul 1
( kemahiram motor
kasar merangkumi SM: Tahu dan boleh melakukan beberapa
kemahiran motor kasar 2
dalam perkembangan kemahiran motor
lokomotor, bukan
lokomotor dan kasar dengan bimbingan
koordinasi mata dan
tangan BM: Boleh melakukan kemahiran pergerakan 3
(PFZ 2.1, ) asas sahaja seperti berjalan, berlari,
merangkak dan melompat. Belum boleh
melakukan pergerakan yang lebih komplrks
seperti berkawad, skipping dan
berketenteng

FZ3 Kemahiran menjaga


kebersihan diri TM: Boleh menjaga kebersihan diri 1

( menjaga kebersihan
diri termasuk 2
SM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan
menggosok gigi,
mencuci tangan, bimbingan.
mengguna tandas dan
lain-lain ) BM: Tahu peralatan yang digunakan untuk 3
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL

SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

PEMERHATIAN
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD

TARIKH
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

FZ4 Mengamalkan tabiat TM: Boleh memilih jenis makanan yang


pemakanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat 1
berkhasiat pemakanan yang sihat.
( tabiat pemakanan
SM: Boleh memilih jenis makanan yang
merangkumi makanan 2
yang berkhasiat, waktu berkhasiat dan mengamalkan tabiat
makan, jenis makanan, pemakanan yang sihat dengan bimbingan.
serta mengwenal BM: Tahu itu apa makanan yang berkhasiat 3
makanan yang segar tetapi tidak mengamalkan pemakanan
dan basi)
sihat.
( PFZ 3.2 )

FZ5 Kemahiran menjaga TM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran


kebersihan Persekitaran SM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran 1
dengan bimbingan
(Menjaga kebersihan BM: Boleh membezakan kawasan bersih dan
persekitaran 2
kawasan kotor dan boleh menyebutkan
merangkumi kebersihan
pakaian, peralatan atau menunjukkan peralatan yang diguna
untuk membersih sahaja 3
peribadi dan tempat )

(PFZ 4.1 )

FZ6 Mengamalkan langkah- TM: Mengamalkan langkah-langkah


langkah pencegahan pencegahan jangkitan penyakit 1
jangkitan penyakit. SM: Mengamalkan langkah-langkah
2
pencegahan jangkitan penyakit dengan
(PFZ 4.2, ) bimbingan
BM: Tahu keperluan mengamalkan langkah- 3
langkah pencegahan jangkitan penyakit
tetapi tidak dapat mengamalkan
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

FZ7 Pengetahuan tentang TM: Boleh mengenali sumber yang boleh


sumber bahaya menyebabkan kemalangan dan bahaya 1
SM: Boleh mengenali sumber yang boleh
( PFZ 5.1 ) menyebabkan kemalangan dan bahaya
2
dengan bimbingan.
BM: Tidak dapat mengenali sumber yang
menyebabkan kemalangan dan bahaya 3

FZ8 Mengamalkan langkah- TM: Mengamalkan langkah-langkah


langkah menjaga keselamatan dan menjaga kehormatan diri. 1
keselamatan
SM: Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan dan menjaga kehormatan diri
( PFZ 5.2 ) 2
dengan bimbingan.
BM: Boleh menyebut atau menunjukkan objek
dan situasi yang boleh mendatangkan 3
bahaya sahaja.
TUNJANG KREATIVITI
KR1 Kemahiran menghasilkan TM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui
karya seni visual secara aktiviti menggambar, membuat corak dan 1
kreatif rekaan serta binaan.
(Rujuk KSPK untuk
SM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui
pelbagai teknik yang 2
dicadangkan untuk aktiviti menggambar, membuat corak dan
menggambar, membuat rekaan serta binaan dengan bimbingan
corak dan rekaan serta guru. 3
binaan ) BM: Boleh mengenal pasti bahan dan peralatan
yang digunakan untuk menghasilkan karya
(KTI 1.1, KTI 1.2 ) tetapi tidak dapat melengkapkan karya
tersebut.
TUNJANG KREATIVITI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

KR2 Kemahiran apresiasi TM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan
seni memberi pandangan tentang hasil kerja 1
orang lain
(KTI 1.3, ) SM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan
2
memberi pandangan tentang hasil kerja
orang lain dengan bimbingan
BM: Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri 3
dan orang lain

KR3 Kemahiran dalam TM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran


menyanyi SM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran 1
dengan bimbingan
( Menyanyi merangkumi BM: Boleh membezakan kawasan bersih dan
menyanyi dengan 2
kawasan kotor dan boleh menyebutkan
iringan muzik, mengikut
tempo, mud lagu, atau menunjukkan peralatan yang diguna
untuk membersih sahaja 3
sebutan yang jelas,
dengan perasaan,
ekpresi
( KTI 2.1, KTi 2.4 )

KR4 Kemahiran Memainkan TM: Mengamalkan langkah-langkah


Alat Perkusi pencegahan jangkitan penyakit 1
( Kemahiran memainkan SM: Mengamalkan langkah-langkah
alat perkusi merangkumi pencegahan jangkitan penyakit dengan
kemahiran 2
menghasilkan irama bimbingan
menggunakan alat BM: Tahu keperluan mengamalkan langkah-
prekusi dengan beat langkah pencegahan jangkitan penyakit 3
yang konstan, mengikut tetapi tidak dapat mengamalkan
tempo, ekspresi yang
sesuai dengan iringan
muzik)

( KTI 2.2, KTI 2.3 )


TUNJANG KREATIVITI

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

KR5 Kemahiran Gerakan TM: Boleh bergerak secara kreatif


Kreatif SM: Boleh bergerak secara kreatif dengan 1
bimbingan
( Bergerak secara kreatif BM: Boleh menunjukkan aksi pergerakan
merangkumi pergerakan 2
mudah contohnya terbang seperti burung,
untuk menunjukkan
elemen ruang, masa jalan seperti gajah.
3
dan tenaga

(KTI 3.1, )

KR6 Kemahiran Berlakon dan TM: Boleh main peranan dan berlakon dengan
Main Peranan rangsangan 1
SM: Boleh main peranan dan berlakon dengan
( KTI 3.1 rangsangan dengan bimbingan
2
BM: Tidak boleh main peranan dan berlakon

3
TUNJANG KEMANUSIAAN

KM1 Pengetahuan tentang diri TM: Boleh memperihalkan beberapa perkara


sendiri dan hubungan tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan 1
dengan keluarga, rakan,
komuniti dengan rangsangan secara
sekolah dan komuniti
bertatasusila.
2
SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara
(Pengetahuan ini
merangkumi nama tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan
komuniti dengan rangsangan secara 3
sendiri, nama sekolah,
nama guru, alamat, bertatasusila dengan bimbingan guru.
salasiah keluarga ) BM: Boleh memperihalkan tentang diri sendiri
seperti nama, umur, jantina, bangsa dan
(KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, hobi.
KM 3.1, Km 4.1 )
TUNJANG KEMANUSIAAN

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

KM2 Amalan sikap yang TM: Menunjukkan sikap baik terhadap


dalam hubungan antara keluarga, 1
diri dengan keluarga, rakan dan komuniti
rakan, sekolah dan SM: Menunjukkan sikap baik terhadap
komuniti 2
keluarga, rakan dan komuniti dengan
bimbingan
(KM 1.1, KM 2.1, KM
BM: Boleh menyatakan sikap baik tetapi belum 3
2.2, KM 3.1, KM 4.1, KM
5.1, KM 5.2, KM 5.3 ) dapat menunjukkannya dalam hubungan
keluarga, rakan dan komuniti
.

KM3 Amalan tabiat menjaga TM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan


alam sekitar dan keceriaan alam sekitar tanpa 1
mencemarkan alam sekitar
( KM 6.1, KM 6.2, KM SM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan
6.3 ) 2
dan keceriaan alam sekitar dengan
bimbingan
BM: Boleh menyatakan tabiat menjaga alam 3
sekitar tetapi tidak melaksanakannya

KM4 Pengetahuan asas TM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa


tentang warisan budaya perkara asas yang berkaitan dengan 1
tradisional pelbagai warisan budaya pelbagai kaum di
kaum di Malaysia 2
Malaysia.
SM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa
(Warisan budaya yang 3
perkara asas yang berkaitan dengan
dimaksudkan
merangkumi pakaian, warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia
lagu dan muzik, dengan bimbingan.
permainan, seni dan BM: Tidak dapat mengenal dan menyebut
kraf, peralatan, perkara asas yang berkaitan dengan
makanan dan cerita
warisan budaya pelbagai kaum di
rakyat
Malaysia.
( KM 7.1, KM 7.2, Km
7.3, KM 7.4, Km 7.5, KM
7.6, KM 7.6, KM 7.7 )
TUNJANG KEMANUSIAAN

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

KM5 Pengetahuan asas TM: Mengenal dan menyebut beberapa perkara


tentang negara Malaysia asas yang yang berkaitan dengan negara 1
Malaysia.
(Pengetahuan asas SM: Mengenal dan menyebut beberapa
tentang Malaysia perkara
merangkumi kedudukan asas yang yang berkaitan dengan negara 2
Malaysia, lagu
negaraku, pemimpin Malaysia. dengan bimbingan guru.
negara dan negeri, BM: Menyebut nama negara dan menyanyikan
tempat bersejarah Lagu/Negaraku sahaja
Malaysia, lagu negara 3
sendiri, bendera negeri
sendiri )

(KM 8.1, KM 8.2, KM


8.3, KM 8.4, Km 8.5 )

KM6 Amalan cintakan negara TM: Mengamalkan sikap cintakan negara


SM: Mengamalkan sikap cintakan negara 1
(Amalan cintakan dengan bimbingan
negara merangkumi BM: Boleh menyebut beberapa perkara asas
menghormati lagu 2
tentang negara tetapi belum menunjukkan
kebangsaan, bendera
Malaysia, melibat diri amalan cintakan negara
3
dalam aktiviti sambutan
Hari Kemerdekaan )

(KM 8.1, KM 8.2, KM


8.3, KM 8.4 )
Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN

TARIKH
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

BI1 Listening and speaking TM: Able to respond to simple instructions.


skills – responding to SM: Able to respond to simple instructions with 1
instructions
guidance.
BM: Able to identify sounds but cannot respond
(BI 1.1, BI 1.2, BI 1.4 ) 2
to simple instructions

BI2 Listening and speaking TM: Able to talk about familiar experiences with
skills – simlpe prompting. 1
conversation
SM: Able to talk about familiar experiences with
(Simple conversation
include greeting, asking guidance.
2
simple questions ) BM: Able to name objects around them but
cannot talk about experiences.
3
(BI 1.9, BI 1.10 )

BI3 Speaking skills – TM: Able to recita rhymes, poems and role play
language arts with prompting. 1
( Language arts include SM: Able to recita rhymes, poems and role play
reciting rhymes, poems 2
with guidance.
and role play )
BM: Able to name objects around them but
cannot talk about experiences, recite 3
( BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7,
BI 1.8 ) rhymes, poems and role play.

BI4 Speaking skills – TM: Able to recita rhymes, poems and role play
language arts with prompting. 1
( Language arts include SM: Able to recita rhymes, poems and role play
reciting rhymes, poems
with guidance.
and role play ) 2
BM: Able to name objects around them but
cannot talk about experiences, recite
( BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, 3
BI 1.8 ) rhymes, poems and role play.
Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris )

PEMERHATIAN
SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN
Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD

TARIKH
PRESTASI (SPTS)
TM SM BM LI P LK TL L2

BI5 Read simple words TM: Able to recognise letters of the alphabet
and read simple word and phrases with 1
understanding.
SM: Able to recognise letters of the alphabet
2
and read simple word and phrases with
guidance.
BM: Able to recognise letters of the alphabet 3
but cannot read word and phrases.

BI6 Read simple sentences TM: Able to read simple sentences with
understanding. 1
SM: Able to read simple sentences with
guidance.
BM: Able to read words but cannot read 2
phrases and sentences.
3

BI7 Develop interest in TM: Able to manifest interest in reading.


reading SM: Able to manifest interest in reading with 1
( Interest in reading is guidance.
manisfested throung 2
BM: Able to read sentences when instructed
actions such as but
recognise bacis features
does not indicate interest in reading. 3
of book, talking about
stories being read,
talking about different
types of prints around
them )
( BI 2.21, BI 2.2, BI 3.5 )

BI8 Writing skills TM: Able to write letters, words and simple
phrases in neat and legible print. 1
( BI 4.1, BI 4.2 ) SM: Able to write letters, words and simple
phrases with guidance.
2
BM: Able to copy letters only
3

Anda mungkin juga menyukai