P. 1
psk tahun 4 (kenali budaya malaysia)

psk tahun 4 (kenali budaya malaysia)

|Views: 195|Likes:
Dipublikasikan oleh Syareemey Abdul Rahman

More info:

Published by: Syareemey Abdul Rahman on Mar 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. 2. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. 2. Menghargaidiridan orang lain. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil. 2. Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan. 4 20 4 4 . UnsurPatriotisme 1.. PenerapanNilai-NilaiMurni 1.Hormat-menghormati. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian.Ringkasan Isi Kandungan :1.

kemahirankomunikasi. Interpersonal.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. menghubungkait TKP: Visual. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . Intrapersonal. membandingbeza.

Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. 3. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. penerapannilaimurni. PembelajaranBestari. nilaialamsekitar. 2. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. Set induksi (5minit) 1. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. Langkah 1(10minit) 1. KemahiranGenerik Catatan. 2. 3. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan. unsur patriotism dansumberp&p. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 .

Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi.kepentingan .keburukan Langkah 2 (10minit) 1. lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan. . Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. 5. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran. Guru 7 .mbezakankadarahan yang diberi. 4. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid.

PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 .merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. Penutup(5minit) 1. Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. 2. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->