P. 1
psk tahun 4 (kenali budaya malaysia)

psk tahun 4 (kenali budaya malaysia)

|Views: 195|Likes:
Dipublikasikan oleh Syareemey Abdul Rahman

More info:

Published by: Syareemey Abdul Rahman on Mar 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

Ringkasan Isi Kandungan :1. 2. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. 4 20 4 4 .. 2. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil. 2. PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian. PenerapanNilai-NilaiMurni 1.Hormat-menghormati. UnsurPatriotisme 1. Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian. Menghargaidiridan orang lain. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan.

Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . kemahirankomunikasi.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. menghubungkait TKP: Visual. membandingbeza. Intrapersonal. Interpersonal.

unsur patriotism dansumberp&p. Set induksi (5minit) 1. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan. 2. nilaialamsekitar. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. Langkah 1(10minit) 1. penerapannilaimurni. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. 3. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. KemahiranGenerik Catatan. 2. PembelajaranBestari.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. 3.

kepentingan . lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain.keburukan Langkah 2 (10minit) 1. Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid. 4. 5.mbezakankadarahan yang diberi. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan. Guru 7 . .

2. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian. PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 . Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini.merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. Penutup(5minit) 1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->