Anda di halaman 1dari 3

Kepentingan wujudnya interaksi positif dan negatif

antara pelbagai tamadun


INTERAKSI DALAM LINGKUNGAN BUDAYA DAN BANGSA YANG SAMA

Kesan positif:

      Semua sempadan adalah sama.


      Perbezaan kecil dari segi variasi kerana perbezaan geografi.
      Mudah berinteraksi & perubahan adalah kecil.
      malah berlaku pemantapan atau tertutup.
      Devian mudah dikenali dan ditolak krn masih kekalkan sempadan yang ada.

Kesan negatif:

      Pemimpin yang ingin kuasai – timbulkan kacau-bilau


      Semangat nasionaalisme sempit. Contoh Jepun
      Persaingan kuasai sumber ekonomi negara lain untuk penuhi keperluan ekonomi
kapitalis. Contoh: negara Barat menjajah seluruh dunia dengan matlamat 3G.

INTERAKSI DENGAN BUDAYA DAN PERADABAN YANG BERBEZA

Positif:

      jika tidak mahu menguasai pihak yang lain


      Jika pemimpin tidak mahu menjadi jaguh
      Kemajuan teknologi bukan tujuan untuk menjajah
      Sentiasa berdialog, terbuka & toleransi
 

Negatif:

      Beranggapan tamadun tertentu bersifat mutlak.


r
e
t
In
i
s
k
a
KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA
Interaksi dari 3 kaum utama di malaysia.

Kesan Positif

a) Bahasa dan kosa kata Melayu dalam pelbagai aspek ditambah.

b) Pelbagai jenis makanan dan buahan wujud

c) Barang-barang dagangan

d) Rumah dan peralatan

e) Manusia dan ehwalnya

f) Permainan

g) Kebudayaan Budaya

I.
II.
Baba-Nyonya
Budaya China Peranakan

h) Kesenian

i) Dasar Pendidikan Negara


Menyeragamkan sistem pendidikan yang terdahulu yang lebih sistematik bagi
memupuk perpaduan.
g
N
e
K
n
r
u
J
ia
s
o
S
f
lti
j) Dasar Integrasi Nasional
Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan
pada 27 Oktober 1990 dengan objektif berikut:
 Menggalakkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan integrasi
nasional.
 Memberi bantuan khidmat masyarakat.
 Membangun masyarakat Orang Asli.
 Memajukan kepentingan dan penglibatan wanita dalam pembangunan
negara.
 Menyelaras program kependudukan dan pembangunan negara.

k) Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan

Kesan Negatif

Anda mungkin juga menyukai