Kepentingan wujudnya interaksi positif dan negatif antara pelbagai tamadun

INTERAKSI DALAM LINGKUNGAN BUDAYA DAN BANGSA YANG SAMA Kesan positif: y y y y y Semua sempadan adalah sama. Perbezaan kecil dari segi variasi kerana perbezaan geografi. Mudah berinteraksi & perubahan adalah kecil. malah berlaku pemantapan atau tertutup. Devian mudah dikenali dan ditolak krn masih kekalkan sempadan yang ada. Kesan negatif: y Pemimpin yang ingin kuasai ± timbulkan kacau-bilau y Semangat nasionaalisme sempit. Contoh Jepun y Persaingan kuasai sumber ekonomi negara lain untuk penuhi keperluan ekonomi kapitalis. Contoh: negara Barat menjajah seluruh dunia dengan matlamat 3G. INTERAKSI DENGAN BUDAYA DAN PERADABAN YANG BERBEZA Positif: y y y y jika tidak mahu menguasai pihak yang lain Jika pemimpin tidak mahu menjadi jaguh Kemajuan teknologi bukan tujuan untuk menjajah Sentiasa berdialog, terbuka & toleransi Negatif: y Beranggapan tamadun tertentu bersifat mutlak.

b) Pelbagai jenis makanan dan buahan wujud c) Barang-barang dagangan d) Rumah dan peralatan e) Manusia dan ehwalnya f) Permainan g) Kebudayaan Budaya I. . Baba-Nyonya Budaya China Peranakan h) Kesenian i) Dasar Pendidikan Negara Menyeragamkan sistem pendidikan yang terdahulu yang lebih sistematik bagi memupuk perpaduan. Peribumi (Melayu) Interaksi Orang India( dari Tamadun India) Orang Cina (dari Tamadun China) Kesan Positif a) Bahasa dan kosa kata Melayu dalam pelbagai aspek ditambah.KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA Interaksi dari 3 kaum utama di malaysia. II.

y Menyelaras program kependudukan dan pembangunan negara. y Membangun masyarakat Orang Asli.j) Dasar Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan pada 27 Oktober 1990 dengan objektif berikut: y Menggalakkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan integrasi nasional. y Memajukan kepentingan dan penglibatan wanita dalam pembangunan negara. k) Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan Kesan Negatif Jurang ekonomi Kesan Negatif Pencapaian Tidak Seimbang Jurang Sosial . y Memberi bantuan khidmat masyarakat.