PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM Cara Persembahan o Konsep pembaharuan/ Kemajuan Perkhidmatan Awam dengan

o Sinopsis PKPA dan memberi tumpuan kepada PKPA yang berkaitan anfa o Program pembaharuan/kemajuan pentadbiran di IPTA

o Sesi Soal Jawab o Kesimpulan

a. Perubahan minda dan sikap b. Etika yang luhur c. Pembangunan tenaga manusia d. Budaya kerja berasaskan prestasi e. Daya kepimpinan yang kukuh TUJUAN o Menyampaikan arahan kerajaan, garis panduan dan contoh program pembaharuan pentadbiran o Petunjuk umum tentang pembaharuan yang diberi penekanan o Kualiti dan produktiviti o Sistem prosidur o Perancangan, pelaksanaan dan pengesanan projek o Pengurusan Kewangan o Perkhidmatan Kaunter dan Pengaduan Awam

o Kehendak Pelanggan o Kesedaran Terhadap Kualiti dan Produktiviti o Kesedaran Tentang Kos dan Akauntibiliti o Budaya Inovatif dan Kreatif PKPA 1991 Bil 1/91 *Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Telefon Bil 2/91 *Panduan Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerajaan Bil 3/91 *Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam Bil 4/91 *Panduan Mengenai Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam PKPA 1991 Bil 5/91 *Panduan Mengenai Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP) Bil 6/91 *Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam Bil 7/91 *Panduan Mengenai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) Bil 8/91 .

*Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja PKPA 1991 Bil 9/91 *Panduan Mengenai Dasar Persyarikatan Malaysia Bil 10/91 *Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter Bil 11/91 *Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja Pek. Perb. 2/91 *Penggunaan Borang-Borang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal. Inventori dan Bekalan Pejabat PKPA 1992 Bil 1/92 *Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bil 2/92 *Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan Bil 3/92 *Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM) Bil 4/92 *Pengendalian Pengaduan Awam .

PKPA 1993/94 Bil 1/93 *Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi Bil 2/93 *Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam Bil 3/93 *Panduan Mengenai Piagam Pelanggan Bil 1/94 *Panduan Perlaksanaan Sistem Pemulihan Perkhidmatan PKPA 1995/96 Bil 1/95 *Penggunaan Butiran Maklumat Di Dalam Borang Permohonan Dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan Bil 1/96 *Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard (SAGA) Untuk Badan-Badan Berkanun Bil 2/96 *Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam .

dan *Menghayati dan mengamalkan langkah dan tindakan seperti yang disarankan untuk kualiti perkhidmatan PKPA 2/1991 “Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan” .PKPA 1997/1999/2001 Bil 1/97 *Panduan mengenai lantikan Perunding Swasta MS ISO 9000 oleh Agensi Kerajaan Bil 1/99 *Garis Panduan Pelaksanaan Penandarasan Dalam Perkhidmatan Awam Bil 1/2001 *Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah PKPA 2002 Bil 1/2002 *Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja Di Agensi Kerjaaan Bil 2/2002 *Garis Panduan Pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang Anugerah Perkhidmatan Awam PKPA 1/1991 “Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Telefon” *Tujuan meningkatkan perkhidmatan yang diberi oleh semua yang terlibat dengan urusan melalui telefon *Panduan bagaimana persediaan operator telefon sebelum memulakan tugas.

000 .Tujuan *Menyampaikan panduan untuk pihak pengurusan dan urusetia menjalankan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan *Menetapkan tindakan dan norma kerja pihak-pihak tertentu *Mesyuarat dan urusan jawatankuasa kerajaan dikendalikan dengan jayanya PKPA 2/1991 Tanggungjawab Urusetia *Tindakan Pra Mesyuarat *Tindakan Semasa Mesyuarat *Tindakan Selepas Mesyuarat PKPA 3/1991 Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam INOVASI “Idea baru dalam semua aspek kerja untuk perkhidmatan Perubahan samada : *Pengenalan teknologi baru *Prosidur yang menjimatkan *Kepuasan hati pelanggan yang berkualiti” Kategori : *Agensi atau bahagian – RM5.

*Individu PKPA 4/1991 – RM1.000 “Strategi Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Awam” Aktiviti yang telah dan sedang dilaksanakan 7 Program tambahan bagi peningkatan kualiti *Sistem Cadangan Q *Sistem Proses Q *Sistem Pemeriksaan Q *Slogan Q *Hari Q *Sistem Maklumbalas Q *Sistem Maklumat Q PKPA 5/1991 Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP) Tujuan *Membantu Ketua Jabatan menyediakan Jadual Perlaksanaan Projek Pembangunan *Mengurus *Mengesan *Mengawasi Perlaksanaan *Lanjutan dari SETIA *Mengelakkan ketidakupayaan berbelanja *Mempastikan projek disiapkan mengikut jadual .

Terdapat 3 Perkara Utama *Konsep Produktiviti *Cara Meningkatkan Produktiviti *Pengukuran Produktiviti PKPA 7/1991 “KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA” KMK ialah sekumpulan pekerja dari unit kerja yang sama. serta mencadangkan penyelesaian untuk pertimbangan pengurusan MATLAMAT KMK *Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja *Semangat kerja berpasukan *Penerapan nilai dan etika kerja positif *Penglibatan dan minat terhadap kerja *Meningkatkan motivasi *Kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri. memilih dan menganalisis masalah berkaitan dengan kerja mereka.PKPA 6/1991 Panduan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam Tujuan *Membantu jabatan memahami konsep produktiviti serta merancang dan melaksanakan usahausaha bagi peningkatan produktiviti di jabatan masing-masing. kumpulan dan organisasi . bermesyuarat secara regular untuk mengenalpasti.

PKPA 8/1991 Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja Manual Prosedur Kerja (MPK) *Merupakan dokumen untuk peringkat jabatan/pejabat yang menerangkan sistem yang terdapat di dalam sesebuah organisasi serta prosedur secara berperingkat atau sequential bagi menyiapkan kerja Fail Meja (FM) *Merupakan satu dokumen yang mengandungi peraturan-peraturan dan maklumat lengkap dan terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab bagi sesuatu jawatan PKPA 9/1991 Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia Konsep DPM *Pentingnya kerjasama *Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Negara Pelaksanaannya : *Penal Perundingan *Sesi dailog tahunan *Penyampaian maklumat *Interaksi melaui majlis-majlis pertukaran idea. pengetahuan dan pengalaman *Interaksi secara sosial PKPA 10/1991 Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter .

permaidani.Konsepnya : *Memudahkan pihak kerajaan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih berkesan dan berkualiti *Bahagian di hadapan kaunter (Pelanggan) *Bahagian Kaunter (Khidmat di kaunter) *Bahagian di belakang kaunter (khidmat sokongan) PKPA 11/1991 Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja Tujuan : *Mengesan tindakan bagi setiap proses kerja *Mudah mendapat maklumbalas dan maklumat terkini menenai sesuatu tindakan *Aktiviti dapat dikawal perlaksanaannya di setiap langkah *Menyumbang ke arah pencapaian matlamat jabatan – kualiti perkhidmatan PEK.PERB. perabut. serta pinggan mangkuk tanpa mengira kos . permaidani. langsir dsb. langsir. Inventori *Barang tak luak yang bernilai kurang dari RM500 tiap-tiap satu. 2/1991 Panduan Penggunaan Borang Baru Pengurusan Harta Modal. bagi tiap-tiap satu tidak termasuk perabut. Inventori dan Bekalan Pejabat Harta Modal *Barang-barang tak luak pakai yang bernilai RM500 atau lebih.

PKPA 1/1992 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Tqm) Dalam Perkhidmatan Awam Konsepnya : *Proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan *Proses transformasi budaya *Melibatkan semua aspek dalam pengurusan Prinsip Yang Menyokong Tqm *Sokongan pengurusan atasan *Perancangan strategik kualiti *Mengutamakan pelanggan *Latihan dan pengiktirafan *Semangat berpasukan *Pengukuran prestasi *Kepastian kualiti PKPA 2/1992 Garis Panduan Perancangan Dan Penyediaan Projek Pembangunan Konsepnya : *Ianya mempunyai identiti *Ianya mempunyai objektif pembangunan *Projek yang lengkap *Terdapat pembahagian tanggungjawab PKPA 3/1992 .

salah tadbir dan sebagainya. tidak mematuhi undang-undang/peraturan yang sedia ada.Sistem Perakaunan Mikro *Penentuan Kos Output yang dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan *Proses Perancangan dan Kawalan *Mengenalpasti arah aliran (trend) perubahan dalam kos output yang serupa PKPA 4/1992 Panduan Pengendalian Pengaduan Awam Pengaduan Awam *Pengaduan orang ramai mengenai tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil. termasuk salahlaku. (Kecuali berkaitan dengan dasar dan bidangkuasa BPR) PKPA 1/1993 Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi Matlamat *Memupuk semangat mengutamakan kepentingan nasional *Menyelesaikan masalah secara `on the spot` *Memastikan aktiviti berjalan lancar *Mengesan halangan *Mengelakkan tunggakan *Penyelarasan di kalangan jabatan-jabatan kerajaan PKPA 2/1993 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang . salahguna kuasa.

*Mutu atau perkhidmatan melebihi dari keperluan tanggungjawab biasa *Sistem Penilaian Prestasi Tahunan *Mendapat pergerakan gaji secara melintang *Pemilihan dibuat oleh Panel *Hadiah dan Insentif *Cenderamata bernilai RM300 *Bonus sebulan gaji *Sijil Simpanan/Saham *Sijil Perkhidmatan Cemerlang PKPA 3/1993 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan (Client’s Charter) *Komitmentbertulis jabatan/agensi.Jaminan untuk memberikan perkhidmatan/keluaran mengikut “Standard Quality” *Dipamerkan – berdasarkan kemampuan jabatan *Proses Pengubalan : *Kenalpasti pelanggan *Standard kualiti *Bermanfaat *Ciri-Ciri     Jelas Senang disebar Kebolehpercayaan Praktikal .

  Khusus Boleh ditambahbaik *Pemulihan reaktif atau proaktif PKPA 1/1994 Sistem Pemulihan Perkhidmatan Suatu tindakan yang dirancang dengan teliti bagi memulihkan kepuasan hati pelanggan yang terjejas akibat kegagalan perkhidmatan dan seterusnya ingin mengekalkan keyakinan terhadap perkhidmatan yang diberikan LATARBELAKANG *Komited dalam usaha membentuk sebuah perkhidmatan/keluaran yang berkualiti dan berorientasikan pelanggan *Sejajar dengan falsafah kualiti *Standard kualiti yang jelas *Menjamin perkhidmatan yang berkualiti *Memelihara kepuasan hati pelanggan dan mengekalkannya Pemulihan Reaktif dan Proaktif PKPA 1/1995 Penggunaan Butiran Maklumat Di Dalam Borang Permohonan dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan *Meneliti semua borang-borang permohonan *Menyediakan kriteria – diluluskan/tidak .

*Senarai semakan *Mengesan halangan *Mengurangkan budibicara *Penolakan beserta alasan PKPA 1/1996 Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard (Saga) Latarbelakang *Menetapkan tatacara penyediaan Penyata Kewangan dan Laporan Kewangan Badan-Badan Berkanun *Mematuhi prinsip akauntabiliti *Penyeragaman format dan Sistem Perakaunan Standard PKPA 2/1996 Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam Tujuan : *Menjelaskan hubungkait antara kualiti dan MS ISO 9000 *Menjelaskan keperluan bagi setiap elemen yang mesti dipatuhi *Menyediakan arahan terperinci dalam keperluan dokumentasi *Menjelaskan langkah-langkah perlaksanaan MS ISO 9000 Rasionalnya : *Memenuhi kehendak pelanggan dan memastikan produk/perkhidmatan yang dihasilkan berasaskan sistem kualiti *Asas peningkatan sistem kualiti organisasi .

*Asas usaha peningkatan sistem kualiti supaya keberkesanan dan kecekapan organisasi dapat ditingkatkan PKPA 1/1997 Panduan Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah *Pembangunan Tanah *Penggunaan Sumber *Penjagaan Alam Sekitar *Jabatan Ukur/Pemetaan *Pejabat Tanah dan Galian *Jabatan Penilaian *Jabatan Kajibumi PKPA 1/1999 Garis Panduan Pelaksanaan Penandarasan Dalam Perkhidmatan Awam Konsepnya : Satu proses yang sistematik dan berterusan untuk : *Mengenalpasti. mempelajari. mengubahsuai dan melaksanakan amalan terbaik dari organisasi sama atau lain untuk mencapai keunggulan *Meninjau amalan terbaik oleh pihak lain *Mengkaji proses kerja berkenaan *Daya kreativiti untuk merekacipta semula proses kerja Jenis penandarasan yang boleh dilaksanakan Penandarasan Dalaman .

*Melihat dalam organisasi sendiri akan amalan terbaik dalam penghasilan produk/perkhidmatan Penandarasan dengan Agensi Kerajaan lain yang sama fungsinya/berlainan (Proses Kerja) *Majlis Perbandaran – Pelupusan sampah *JKR/JPA/JPS – Pembaikan Sistem Pengurusan Stor Penandarasan dengan sektor lain *Perbandingan dengan swasta (Hospital/MAS) Penandarasan dengan Agensi Di Luar Negara *Pembaikan bertaraf “World Class” PKPA 1/2001 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah Ciri Utama SPPU *Mengujudkan satu JK untuk memantau penguakuasaan undang-undang di peringkat daerah *Dipengerusikan oleh Peg. Daerah dan ahli-ahlinya ialah semua agensi penguatkuasaan peringkat daerah *Bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali .

Peluang Kerjaya o Wujudnya dasar dan objektif Q.PKPA 1/2002 Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan *Menyemak semula prosidur dan proses kerja yang diamalkan bagi memperbaiki/penambahbaikan *Memantapkan perlaksanaan PKPA Bil 6/1991 : Garis Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam PKPA 2/2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Produktiviti Awam *APC – Sijil . dihebahkan lagi menghayati tetapi staf tidak memahami apatah o Penglibatan menyeluruh dan kerja berpasukan penting di dalam mempertingkatkan kualiti tetapi tidak rancak o o Pendedahan di dalam peningkatan Q tetapi dari segi perlaksanaan agak rendah Kepentingan Latihan .Hadiah Prestasi RM1.000 .