Anda di halaman 1dari 2

Bahagian 1: Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2010 (Guru)

MRSM Tumpat

Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi


1 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

1.1Mengajar Subjek Sivik Dan Kewarganegaraan Mengikut jadual yang


Tingkatan 1 ditetapkan oleh
jawatankuasa Jadual
Tingkatan 1 = 4 Kelas (114 orang) Waktu Maktab
(1 Tawakkal, 1 Madani, 1 Patriotik, 1 Amanah)

1.2Menilai keberkesanan pengajaran

98 % pelajar mendapat gred A di akhir


semester 1 Tingkatan 1 dan gred terendah
ialah 3B

2 PEMBANGUNAN PELAJAR

1. Penasihat Homeroom Perjumpaan homeroom


diadakan setiap hari
Ahad 2 minggu sekali.

Perancangan dan modul


Homeroom dijalankan
mengikut yang
dijadualkan
3 PROGRAM KO-KURIKULUM
1. Penyelaras Badan Pengawas Pusat Sumber Kemahiran memimpin,
MRSM Tumpat membuat keputusan,
semangat kerjasama
dan kemahiran
mengurus organisasi
diterapkan kepada
pelajar sepanjang
masa.
4 PENGURUSAN UTAMA (GURU MEDIA)

1. Merancang, menyelaras, melaksana dan Staf PSP menjalankan


menguruskan pentadbiran dalaman pusat tugas dengan baik
sumber dari semua aspek seperti berikut. dalam membantu
mentadbir PSP
(a) Pengurusan staf PSP
(b) Perolehan koleksi PSP Pembelian koleksi buku
(c) Pengurusan peruntukan PSP PSP dibuat
(d) Pengurusan Buku Teks menggunakan jumlah
(e) Pentadbiran PSP peruntukan yang diberi.
Buku teks diproses dan
diberikan kepada
pelajar dalam masa
yang ditetapkan.
5 PROFESIONALISME STAF

5.1 Tugas Sepanjang Tahun Tugas yang


5.1.1 Setiausaha Mesyuarat Pengurusan Maktab dipertanggungjawakan
2010 berjalan lancar.
5.1.2 Setiausaha Program Kecemerlangan
Akademik 2010
5.1.3 Penasihat Homeroom
5.1.4 Penyelaras Badan Pengawas Pusat Sumber
5.1.5 AJK Dokumentasi
5.1.6 Guru Kelas Tingkatan 1 Tawakkal

5.2 Tugas-Tugas Berkala


5.2.1 AJK Pendaftaran Pelajar
5.2.2 AJK Hari Kemerdekaan
5.2.3 AJK Minggu Aktiviti Maktab