ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI

DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti Bil Tempat Urusan A) Praktikum Negeri Kedah / Pulau Pinang Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC SABK/KEMAS/PERPADUAN); KPLI SR (PC/PT); PISMP [ 14 kali x 60 org x 0.70 sen x 100 km] Penyeliaan Praktikum & PBS 1 [ 5 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC SABK/PC/PT); PISMP [ 10 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tarikh Cadangan Bil. Pegawai Tujuan Anggaran Kos (RM)

1

Jan, Feb, Mac, April

60 orang

58,800.00

2

Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang

Mac, April

50 orang

17,500.00

3

4

5

CONTOH
Jun, Julai, Ogos 50 orang Jun, Julai, Ogos, Sept 50 orang Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC KEMAS/PERPADUAN); KPLI SR [ 14 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] Penyeliaan Praktikum 2 PISMP [ 8 kali x 30 org x 0.70 sen x 100 km] Julai, Ogos 30 orang Ogos 30 orang Penyeliaan INTERNSHIP & PBS 4 PISMP [ 5 kali x 30 org x 0.70 sen x 100 km] Penyeliaan PBS 2 PISMP [ 2 kali x 60 org x 0.70 sen x 100 km] JUMLAH September 60 orang

35,000.00

49,000.00

16,800.00

6

10,500.00

7

8,400.00 196,000.00

ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti B) Guru Pembimbing 1 Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Januari : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan Taklimat kepada Guru Pembimbing 200 orang [ 200org x 0.70sen x 100km] Taklimat kepada Guru Pembimbing [ 300org x 0.70sen x 100km] JUMLAH Anggaran Kos (RM) 14,000.00

2

Jun

300 orang

21,000.00 35,000.00

C) Program Pendidikan Luar 1 Gunung Jerai / Pantai Merdeka

D) Program Bina Insan Guru 1

Pulako IPG KSAH / Mac, Jun, Sept, Okt Pantai Merdeka / Sik Daerah Kuala Muda Mac, Jun, Sept, Okt / Yan

CONTOH
Mac, Jun, Sept, Okt 15 orang Program Pendidikan Luar (15 kali) [ 15org x 15kali x 0.70sen x 100km ] JUMLAH 15 orang Program Bina Insan Guru (14 kali) [ 15org x 14kali x 0.70sen x 140km) 5 orang Program Bina Insan Guru : Khidmat Masyarakat (14 kali) [ 5org x 14kali x 0.70sen x 100km) JUMLAH

74,250.00 74,250.00

26,880.00

2

11,200.00 38,080.00

ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti E) Lain-Lain Program 1 Zon Utara Jun 15 orang : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan KAGUM Zon [ 15org x 0.70sen x 300km] KAGUM Kebangsaan [ 15org x 0.70sen x 800km ] Perkhemahan [ 30org x 0.70sen x 100km ] JUMLAH Anggaran Kos (RM) 10,650.00

2

Kuala Lumpur

September

15 orang

15,900.00

3

Daerah Kuala Muda Julai / Yan

30 orang

11,100.00 37,650.00

F) Peperiksaan 1 Negeri Kedah

2

Negeri Kedah

3

Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur

CONTOH
Mac 110 orang Perjalanan Ketua Pengawas dan Pengawas [ 110org x 0.70sen x 50km] Perjalanan Ketua Pengawas dan Pengawas [ 120org x 0.70sen x 50km] November 120 orang Mac 2 orang Perjalanan Urusan Temuduga [ 2org x 0.70sen x 900km ] Perjalanan Penghantaran Bahan Temuduga [ 1org x 0.70sen x 900km ] JUMLAH Mac, November 1 orang

3,850.00

4,200.00

12,780.00

4

6,390.00 27,220.00

Sungai Petani. Apr.000. Nov 2 Feb. Nov 30 orang Feb. Apr.00 3 4 5 CONTOH Feb. Nov 30 orang Lain-Lain Mesyuarat JUMLAH JUMLAH BESAR 50.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Dll) Anggaran Kos (RM) 16.00 G) Mesyuarat / Kursus 1 Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Feb. Jul. Nov 5 orang Mesyuarat Berkaitan Pentadbiran dan Kewangan Feb. Jul.280.000. Jul. Apr. Jul.00 6 15. Apr.000.240.960. Dll) Kursus Anjuran Agensi Luar Feb.00 8.040. Pemeriksaan Skrip. Nov 5 orang Mesyuarat Berkaitan HEP(Pengagihan Unjuran.00 . Konvokesyen.00 152. Nov 3 orang 23. Apr. Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan 2 orang Mesyuarat Pengarah / Timbalan Pengarah Mesyuarat Berkaitan Peperiksaan (Penggubalan Soalan.00 560. Apr. Jul.800. Jul.00 38.

000.000.000.00 JUMLAH BESAR (RM) 1.000. Sungai Petani.000.000.000.00 6.400.000.00 120.00 Pusat Latihan Guru 2 Dalam Perkhidmatan Sg Karangan (PLGDP) 3 Kolej Kediaman Berapit CONTOH 90.035.00 8.000.00 180.00 102.00 84.00 1.000.000.00 60.00 144. Kedah : Perhubungan dan Utiliti : 040201 PEMBENTUN GAN POS BIASA (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) BIL AIR ELEKTRIK TELEFON PENGEPOSAN MEL BERDAFTAR MEL EXPRESS / POS LAJU (RM) JUMLAH (RM) Institut Pendidikan 1 Guru Kampus Sultan Abdul Halim (IPG KSAH) 270.400.000.712.00 6.00 .000.000.00 6.00 84.000.000.400.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 23000 BAGI PERHUBUNGAN DAN UTILITI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti NAMA INSTITUSI/SEKOLAH : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 480.000.000.00 3.00 - 365.000.00 18.00 30.00 312.00 21.

000.000.00 PLGDP 1 BAS 4.00 .000.00 4.00 500.000.000.00 JUMLAH PERMOHONAN (RM) 25.000.00 60.00 12.00 12.00 12 12 12 12 12 96.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 24000 BAGI PERHUBUNGAN DAN UTILITI Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 1.00 69.00 5.00 12 48.00 12 12 12 3.00 12.000.000.00 12 303.00 2 3 4 PERALATAN ICT DEWAN/BILIK LAIN-LAIN (jika ada) 300.000.000.600.000. Kedah Aktiviti : Sewaan Kod Aktiviti : 040201 ANGGARAN KOS SEBULAN (RM) C TEMPOH BIL BULAN D JUMLAH BESAR (RM) E ( C X D) BIL A IPG KSAH BUTIRAN B 1 2 3 4 5 BAS PERALATAN ICT DEWAN/BILIK 8.00 1.00 CONTOH KONTRAK SEWAAN MESIN FOTOSTAT LAIN-LAIN (jika ada) 234.00 6.000.500. Sungai Petani.00 54.00 1.000.600.600.000.300.000.

000. Kedah Aktiviti : Bekalan Bahan Mentah dan Bahan .00 2.000.00 CONTOH 24.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 26000 BAGI BEKALAN BAHAN MENTAH DAN BAHAN-BAHAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000.000.00 .00 3.00 - - JUMLAH PERMOHONAN (RM) 186.000.00 36.Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan Kod Aktiviti : 040201 ANGGARAN KOS SEBULAN (RM) C TEMPOH BIL BULAN D JUMLAH BESAR (RM) E ( C X D) 12 12 12 12 72.500.000.00 5 BAHAN MAKMAL 1.000.00 12 18.000.00 36. Sungai Petani.000.000.00 BIL A BUTIRAN B 1 2 3 4 MINYAK KENDERAAN IPSAH ALAT GANTI KENDERAAN ALAT GANTI PEJABAT / ASRAMA BAHAN BINAAN 6.00 3.

ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 27000 BAGI BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000.000.00 . Sungai Petani.00 10.000.000.00 Lain-lain Perbelanjaan Am JUMLAH 220.00 CONTOH Alat Tulis Komputer (dakwat pencetak) Bayaran Kad Touch 'n' Go Bayaran Surat Khabar 50.000.000.500.00 Catatan : * Peruntukan diterima RM 5.00 50.00 10. Kedah Aktiviti : Bekalan dan Bahan-Bahan Lain Kod Aktiviti: 040201 Bil 1 2 3 4 5 Alat Tulis Pejabat Butiran Anggaran Kos (RM) 100.

Sungai Petani. IPG KSAH Kerja-kerja menyelenggara sistem kumbahan IPG KSAH Penyelenggaraan alat hawa dingin.000.00 20.000.00 200. IPG KSAH Kerja menyelenggara Gelanggang Permainan IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan utama didalam KSAH IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan tandas asrama IPG KSAH Kerja-kerja menyelenggara Pagar Keselamatan IPG KSAH IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan sistem pencegah kebakaran.000.00 200.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONTOH Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kuala Muda Kedah 800.00 .000.000.000.00 200. 300. IPG KSAH Kerja Menyelenggara tangki air utama di Bukit Gerko.00 200.00 50.000.000. Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000.000. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 1 Kuala Muda Kedah IPG KSAH Menyelenggara dan mengganti salur air hujan (gutter) yang telah rosak dan bocor serta menyelenggara bumbung yang bocor.00 300. IPG KSAH Kerja pendawaian elektrik semula untuk bangunan pentadbiran dan kolej kediaman/asrama.00 20.

pintu.00 4 300.00 3 50.00 .00 B) PUSAT LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN SUNGAI KARANGAN 1 Kuala Muda Kedah 2 CONTOH Kuala Muda Kedah PLGDP SG Kerja-kerja menyelenggara bumbung KARANGAN bocor. lantai. Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO.365.00 20.000.000. PLGDP SG Kerja-kerja menyelenggara tandas.00 5. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 11 Kuala Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan kenderaan Muda 12 13 Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan mesin rumput jenis galas IPG KSAH Penyelenggaraan alat komunikasi.000.00 2.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. JUMLAH 50.000. PLGDP SG Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dan KARANGAN penghawa dingin. JUMLAH 100.500.00 550.000. tangki air bangunan dan booster pump.000. tangki air utama.00 100.000. siling serta salur air hujan (gutter) yang bocor dan tersumbat.500. Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah PLGDP SG Kerja-kerja penyelenggaraan sistem KARANGAN kumbahan. longkang dan pintu pagar utama. Sungai Petani. KARANGAN tingkap.

00 20. KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik .00 3 4 5 6 7 CONTOH Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah Kedah Kedah Kuala Muda Kedah KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara tingkap. Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO. tangki air utama.000.00 8 20.000.000. reput dan tersumbat.915. tangki air bangunan dan booster pump.00 30.00 4.00 100.000.00 .000. KK BERAPIT Penyelenggaraan alat pemadam api 20.00 254. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM C) KOLEJ KEDIAMAN BERAPIT 1 2 Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara bumbung bocor dan siling KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara gutter(salur air hujan) yang bocor. pintu dan lantai KK BERAPIT kerja-kerja penyelenggaraan kawasan kolej kediaman kepada taman berlandskap KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan longkang JUMLAH JUMLAH BESAR Kedah 50.000.500.00 2.000. Sungai Petani.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 10. KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan sistem kumbahan.000.

00 JUMLAH BESAR (RM) 82.00 .00 12.000.000. Kedah Aktiviti : Penyelenggaraan Peralatan ICT Kod Aktiviti : 040205 NAMA NO.000. INSTITUS PENDAFTARAN I BIL KOD DAERAH NEGERI SKOP KERJA ANGGARAN KOS (RM) KEUTAMAAN A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 1 Kuala Muda Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan Komputer 50 unit (CPU dan Monitor) x RM 1000 15 unit (printre) x RM 800 Penyelenggaraan LCD Projektor 20 unit x RM 1000 50.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN PERALATAN ICT Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000. Sungai Petani.00 2 CONTOH Kuala Muda Kedah IPG KSAH 20.

Pegawai / Pekerja / Mesin 90 orang 144 orang 106 orang 157 orang Bil Jenis Perkhidmatan A) Elaun Syarahan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 1 IPG KSAH 2 IPG KSAH 3 IPG KSAH 4 IPG KSAH Mac Jun September November .000.00 . Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak Bil.00 50.00 110.00 300.000. Sungai Petani.000.00 3.00 2.14/15 Apr 16/17 Jan .00 B) Elaun Guru Pembimbing 1 Daerah Kuala Muda / Yan 2 Daerah Kuala Muda / Yan 3 Daerah Kuala Muda / Yan 4 Daerah Kuala Muda / Yan CONTOH JUMLAH 9/10 Jan .000.120.14/15 Apr Penyeliaan Pelajar Praktikum KPLI SR KDC (PC/PT) Penyeliaan Pelajar Praktikum KPLI SR 800.000.21/22 Apr 9/10 Jan .ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.880.00 50.00 1.Disember Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC 90.520.21/22 Apr 20 orang 53 orang 97 orang 38 orang Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM KDC SABK Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM (KEMAS/PERPADUAN) 16/17 Jan .

25/26 Ogos 4/5 Sept . Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak 23/24 Jan .00 1.00 6.00 10.10/11 Mac 20/21 Mac .640.00 7.200.080. Sungai Petani.8/9 Sept 116 orang 17 orang Penyeliaan Praktikum Fasa 1 KDPM KDC SABK Penyeliaan Praktikum 2 PISMP Penyeliaan Pelajar Internship Ambilan Januari 2008 Penyeliaan Pelajar PBS 4 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 2 PISMP JUMLAH 155 orang 116 orang 178 orang 262 orang 6.25/26 Ogos 3/4 Jul .25/26 Ogos 19/20 Jun .480.25/26 Ogos 31 Jul/1 Ogos .480.21/22 Apr 6/7 Mac .00 680.00 .120.29/30 Sept Bil.120.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.640. Pegawai / Pekerja / Mesin 116 orang 178 orang 155 orang 262 orang 27 orang Bil Jenis Perkhidmatan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 5 Daerah Kuala Muda / Yan 6 Daerah Kuala Muda / Yan 7 Daerah Kuala Muda / Yan 8 Daerah Kuala Muda / Yan 9 Daerah Kuala Muda / Yan 10 Daerah Kuala Muda / Yan 11 Daerah Kuala Muda / Yan 12 Daerah Kuala Muda / Yan 13 Daerah Kuala Muda / Yan 14 Daerah Kuala Muda / Yan 15 Daerah Kuala Muda / Yan Penyeliaan Pelajar Praktikum 3 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 3 PISMP Penyeliaan Pelajar Praktikum 1 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 1 PISMP 4.00 7.00 CONTOH Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (KEMAS/PERPADUAN) Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 1 KDPM KDC (PC/PT) 19/20 Jun .14/15 April 20/21 Mac .640.00 4.200.00 71.00 10.600.25/26 Ogos 21/22 Ogos .24/25 Mac 19/20 Jun .00 4.

48 .48 15.00 10.000.000.000.000.000.00 3. Bhd 2 Percetakan 3 Perbelanjaan Keraian 1/1/2008 .48 526.00 30. Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak Bil.00 25.595.00 154.00 2. IPN Dll) Meter Reading' Mesin Fotostat Cenderamata Persaraan JUMLAH JUMLAH BESAR Bayaran Perkhidmatan Tuala Wanita (RM 1.000.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.166.000. Sungai Petani.00 1.000.000.995.29 x 12 bulan) Buku dan Jurnal IPG Mesyuarat Kursus-Kursus Bimbingan Taklimat 13.000.00 3.995.00 10.00 36.00 6. Pegawai / Pekerja / Mesin Bil Jenis Perkhidmatan C) Lain-Lain Perkhidmatan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 1 Rentokil Initial Sdn.kini 8 orang 4 Bayaran Pengawas Peperiksaan 5 Lain-Lain Perkhidmatan CONTOH Ketua Pengawas Pengawas Perkhidmatan Dobi Perkhidmatan Cuci Karpet Yuran Kursus (INTAN.

00 BARU BARU BARU CONTOH 3 PERALATAN ELETRIK 2.200.000.00 12.00 4.000.500.11 2.1 3.4 3. PERABUT & KELENGKAPAN PEJABAT 1 MEJA 1.800.00 75.00 30.7 2.2 3.00 40.000.000.00 16.00 6. PEMODENAN KELENGKAPAN PENTADBIRAN (i).00 12.00 5.000.00 4.3 2.00 75.00 4.7 3.9 ACCES POINT AMPLIFIER (EMX 5016) AUDIO RECORDER AUDIO VIDEO MIXER ( 8 INPUT) CAMERA VIDEO TV 29" SISTEM AUDIO RADIO/CD/DVD/KASET PLAYER WATER DISPENSER 2 1 4 2 1 5 2 2 3 500 5200 1200 1500 9000 1500 2000 600 1500 1.000.000.9 2.1 MEJA PEGAWAI 1.000.00 22.12 2.00 9.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .10 2.200.00 20.2 2.1 2.500.5 2.400.00 7.000.6 3.400.000.000.00 2.00 1.500.3 3.00 12.3 KERUSI PEGAWAI 2 PERALATAN PEJABAT/BILIK PENSYARAH 50 1 50 600 6.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 3.8 3.5 3.00 195.4 2.LAMPIRAN R CADANGAN ONE-OFF BAGI ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS (RM) TUJUAN: BARU/ GANTIAN A.6 2.00 3.000.000.000.00 1.000.500.12 ALMARI BUKU BERCERMIN KABINET BERCERMIN GEROBOK BESI GW FILE CABINET KABINET BESI VERTICAL BLIND RAK BUKU TERBUKA SET PA SISTEM KERUSI BENQUET SOFA CARPET PETI SEJUK SET PA SISTEM (DEWAN) 150 50 150 2 150 1 50 1 150 3 3 3 2 800 1500 1300 500 500 12500 800 12000 150 4000 800 800 8000 120.00 400.00 2.000.8 2.000.2 SET MEJA KAUNTER 1.

3 5.00 2.00 8.00 40.1 5.1 5.1 MESIN SHREEDER (RINCIH KERTAS) BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 6.00 2.11 5.00 35.19 5.6 5 5.00 BARU BARU BARU RAK BUKU RAK MAJALAH 3 BAY RAK BUKU KANAK-KANAK RAK SURAT KHABAR ALMARI KAYU BECERMIN MEJA KANAK-KANAK KERUSI KANAK-KANAK ALAT HAWA DINGIN 1HP ALAT HAWA DINGIN 2HP TROLEY BARANG SCANNER TANGGA ALUMINIUM LAMINATING MESIN PHOTOSTAT MESIN PRINTER WARNA MEJA KAREL SET SOFA .2 PENCETAK WARNA/PRINTER BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 6.000.1 4.000.000.00 5.800.060.7 5.4 5.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU CONTOH 6 UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 6.000.15 5.000.5 4.000.000.6 5.9 5.000.1 SET LCD HEAD PHONE PC MULTIMEDIA 4 2 4 1 12 2 10 2 4 2 1 2 2 1 2 4 1 1 10 15 2500 3000 2000 500 1400 1000 200 2000 3000 1000 500 400 600 6000 2000 750 4000 3000 300 5000 10.000.00 4.00 3.3 PENGIMBAS / SCANNER BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 1 1 1 6000 5000 600 6.8 5.00 75.00 4.00 12.17 5.00 3.5 5.000.15 PENTADBIRAN/BILIK ICT/PENSYARAH KOMPUTER LASER PRINTER SCANNER MEJA KOMPUTER FULL PACK M/S OFFICE (SITE LICENCE) DATA POINT PUSAT SUMBER 50 40 15 150 50 90 3500 1000 600 400 700 1334 175.00 800 1200 6000 4000 3.000.000.14 5.12 5.3 4.00 9.000.00 60.00 6.000.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .000.00 500.000.000.000.000.00 2.13 5.00 500.2 5.000.2 4.00 16.4 4.18 5.00 600.00 120.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 4 4.16 5.

GENERATOR 2.800.00 BARU BARU 7.600.RESQUE RUBBER DINGHY (PFD-6/ ANCHOR-1/THROW BAG-4/ PADDLE .5KW (FUEL CONTAINER 1/ TROLLEY .700.00 BARU .700.6 GENERATOR SET .5 DINGHY DAN ENJIN 1 12800 .950.7 SET PA SISTEM .2 FLIYING FOX SET (HARNESS 1/HELMET 1 / LANYARD 1/ LEATHER GLOVE / PULLY 2 / CARABINER 3 1 10 4950 2670 4.925.1 TALI KERNMANTLE 12.800.2) .00 BARU CONTOH 7.SET PA (SPEAKER & STAND-4/MIXER-1/ AMPLIFIER-1 EQUALIZER-1/MICROPHONE-2/ WIRELESS MICROPHONE-2/AUDIO RACK/WIRE 100 M) 1 12600 12.500.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 7 PULAKO 7.5MM X 200M 7.SET LAMPU DAN POWER SUPPLY (POWER SAVER BULB AND CONNECTOR-20/ POWER POINT-10/TWIN CABLE 200M) 1 10700 10.00 26.00 12.00 BARU BARU 7.3 ROPE TENTION UNIT (LEVER BLOK 1 TON/ROPE CLAM 3/ LANYARD BELT 1 TON 2 / ROPE EQUIPMENT CONTAINER 1 2 2675 5.00 BARU BARU 7.00 7. 5 2785 13.4 KAYAK PLASTIK DOUBLE SEATER (PFD-2 / PADDLE-2) PFD-1 / PADDLE-1) KAYAK PLASTIK SINGLE SEATER 20 3875 77.00 BARU .ENJIN SUZUKI 15HP FOUR STROKE 1 9800 9.350.

TAPE) 2 2 1 1 1 4 5000 800 3500 600 2000 1000 10.000.400.12 9.800.00 1.5 10.6 9.000.00 BARU CONTOH BARU 9 9.00 24.000.9 9.000.8 SET WALKIE TALKIE .6 8.00 7.2 8.8 9.00 3.00 600.000.00 1.00 4.000.600.4 8.7 PROGRAM FONT BAHASA TAMIL MURASU ANJAL .1 10.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10.500.6 UNIT PENGAJIAN TAMIL UNIT LCD FAIL RAK TERBUKA 6 ' KOMPUTER DESKTOP PRINTER CANON PERISIAN BAHASA TAMIL UTK MAKMAL BAHASA(CD.00 8.000.000.00 3.00 10.500.3 8.00 25.000.00 14.7 8.14 9.00 1.18 9.00 4.200.500.KENWOOD WALKIE TALKIE (BATERI/ANTENA/CLIP BELT/ADAPTOR CHANRGER / PTT / CASSING /TELESCOPIC ANTHENA 10 1150 11.00 10.00 1.19 9.2 10.00 50.500.000. VCD.13 9.00 1.5 9.00 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10 10.200.000.00 2.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU 3500 600 800 300 3500 1200 4000 10000 400 5000 850 600 45.22 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKAN KOMPUTER 13 PRINTER 13 RAK FAIL TERBUKA 6' 2 MEJA KOMPUTER 10 KOMPUTER RIBA 4 PATITION (PEMBAHAGIAN RUANG) 20 SET SOFA 1 MEJA MESYUARAT 1 KERUSI BILIK MESYUARAT 20 LCD 10 TILAM GIMNASTIK 30 HURDLE (L.4 9.5 8.500.00 4.600.4 10.00 42.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 7.500.000.000.1 8.8 JABATAN PENGAJIAN MELAYU KOMPUTER LCD MESIN FOTOSTAT PETI AIS TELEVISYEN 29 " WATER DISPENSER PRINTER KOMPUTER RIBA 2 2 1 1 1 1 2 12 3500 5000 4000 1500 1500 1200 600 3500 7.000.BERPAGAR) 34 8 8.11 9.00 20.

00 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU .00 BARU BARU BARU 11.00 1.00 500.00 1.00 1.00 1.LCD PROJECTOR 30 1 1 1 2500 500 2500 5000 75.GEOMETRICAL MODELS 10 10 10 50 50 100 500.00 2.000.LASER PRINTER -INTERACTIVE WHITEBOARD .500.LENGTH * TAPE MEASURE * TRUNDLE WHEEL (CLICKWHEEL) * HEIGHT MEASURE 10 10 10 50 100 200 500.000.DIGITAL CAMERA .GEOBOARD .00 BARU BARU BARU .4 MEASURING TOOLS .GEOMETRY SETS .000.00 5.00 1.000.VIDEO CAMERA 11 JABATAN MATEMATIK 11.00 500.000.1 MATHEMATICS LABORATORY .SCANNER 1 1 1 1500 2000 500 1.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ CONTOH 11.00 1.00 500.WEIGHT * BATHROOM SCALE * BEAM BALANCE * WEIGHING SCALE (1000G) * WEIGHING SCALE (5KG) * SPRING SCALE 10 10 10 10 10 50 100 50 50 100 500.00 BARU BARU BARU BARU 11.00 500.00 BARU BARU BARU BARU .TEACHING CLOCK 10 10 10 10 100 100 100 100 1.2 IMAGING DEVICES .000.DEINE'S BLOCK .000.00 BARU BARU BARU * PLATONIC SOLIDS * ARCHIMEDIAN SOLIDS * KEPLER-POINSOT SOLID .000.3 TEACHING AIDS .00 2.500.000.NETWORKED DESKTOP PCS .00 500.00 2.000.000.000.

00 500.000.00 300.00 1.00 3.000.000.00 1.6 RAK KAYU TERBUKA 6' 2 2 5000 1300 10.600.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU .000.00 500.4 RADIO CD PLAYER 13.2 ALMARI BESI 13 JABATAN PRASEKOLAH 13.000.00 BARU BARU .00 7.5 JABATAN BAHASA / BAHASA INGGERIS LCD PROJEKTOR DVD CAMCORDER DIGITAL CAMERA SCANNER EXTERNAL HARD DISK ( UTK BACK UP)320G DESKTOP (BESERTA DVD WRITER) PRINTER PORTABLE SPEAKERS FOR COMPUTER 1 1 1 1 1 1 1 1 5000 500 1000 600 300 3000 600 1000 5.00 1.00 1.000.5 DVD PLAYER 13.000.1 LCD PROJEKTOR 12.000.VOLUME * MEASURING CUPS (BEAKER) * GRADUATED CYLINDER 10 10 100 100 1.00 BARU BARU 1 2 2 1 1 7 5000 3500 600 500 500 850 5.1 LCD PROOJEKTOR 13.00 600.3 PRINTER 13.00 600.200.950.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ .00 5.00 2.TIME * STOP WATCH * SAND CLOCK 10 10 100 100 1.00 500.000.2 KOMPUTER DESKTOP 13.000.00 BARU BARU CONTOH 11.000.00 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 12 UNIT PENGAJIAN CINA 12.

TAMBORIN 8" W/O SKIN .00 5.13 WOOD BLOCK 14.000.TAMBORIN 10" W/O SKIN .15 PIANIKA 14.00 BARU BARU BARU BARU BARU CONTOH 25 25 25 3 55 68 96 30 1.950.00 40.00 350.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 14 UNIT MUZIK 14.18 DRUM SAMPING .00 200.12" X 8" .7 CABASA (3 X RM120) 14.00) 14.14" X 10" 14.200.400.5 TAMBORIN .KOMPANG 12" (25 X RM68) .6 GUIRO ( 3 X RM50) 14.2 REKORDER .8 MARAKAS (3 X RM42) 14.00 1.KOMPANG 10" (25 X RM55) .00 150.700.000.00 90.00 100.TENOR (10 X RM100) .00 500.20" X 10" 2 15 10 5 25 5000 67 100 990 500 10.4 METAL SHAKER 14.00 300.500.375.HALF MOON .00 2.000.3 KOMPANG .00 200.00 2.500.00 1.3 KEYBOARD P & P 14.19 DRUM BASS .10" X 6" .9 TONE BLOCK 14.000.TAMBORIN DOUBLE RINGS (10 X RM35) 14.00 1.00 12.00 300.12 CLAVES 14.00 BARU BARU BARU BARU 10 10 10 10 10 3 3 3 2 10 25 10 10 15 25 5 5 5 2 80 50 30 30 35 50 50 42 20 20 10 10 20 20 220 800.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 200 300 400 1100 BARU BARU BARU BARU .11 KASTENET (25 X RM5) 14.00 300.500.1 KEYBOARD (2 X RM5000.BASS ( 5 X RM990) 14.14 TRIANGLE (15 X RM16) 14.00 2.005.00 250.ALTO ( 15 X RM67 .00 126.00 1.10 KAYU TIK TOK (10 X RM14) 14.00 4.00 150.KOMPANG 14" (25 X RM96) 14.00 1.WOOD TUNAABLE .

30 14.20 14.28 14.00 500.00 60.31 14.22 14.46 14.8 ORANG .29 14.00 450.00 3.00 300.00 9.SAIZ 17 INCI GONG BESI 6 INCI CANANG BESI KAKI GONG DEBUKA BESAR CYMBAL 12 INCI (2 X RM154) MELODIAN / PIANIKA ( 40 X RM230) CHIMES ( 2 X RM200) GLOCKENSPIEL (2 X RM380) UNIT STOR PENGHAWA DINGIN 4HP HAND JACK KHEMAH IGLO :.50 15 15.000.00 550.26 14.00 308.000.500.00 1.000.00 300.00 BARU BARU BARU BARU BARU .37 CONTOH GENDANG ANAK .400.1 15.00 1.00 4.600.8" X 10" X 12" METRONOME TUNER GUITAR PERCUSSION MIC WIRELESS MIC MICROPHONE MICROPHONE STAND CONDUCTOR BATON BONGO WITH STAND (2 X RM500) GENDANG TURKI CONGA ( 2 X RM950) COWBELL AND STAND 1 W DJEMBE DJEMBE LEAD DJEMBE BASS TALI GITAR (BESI) .000.00 140.32 14.48 14.00 140.00 200.27 14.38 14.00 1.00 600.6 ORANG 1 1 1 1 1 1 2 40 2 2 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10 1 10 10 5000 1000 400 300 50.00 1.00 1.25 14.000.4 .00 760.36 14.41 14.00 400.39 14.00 350.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA TRIO DRUM BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 14.21 14.33 14.24 14.SET GENDANG IBU 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 30 1 1200 70 70 500 1800 500 100 30 500 150 950 120 700 450 700 50 600 350 600 500 300 200 550 154 230 200 380 2.35 14.00 2.5 INCI .200.900.SAIZ 6.000.2 15.400.49 14.23 14.00 400.34 14.00 1.45 14.00 700.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 14.00 240.00 3.00 600.000.

CANON LBP 2900 1 1 1 1 3000 400 1000 600 3.00 BARU BARU BARU 3 3 1 4 2 3 400 1200 500 5000 500 300 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU JUMLAH BESAR 2.119.200.00 .CANON LAZER JET PRINTER .00 3.000.00 1.00 1.00 BARU BARU BARU BARU CONTOH 17 JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KABINET CERMIN PRINTER KABINET BESI 18 JABATAN AGAMA ISLAM MEJA KOMPUTER PRINTER SCANNER LCD ALMARI BUKU BERCERMIN RADIO KASET BERSERTA DVD 6 1 2 1400 600 500 8.00 600.00 600.1 KOMPUTER DESKTOP MEJA KOMPUTER PRINTER WARNA .400.000.00 900.00 500.00 400.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 16 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 16.000.00 1.000.000.00 20.117.600.

200.000.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU MEJA MESYUARAT ( 20 SEATER) 1 X RM8000) 1 MEJA TULIS KAKI BERLIPAT ( 2 X RM600) KERUSI PEGAWAI ( 40 X RM400) RANGKAIAN PA SISTEM .000. KEPERLUAN BILIK MESYUARAT BILIK MESYUARAT BESAR ( 2 UNIT RUMAH) TUJUAN: BARU/ GANTIAN 1 MEJA MESYUARAT ( 40 SEATER ) 2 MEJA TULIS KAKI BERLIPAT ( 4 X RM600) 3 KERUSI PEGAWAI ( 40 X RM400) 4 RANGKAIAN PA SISTEM .000.000.SET 5 SPEAKER .500.00 500.000.00 5.00 3. PEMODENAN KELENGKAPAN PENTADBIRAN (i).00 900.000.3 10.000.2 PA SISTEM .600.6 BANQUIT CHAIR ( 80 X RM150) PENTAS ( 2 KAKI X 20 KAKI X 15 KAKI) MOTORISED SKRIN ROSTRUM 1 1 1 80 1 1 1 4000 12000 10000 150 15000 5000 3000 4.00 1.SET CONTOH 10 10.8 MEJA MAKAN & KERUSI VIP 6 SEATER .5 12.SET ( LENGKAP DENGAN MIXER & SPEKER) 12.7 11.00 30.4 12.00 6.6 11.00 4.000.SET MEJA MAKAN & KERUSI PESERTA 4 SEATER .4 11.000.000.00 3.00 BARU BARU BARU BARU 11 KAFETARIA 11.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .00 12.00 60.00 1.5 11.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 12 DEWAN SERBAGUNA 12.00 16.00 3.00 16.SET TROLI .00 6.000.400.000.00 1.3 12.3 11.000.4 BILIK MESYUARAT KECIL ( I UNIT RUMAH) 6 7 8 9 MIXER ROSTRUM MOTORISED LCD PROJETOR SKRIN DVD PLAYER 40 4 40 1 1 1 1 1 1 250 600 400 60000 3000 4000 3500 5000 500 10.000.2 10.1 10.00 5.00 2.00 10.00 12.600.000.2 11.00 15.SET MEJA MAKAN & KERUSI URUS SETIA 6 SEATER .000.00 1.00 800.1 SETTY 12.1 11.CADANGAN ONE-OFF BAGI ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM : PLGDP SUNGAI KARANGAN AKTIVITI: PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS (RM) A.000.000.000.SET PERANGKAP LALAT LAMPU BLACKOUT TROLI SISA MAKANAN MEJA HIDANG MAKANAN 1 3 20 2 4 4 2 2 4000 2000 800 500 400 200 450 3000 4.000.SET 2 40 1 8000 600 40 30000 8.

000.00 12.13 13.000.00 180.00 500.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NUMBER BOARD MARBLES .000.00 250.00 200.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU .3 13.15 MAKMAL MATEMATIK DESTOP PRINTER LCD PROJECTOR (MOBILE) LCD PROJECTOR (MOUNTED) SCREEN WHITEBOARD GRAPHBOARD (PERMANENT) ROLL GRAPHBOARD (MOBILE) GEOBOARD CUISENAIRE RODS .BIJI COUNTING STICKS MULTIPLICATION TABLES .400.1 13.00 60.SET KABINET 1 1/2 M X 2 M (TINGGI) .SET SQUARE (30 / 60 ) .00 400.COMPASS .00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .000.000.SET 6 5 5 4 5 2 2 2 50 50 2 3 2 7 2 4 50 100 100 50 10 100 50 100 3 5 50 20 200 200 100 500 300.00 6.00 5.200.17 MEASURING INSTRUMENTS .00 500.11 13.CONTOH 6 6 6 6 6 2 30 30 80 15 10 150 180.00 30.MOCK MONEY .2 13.8 13.00 10.000.00 40.000.00 2.00 100.7 13.00 2.00 200.00 1.000.00 200.JAM RANDIK (TANGAN) .00 1.10 13.SET DEKAK-DEKAK (PLACE VALUE) .000.00 100.000.00 1.00 40.MEASURING CYLINDER .00 600.SET DIENE'S BLOCK .METER RULER 13.00 480.ALAT MENIMBANG .00 500.PEMBARIS KELULI 4 1 1 1 1 1 1 1 5 20 10 2 8 3500 600 5000 5000 1200 200 300 300 350 50 50 50 150 14.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 23 25 26 27 28 21 22 23 BILIK-BILIK PENGINAPAN TAMBAHAN TILAM DIVAN SINGLE ( 5 X 20 BILIK = 100 BUAH) 00 1 CADAR ( 5 X 20 BILIK = 100 HELAI) 100 SELIMUT ( 5 X 20 BILIK = 100 HELAI) 100 TV 29" 20 PETI SEJUK 20 BEKAS SABUN DAN SYAMPO .00 200.00 90.750.00 5.SET MEJA (RAPEZIUM) GEOMETRY SET: .000.9 13.4 13.SET SQUARE (45 ) .00 300.00 100.SET 40 PENYANGKUT TUALA 40 MEJA TULIS ( 5 X 20 BILIK = 100 BUAH) 100 1300 100 120 2000 1500 150 60 400 130.SET .00 60.PROTRACTOR .00 300.400.00 50.14 13.SET MODEL BUNGKAH ( SOLID) -SET MODEL BUNGKAH ( RANGKA) C0UNTING FRAME .00 1.00 300.000.16 MODEL GLOBE 13.200.JAM RANDIK (MEJA) .00 1.00 200.6 13.JAM DINDING ( DIAMETER 30 CM) 13 13.5 13.SET PERMAINAN DAM ULAR .00 150.

000.CONTOH BILIK KULIAH TAMBAHAN 28 KERUSI BANQUIT 29 MEJA KULIAH 30 VETICAL BLIND 300 140 24 150 300 3000 45.200.000.000.00 24 25 26 27 SETTY (SET 1+2+3 X 20 BILIK = 20 SET) BAKUL SAMPAH PENGESAT KAKI LANGSIR ( 40 BILIK ) 20 20 40 40 3500 10 30 2000 70.00 80.000.00 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU JUMLAH BESAR 862.000.00 .350.00 42.00 72.00 200.

00 2.00 3.840.Minor PJ PPISMP Sem 3 (Kump.120.00 Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka CONTOH 200 orang Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang Pendidikan Luar KPLI Major PJ Mei (5 hari) Jun (5 hari) Jun (5 hari) Pendidikan Luar KDC 1 dan 2 (Minor PJ) Pendidikan Luar KDC . Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tarikh Cadangan Bil.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti Bil Tempat : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 1.00 5.560.200. 1 & 2) Program Sukan dan Rekreasi .KPLI (Minor PJ) Julai (4 hari) Sept (4 hari) Sept (4 hari) Program Sukan dan Rekreasi .00 5. Pelajar Tujuan Anggaran Kos (RM) A) Program Pendidikan Luar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka IPG KSAH Mac (6 hari) Mac (4 hari) Mac (4 hari) April 20 orang 40 orang 40 orang Pendidikan Luar PISMP Sem 3 Pendidikan Luar KPLI Minor PJ (Kump.200. Sungai Petani.600. 3 & 4) JUMLAH 10 Pantai Merdeka .120.00 5. 3 & 4) 3.00 6.Minor PJ PPISMP Sem 3 (Kump. 1 & 2) Program Sukan dan Rekreasi .00 41.400.280.120. 1 & 2) Pendidikan Luar KPLI Minor PJ (Kump.Major PJ PPISMP Sem 3 (Kump.00 3.120.00 5.

984.KDPM KDC BIG Khidmat Masyarakat .PISMP BIG Siri 6 .984.KDPM KDC BIG Siri 8 .216.00 6.KPLI (2 Kump.984.400.192.400.680.) BIG Siri 3 .ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.) BIG Siri 2 .00 8.PISMP BIG Siri 4 . Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan 50 orang 50 orang 60 orang 58 orang 64 orang 78 orang 60 orang 78 orang 78 orang 38 orang 44 orang 50 orang BIG Siri 1 .00 1.KPLI (3 Kump.00 9.00 1.KDPM KEMAS BIG Siri 7 .00 6. 4 BIG Khidmat Masyarakat .00 7. Sungai Petani.424.Pelajar PISMP Sem.PISMP Anggaran Kos (RM) 6.00 9.KPLI 15 Sik Kedah .Pelajar PISMP Sem. 4 BIG Siri 9 .00 B) Program Bina Insan Guru (BIG) Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah IPG KSAH Feb Mac Mac Sik Kedah Sik Kedah 13 Pendang 14 Merbok CONTOH April April Mei Mei Mei Mei Julai Julai Sept Kursus Pencegahan Dadah .00 9.400.00 7.PISMP BIG Siri 5 .00 300.408.

6 BIG Siri 10 Okt 37 orang 38 orang 40 orang 40 orang JUMLAH 5.00 370. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Sept Sept Okt Pelajar 100 orang BIG Khidmat Masyarakat -Tujuan PISMP Sem.642.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem.00 380.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem. 4 40 orang Anggaran Kos (RM) 800.00 83.00 18 PSPN Alor Setar 19 JPN Kedah 20 Pusat Belia dan Sukan Okt Anak Bukit Biro Tatanegara Alor Okt 21 Setar 22 Sik Kedah Okt CONTOH BIG .00 400.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem. 6 BIG .ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti 16 Pendang 17 Kota Setar : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.Pelajar PISMP Sem.00 800.120. 4 100 orang BIG Khidmat Masyarakat . 6 BIG . 6 BIG .Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem. Sungai Petani.00 400.00 .

00 4.078.700.00 8. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan Jan .600.Mei Jan .00 11.00 C) Sukan dan Permainan 1 2 3 4 5 6 7 8 IPG KSAH IPG KSAH IPG KSAH IPG KSAH Zon Utara Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur CONTOH 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang KAGUM Sukan Zon Utara KAGUM Sukan Kebangsaan KAGUM Unit Beruniform KAGUM Persatuan Ogos Okt JUMLAH April Ogos Okt 200 orang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform KPLI 300 orang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform PISMP Semua Pelajar Perbarisan Tahunan dan Pemakaian Pangkat Unit Beruniform JUMLAH D) Unit Beruniform 1 2 3 Pulau Langkawi Pulau Langkawi Pulau Langkawi .698.00 8. Sungai Petani.Mei Feb Mac Mei Jun Semua Pelajar Semua Pelajar Kursus Kepengadilan / Kepegawaian Kursus Kejurulatihan Larian Ria Kejohanan Sukan Tahunan Anggaran Kos (RM) 10.800.00 39.00 4.00 6.00 25.600.00 8.200.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 9.00 75.000.960.960.00 15.960.000.000.

00 100 orang Hari Persatuan IPG Kampus Sultan Abdul Halim JUMLAH Pulau Langkawi PLGDP Sg Karangan UUM Sintok CONTOH Mei Jun 60 orang 30 orang 50 orang Julai Ogos Kursus Kepimpinan Ketua Kump. I (JPP) Kursus Rekreasi Tahap 1 (Siri 2) Kursus Rekreasi Tahap 2 Kursus JPP Zon Utara 8. II (JPP) Lawatan Sambil Belajar JPP Sept 40 orang JUMLAH JUMLAH BESAR .000.00 290.000.200.00 2.000.00 10.740.00 360.00 1.00 2.000.940.480.00 8. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan Hari Kokurikulum IPG Kampus Sultan Abdul Halim Lawatan Sosial ke Teater Istana Budaya Anggaran Kos (RM) 17.00 400.00 1.00 30.260.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti E) Persatuan 1 2 3 IPG KSAH Kuala Lumpur IPG KSAH F) Lain-Lain 1 2 3 4 5 6 7 Pantai Merdeka PLGDP Sg Karangan Pantai Merdeka Perlis Feb Feb 60 orang 45 orang 60 orang Kursus Rekreasi Tahap 1 (Siri 1) Kursus Kepimpinan Ketua Kump.640. Sungai Petani.00 21.400.00 Feb Ogos Okt Semua Pelajar 40 orang : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful