ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI

DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti Bil Tempat Urusan A) Praktikum Negeri Kedah / Pulau Pinang Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC SABK/KEMAS/PERPADUAN); KPLI SR (PC/PT); PISMP [ 14 kali x 60 org x 0.70 sen x 100 km] Penyeliaan Praktikum & PBS 1 [ 5 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC SABK/PC/PT); PISMP [ 10 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tarikh Cadangan Bil. Pegawai Tujuan Anggaran Kos (RM)

1

Jan, Feb, Mac, April

60 orang

58,800.00

2

Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang

Mac, April

50 orang

17,500.00

3

4

5

CONTOH
Jun, Julai, Ogos 50 orang Jun, Julai, Ogos, Sept 50 orang Penyeliaan Praktikum KDPM (KDC KEMAS/PERPADUAN); KPLI SR [ 14 kali x 50 org x 0.70 sen x 100 km ] Penyeliaan Praktikum 2 PISMP [ 8 kali x 30 org x 0.70 sen x 100 km] Julai, Ogos 30 orang Ogos 30 orang Penyeliaan INTERNSHIP & PBS 4 PISMP [ 5 kali x 30 org x 0.70 sen x 100 km] Penyeliaan PBS 2 PISMP [ 2 kali x 60 org x 0.70 sen x 100 km] JUMLAH September 60 orang

35,000.00

49,000.00

16,800.00

6

10,500.00

7

8,400.00 196,000.00

ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti B) Guru Pembimbing 1 Negeri Kedah / Pulau Pinang Negeri Kedah / Pulau Pinang Januari : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan Taklimat kepada Guru Pembimbing 200 orang [ 200org x 0.70sen x 100km] Taklimat kepada Guru Pembimbing [ 300org x 0.70sen x 100km] JUMLAH Anggaran Kos (RM) 14,000.00

2

Jun

300 orang

21,000.00 35,000.00

C) Program Pendidikan Luar 1 Gunung Jerai / Pantai Merdeka

D) Program Bina Insan Guru 1

Pulako IPG KSAH / Mac, Jun, Sept, Okt Pantai Merdeka / Sik Daerah Kuala Muda Mac, Jun, Sept, Okt / Yan

CONTOH
Mac, Jun, Sept, Okt 15 orang Program Pendidikan Luar (15 kali) [ 15org x 15kali x 0.70sen x 100km ] JUMLAH 15 orang Program Bina Insan Guru (14 kali) [ 15org x 14kali x 0.70sen x 140km) 5 orang Program Bina Insan Guru : Khidmat Masyarakat (14 kali) [ 5org x 14kali x 0.70sen x 100km) JUMLAH

74,250.00 74,250.00

26,880.00

2

11,200.00 38,080.00

ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti E) Lain-Lain Program 1 Zon Utara Jun 15 orang : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan KAGUM Zon [ 15org x 0.70sen x 300km] KAGUM Kebangsaan [ 15org x 0.70sen x 800km ] Perkhemahan [ 30org x 0.70sen x 100km ] JUMLAH Anggaran Kos (RM) 10,650.00

2

Kuala Lumpur

September

15 orang

15,900.00

3

Daerah Kuala Muda Julai / Yan

30 orang

11,100.00 37,650.00

F) Peperiksaan 1 Negeri Kedah

2

Negeri Kedah

3

Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur

CONTOH
Mac 110 orang Perjalanan Ketua Pengawas dan Pengawas [ 110org x 0.70sen x 50km] Perjalanan Ketua Pengawas dan Pengawas [ 120org x 0.70sen x 50km] November 120 orang Mac 2 orang Perjalanan Urusan Temuduga [ 2org x 0.70sen x 900km ] Perjalanan Penghantaran Bahan Temuduga [ 1org x 0.70sen x 900km ] JUMLAH Mac, November 1 orang

3,850.00

4,200.00

12,780.00

4

6,390.00 27,220.00

240.00 152. Jul. Jul. Apr. Jul.800.000.00 6 15. Apr. Apr. Jul. Nov 3 orang 23. Jul. Konvokesyen.280.000.00 3 4 5 CONTOH Feb. Nov 30 orang Feb. Nov 5 orang Mesyuarat Berkaitan Pentadbiran dan Kewangan Feb. Apr. Dll) Anggaran Kos (RM) 16. Apr. Nov 30 orang Lain-Lain Mesyuarat JUMLAH JUMLAH BESAR 50. Nov 2 Feb.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 21000 BAGI PERJALANAN SARA HIDUP GURU DAN KAKITANGAN BAGI DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.040.00 . Sungai Petani.00 8.00 560.960. Dll) Kursus Anjuran Agensi Luar Feb.000. Apr. Pemeriksaan Skrip. Kedah : Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan : 040201 Tujuan 2 orang Mesyuarat Pengarah / Timbalan Pengarah Mesyuarat Berkaitan Peperiksaan (Penggubalan Soalan. Nov 5 orang Mesyuarat Berkaitan HEP(Pengagihan Unjuran.00 38. Jul.00 G) Mesyuarat / Kursus 1 Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Putrajaya / Cyberjaya / Kuala Lumpur Feb.

000.000.000.00 18.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 23000 BAGI PERHUBUNGAN DAN UTILITI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti NAMA INSTITUSI/SEKOLAH : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000.00 312.00 - 365.00 3.000.000.00 6.00 120.000.00 480.712.400.000.00 30.00 Pusat Latihan Guru 2 Dalam Perkhidmatan Sg Karangan (PLGDP) 3 Kolej Kediaman Berapit CONTOH 90.00 84.400.000.00 21.000.00 1.000.00 102.000.00 .00 6.00 8.00 60.035.000.00 JUMLAH BESAR (RM) 1.00 144.000.400. Kedah : Perhubungan dan Utiliti : 040201 PEMBENTUN GAN POS BIASA (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) BIL AIR ELEKTRIK TELEFON PENGEPOSAN MEL BERDAFTAR MEL EXPRESS / POS LAJU (RM) JUMLAH (RM) Institut Pendidikan 1 Guru Kampus Sultan Abdul Halim (IPG KSAH) 270.000.00 180. Sungai Petani.000.000.00 84.000.00 6.000.

000.00 500.000.000.00 12 303.00 .00 60.000.00 1.00 12 48.000.000.600.00 5.00 12.00 1.000.00 1.000.00 PLGDP 1 BAS 4.00 12 12 12 3.600.00 12.000.00 12 12 12 12 12 96.000.00 JUMLAH PERMOHONAN (RM) 25.000.000.000.00 69.300. Sungai Petani.00 2 3 4 PERALATAN ICT DEWAN/BILIK LAIN-LAIN (jika ada) 300.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 24000 BAGI PERHUBUNGAN DAN UTILITI Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.600.00 12.000. Kedah Aktiviti : Sewaan Kod Aktiviti : 040201 ANGGARAN KOS SEBULAN (RM) C TEMPOH BIL BULAN D JUMLAH BESAR (RM) E ( C X D) BIL A IPG KSAH BUTIRAN B 1 2 3 4 5 BAS PERALATAN ICT DEWAN/BILIK 8.00 54.000.500.00 CONTOH KONTRAK SEWAAN MESIN FOTOSTAT LAIN-LAIN (jika ada) 234.00 6.00 4.

000.000.00 2.00 36.00 12 18.00 5 BAHAN MAKMAL 1.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 26000 BAGI BEKALAN BAHAN MENTAH DAN BAHAN-BAHAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000.000.00 - - JUMLAH PERMOHONAN (RM) 186.00 3.000.00 . Kedah Aktiviti : Bekalan Bahan Mentah dan Bahan .500.00 36.000.00 BIL A BUTIRAN B 1 2 3 4 MINYAK KENDERAAN IPSAH ALAT GANTI KENDERAAN ALAT GANTI PEJABAT / ASRAMA BAHAN BINAAN 6.000.Bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan Kod Aktiviti : 040201 ANGGARAN KOS SEBULAN (RM) C TEMPOH BIL BULAN D JUMLAH BESAR (RM) E ( C X D) 12 12 12 12 72. Sungai Petani.000.00 CONTOH 24.00 3.000.

00 10. Kedah Aktiviti : Bekalan dan Bahan-Bahan Lain Kod Aktiviti: 040201 Bil 1 2 3 4 5 Alat Tulis Pejabat Butiran Anggaran Kos (RM) 100.500.00 50.000.00 Lain-lain Perbelanjaan Am JUMLAH 220.00 CONTOH Alat Tulis Komputer (dakwat pencetak) Bayaran Kad Touch 'n' Go Bayaran Surat Khabar 50.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 27000 BAGI BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 .000.000.000.00 Catatan : * Peruntukan diterima RM 5.000. Sungai Petani.00 10.

000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. 300.00 300.00 200.000.00 50.00 20.00 200. Sungai Petani.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONTOH Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kedah Kuala Muda Kedah 800.000.00 200. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 1 Kuala Muda Kedah IPG KSAH Menyelenggara dan mengganti salur air hujan (gutter) yang telah rosak dan bocor serta menyelenggara bumbung yang bocor. IPG KSAH Kerja menyelenggara Gelanggang Permainan IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan utama didalam KSAH IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan tandas asrama IPG KSAH Kerja-kerja menyelenggara Pagar Keselamatan IPG KSAH IPG KSAH Kerja-kerja penyelenggaraan sistem pencegah kebakaran.00 . Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO.000.00 20.00 200.000. IPG KSAH Kerja Menyelenggara tangki air utama di Bukit Gerko.000.000.000.000. IPG KSAH Kerja pendawaian elektrik semula untuk bangunan pentadbiran dan kolej kediaman/asrama.000. IPG KSAH Kerja-kerja menyelenggara sistem kumbahan IPG KSAH Penyelenggaraan alat hawa dingin.

500. tangki air bangunan dan booster pump. JUMLAH 100. pintu.00 100.00 2.000. lantai. Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah PLGDP SG Kerja-kerja penyelenggaraan sistem KARANGAN kumbahan.000. PLGDP SG Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dan KARANGAN penghawa dingin. siling serta salur air hujan (gutter) yang bocor dan tersumbat. KARANGAN tingkap.365.00 20.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 550.000. tangki air utama. Sungai Petani.00 5. JUMLAH 50.500.00 3 50.000. longkang dan pintu pagar utama.00 .00 4 300. PLGDP SG Kerja-kerja menyelenggara tandas.000. Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 11 Kuala Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan kenderaan Muda 12 13 Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan mesin rumput jenis galas IPG KSAH Penyelenggaraan alat komunikasi.00 B) PUSAT LATIHAN GURU DALAM PERKHIDMATAN SUNGAI KARANGAN 1 Kuala Muda Kedah 2 CONTOH Kuala Muda Kedah PLGDP SG Kerja-kerja menyelenggara bumbung KARANGAN bocor.000.

500.000.000. tangki air bangunan dan booster pump. reput dan tersumbat.00 2.00 30.000. tangki air utama. PENDAFTARAN NAMA INSTITUSI SKOP PROJEK ANGGARAN KOS (RM) JUMLAH (RM) A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM C) KOLEJ KEDIAMAN BERAPIT 1 2 Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara bumbung bocor dan siling KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara gutter(salur air hujan) yang bocor.00 10.000.000.000.00 4.00 254. pintu dan lantai KK BERAPIT kerja-kerja penyelenggaraan kawasan kolej kediaman kepada taman berlandskap KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan longkang JUMLAH JUMLAH BESAR Kedah 50. KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan sistem kumbahan. KK BERAPIT Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik . Kedah : Penyelenggaraan & Pembaikan : 040201 BIL KOD DAERAH NEGERI NO.000. KK BERAPIT Penyelenggaraan alat pemadam api 20.00 .00 100.00 20.915. Sungai Petani.000.00 8 20.00 3 4 5 6 7 CONTOH Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kuala Muda Kedah Kedah Kedah Kedah Kuala Muda Kedah KK BERAPIT Kerja-kerja menyelenggara tingkap.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN DAN PEMBAIKAN Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.

000.000.00 . INSTITUS PENDAFTARAN I BIL KOD DAERAH NEGERI SKOP KERJA ANGGARAN KOS (RM) KEUTAMAAN A) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 1 Kuala Muda Kedah IPG KSAH Penyelenggaraan Komputer 50 unit (CPU dan Monitor) x RM 1000 15 unit (printre) x RM 800 Penyelenggaraan LCD Projektor 20 unit x RM 1000 50.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 28000 BAGI PENYELENGGARAN PERALATAN ICT Nama PTJ : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Kedah Aktiviti : Penyelenggaraan Peralatan ICT Kod Aktiviti : 040205 NAMA NO.00 2 CONTOH Kuala Muda Kedah IPG KSAH 20. Sungai Petani.000.000.00 JUMLAH BESAR (RM) 82.00 12.

00 110.00 B) Elaun Guru Pembimbing 1 Daerah Kuala Muda / Yan 2 Daerah Kuala Muda / Yan 3 Daerah Kuala Muda / Yan 4 Daerah Kuala Muda / Yan CONTOH JUMLAH 9/10 Jan .520.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.000. Pegawai / Pekerja / Mesin 90 orang 144 orang 106 orang 157 orang Bil Jenis Perkhidmatan A) Elaun Syarahan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 1 IPG KSAH 2 IPG KSAH 3 IPG KSAH 4 IPG KSAH Mac Jun September November .00 50.00 300.000.880.000. Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak Bil.00 50.00 1.00 2.21/22 Apr 9/10 Jan .00 3.00 .000.Disember Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC Bayaran Kuliah KDC 90.21/22 Apr 20 orang 53 orang 97 orang 38 orang Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM KDC SABK Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM (KEMAS/PERPADUAN) 16/17 Jan . Sungai Petani.14/15 Apr Penyeliaan Pelajar Praktikum KPLI SR KDC (PC/PT) Penyeliaan Pelajar Praktikum KPLI SR 800.14/15 Apr 16/17 Jan .120.000.

00 1.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 680.200.8/9 Sept 116 orang 17 orang Penyeliaan Praktikum Fasa 1 KDPM KDC SABK Penyeliaan Praktikum 2 PISMP Penyeliaan Pelajar Internship Ambilan Januari 2008 Penyeliaan Pelajar PBS 4 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 2 PISMP JUMLAH 155 orang 116 orang 178 orang 262 orang 6.080.480.00 6.10/11 Mac 20/21 Mac .00 10.25/26 Ogos 4/5 Sept .21/22 Apr 6/7 Mac .25/26 Ogos 31 Jul/1 Ogos .00 7.00 .00 4.00 71. Pegawai / Pekerja / Mesin 116 orang 178 orang 155 orang 262 orang 27 orang Bil Jenis Perkhidmatan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 5 Daerah Kuala Muda / Yan 6 Daerah Kuala Muda / Yan 7 Daerah Kuala Muda / Yan 8 Daerah Kuala Muda / Yan 9 Daerah Kuala Muda / Yan 10 Daerah Kuala Muda / Yan 11 Daerah Kuala Muda / Yan 12 Daerah Kuala Muda / Yan 13 Daerah Kuala Muda / Yan 14 Daerah Kuala Muda / Yan 15 Daerah Kuala Muda / Yan Penyeliaan Pelajar Praktikum 3 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 3 PISMP Penyeliaan Pelajar Praktikum 1 PISMP Penyeliaan Pelajar PBS 1 PISMP 4.25/26 Ogos 21/22 Ogos .14/15 April 20/21 Mac .00 10.00 7.200.25/26 Ogos 3/4 Jul .24/25 Mac 19/20 Jun .25/26 Ogos 19/20 Jun .120.600.640.480. Sungai Petani.00 CONTOH Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (KEMAS/PERPADUAN) Penyeliaan Pelajar Praktikum Fasa 1 KDPM KDC (PC/PT) 19/20 Jun .640.120.29/30 Sept Bil.640.00 4. Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak 23/24 Jan .

000.00 30.000.000.48 526.000.48 .00 25.595.000.995.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 29000 BAGI PERKHIDMATAN DI BAWAH DASAR SEDIA ADA Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 3.995. Sungai Petani.00 36.000.00 10.000.00 1.00 154.00 6.kini 8 orang 4 Bayaran Pengawas Peperiksaan 5 Lain-Lain Perkhidmatan CONTOH Ketua Pengawas Pengawas Perkhidmatan Dobi Perkhidmatan Cuci Karpet Yuran Kursus (INTAN.000. Pegawai / Pekerja / Mesin Bil Jenis Perkhidmatan C) Lain-Lain Perkhidmatan Tujuan/Justifikasi Anggaran Kos (RM) 1 Rentokil Initial Sdn.00 2.00 10. IPN Dll) Meter Reading' Mesin Fotostat Cenderamata Persaraan JUMLAH JUMLAH BESAR Bayaran Perkhidmatan Tuala Wanita (RM 1.000.48 15. Bhd 2 Percetakan 3 Perbelanjaan Keraian 1/1/2008 .166. Kedah : Perkhidmatan Di Bawah Dasar Sedia Ada : 040201 Tarikh Cadangan / Tempoh Kontrak Bil.000.29 x 12 bulan) Buku dan Jurnal IPG Mesyuarat Kursus-Kursus Bimbingan Taklimat 13.000.00 3.

00 2.000.400.3 3.00 12.500.000.12 2.1 3.200.500. PEMODENAN KELENGKAPAN PENTADBIRAN (i).8 2.500.00 3.00 5.00 195.00 7.00 75.7 3.00 6.00 40.400.1 MEJA PEGAWAI 1.00 1.00 12.000.00 9.00 30.00 4.3 KERUSI PEGAWAI 2 PERALATAN PEJABAT/BILIK PENSYARAH 50 1 50 600 6.00 4.000.9 ACCES POINT AMPLIFIER (EMX 5016) AUDIO RECORDER AUDIO VIDEO MIXER ( 8 INPUT) CAMERA VIDEO TV 29" SISTEM AUDIO RADIO/CD/DVD/KASET PLAYER WATER DISPENSER 2 1 4 2 1 5 2 2 3 500 5200 1200 1500 9000 1500 2000 600 1500 1.000.4 2.11 2.000.000.000.12 ALMARI BUKU BERCERMIN KABINET BERCERMIN GEROBOK BESI GW FILE CABINET KABINET BESI VERTICAL BLIND RAK BUKU TERBUKA SET PA SISTEM KERUSI BENQUET SOFA CARPET PETI SEJUK SET PA SISTEM (DEWAN) 150 50 150 2 150 1 50 1 150 3 3 3 2 800 1500 1300 500 500 12500 800 12000 150 4000 800 800 8000 120.8 3.5 3.00 BARU BARU BARU CONTOH 3 PERALATAN ELETRIK 2.00 16.000.800.2 3.00 2.200.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 3.6 3.4 3.9 2.00 22.7 2.00 12.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .2 2.3 2.000.000.00 400.LAMPIRAN R CADANGAN ONE-OFF BAGI ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS (RM) TUJUAN: BARU/ GANTIAN A.2 SET MEJA KAUNTER 1.000.00 20.000.00 75.000.5 2.10 2.6 2.000.000. PERABUT & KELENGKAPAN PEJABAT 1 MEJA 1.1 2.000.500.00 4.00 1.

000.5 5.000.1 MESIN SHREEDER (RINCIH KERTAS) BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 6.000.3 5.6 5.000.8 5.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 4 4.00 16.000.00 120.000.00 6.13 5.11 5.00 4.00 2.18 5.16 5.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .000.000.00 40.00 35.1 5.000.00 500.2 PENCETAK WARNA/PRINTER BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 6.19 5.000.00 3.000.15 5.000.17 5.2 5.00 3.1 5.00 60.3 PENGIMBAS / SCANNER BERKAPASITI TINGGI (HEAVY DUTY) 1 1 1 6000 5000 600 6.00 8.1 SET LCD HEAD PHONE PC MULTIMEDIA 4 2 4 1 12 2 10 2 4 2 1 2 2 1 2 4 1 1 10 15 2500 3000 2000 500 1400 1000 200 2000 3000 1000 500 400 600 6000 2000 750 4000 3000 300 5000 10.4 4.000.14 5.2 4.1 4.00 600.000.3 4.15 PENTADBIRAN/BILIK ICT/PENSYARAH KOMPUTER LASER PRINTER SCANNER MEJA KOMPUTER FULL PACK M/S OFFICE (SITE LICENCE) DATA POINT PUSAT SUMBER 50 40 15 150 50 90 3500 1000 600 400 700 1334 175.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU CONTOH 6 UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 6.6 5 5.000.00 4.00 2.00 2.060.00 500.00 BARU BARU BARU RAK BUKU RAK MAJALAH 3 BAY RAK BUKU KANAK-KANAK RAK SURAT KHABAR ALMARI KAYU BECERMIN MEJA KANAK-KANAK KERUSI KANAK-KANAK ALAT HAWA DINGIN 1HP ALAT HAWA DINGIN 2HP TROLEY BARANG SCANNER TANGGA ALUMINIUM LAMINATING MESIN PHOTOSTAT MESIN PRINTER WARNA MEJA KAREL SET SOFA .00 9.800.000.000.000.9 5.7 5.000.00 800 1200 6000 4000 3.000.00 5.12 5.00 75.4 5.00 12.5 4.

GENERATOR 2.3 ROPE TENTION UNIT (LEVER BLOK 1 TON/ROPE CLAM 3/ LANYARD BELT 1 TON 2 / ROPE EQUIPMENT CONTAINER 1 2 2675 5.800.00 BARU .2) .5 DINGHY DAN ENJIN 1 12800 .600.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 7 PULAKO 7.00 12.925.00 7. 5 2785 13.00 BARU BARU 7.500.1 TALI KERNMANTLE 12.6 GENERATOR SET .950.2 FLIYING FOX SET (HARNESS 1/HELMET 1 / LANYARD 1/ LEATHER GLOVE / PULLY 2 / CARABINER 3 1 10 4950 2670 4.5MM X 200M 7.700.RESQUE RUBBER DINGHY (PFD-6/ ANCHOR-1/THROW BAG-4/ PADDLE .350.00 26.00 BARU CONTOH 7.00 BARU BARU 7.4 KAYAK PLASTIK DOUBLE SEATER (PFD-2 / PADDLE-2) PFD-1 / PADDLE-1) KAYAK PLASTIK SINGLE SEATER 20 3875 77.ENJIN SUZUKI 15HP FOUR STROKE 1 9800 9.700.5KW (FUEL CONTAINER 1/ TROLLEY .00 BARU .SET LAMPU DAN POWER SUPPLY (POWER SAVER BULB AND CONNECTOR-20/ POWER POINT-10/TWIN CABLE 200M) 1 10700 10.800.00 BARU BARU 7.7 SET PA SISTEM .SET PA (SPEAKER & STAND-4/MIXER-1/ AMPLIFIER-1 EQUALIZER-1/MICROPHONE-2/ WIRELESS MICROPHONE-2/AUDIO RACK/WIRE 100 M) 1 12600 12.

00 1.7 PROGRAM FONT BAHASA TAMIL MURASU ANJAL .14 9.00 4.4 8.600.000.6 9.00 2.00 20. VCD.00 8.500.000.000.5 8.00 7.5 10.00 10.200.00 14.4 9.8 SET WALKIE TALKIE .00 3.000.KENWOOD WALKIE TALKIE (BATERI/ANTENA/CLIP BELT/ADAPTOR CHANRGER / PTT / CASSING /TELESCOPIC ANTHENA 10 1150 11.7 8.8 9.500.800.000.00 4.18 9.200.00 BARU CONTOH BARU 9 9.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 7.000.11 9.6 UNIT PENGAJIAN TAMIL UNIT LCD FAIL RAK TERBUKA 6 ' KOMPUTER DESKTOP PRINTER CANON PERISIAN BAHASA TAMIL UTK MAKMAL BAHASA(CD.22 JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SAINS SUKAN KOMPUTER 13 PRINTER 13 RAK FAIL TERBUKA 6' 2 MEJA KOMPUTER 10 KOMPUTER RIBA 4 PATITION (PEMBAHAGIAN RUANG) 20 SET SOFA 1 MEJA MESYUARAT 1 KERUSI BILIK MESYUARAT 20 LCD 10 TILAM GIMNASTIK 30 HURDLE (L.00 25.5 9.00 1.3 8.00 10.500.00 1. TAPE) 2 2 1 1 1 4 5000 800 3500 600 2000 1000 10.00 50.000.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10.000.000.00 600.19 9.8 JABATAN PENGAJIAN MELAYU KOMPUTER LCD MESIN FOTOSTAT PETI AIS TELEVISYEN 29 " WATER DISPENSER PRINTER KOMPUTER RIBA 2 2 1 1 1 1 2 12 3500 5000 4000 1500 1500 1200 600 3500 7.BERPAGAR) 34 8 8.00 1.00 1.6 8.500.2 8.00 3.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10 10.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU 3500 600 800 300 3500 1200 4000 10000 400 5000 850 600 45.2 10.1 8.9 9.00 42.000.00 4.00 1.000.500.000.600.000.500.00 24.1 10.12 9.400.4 10.13 9.000.

00 1.00 BARU BARU BARU 11.00 500.000.2 IMAGING DEVICES .000.00 500.3 TEACHING AIDS .DEINE'S BLOCK .LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ CONTOH 11.TEACHING CLOCK 10 10 10 10 100 100 100 100 1.LENGTH * TAPE MEASURE * TRUNDLE WHEEL (CLICKWHEEL) * HEIGHT MEASURE 10 10 10 50 100 200 500.NETWORKED DESKTOP PCS .000.WEIGHT * BATHROOM SCALE * BEAM BALANCE * WEIGHING SCALE (1000G) * WEIGHING SCALE (5KG) * SPRING SCALE 10 10 10 10 10 50 100 50 50 100 500.00 1.000.SCANNER 1 1 1 1500 2000 500 1.000.500.000.GEOBOARD .DIGITAL CAMERA .00 BARU BARU BARU BARU .00 BARU BARU BARU .00 5.00 BARU BARU BARU * PLATONIC SOLIDS * ARCHIMEDIAN SOLIDS * KEPLER-POINSOT SOLID .VIDEO CAMERA 11 JABATAN MATEMATIK 11.000.00 2.00 2.000.00 2.000.GEOMETRICAL MODELS 10 10 10 50 50 100 500.00 1.000.00 500.00 BARU BARU BARU BARU 11.LCD PROJECTOR 30 1 1 1 2500 500 2500 5000 75.00 BARU BARU BARU BARU BARU .LASER PRINTER -INTERACTIVE WHITEBOARD .4 MEASURING TOOLS .500.00 500.00 1.000.00 1.00 500.GEOMETRY SETS .00 1.00 1.1 MATHEMATICS LABORATORY .000.

000.5 DVD PLAYER 13.1 LCD PROOJEKTOR 13.VOLUME * MEASURING CUPS (BEAKER) * GRADUATED CYLINDER 10 10 100 100 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU .200.00 500.000.00 1.000.00 1.00 600.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ .00 BARU BARU 1 2 2 1 1 7 5000 3500 600 500 500 850 5.2 ALMARI BESI 13 JABATAN PRASEKOLAH 13.TIME * STOP WATCH * SAND CLOCK 10 10 100 100 1.00 5.1 LCD PROJEKTOR 12.3 PRINTER 13.000.00 7.00 300.00 500.4 RADIO CD PLAYER 13.950.00 1.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 12 UNIT PENGAJIAN CINA 12.000.00 BARU BARU CONTOH 11.00 600.00 1.000.000.00 500.2 KOMPUTER DESKTOP 13.5 JABATAN BAHASA / BAHASA INGGERIS LCD PROJEKTOR DVD CAMCORDER DIGITAL CAMERA SCANNER EXTERNAL HARD DISK ( UTK BACK UP)320G DESKTOP (BESERTA DVD WRITER) PRINTER PORTABLE SPEAKERS FOR COMPUTER 1 1 1 1 1 1 1 1 5000 500 1000 600 300 3000 600 1000 5.6 RAK KAYU TERBUKA 6' 2 2 5000 1300 10.000.00 2.00 3.00 BARU BARU .600.000.00 1.000.000.

LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 14 UNIT MUZIK 14.00 90.TAMBORIN 10" W/O SKIN .500.00 12.00 350.2 REKORDER .20" X 10" 2 15 10 5 25 5000 67 100 990 500 10.13 WOOD BLOCK 14.12" X 8" .KOMPANG 14" (25 X RM96) 14.00 150.950.00 250.000.200.400.00 1.00 1.12 CLAVES 14.00 126.TAMBORIN 8" W/O SKIN .KOMPANG 10" (25 X RM55) .14 TRIANGLE (15 X RM16) 14.00 4.7 CABASA (3 X RM120) 14.3 KEYBOARD P & P 14.00 2.HALF MOON .00 BARU BARU BARU BARU BARU CONTOH 25 25 25 3 55 68 96 30 1.00 BARU BARU BARU BARU 10 10 10 10 10 3 3 3 2 10 25 10 10 15 25 5 5 5 2 80 50 30 30 35 50 50 42 20 20 10 10 20 20 220 800.000.00 100.9 TONE BLOCK 14.00 300.10" X 6" .00 200.00 1.375.005.00 5.00 300.00 1.TAMBORIN DOUBLE RINGS (10 X RM35) 14.700.00 500.19 DRUM BASS .00 200.6 GUIRO ( 3 X RM50) 14.TENOR (10 X RM100) .8 MARAKAS (3 X RM42) 14.KOMPANG 12" (25 X RM68) .BASS ( 5 X RM990) 14.500.00 1.00 2.00) 14.18 DRUM SAMPING .14" X 10" 14.500.4 METAL SHAKER 14.5 TAMBORIN .WOOD TUNAABLE .000.10 KAYU TIK TOK (10 X RM14) 14.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 200 300 400 1100 BARU BARU BARU BARU .ALTO ( 15 X RM67 .1 KEYBOARD (2 X RM5000.15 PIANIKA 14.3 KOMPANG .00 2.00 150.000.00 300.00 40.11 KASTENET (25 X RM5) 14.

000.00 3.36 14.37 CONTOH GENDANG ANAK .39 14.00 4.26 14.00 140.000.000.50 15 15.5 INCI .24 14.46 14.00 760.49 14.400.000.34 14.28 14.00 350.27 14.00 9.00 1.21 14.22 14.00 300.00 60.600.6 ORANG 1 1 1 1 1 1 2 40 2 2 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 10 1 10 10 5000 1000 400 300 50.00 600.00 140.00 200.00 3.00 1.45 14.00 500.31 14.SAIZ 6.000.00 400.SET GENDANG IBU 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 30 1 1200 70 70 500 1800 500 100 30 500 150 950 120 700 450 700 50 600 350 600 500 300 200 550 154 230 200 380 2.00 1.00 450.SAIZ 17 INCI GONG BESI 6 INCI CANANG BESI KAKI GONG DEBUKA BESAR CYMBAL 12 INCI (2 X RM154) MELODIAN / PIANIKA ( 40 X RM230) CHIMES ( 2 X RM200) GLOCKENSPIEL (2 X RM380) UNIT STOR PENGHAWA DINGIN 4HP HAND JACK KHEMAH IGLO :.29 14.48 14.30 14.000.00 1.2 15.38 14.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 14.00 1.500.25 14.200.00 308.32 14.000.00 BARU BARU BARU BARU BARU .00 1.LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA TRIO DRUM BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 14.8" X 10" X 12" METRONOME TUNER GUITAR PERCUSSION MIC WIRELESS MIC MICROPHONE MICROPHONE STAND CONDUCTOR BATON BONGO WITH STAND (2 X RM500) GENDANG TURKI CONGA ( 2 X RM950) COWBELL AND STAND 1 W DJEMBE DJEMBE LEAD DJEMBE BASS TALI GITAR (BESI) .8 ORANG .00 300.00 240.23 14.900.20 14.00 600.00 400.33 14.1 15.41 14.400.4 .00 2.35 14.00 550.00 700.

00 20.00 BARU BARU BARU BARU CONTOH 17 JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KABINET CERMIN PRINTER KABINET BESI 18 JABATAN AGAMA ISLAM MEJA KOMPUTER PRINTER SCANNER LCD ALMARI BUKU BERCERMIN RADIO KASET BERSERTA DVD 6 1 2 1400 600 500 8.000.000.00 600.00 900.CANON LAZER JET PRINTER .LAMPIRAN R PROGRAM : IPSAH AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS TUJUAN: BARU/ 16 JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 16.00 .000.119.00 600.00 1.000.00 500.CANON LBP 2900 1 1 1 1 3000 400 1000 600 3.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU JUMLAH BESAR 2.00 1.600.00 400.200.00 1.00 BARU BARU BARU 3 3 1 4 2 3 400 1200 500 5000 500 300 1.000.1 KOMPUTER DESKTOP MEJA KOMPUTER PRINTER WARNA .117.400.00 3.

SET TROLI .000.SET 2 40 1 8000 600 40 30000 8.CADANGAN ONE-OFF BAGI ANGGARAN BELANJA MENGURUS PROGRAM : PLGDP SUNGAI KARANGAN AKTIVITI: PRA PERKHIDMATAN (040201) KLASIFIKASI : HARTA MODAL YANG LAIN BIL CADANGAN PERKARA BIL UNIT HARGA SEUNIT ANGGARAN KOS (RM) A.000.SET ( LENGKAP DENGAN MIXER & SPEKER) 12.00 60.SET PERANGKAP LALAT LAMPU BLACKOUT TROLI SISA MAKANAN MEJA HIDANG MAKANAN 1 3 20 2 4 4 2 2 4000 2000 800 500 400 200 450 3000 4.00 500.000.000.00 5.600.00 2.00 16.00 900.500.3 12.000.00 6.SET MEJA MAKAN & KERUSI PESERTA 4 SEATER .600.000.00 1.4 12.400.000.1 10.1 11.SET CONTOH 10 10.00 4.3 11.7 11.000.5 11.SET MEJA MAKAN & KERUSI URUS SETIA 6 SEATER .000.1 SETTY 12.00 16.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU MEJA MESYUARAT ( 20 SEATER) 1 X RM8000) 1 MEJA TULIS KAKI BERLIPAT ( 2 X RM600) KERUSI PEGAWAI ( 40 X RM400) RANGKAIAN PA SISTEM .00 BARU BARU BARU BARU 11 KAFETARIA 11.8 MEJA MAKAN & KERUSI VIP 6 SEATER .4 11.4 BILIK MESYUARAT KECIL ( I UNIT RUMAH) 6 7 8 9 MIXER ROSTRUM MOTORISED LCD PROJETOR SKRIN DVD PLAYER 40 4 40 1 1 1 1 1 1 250 600 400 60000 3000 4000 3500 5000 500 10.00 15.00 30.000.000.2 10.00 1.00 3. PEMODENAN KELENGKAPAN PENTADBIRAN (i).000.00 3.3 10.5 12.000.000. KEPERLUAN BILIK MESYUARAT BILIK MESYUARAT BESAR ( 2 UNIT RUMAH) TUJUAN: BARU/ GANTIAN 1 MEJA MESYUARAT ( 40 SEATER ) 2 MEJA TULIS KAKI BERLIPAT ( 4 X RM600) 3 KERUSI PEGAWAI ( 40 X RM400) 4 RANGKAIAN PA SISTEM .00 5.00 12.2 PA SISTEM .000.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .00 12.000.00 6.000.6 BANQUIT CHAIR ( 80 X RM150) PENTAS ( 2 KAKI X 20 KAKI X 15 KAKI) MOTORISED SKRIN ROSTRUM 1 1 1 80 1 1 1 4000 12000 10000 150 15000 5000 3000 4.00 800.000.6 11.000.SET 5 SPEAKER .2 11.200.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 12 DEWAN SERBAGUNA 12.00 1.00 10.00 1.000.00 3.

8 13.SET SQUARE (30 / 60 ) .750.MOCK MONEY .1 13.SET SQUARE (45 ) .00 250.00 2.ALAT MENIMBANG .7 13.10 13.6 13.14 13.00 30.00 200.SET 40 PENYANGKUT TUALA 40 MEJA TULIS ( 5 X 20 BILIK = 100 BUAH) 100 1300 100 120 2000 1500 150 60 400 130.00 500.000.00 400.SET MEJA (RAPEZIUM) GEOMETRY SET: .400.PROTRACTOR .CONTOH 6 6 6 6 6 2 30 30 80 15 10 150 180.000.JAM RANDIK (MEJA) .00 1.00 60.000.SET KABINET 1 1/2 M X 2 M (TINGGI) .00 150.00 1.000.00 50.5 13.00 1.00 300.00 200.400.00 12.00 5.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 23 25 26 27 28 21 22 23 BILIK-BILIK PENGINAPAN TAMBAHAN TILAM DIVAN SINGLE ( 5 X 20 BILIK = 100 BUAH) 00 1 CADAR ( 5 X 20 BILIK = 100 HELAI) 100 SELIMUT ( 5 X 20 BILIK = 100 HELAI) 100 TV 29" 20 PETI SEJUK 20 BEKAS SABUN DAN SYAMPO .9 13.00 600.MEASURING CYLINDER .00 10.SET MODEL BUNGKAH ( SOLID) -SET MODEL BUNGKAH ( RANGKA) C0UNTING FRAME .SET DIENE'S BLOCK .00 500.00 6.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NUMBER BOARD MARBLES .00 480.00 200.00 90.200.3 13.000.000.200.000.00 60.16 MODEL GLOBE 13.00 200.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU .00 40.00 2.SET 6 5 5 4 5 2 2 2 50 50 2 3 2 7 2 4 50 100 100 50 10 100 50 100 3 5 50 20 200 200 100 500 300.00 300.00 1.SET PERMAINAN DAM ULAR .00 100.00 5.COMPASS .SET DEKAK-DEKAK (PLACE VALUE) .00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU .BIJI COUNTING STICKS MULTIPLICATION TABLES .METER RULER 13.13 13.00 300.00 1.JAM DINDING ( DIAMETER 30 CM) 13 13.JAM RANDIK (TANGAN) .000.15 MAKMAL MATEMATIK DESTOP PRINTER LCD PROJECTOR (MOBILE) LCD PROJECTOR (MOUNTED) SCREEN WHITEBOARD GRAPHBOARD (PERMANENT) ROLL GRAPHBOARD (MOBILE) GEOBOARD CUISENAIRE RODS .00 180.000.SET .000.2 13.4 13.00 100.00 40.000.00 500.17 MEASURING INSTRUMENTS .11 13.00 200.PEMBARIS KELULI 4 1 1 1 1 1 1 1 5 20 10 2 8 3500 600 5000 5000 1200 200 300 300 350 50 50 50 150 14.00 100.000.

000.00 200.00 .350.00 24 25 26 27 SETTY (SET 1+2+3 X 20 BILIK = 20 SET) BAKUL SAMPAH PENGESAT KAKI LANGSIR ( 40 BILIK ) 20 20 40 40 3500 10 30 2000 70.000.200.00 42.000.000.000.00 72.CONTOH BILIK KULIAH TAMBAHAN 28 KERUSI BANQUIT 29 MEJA KULIAH 30 VETICAL BLIND 300 140 24 150 300 3000 45.00 BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU JUMLAH BESAR 862.00 1.00 80.

3 & 4) 3.00 3.00 41.Minor PJ PPISMP Sem 3 (Kump.00 5. 3 & 4) JUMLAH 10 Pantai Merdeka . Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tarikh Cadangan Bil.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti Bil Tempat : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 5.120.200.KPLI (Minor PJ) Julai (4 hari) Sept (4 hari) Sept (4 hari) Program Sukan dan Rekreasi .00 5.00 5.00 3.Major PJ PPISMP Sem 3 (Kump.560.600.00 6.00 Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka CONTOH 200 orang Kursus Pendidikan Kesihatan Pergigian 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang 20 orang 40 orang Pendidikan Luar KPLI Major PJ Mei (5 hari) Jun (5 hari) Jun (5 hari) Pendidikan Luar KDC 1 dan 2 (Minor PJ) Pendidikan Luar KDC .120. 1 & 2) Program Sukan dan Rekreasi . Sungai Petani.200.00 1. 1 & 2) Pendidikan Luar KPLI Minor PJ (Kump.120.400.00 2. Pelajar Tujuan Anggaran Kos (RM) A) Program Pendidikan Luar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pantai Merdeka Pantai Merdeka Pantai Merdeka IPG KSAH Mac (6 hari) Mac (4 hari) Mac (4 hari) April 20 orang 40 orang 40 orang Pendidikan Luar PISMP Sem 3 Pendidikan Luar KPLI Minor PJ (Kump.280.120.Minor PJ PPISMP Sem 3 (Kump. 1 & 2) Program Sukan dan Rekreasi .840.

00 9.PISMP BIG Siri 6 .192.00 9.00 7.408.PISMP Anggaran Kos (RM) 6.00 9.216.Pelajar PISMP Sem. 4 BIG Khidmat Masyarakat .Pelajar PISMP Sem.KDPM KEMAS BIG Siri 7 .PISMP BIG Siri 5 .KPLI 15 Sik Kedah .984.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Sungai Petani. 4 BIG Siri 9 .KDPM KDC BIG Khidmat Masyarakat .400.00 1.00 6.00 1.00 300.00 7.KPLI (2 Kump.984.400. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan 50 orang 50 orang 60 orang 58 orang 64 orang 78 orang 60 orang 78 orang 78 orang 38 orang 44 orang 50 orang BIG Siri 1 .PISMP BIG Siri 4 .680.424.KPLI (3 Kump.00 6.KDPM KDC BIG Siri 8 .) BIG Siri 2 .984.00 8.00 B) Program Bina Insan Guru (BIG) Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah Sik Kedah IPG KSAH Feb Mac Mac Sik Kedah Sik Kedah 13 Pendang 14 Merbok CONTOH April April Mei Mei Mei Mei Julai Julai Sept Kursus Pencegahan Dadah .400.) BIG Siri 3 .

00 370.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem. 4 100 orang BIG Khidmat Masyarakat .Pelajar PISMP Sem.00 400.00 800.642. Sungai Petani.00 83.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti 16 Pendang 17 Kota Setar : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. 4 40 orang Anggaran Kos (RM) 800. 6 BIG . Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Sept Sept Okt Pelajar 100 orang BIG Khidmat Masyarakat -Tujuan PISMP Sem. 6 BIG Siri 10 Okt 37 orang 38 orang 40 orang 40 orang JUMLAH 5.00 18 PSPN Alor Setar 19 JPN Kedah 20 Pusat Belia dan Sukan Okt Anak Bukit Biro Tatanegara Alor Okt 21 Setar 22 Sik Kedah Okt CONTOH BIG .Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem.Lawatan Bench Mark Pelajar PISMP Sem.00 400.00 380.00 . 6 BIG . 6 BIG .120.

00 6.600.00 8.00 15.700.960.00 4.00 39.960.000.00 C) Sukan dan Permainan 1 2 3 4 5 6 7 8 IPG KSAH IPG KSAH IPG KSAH IPG KSAH Zon Utara Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur CONTOH 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang KAGUM Sukan Zon Utara KAGUM Sukan Kebangsaan KAGUM Unit Beruniform KAGUM Persatuan Ogos Okt JUMLAH April Ogos Okt 200 orang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform KPLI 300 orang Perkhemahan Tahunan Unit Beruniform PISMP Semua Pelajar Perbarisan Tahunan dan Pemakaian Pangkat Unit Beruniform JUMLAH D) Unit Beruniform 1 2 3 Pulau Langkawi Pulau Langkawi Pulau Langkawi .600.00 8.200.Mei Jan . Sungai Petani.00 11.078.00 9. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan Jan .960.000.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.698.00 25.00 75.Mei Feb Mac Mei Jun Semua Pelajar Semua Pelajar Kursus Kepengadilan / Kepegawaian Kursus Kejurulatihan Larian Ria Kejohanan Sukan Tahunan Anggaran Kos (RM) 10.800.000.00 8.00 4.

00 2.00 400.00 360.00 10.740.000.00 290.940.640.000.00 Feb Ogos Okt Semua Pelajar 40 orang : Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim.00 30. II (JPP) Lawatan Sambil Belajar JPP Sept 40 orang JUMLAH JUMLAH BESAR .260. Sungai Petani.400.000.00 21.00 1.00 8.ANGGARAN KEPERLUAN ABM DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BAGI PEMBERIAN DALAM NEGERI Nama PTJ Aktiviti Kod Aktiviti E) Persatuan 1 2 3 IPG KSAH Kuala Lumpur IPG KSAH F) Lain-Lain 1 2 3 4 5 6 7 Pantai Merdeka PLGDP Sg Karangan Pantai Merdeka Perlis Feb Feb 60 orang 45 orang 60 orang Kursus Rekreasi Tahap 1 (Siri 1) Kursus Kepimpinan Ketua Kump.00 1.00 2. Kedah : Pemberian Dalam Negeri : 040201 Tujuan Hari Kokurikulum IPG Kampus Sultan Abdul Halim Lawatan Sosial ke Teater Istana Budaya Anggaran Kos (RM) 17.00 100 orang Hari Persatuan IPG Kampus Sultan Abdul Halim JUMLAH Pulau Langkawi PLGDP Sg Karangan UUM Sintok CONTOH Mei Jun 60 orang 30 orang 50 orang Julai Ogos Kursus Kepimpinan Ketua Kump. I (JPP) Kursus Rekreasi Tahap 1 (Siri 2) Kursus Rekreasi Tahap 2 Kursus JPP Zon Utara 8.480.200.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful