Anda di halaman 1dari 75

ELECTRIC MOTOR

OBJEKTIF
•Jenis jenis motor elektrik
•Kegunaan
•Cara geraktugas
•Penghidup /ciri perlindungan.
•Penyelenggaraan
•Mengesan kerosakan / pembaikan
JENIS JENIS MOTOR
Single Phase Motor
•Split Phase Motor
•Capacitor Start Motor
•Shaded Pole Motor
•Repulsion Motor
•Universal Motor
JENIS JENIS MOTOR
Three Phase Motor
•Squirrel Cage Induction Motor
•Wound Rotor Induction Motor
•Synchronous Motor
Single Phase Motor
Pengenalan.
•Dicipta sebagaimana motor 3 fasa .
•Motor ini telah dimajukan semenjak penggunaanya
mula mula di Industri 70 tahun yang lalu dimana
ketika itu kelajuan motor adalah tetap
•Ketika ini ianya telah berkembang maju dengan
penggunaan peralatan yang sofisticated dengan
bantuan peralatan electronic dll.
Single Phase Motor
Ciri ciri dan penggunaanya.
Jenis Ciri ciri Penggunaan
Split Phase Motor Starting Torque lemah,kelajuan Digunakan di Industri ringan
adalah sedikit tetap

Capcitor Start Starting Torque baik,Kelajuan Peti sejuk,lift


Tetap,Cekap dan Senyap
Motor
Shaded Pole Motor Starting Torque lemah,kelajuan tetap Jam,Kipas kecil.

Repulsion Motor Starting torque baik,Kelajuan jatuh Lifts,crane


pada beban tinggi,pada starting beban
tinggi ia lebih baik dari motor siri

Series motor Starting torque baik,kelajuan jatuh Perkakas tangan ,vacuum


dengan beban cleaner.
Induction Motor
Pengenalan.
•Juga dikenali sebagai motor segerak (synchronous)
kerana kelajuan sedikit perlahandari kelajuan
segerak
•Kelajuan ini juga dikenali kelajuan rotor (Nr) dan
perbezaannya dengan Ns (Synchronous speed)
dikenali sebagai Slip Speed.
•Gelincir /slip dinyatakan dalam % dari kelajuan
segerak kira kira 3-5% pada arus beban penuh.
Induction Motor
Pengenalan.
Motor aruhan jenis split phase terdiri dari 2 bahagian utama:-
1. Stator
2. Rotor
Stator
• Terdiri dari gelung utama dan gelung starting yang dililit
mengelilingi lilitan dalam bahagian frame.Dawai Gelung utama
bergaris pusat kasar dan rintangan rendah sementara dawai
gelung starting adalah halus dan berintangan tinggi.
Rotor
• Rotor yang biasa digunakan ialah jenis sangkar tupai (squirrel
cage rotor.Ia dibena dari bar kuperam atau alluminium ditanam
dalam teras rotor membentuk sangkar tupai.
• Tiada sentuhan fizikal antara gelung stator dan rotor.
Induction Motor
Pengenalan.
Induction Motor
Prinsip Geraktugas

• Motor jenis satu fasa tidak boleh hidup dengan


sendiri.Oleh itu ia perlukan bantuan dengan
memisahkan litar kepada dua.
• Satu dari litar menghasilkan medan magnet 90
darjah terkeluar fasa dari satu lagi.Ia dilakukan
dengan menggunakan capacitor atau Inductor
pada salah satu gelung.
Split Phase Motor
Prinsip Geraktugas
• Gelung starting mempunyai aruhan yang tinggi
dari gelung utama(running) dan menghasilkan
perbezaan sudut fasa keduanya.
• Centrifugal switch digunakan bagi memutuskan
litar starting apabila kelajuan rotor telah
mencapai 75-80%.
• Untuk terbalik arah pusingan rotor ,terbalikan
sambungan mana mana gelung starting sahaja
atau running sahaja.
Split Phase Motor
Prinsip Geraktugas

V
Is S

R R
Ir I
S
Capacitor Start Motor
Prinsip Geraktugas
• Gelung starting mempunyai aruhan yang tinggi
dari gelung utama(running) dan menghasilkan
perbezaan sudut fasa keduanya.
• Centrifugal switch digunakan bagi memutuskan
litar starting apabila kelajuan rotor telah
mencapai 75-80%.
• Untuk terbalik arah pusingan rotor ,terbalikan
sambungan mana mana gelung starting sahaja
atau running sahaja.
Capacitor Start Motor
Prinsip Geraktugas
• Capacitor digunakan untuk memperbaiki starting
torque dengan membesarkan sudut perbezaan
fasa kira kira 80 darjah.
• Ia digunakan pada sistem penyejukan.motor
kipas bertalisawat dll.

Is

V
I

Ir
Shaded Pole Motor
Prinsip Geraktugas
• Mempunyai kutub tertonjol bahagian kutub
stator dimana terdapat gelang telau (shaded) dan
gelung utama.
• Gelang telau mempunyai rintangan rendah.Ia
beraksi sebagai gelung sekunder bagi
mengujudkan medan aruhan yang bertentangan
arah 180 darjah.
• Ketika medan utama susut ,medan telau masih
mengekalkan uratdaya magnet.
• Medan magnet seolah olah bergerak dari medan
utama ke medan telau.
Shaded Pole Motor
Prinsip Geraktugas
Shaded Pole Motor
Prinsip Geraktugas
Shaded Pole Motor
Prinsip Geraktugas
Repulsion Motor
Prinsip Geraktugas
• Stator disambung terus kebekalan 1 fasa
• Rotornya sama dengan armature seperti motor siri,bezanya
kedua dua carbon brush dipintaskan.
• Stator seperti primer transformer yang akan menghasilkan arus
arohan di rotor secara arohan saling
• Arus aruhan di armature tinggi kerana komutator dipintaskan.
• Carbon brush mestilah terkeluar paksi untuk membolehkanya
berputar.
• Tolakan hanya akan ujud bila kedudukan bersesuaian.
• Arah pusingan rotor boleh ditukarkan dengan mengubahkan
kedudukan carbon brush kedepan dan kebelakang.
Repulsion Motor
Prinsip Geraktugas

Armature

Field Winding
(Universal)Series Motor
Prinsip Geraktugas

• Mempunyai bahagian Gelung Medan & Gelung Armature


• Kelajuan akan bertambah jika beban rendah .
• Ia mestilah dijalankan sentiasa dengan berbeban dimana
mungkin akan terbakar jika dijalankan tanpa beban.
• Digunakan pada vacuum cleaner,mesin jahit , mixer dll.
• Untuk menyongsangkan putaran hanya perlu terbalikan mana
mana sambungan di medan sahaja atau di armature sahaja.
• Masalah commutation /heavy sparking boleh dikurangkan
dengan memasangkan gelung peneutral siri dengan armature.
(Universal)Series Motor

Medan siri

Bekalan
masuk
Three Phase Motor
Ciri ciri dan penggunaanya.
Jenis Ciri ciri Penggunaan
Squirrel cage Starting Torque lemah,Kelajuan Kegunaan am kerja kerja industri
tetap,Memerlukan sedikit
Induction Motor penyenggaraan

Wound Rotor Starting Torque baik,kelajuan agak Kerja kerja am yang memerlukan
tetap,kelajuan boleh dikawal tetapi kelajuan tetap,starting berbeban
Inducton Motor membazir

Synchronous Tiada starting torque,tiada kawalan Sesuai untuk mesin yang sentiasa
kelajuanmemerlukan penggerak dan berjalan dimana kelajuan adalah
Motor bekalan Dc dan angkadar kuasa boleh tetap dan boleh digunakan
diubah sebagai capacitor segerak.
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
• Stator mempunyai 3 pasangan gelung dawai setiap satunya
dibekalkan dengan setiap fasa bekalan.
• Bahagian rotor tiada sebarang dawai gelung.Bar bar kuperam
/aluminium ditanam dalam teras rotor dan dipintaskan kedua dua
hujungnya.
• Apabila bekalan dilalukan pada gelung dawai stator ,ujud
putaran medan magnet pada stator

Ns =120f /p
• Stator merupakan primer transformer sementara rotor merupakan
sekunder transformer dan mengujudkan arus aruhan saling pada
rotor
• Arus aruhan saling ini menghasilkan medan magnet dan
bertindak balas keatas magnet stator.
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
• Rotor akan berputar dengan kelajuan Nr ,sama arah putaran
Ns ,putaran medan magnet stator,tetapi kelajuanya kurang
sedikit disebabkan oleh gelincir (Slip)

S=Ns-Nr
Ns
S-Slip
Ns-Kelajuan segerakan
Nr-Kelajuan rotor
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Prinsip Geraktugas
Three Phase Squirrel Cage Induction Motor

Kebaikan
• Rengkas ,tahan lasak,tidak cepat musnah
terutama bahagian rotor
• Belanja murah dan penyenggaraanya mudah
• Boleh hidup tanpa bantuan gelung tambahan

Mara Songsang
• Dilakukan dengan hanya menukar mana mana
dua punca bekalan.
Wound Rotor Induction Motor (Slip Ring)
Binaan
• Stator adalah sama dengan jenis squirrel Cage Induction Motor
• Bahagian rotor terdiri dari dawai gelung yang dihubungkan ke 3
set slip ring.
• Slip ring dihubungkan kelitar luar Rintangan 3 Fasa melalui
carbon brush.

Operasi
• Stator beroperasi seperti jenis squirrel cage
• Bahagian rotor mempunyau gelung dan arus rotor boleh dilaras
dengan perintang luar dan memberi kesan pada kelajuan motor.
• Rintangan rendah kelajuan jadi tinggi,rintangan tinggi motor
perlahan
• Ketika mula dihidupkan rintangan dilaras pada nilaian tinggi.
Wound Rotor Induction Motor (Slip Ring)
Binaan

Stator

Rotor

Stator
Wound Rotor Induction Motor (Slip Ring)
Ciri ciri motor

• Kelajuan boleh dikawal melalui rintangan rotor


• Rintangan mestilah terdiri dari yang mampu menerima
arus tinggi
• Kelajuan boleh dikawal hingga 50% kelajuan segerak
• Daya kilas adalah agak baik
• Penyenggaraan motor agak mahal
• Cara sonsang putaran sama seperti motor aruhan tiga fasa
yang lain.
Synchronous Motor
Binaan bagi saiz kecil

DC
supply
3 phase Stator

Squirrel Cage

Rotor
Squirrel Cage

3 phase Stator
Synchronous Motor
Binaan bagi saiz besar

DC
supply
3 phase Stator

Squirrel Cage

Rotor PRIME MOVER

Squirrel Cage

3 phase Stator
Synchronous Motor

Binaan
•Stator adalah sama 3 phase inducton motor biasa
•Rotor terdiri dari dawai gelung (armature) dan diuja melalui bekalan DC luar
•Rotor juga terdapat binaan sangkar tupai yang bergabung fungsi dengan armature
•Bagi saiz kecil Rotor dibina dengan magnet kekal

Kendalian
•Stator sama operasi kendalian 3 phase induction motor lain.
•Rotor menerima bekalan DC dan ujud magnet seterus nya akan turut berputar dan
terkunci dengan medan magnet stator yang berputar pada kadar kelajuan segerak.
•Bagi motor saiz besar shaft rotor akan dihubungkan teris ke penggerak luar sehingga
kelajuan rotor hampir sama dengan segerak barulah penggerak luar akan dilepaskan.
Synchronous Motor
Ciri ciri motor

• Kelajuan rotor sama kelajuamn segerak


• Faktor kuasa bekalan boleh diubah dengan mengubah arus
ujaan pada bekalan DC
• Semakin besar saiz semakin tinggi kecekapanya.

Kegunaan
• Untuk kerja yang tetap kelajuanya,seperti
pump,pemampat
• Digunakan untuk membaiki faktor kuasa dan membaiki
voltan talian
Pemilihan Motor
Plate nama motor
• Bertujuan memberi maklumat yg penting mengenai
pemilihan dan pemasangan motor
• Menerangkan mengenai ciri ciri elektrik motor tersebut
• Dari maklumat ini pendawai boleh menentukan saiz
kondiut ,wire dan jenis perlindungan yang patut dipasang
• Data rekabentuk dan performance pada name plate
penting untuk kaki tangan penyenggaraan.
• Bagi membantu mempercepatkan proses penggantian
dengan merujuk data pada name plate.
Pemilihan Motor

MANUFACTURER’S NAME
INDUCTION MOTOR
Made in USA

SERIAL NO: TYPE: MODEL:


HP: FRAME: SV FACTOR:
AMPS: VOLT: INSUL:
RPM: HERTZ: KVA:
DUTY: PHASE: TEMP:
NAME NOM EFF: dBA/noise THERMAL:
PROTECTED
Pemilihan Motor
Serial number
• Merupakan siri pengenalan motor berkenaan
Model no
• Pengenalan tambahan pembuat.Biasa digunakan untuk
tempahan
Frame
• Saiz menerangkan ukuran motor
Service Factor
• Service Factor 1.0 bermakna ia tidak boleh digunakan
melebihi kuasa tercatat.jika tidak penebat akan rosak
• Biasanya service factor diantara 1.0 hingga 1.5
Pemilihan Motor
Ampere
Bermaksud arus yang mengalir dari talian apabila motor berkendali
pada voltan dan frequency yang tercatat pada beban epnuh.

Volt.
Nilai yang diukur pada punca motor.

Class Insulations
Kelas penebat adalah merujuk kepada bahan penebatan yang
digunakan didalam lilitan motor.Jika lebih jangka hayat pendek.
Kelas Y Suhu Maksima 90 darjah C
Kelas A Suhu Maksima 105 darjah C
Kelas E Suhu Maksima 120 darjah C
Kelas B Suhu Maksima 130 darjah C
Kelas F Suhu Maksima 155 darjah C
Kelas H Suhu Maksima 180 darjah C
Kelas C Suhu Maksima >180 darjah C
Pemilihan Motor
Hertz
Jika frequency tidak dipatuhi akan menjejaskan kelajuan dan kilas
motor
Duty
• Jangkamasa kendalian motor itu berkendali dengan selamat.
• Contnuous duty -berkendali tanpa henti
• Short time -Ada had masa dikendalikan
Phase
Fasa yang digunakan untuk mengendalikan motor
Kva
Kuasa ketara digunakan untuk menentukan arus permulaan,starter dan
perlindungan motor tersebut.
Pemilihan Motor
Efficiency
Keupayaan motor dalam %.
Noise
Sestengah motor di reka untuk bunyi bising yang
rendah.Tahap bunyi dinyatakan dalam “dBA”
Manufacture Notes
Senarai sifat sifat motor seperti (perlindungan Haba-Thermal
protected)Bearing tertutup dll.
Pemilihan Motor
KOD PEMBUAT
JENIS
Mengikut Piawaian British jenis penutup bagi alat alat elektrik
bergantung pada jenis perlindungan yang diberi yang diberi
kepada seorang darpada sentuhan kepada dawai hidup
Terdapat dua jenis penutup
• Penutup pengalih udara (ventilated enclosures)
• Tutup sepenuhnya (totally enclosed)
JENIS PENUTUP PENGALIHUDARA
• Sreen Protected(SP)-Digunakan pada kawasan kering,tiada
habuk,dibina pada bekas keluli,kipas digunakan bagi
menyejukan motor dari udara keliling
• Drip-Proof(DP)-Hampir sama diatas tetapi terdapat penutup
bagi melindungi titisan air dll.
Pemilihan Motor
JENIS TERTUTUP SEPENUHNYA
Total enclosed motor(TE)-
• Tiada ruang kemasukan udara ,Udara didalam diedarkan dengan kipas tetapi
penyejukan didapati melalui badan motor kepada keliling.
• Kadangkala terdapat kipas tambahan diluar motor untuk penyejukan nyg lebih
baik
• Sesetengah motor terdapat penyejukan berasingan seperti udara,gas atau cecair
melalui sesalur sekali dengan mesin.Penutup ini juga diubahsuai bagi kegunaan
kalis cuaca,air,dan terendam dengan air.
Flame proof motor
• Hampir sama dengan diatas tetapi frame lebih tebal dan kuat/kukuh.
• End covers diikat terus ke badan utama.
• Bearing khas digunakan bagi mengelak dari dilalui gas kemotor.
PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR
Mengapa perlunya penyenggaraan biasa ?
• Menentukan motor tersebut akan dikendalikan dengan cekap
• Untuk keselamatan
• Mengelakan kerosakan luar jangka bagi mengurangkan
perbelanjaan baikpulih
Berapa kerap penyenggaraan dijalankan ?
• Keadaan tempat dimana motor tersebut dikendalikan
• Tempoh motor dikendalikan
Apakah perkara yang perlu diperhatikan ketika membuat pemeriksaan
pandang dengar ?
• Menentukan tiada gegaran luar biasa dan shaft berputar dengan
betul
• Bunyi bising pada motor tersebut
• Arka dan bungapi pada bahagian commutator /slip ring motor
PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

Jika shaft berputar luar biasa maka perlu dibuat alignment pada shaft
tersebut
Jika gegaran berlebihan maka perlu dibuat keseimbangan pada rotor
Jika bearing bising tukar denga yang baru
Bagi mengurangkan/ mengelakan bungapi di commutator kita perlu
• Membersihkan commutator
• Meratakan commutator
• Membersihkan alur alur commutator
• Carbon brush cukup panjang
• Carbon brush mesti lancar diatas commutator/slip ring
PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR
Lakukan penyenggaraan biasa seperti dibawah
• Pastikan tiada minyak / grease berlebihan pada lilitan dawai
gelung.Bersihkan dengan armaclean,paraffin.
• Selepas grease di bersihkan ,panaskan sehingga kering
• Bersihkan habuk /kekotoran pada motor
• Bersihkan ruang udara agar tidak tersumbat dan peredaran udara
lancar
• Ketatkan Bolt and nut
• Ketatkan punca sambungan kabel kabel elektrik supaya tiada
litar buka /bungapi.
• Coupling perlu diperiksa penjajaranya dengan menggunakan
feeler gauge
• Bagi motor single phase periksa operasi centrifugal switch.
• Periksa frame /badan agar tiada sebarang kerosakan mekanikal
terutamanya pada name plate.
PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR
Lakukan penyenggaraan biasa seperti dibawah
• Periksa dari karat jika perlu dicat
• Bersihkan contactor pada starter,gear diperiksa kendalianya
• Periksa overload relay dan periksa laras kadaran arusnya.
• Komponen on/off dan interlock juga perlu diperiksa
• Periksa kabel bumi terutama yang menggunakan flexible
condute
• Uji penebatan rintangan keseluruhan dan pastikan tidak kurang
dari 1 M ohm.
• Jika kelembapan tinggi akan menyebabkan penebatan kurang
baik.Cuba tutup ruang udara ketika motor berfungsi agar dapat
memanaskannya tetapi berhati hati agar tidak terlalu panas.
• Buat catitan setiap kali melakukan penyenggaraan pada buku log
dll.
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
1.Butir butir 1. Voltan H
bercatat 2. Arus H
3. Suhu bilik/sekeliling H
4. Suhu lilitan stator H
5. Gegaran H
6. Suhu bearing H
7. Bunyi luarbiasa H
8. Kerosakan lainlain H
9. Tambah grease jika perlu B
10. Rintangan penebatan H
11. Penjajaran coupling H
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) bulanan
(T) tahunan
2.Gelung lilitan 1. Bau luar biasa H
2. Penebatan bertukar warna T
3. Tali pengikat pudar warna T
4. Sesendal longgar T
5. Pemeriksaan kabel masukan T
6. Erutan pada bar bar rotor T
7. Mencuci bersih T
8. Pemanas ruang T
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
3.Badan Stator 1. Periksa sekatan pada masukan dan H
Penyejuk keluaran udara
2. Mencuci bersih bahagian dalam tiub tiub T
penyejuk
3. Karat dan kerosakan pada badan motor B
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
4.Shaft dan 1. Keadaan shaft journal T
rotor 2. Kekunci luarbiasa T
T
3. Keadaan permukaan rotor
T
4. Ujian peresapan dye pada alur kekunci
(key way)
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
5.Kipas 1. Ujian peresapan dye pada keretakan bilah T
kipas
2. Mencuci bersih T
3. Pemberat imbang T
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
6.Teras rotor 1. Kerosakan permukaan pada teras T
dan stator 2. Pertukaran warna T
3. Kelonggaran pada teras T
4. Mencuci bersih T
JADUAL PEMERIKSAAN & PENYENGGARAAN MOTOR

PERKARA PEMERIKSAAN/PENYENGGARAAN KEKERAPAN


(H) harian
(B) Bulanan
(T) tahunan
7. Terminal Box 1. Kelonggaran di bolt sambungan T
2. Pertukaran warna di punca sambungan T
kerana terlebih panas
MENGESAN KEROSAKAN DAN PEMBAIKAN
MOTOR
Kerosakan elektrik dapat dikesan jika ujudnya keadaan berikut
• Motor tidak dapat dihidupkan
• Bunyi bising dan gegaran yang kuat
• Motor menjadi panas bila beroperasi dan mungkin berasap
• Pemutus litar terpelantik dan fius terputus sebaik sahaja
dihidupkan
• Motor tidak mencapai kelajuan sebenar
• Bagi motor DC terdapat arka yang kuat.

Baiki kerosakan dapat dilakukan dengan selamat jika bekalan elektrik


dimatikan terlebih dahulu
Setelah bekalan dimatikan papan tanda hendaklah diletakan disetiap
suis dan kawalanya bagi mengelakan dari dihidupkan olih orang
lain.
KEROSAKAN:MOTOR AROHAN JENIS SANGKAR TUPAI
TIDAK DAPAT DIHIDUPKAN
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Pemutus litar terpelantik/ fius terbakar Rujuk pada carta mekanikal yang tertentu untuk mengesan
disebabkan oleh lebihan beban punca lebihan beban.
Kurangkan beban kepada peringkat yang boleh dikawal

2.Voltan rendah Periksa nilai voltan pada name plate.


Naikan voltan pada peringkat yang diperlikan dengan
beberapa cara

3.Litar terbuka atau litar pintas dililitan Jika ini disahkan dengan beberapa ujian ,lilitan baru pada
motor motor hendaklah dilakukan.

4.Grease dalam bearing menjadi kejal Bersihkan grease masukan grease baru

5.Punca sambungan kabel tidak kemas Periksa dan ketatkan

6.Rotor dan stator bersentuhan Betulkan ruang (gap) mengikut kesesuaian

7.Kerosakan pada bearing Pastikan bearing diganti baru


KEROSAKAN:MOTOR MENGELUARKAN BUNYI BISING
YANG KUAT
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Bekalan Tanpa satu fasa Matikan motor ,jika operasi tanpa satu fasa ,ia tidak dapat
dihidupkan semula.Periksa jika ada liar buka.

2.Shaft tidak berputar dengan betul diatas Periksa penjajaran shaft


sleave bearing

3.Gegaran disebabkan rotor tidak seimbang Asingkan motor dari mesin yang dipandu .Jika masih bunyi
atau dari mesin yang dipandu bising maka rotor perlu diseimbangkan

4.Kelegaan tidak sama di sekeliling antara Perhatikan rotor jika terletak dipusatnya.Gantikan bearing
rotor dan stator baru jika perlu bagi mendapatkan pemusatan yang betul.

5.Coupling tidak kemas Periksa coupling alignment dengan feeler gauge .Ketatkan jika
perlu.

6.Benda asing Keluarkan benda asing dan periksa sesekat berkeadaan baik

7.Kerosakan pada bearing Periksa punca kerosakan dan ganti jika perlu
KEROSAKAN:MOTOR PANAS DAN KADANGKALA BERASAP

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Motor beroperasi dalam lebihan beban Rujuk bahagian mekanikal yang mengenai penerangan
yang berat mengenai lebihan beban.Jika boleh kurangkan beban tersebut.

2.Motor beroperasi dengan dua fasa Periksa bekalan setiap fasa

3.Kedudukan motor tidak sesuai ,edaran Periksa persekitaran agar mempunyai edaran udara yang baik
uadara tersekat,ruang udara motor serta bersihkan ruang udara dimotor
tersumbat

4.Voltan dan frequency tidak sesuai Perbetulkan berpandukan name palate motor

5.Bearing terlalu ketat Catat suhu bearing,periksa geseran ketika rotor diputar
dengan tangan,sahkan jenis grease yang digunakan

6.Belting terlalu ketat Periksa ketegangan,jika tegang longgarkan.

7.Grease berlainan dari yang disyorkan Bersihkan dan ganti dengan yg betul.

8.Grease berlebihan di bearing Keluarkan grease lama dan isi semula ½ hingga ¾ isipadu
ruang
KEROSAKAN:MOTOR PANAS DAN KADANGKALA BERASAP

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

9.Kelunturan sifat grease Kelunturan mungkin disebabkan oleh suhu terlalu


tinggi,benda asing dalam grease dan tidak ditukar mengikut
jadual ditetapkan.Ganti grease baru

10.Coupling tidak kemas Buat penjajaran coupling dan kemaskan ikatanya.

11.Daya kilas dari mesin yang dipandu Pastikan shaft mempunyai kelegaan untuk bergerak sepanjang
paksinya
KEROSAKAN:MOTOR JENIS ROTOR BERLILITAN KURANG
KELAJUAN DITETAPKAN WALAUPUN TANPA BEBAN
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Terdapat litar terbuka di bahagian rotor Periksa setiap litar .perbaiki litar tersebut.
termasuk kabel di panel kawalan
KEROSAKAN:GEGARAN YANG KUAT

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Coupling yang tidak kemas Penjajaran coupling dibetulkan dan diikat kemas

2.Rotor tidak seimbang Jika perlu rotor di imbang semula

3.Bearing tidak dipasang dengan betul Periksa nombor bearing dan betulkan kedudukan bearing

4.Voltan bekalan tidak seimbang Beban tak seimbang (Unbalance Load)


KEROSAKAN:KENAIKAN SUHU YG TINGGI GELUNG
STATOR DAN BADAN MOTOR
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Lebihan beban Uji overload dan laras semula jika perlu.Jika perlu kurangkan
beban mekanikal mengikut keupayaan motor

2.Kenaikan arus disebabkan oleh voltan Periksa punca b ekalan dan naikkan semula voltan mengikut
rendah. kadaran.

3. Voltan bekalan tak seimbang Pastikan punca sambungan adalah kemas dan voltan bekalan
diimban semula.
4. Kendalian dalam tanpa satu fasa
Periksa litar jika ada litar terbuka.
5. Suhu sekeliling yang tinggi
Pastikan peredaran udara disekitar motor beredar dengan
baik dan pastikan sesekat tidak tersumbat.
6. Peredaran udara sejuk tersekat oleh
selaput habuk.
Cuci bersih saluran penyejuk dan pastikan ia tidak tersumbat.
KEROSAKAN:MOTOR TIDAK DAPAT DIHIDUPKAN(MOTOR SEGERAK)

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Litar terbukadi satu fasa Uji tiap-tiap fasa untuk mengesan kerosakan serta baikinya.

2. Motor yang tidak dapat Periksa geseran alam di motorserta pelinciran atas (bearing
mengatasigeseran yang terlalu kuat lubrication)
ketika ia mula dihidupkan. Periksapelurusan kapeling antara motor dengan mesin.

3. Voltan rendah Periksa voltan yang tercatat dipelit nama dengan voltan
bekalan. Jika ada perbezaan, voltan bekalan hendaklah ubah
supaya sama dengan voltan dimotor.
KEROSAKAN: PEMUTUS LITAR TERPELANTIK SEBAIK
SAHAJA DIHIDUPKAN
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Voltan penguja (exciter) rendah. Tinggikan nilai pengujaannya (excitation)

2. Litar terbuka atau litar pintas di Uji untuk mengesan litar terbuka atau litar pintas dan
dalam litar medan di motor. perbetulkannya. Gunakan penunjuk kutub (polarity
indicator) untuk mengesan litar pintas.

3. Perubahan beban terlalu ketara Rujukkepadabahagianmekanikal bagi mengawal beban.


KEROSAKAN :MOTOR PANAS DIBAHAGIAN-BAHAGIAN
TERTENTU.
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Panas distator yang mungkin Periksa kedudukan motor. Alas ditukar, jika perlu, bagi
disebabkan oleh rotor yang membentuk rotor kepada titik pusatnya.
terkeluar dari titik pusatnya. (off-
center)

2. Litar terbuka disatu fasa Periksa di fasa yang rosak dan perbetulkan.

3. Panas bertumpu kepada satu atau Ini berpunca dari litar pintas. Gelong yang rosak boleh
lebih gelong motor. dikeluarkan dari litar sebagai langkah pembetulan semengtara
(temporary repair).

4. Panas bertumpu di gelong medan. Tukar atau perbetulkan gelong tersebut oleh kerana ia
berpunca dari litar pintas di gelong. Juga kepanasan tersebut
boleh berpunca dari arus medan yang mempunyai nilai yang
tinggi. Perbetulkan ini dengan mengurangkan arus kepada
nilai yangtercatat di pelit nama.
KEROSAKAN: MOTOR PANAS DISEMUA B AHAGIAN

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Beroperasi di dalam lebihan beban Rujuk kepada bahagian mekanikal untuk mengawal beban.
yang tinggi. Jika beban tidak boleh dikurangkan, motor hendaklah ditukar
kepada yang lebih besar. Nilaikan tahap geseran dialas serta
keupayaan pelinciran.

2. Pengujian (excitation) tidak Laraskan pengujaan mengikut nilai dipelit nama.


mengikut seperti dipelit nama atau
tidak ada pengujaan langsung.

3. Suhu di sekitar motor adalah tinggi Adakan kawasan dimana ia dapat memberi suhu yang
dari nilai suhu yang boleh diterima berpatutan kepadamotor.
oleh motor mengikut rekaan motor
tersebut.

4. Ruang udara dimotor tersumbat


Bersihkan motor di bahagian ruang udara tersebut.
dengan habuk atau lain-lain bahan.
KEROSAKAN:DC MOTOR TIDAK DAPAT DIHIDUPKAN

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Litar terbuka disistem kawalan. Periksa perintang penghidup, dan perhatikan jika ada suis
terbuka atau fius terputus.

2. Voltan dipunca rendah. Bandingkan voltan bekalan dengan voltan dipelit nama dan
ubah jika perlu.

3. Lebihan beban dimotor Bandingkan beban yang dikadarkan dengan beban yang
sebenarke atas mesin yang dipandu (pam, pemampat dan
sebagainya). Kurangkan beban. Jika ini tidak boleh
dilakukan, gantikan dengan motor yang lebih besar.

4. Terdapat geseran dalam yang amat Sahkanini dengan mengasingkan motor darimesin yang
ketara di motor. dipandu. Catatkan rintangan kepada putaran rotor dan
kenaikan suhu. Periksa pelinciran di alas atau sesuatu gegas
yang terlalu ketat. Baiki apa yang perlu. Jika terdapat juga
gesera, buka motor dan periksa kalawasan (clearance) dan
gegas bagi tiap-tiap bahagian. Jika ia berpunca dari aci (shaft)
yang bengkok, perbetulkannya atau tukarkan kepada yang
baharu.
KEROSAKAN: MOTOR HIDUP TETAPI GEGANTI BEBAN LAMPAU
TERPELANTIK DENGAN SERTA MERTA DAN MOTOR BERHENTI

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Medan elektromagnet, digelung Bagi motor yang mempunyai kawalan kelajuan (adjustable-
lemah atau tiada. speed) periksa perintang (rheostat) jika terdapat setting yang
tidak betul atauada kerosakan. Perlu baiki atau dilaraskan.
Periksa gelong medan untuk mengesan litar terbuka serta
sambungan dawai yang longgar atau putus.

Gantikan dengan suatu motor yang boleh lmenanggong beban


2. Beban melebihi daya kilas mula ketika mula dan ketika kendalian.
motor
KEROSAKAN:MOTOR TIDAK MENCAPAI KEPADA
KELAJUAN YANG DIKADARKAN KETIKA ADA BEBAN.
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Motor di dalam keadaan lebihan Bandingkan beban yang dikadarkan dengan beban yang
beban. sebenar. Kurangkan beban atau gantikan dengan motor yang
lebih besar.

2. Voltan rendah. Periksa voltan bekalan dan voltan yang terdapat dipelit nama.
Jika ia terlalu rendah, periksa rintangan di bahagian-bahagian
yangmenyebabkan susutan voltantersebut.

Perbetulkan berus kepada kedudukan nutral.


3 Berus karbon tidak berada di
nutral yang tepat, terutama bagi
yang agak lama tidak
disenggarakan dimana ia akan
mendahului nutral.
KEROSAKAN:MOTOR BEROPERASI PADA KADAR
KELAJUAN YANG TINGGI KETIKA BEBAN PENUH
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1. Berus karbon tidak berada Perbetulkan berus kepada kedudukan nutral.


dikedudukan nutral tetapi
dibelakang nutral.

2. Voltan lebih tinggi dari yang Periksa voltan dipunca dan bandingkan dengan pelit nama.
dikadarkan.

3. Medan gelombang motor lemah.


Periksa punca negatif yang dibumikan.
KEROSAKAN:MOTOR MEMBUAT ARKA-ARKA YANG
BESAR DIBRUSH KARBON
SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN

1.Permukaan komutator tidak berada di Bersihkan dan canaikan komutator dan berus karbon. Tentu
dalam keadaan baik. letakan berus karbon dengan betul. JANGAN GUNAKAN
KAIN EMERY. Habuknya berlogam dan akan menyebabkan
pintasan (short).
2. Angker (armature) tidak seim ang.

3. Litar pintas di motor. Ini akan membentuk gegaran yang kuat. Asingkanmotor
dengan mesin dan pastikan gegaran itu berpunca dari motor
dan bukan dari mesin. Angker hendaklah diseimbangkan
4. Berus karbon tidak diletakkan dengan semula.
betul.
Uji untuk pintasan (short) diangker. Bersihkan dari debis-
5Cat atau bahan kimia mendak di atas cebis bahan logam yang bebasdi mana mungkin telah
komutator. terkumpul di celah-celah.

Bersihkan berus serta pemegangnya dan letakkannya dengan


betul.

Bersihkan dengan sempurna. Anggapkan motor digantikan


dengan motor yang direka untuk dikendalikan dengan
terhindar dari pencemaran udara.
KEROSAKAN:

SEBAB SEBAB MUNGKIN TINDAKAN