Jadual Spesifikasi Ujian Matematik Tahun 3 (Februari

)
No.
Soalan

Topik-topik
Matematik

Mudah

Pengetahu Kefaham
an
an
11
12

1,2,4,
9,11,28,
29,37,44
,
46,47
5,6,7,8,1
0,
30,31,33,
34,35,45,
48
3,16,17
13,18,19,
20,
21,32,
12,39,40
,49

Nombor
dalam
lingkungan
10 000

22,23
14,15,24
,25,
26,27,

Penolakan
nombor
dalam
lingkungan
10 000

2

Jumlah

16

Penambahan
nombor
dalam
lingkungan
10 000

Sederha
na

3

Sukar
Aras Kemahiran
Aplikasi
Analisis
0

6

6

Jumla

0

4

5

h
23

13

1

14

36,41,42,
43,50
38
24

9

1

50