Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK

Sekolah :
Kelas :
Tarikh :
Jantina : Lelaki Perempuan

1. Adakah kamu minat belajar bahasa Arab?

Ya

Tidak

2. Adakah kamu seronok dengan pengajaran bahasa Arab?

Ya

Tidak

3. Bagaimanakah pencapaian kamu di dalam bahasa Arab?

Tinggi (80%-100%)

Sederhana (40%-70%)

Rendah (0%-30%)

4. Adakah aktiviti pengajaran bahasa Arab menyeronokkan?

Ya

Tidak

5. Adakah kamu memahami apa yang diajar oleh guru bahasa Arab?

Ya

Tidak