P. 1
Borang Pemantauan

Borang Pemantauan

|Views: 548|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Zamri Ab Razak

More info:

Published by: Mohd Zamri Ab Razak on Mar 15, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

1.0 Maklumat Sekolah
Nama Sekolah :………………………………………………………………......…………………
Alamat Sekolah :…………………………………………………………......…………………….
…………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………..………………….
Posko :……………………… Ko Sekolah :………………………
No Tel :……………………… No. !a" :……………………………
#.0 Pe$ka$a %a&' (e$lu )(a&tau
Tandakan (√ ) dalam ruangan samada 0 – Tiada, 1 – Tidak Lengkap, 2 – Lengkap
!AIL PEN*URUSAN IN+UK
B)l Pe$ka$a 0 1 # ,atata&
1 -a.ata&kuasa PBS Sekolah
1.1 - Carta Organisasi Jawatankuasa
1.2 - Surat panggilan mesyuarat
1.3 - Minit Mesyuarat Disediakan
# -aual Ke$/a PBS I&uk
2.1 - Disediakan
2.2 - Diedarkan
2.3 - Dipamerkan
0 P$oseu$ Ke$/a Pe&ta1)$a&
3.1 - Disediakan
3.2 - Diedarkan
2 Pema&taua& +alama&
4.1 - Rekod Pemantauan dibuat
3 Su$at4Su$at Pekel)l)&'5Makluma&
5.1 - Disimpan dan difailkan
6 Buku Pa&ua& PBS
6.1 - Disimpan dan difailkan
7 Makluma& ke(aa )1u 1a(a 5(e&/a'a
7.1 - Salinan surat makluman disediakan
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
!AIL PEN*URUSAN MATA PELA-ARAN 89 SPM 5 PMR 5 UPSR :
B)l Pe$ka$a 0 1 # ,atata&
; Pela&t)ka& Pe&taks)$
8.1 - Maklumat Pentaksir direkodkan
8.2 - Surat Pelantikan
< -a.ata&kuasa PBS 9MP:
9.1 - Surat panggilan mesyuarat
9.2 - Minit Mesyuarat Disediakan
9.3 - Carta Organisasi Jawatankuasa
10 -aual Ke$/a Pe&taks)$a& 9MP:
10.1 - Disediakan
10.2 - Diedarkan
10.3 - Dipamerkan
11 P$oseu$ Ke$/a Pe&taks)$a&
11.1 - Disediakan
11.2 - Diedarkan
1# Pe&%ela$asa& alama&
12.1 - Rekod Penyelarasan dibuat
10 Takl)mat ke(aa =alo&
13.1 - Tarikh dilaksanakan
13.2 - Personel yang memberi taklimat
12 Baha&41aha& (e&taks)$a&
14.1 - Tugasan atau panduan pentaksiran
14.2 - Contoh borang-borang pentaksiran
14.3 - Contoh siil
14.4 - !ahan yang berkaitan
13 Pe&'e&al)a& Pe&taks)$a&
15.1 - dilaksanakan semasa pengaaran dan
pembelaaran " !uku Rekod Mengaar#
16 Bo$a&' Sko$ I&)>)u
16.1 - Dilengkapkan
16.2 - Difailkan
16.3 - Disimpan dengan selamat
17 Bo$a&' Sko$ Kelom(ok
17.1 - Dilengkapkan
17.2 - Difailkan
17.3 - Disimpan dengan selamat
1; Baha& Bukt) 9 +okume& 5E>)e& :
18.1 - $%iden proses
18.2 - $%iden produk
8(oto&' %a&' t)ak 1e$ke&aa&
Semak se=a$a $a.ak ua mata (ela/a$a& %a&' mem(u&%a) kom(o&e& PBS 9 keutamaa&
ke(aa m( LK? PS@? PA? R, a& I,T 1a') SPM? KHB 1a') PMR:
0.0 Kes4kes Khas
B)l Pe$ka$a B)l ,atata&
3.1 &alon menumpang
3.2 &alon pindah
3.3 &alon sakit berpanangan
3.4 kes disiplin
3.5 &alon istimewa "O'(#
3.6 lain-lain
)*+ Akua& Pema&tau
Saya mengaku telah memantau pelaksanaan P!S dan memaklumkan dapatan pemantauan kepada
pihak sekolah ini*
,ama -.......**......................
Jawatan -*********************************************************************************************************************
Sektor/PPD -*********************************************************************************************************************
,o* Telefon -********************************************************************************************************************
Tandatangan -*******************************************************************************************************************
Tarikh -*******************************************************************************************************************
3.0 Pe&'esaha& Pe&'etua5*u$u Besa$
,ama -********************************************************************************************************
T/Tangan dan Cop -................***************......*

Tarikh- -.............***************.........

FAIL PENGURUSAN MATA PELAJARAN *( SPM / PMR / UPSR ) .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->