Anda di halaman 1dari 8

i.

Berdasarkan rangkaian atau turutan


peristiwa
ii. Peristiwa di susun secara kronologi
(berturutan) hinggalah kejadian kemalangan
iii. 5 faktor/peringkat dalam rangkaian/urutan
peristiwa:
a) Persekitaran
b) Kesilapan seseorang
c) Tindakan tidak selamat
d) Kemalangan
e) Kecederaan
i langkah-langkah dalam penyiasatan:

1) Mengetahui kejadian
‡ tanggungawab majikan untuk melapor
‡ prosedur melapor
‡ Polis perlu diberitahu
‡ Tindakan yang akan diambil
˜) Ketibaan di tempat kejadian
‡ Tindakan pertama dan segera
‡ Membantu pasukan pertolongan cemas
‡ Mengeluarkan mangsa
‡ Mengasingkan tapak
‡ Menyiasat dengan segera
‡ Memberitahu keluarga mangsa
‡ Kawalan ke atas harta benda
‡ Penyiasatan polis dengan penyiasatan
keselamatan
ë) Penyiasatan

Prosedur:

i. Menyediakan senarai orang yang perlu diberitahu.


- waris
- pegawai yang menjaga
- jabatan personel
ii. Melaporkan kepada pihak berkuasa
- Jabatan Keselamatan & Pekerjaan
- Jabatan Kilang & Jentera
- Jabatan Kesihatan
iii. Membuat lawatan segera ke tempat kejadian
iv. Memperolehi fakta dengan lebih tepat
v. Menentukan aktiviti di tapak (bilangan
pekerja,mesin)
iii. Merekodkan kejadian (ambil gambar, berada di
tapak yang betul)
iv. Mendapatkan bukti tepat dengan segera
v. Memperolehi fakta-fakta sebab kemalangan
ix. Laporan penyiasatan
- kandungan
- maklumbalas yang positif
- cadangan
- kesimpulan
‡ Mendapat laporan dari penduduk yang berkaitan
dengan masalah yang disebabkan oleh pusat
penyembelihan ayam.
‡ Kenalpasti kawasan yang terlibat
‡ Pergi ke kampung yang terlibat dengan masalah akibat
daripada pusat penyembelihan tersebut.
‡ Berjumpa dengan wakil penduduk kampung tersebut
(cth: ketua kampung)
‡ Dapatkan maklumat sepenuhnya tentang pusat
penyembelihan tersebut dari wakil penduduk
‡ Pergi melawat ke tapak pusat penyembelihan yang
terlibat
‡ Dapatkan surat pendaftaran dan lesen dari pengusaha pusat
penyembelihan tersebut
‡ Mendapatkan maklumat yang lengkap berkenaan bilangan
pekerja termasuk di pihak pengurusan dan juga bilangan
peralatan yang beroperasi di kawasan kilang tersebut.
‡ Menyiasat proses pengurusan pusat penyembelihan tersebut.
‡ Pastikan pasukan merekodkan kejadian yang berlaku dengan
mengambil gambar forensik agar dapat dijadikan bukti yang
kukuh
‡ Pasukan juga perlu mendapatkan fakta-fakta yang
menyebabkan kejadian tersebut berlaku
‡ Rekodkan laporan ke dalam buku laporan penyiasatan.