PELAN TAKTIKAL UNIT KURIKULUM SMK GEMAS 2010

Matlamat Objektif Strategi Bil

: : : Pelan Taktikal

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan Sekolah secara keseluruhan dalam PMR dan SPM tahun 2010 Meningkatkan peratusan kelulusan PMR dan SPM dari segi kualiti dan Kuantiti Merancang program terancang melibatkan guru, panitia, kaunselor dan program intervensi serta pengukuhan untuk pelajar cemerlang, sederhana dan lemah. T/Jawab Tempoh Kos Output/hasi l KPI Pelan Kontigensi catatan