Anda di halaman 1dari 35

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
UJIAN DIAGNOSTIK
BAHASA MELAYU (LISAN)
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
Nama:
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
Kelas
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil

Arahan Guru : 1.1 Sebut huruf yang guru tunjuk


1.2 Tunjuk huruf yang guru sebut

l p m o k
h u i j n
b v g y t
r d x c f
e a w s z

q
2
KEMAHIRAN 2 : Nama huruf besar

Arahan Guru : 2.1 Sebut huruf yang guru tunjuk


2.2 Tunjuk huruf yang guru sebut

Z A Q W S
R Q
E D C X
F V B G P
J M N H T
Y U K L I
O
3
KEMAHIRAN 3 : Nama huruf kecil

Arahan Guru : Tunjuk huruf yang betul bagi gambar di bawah

b uku p asu

b ola p isau

b atu p isang

t ikar g ajah

t
opi g elang

\
t
ikus g elas

k asut n enek

k atil n anas

k ipas n asi

4
KEMAHIRAN 4 : Vokal

Arahan Guru : 4.1 Tunjuk vokal awal berdasarkan gambar yang guru sebut
4.2 Sebut vokal awal bagi gambar yang guru tunjuk

a o
e u
i e

e u
a i
o a

u
i
o

5
KEMAHIRAN 5 : Suku kata KV
Arahan : 5.1 Sebut suku kata yang guru tunjuk.
5.2 Tunjuk suku kata yang guru sebut.

ba lu
re ke
mo gi
po da
su jo

6
KEMAHIRAN 6 : Suku kata KVK
Arahan : 6.1 Sebut suku kata yang guru tunjuk.
6.2 Tunjuk suku kata yang guru sebut.

jam pos

bas tin

pil cat

kon pen
jum rak
KEMAHIRAN 7 : Suku kata KV melibatkan diftong dan digraf.

7
Arahan : 7.1 Sebut suku kata yang guru tunjuk.
7.2 Tunjuk suku kata yang guru sebut.

bau dua

hai syi

ngai ria

kui ngo
nyi nga
KEMAHIRAN 8 : Suku kata KVK melibatkan digraf.
Arahan : 8.1 Sebut suku kata yang guru tunjuk.

8
8.2 Tunjuk suku kata yang guru sebut.

yang sang

ting long

nyang nyak

ping sung

ngat tong
KEMAHIRAN 9 : Suku kata V + KV
Arahan : 9.1 Sebut suku kata yang guru tunjuk.
9.2 Tunjuk suku kata yang guru sebut.

9
ibu ada

aku isi

ela itu

ubi abu

ini uda

10
KEMAHIRAN 10 : Perkataan KV + KV

Arahan Guru : 10.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk


10.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

kuku budi
lidi maju
meja suka
kota biru
kaki kopi

KEMAHIRAN 11 : Perkataan KV + KV melibatkan digraf

11
Arahan Guru : 11.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk
11.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

nyata wangi

sunyi ngilu

punya ngeri

KEMAHIRAN 12 : Perkataan KV + KV melibatkan diftong

Arahan Guru : 12.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

12
12.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

garau tapai

kilau buai

serau kalui

KEMAHIRAN 13 : Perkataan KVK

Arahan Guru : 13.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk


13.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

13
bas pin

pen lap

bot wap

van zip

jam kek

14
KEMAHIRAN 14 : Perkataan V + KVK

Arahan guru : 14.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

14.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

adik asam

ekor emas

ikut iman

obor opah

ular ulas
15
KEMAHIRAN 15 : Perkataan V + KVKK

Arahan guru : 15.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

15.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

abang adang

erong inang

iring orang

usang alang

usung ulung
16
KEMAHIRAN 16 : Perkataan KV + KVKK atau KVK + KV

Arahan guru : 16.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

16.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

botol pergi

lapan lembu

tujuh minda

rumah jumpa

cicak tempo
17
KEMAHIRAN 17 : Perkataan dua suku kata KV + KVKK

Arahan guru : 17.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

17.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

terung sarang

perang borong

burung tulang

goreng musang

baring butang
18
KEMAHIRAN 18 : Perkataan KV + KVK atau KVK + KV
melibatkan diftong dan digraf.
Arahan Guru : 18.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk
18.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

pantai rumpai

bangkai longlai

pangsa langkau

rantai jangkau

19
KEMAHIRAN 19 : Perkataan KVK + KVK.

Arahan Guru : 19.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk


19.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

sampah sumpit

rentak kumpul

tindih sumbat

rambut gondol

hampir lembik
20
KEMAHIRAN 20 : Perkataan dua suku kata KVKK + KVKK.

Arahan Guru : 20.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk


20.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

kangkung bengkung

pinggang lengkung

tunggang lenggang

sengkang jengking

longkang tengking

21
KEMAHIRAN 21 : Perkataan mengandungi vokal berganding.
Arahan Guru : 21.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk
21.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

buah paip
duit buas
taip laut
buih paus

tiup daun

22
KEMAHIRAN 22 : Perkataan KV + KV + KV.

Arahan Guru : 22.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

22.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

terima kereta

putera neraka

berita pelita

sutera kelapa

kerusi keladi
KEMAHIRAN 23 : Perkataan KV + KV + KKV.

23
Arahan Guru : 23.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

23.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

telinga

belanga

pelangi

kenanga

berenga
KEMAHIRAN 24 : Perkataan KV + KV + KVV.

Arahan Guru : 24.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

24
24.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

belalai

kemarau

serunai

kelarai

merayau

25
KEMAHIRAN 25 : Perkataan KV + KV + KKVV.

Arahan Guru : 25.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

25.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

perangai

meringai

jerangau

melangai

26
KEMAHIRAN 26 : Perkataan KVK + KV + KVK.

Arahan Guru : 26.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

26.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

tempahan merentas

berkilat sumpahan

jambatan penjahat

hentakan cempedak

seladang sempadan

27
KEMAHIRAN 27 : Perkataan KV + KV + KVKK.

Arahan Guru : 27.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

27.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

teropong keruping

jejaring senapang

menolong celoreng

seruling belerang

berenang jelapang

28
KEMAHIRAN 28 : Perkataan KV + KVK + KVKK.

Arahan Guru : 28.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

28.2 Tunjuk perkataan yang guru sebut

kelonsong pelampung

kepompong kedondong

melempang menendang

pelancong melambung

kecundang selendang

29
KEMAHIRAN 29 : Perkataan KVK + KV + KVKK.

Arahan Guru : 29.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

29.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

lembayung berdering

terkurang membaling

terbaring mendayung

bertarung pembayang

jembalang tempurung

30
KEMAHIRAN 30 : Perkataan KVKK + KV + KVK.

Arahan Guru : 30.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

30.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

tangkisan bungkusan

bingkisan jangkitan

tingkatan tengkorak

panggilan tengkolok

pengkalan bangsawan

31
KEMAHIRAN 31 : Perkataan KV + KVKK + KVK.

Arahan Guru : 31.1 Sebut perkataan yang guru tunjuk

31.2 Tunjuk Perkataan yang guru sebut

perangkap melanggar

peringkat merengkok

selonggok selongkar

merangkak menangkap

belangkas meningkat

32
KEMAHIRAN 32 : Membaca ayat mudah secara mekanis.

Arahan Guru : Baca ayat-ayat di bawah

Ini bunga.

Adik minum susu.

Kambing makan daun nangka.

Kakak suka menjahit baju.

Guru saya sangat baik.

KEMAHIRAN 33 : Bacaan pemahaman

33
Arahan Guru : Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang guru
sebut

Maria seorang budak perempuan.

Dia belajar dalam tahun dua.

Dia tinggal di Taman Sentosa.

Maria budak rajin.

Dia selalu membaca buku.

Soalan Pemahaman

34
1.Maria belajar dalam tahun berapa?

2.Di mana dia tinggal?

3.Apa yang Maria selalu buat?

35