Anda di halaman 1dari 6

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012


1.0 VISI DAN MISI KAMPUNG PENGKALAN KUAP

VISI
 Mewujudkan sebuah Kampung beridentikan kemudahan dan rekreaksi sebagai satu medium perpaduan dan seterusnya
membentuk penduduk yang bersih progressive, berwawasan dan produktif dengan pentadbiran kampong yang dinamik

MISI
 Menjadikan kerohanian sebagai fokus utama untuk membentuk penduduk.
 Membentuk masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama.
 Merencana pembangunan mampan sebaik mungkin,sejajar dengan keperluan penduduk.
 Menitikberatkan pendidikan dalam membentuk penduduk yang progresif dan produktif.

2.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG

Matlamat Pembangunan
Mewujudkan sebuah Kampung berwawasan yang harmoni dan sejahtera dengan kemudahan yang lengkap serta kebajikan
penduduk terpelihara yang seterusnya menjadikan Kampung Pengkalan Kuap sebagai Kampung contoh dalam Daerah
Samarahan.

Objektif Pembangunan
 Merangka setiap pembangunan dalam satu jangka masa yang dirasakan sesuai bagi mewujudkan pembangunan yang
terancang sebagai asas tindakan yang lebih sistematik.
 Menggerakan ahli-ahli jawatankuasa kecil yang dilantik untuk rancangan pembangunan yang lebih strategic dan
menyeluruh.
 Memastikan setiap projek pembangunan yang bakal dilaksanakan memenuhi keperluan dan kepentingan penduduk
keseluruhannya
 Memastikan setiap pembangunan yang dicadangkan mencapai matlamat yang diharapkan.

1
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

3.0 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI MISI KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012

BI MISI TINDAKAN TEMPOH AGENSI YG BERTINDAK


L TINDAKAN
1 Menjadikan kerohanian Memastikan program atau Jangka Masa panjang Penghulu
sebagai Aktiviti agama yang & berterusan JAIS
Fokus Utama untuk dirancang dilaksanakan sebaik Biro Agama JKKK
membentuk mungkin tanpa sebarang Pengurusan Masjid
Penduduk halangan.

Mengesa pihak berkenaan


untuk sama-sama menyokong
dan bekerjasama untuik
kepetingan penduduk.
2 Membentuk masyarakat yang Merancang lebih banyak JKKK
Bersatu-Padu dan program kemasyarakatan Ikut Kesesuian Semua Persatuan yang ada
Bekerjasama yang melibatkan setiap didalam kampong
lapisan penduduk
3 Merencana Pembangunan Suara penduduk diambilkira
Mampan sebaik mungkin, sebelum sesuatu permohonan JKKK
sejajar dengan keperluan dan sebarang projek Kerajaan Biro Yang berkenaan
kepentingan penduduk dibuat.

Memastikan pihak pemaju


memberi taklimat ringkas Ikut Kesesuian &
berkenaan sesuatu projek Berterusan
yang melibatkan Kampung
Pengkalan Kuap dalam suatu
mesyuarat JKKK sebelum
dilaksanakan.

2
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

Meminta pemaju
menyediakan laporan untuk
manan mana projek yang
telah siap sepenuhny.
4 Menitikberatkan Pendidikan Merencana program2 khas JKKK
Dalam membentuk Penduduk tahunan untuk anak-anak Biro Pendidikan
Yang Progresif dan Produktif penduduk yang mengambil Jangka masa panjang Jabatan Pelajaran Daerah
peperiksaan besar seperti dan berterusan Pihak Sekolah berkenaan
UPSR,PMR,SPM dan
sebagainya.

Sentiasa peka dengan


pencapaian anak anak
penduduk disekolah dan
membuat rumusan untuk
tindakan pihak berkenaan.

4.0 TINDAKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PEMBANGUNAN KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012

Bil Objektif Tindakan Tempoh Tindakan Agensi yg bertindak


1 Merangka setiap Membentuk Pelan Tindakan
Pembangunan dalam satu Kampung Pengkalan Kuap JKKK
jangka masa yang dirasakan yang menggariskan hala tuju Semua pihak
sesuai bagi mewujudkan pembangunan meliputi aspek
pembangunan yang terancang sodial, ekonomi dan fizikal, Berterusan
sebagai asas tindakan yang dlm satu jangka masa yang

3
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

lebih sistematik ditetapkan.

2 Menggerakan Ahli-ahli Merombak semula JKKK


Jwatankuasa Kecil yang jawatankuasa Kecil sedia ada. J/Kecil yang berkenaan
dilatik untuk raNCANGAN
Pembangunan yang lebih Memastikan jawatankuasa Jangka Masa Panjang
strategic dan menyeluruh. Kecil sentiasa berfungsi
sebagai sokongan kepada
JKKK

3 Memastikan setiap Projek Penduduk dimaklumkan


pembangunan yang bakal berkenaan sebarang projek
dilaksanakan memenuhi yang diluluskan oleh Kerajaan
keperluan dan kepentingan dalam kawasan Kampong. Ikut kesesuian &
Penduduk Keseluruhanya Berkala JKKK
Mangadakan mesyuarat Khas Biro berkenaan
untuk mendengar suara
penduduk.

4 Memastika setiap Memastikan pihak yang JKKK


Pembangunan yang terlibat mengemukakan Biro Berkenaan
dilaksanakan mencapai laporan penuh berkenaan
Matlamat yang diharapkan projek yang telah siap Serta Merta
sepenuhnya

4
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

5.0 PENGANALISAAN MAKLUMAT DAN PENENTUAN MASAALAH KAMPUNG

Aspek Masaalah Golongan yang terlibat Punca Masaalah Implikasi Masaalah


a. Tiada Pusat a. JKKK a.Sesetengah Jabatan a.Merencatkan pembangunan
Gerakan JKKK b. Jabatan Kerajaan yang bertindak kurang Kampung.
terlibat: Pejabat progresif untuk b.Mencerminkan lelemahan
Daerah, Kemas dan memutuskan sesuatu kerajaan dalam mencorak
Pentadbira MDS perkara pembangunan Luar Bandar.
n
b.Tindakan kurang
jelas

Sosial a.Mabuk, dadah dan a.Sikap ambil mudah a.Menggalakan kecurian dan
perjudian ibu bapa pergaduhan
a. Belia dan remaja b.Pengaruh rakan
b.Tiada sikap bedaya sekolah sebaya b.Keruntuhan akhlak remaja
saing
a.Kekurangan a. Penduduk Kampung JAIS dan jabatan lain
program agama untuk b. JKKK /Pengurusan yang berkenaan kurang
remaja Masjid peka dengan keadaan
Agama semasa kampong-
kampung

Keselamata a.Kenderaan dan orang a.Penduduk Kampung a.Kurang Lampu Jalan a.Menggalakan masaalah
n luar bebas keluar b.RELA b.RELA masih belum social (Dadah,Kecurian dsb)
masuk kampong c.JKKK/Biro Keselamatan berfungsi sepenuhnya b.Perasaan kurang selamat
penduduk pada waktu malam

Kesihatan a.Masaalah pembiakan a.Penduduk Kampung a.Ketiadaan system a.Menejajskan keselesaan


& nyamuk dari projek b.Majlis Kerajaan perparitan yang penduduk kampong

5
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012 March 13, 2011

menyeluruh
perparitan yang tidak Tempatan/Pej Daerah menyebabkan air
Kebersihan sempurna bertakung dan tidak b.Berlaku pencemaran air
bergerak. sungai, alam sekitar dan udara
b.Tempat pembuangan
sampah yang tidak c.Menyebakan ramai rumah
mencukupi penduduk dinaiki air dan
c.Penyebab utama menyusah mereka
banjir Kilat

Ekonomi a.Kurang tanah a. Penduudk Kampung a.Pertanian bukan a.Kegiatan ekonomi


pertanian kegiatan utama penduduk kurang berkembang
b. Jabatan berkenaan penduduk kampung
b.Tiada sokongan
untuk kegiatan
ekonomi yang bukan
pertanian seperti
KOPERASI Kampung
Pendidikan Pencapaian anak
kampong sekadar Pelajar
memuaskan

6.0 POTENSI DAN KELEBIHAN UTAMA KAMPUNG PENGKALAN KUAP 2011-2012

Bil Potensi/Lelebihan Cadangan Awal


1 Kedudukan strategic : Berada ditengah tengah kawasan Menjadikan Kampung Pengkalan Kuap sebagai Pusat
Bandar segala kegiatan bagi kawasan daerah Samarahan