Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DIPLOMA: SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG SEM 6 BATCH 3

KOLEJ: KOLEJ TEKNOLOGI ANTARABANGSA CYBERNETICSS

NAMA PELAJAR: NOR ASYIQIN BINTI MOHAMAD SEDIQI

NOMBOR MATRIK: 08070540


PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Memberi Kekuatan dan
kudrat untuk menyempurnakan penulisan ringkas ini. Selawat dan salam ke atas
junjungan besar iaitu nabi akhir zaman ini, nabi yang tercinta buat umat akhir zaman ini
yang tidak berkesempatan dan tidak pernah melihat wajah atau susuk tubuh Rasulullah
S.A.W, tetapi kita tetap yakin dan berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh
baginda sehinggalah terputusnya nyawa ini kelak.

Syukur ke atas Ash-Syakur, Tuhan yang Maha Bersyukur kerana Allah S.W.T
mengutuskan baginda untuk memahamkan umat manusia pelbagai hal dan perkara di
samping menyelamatkan kita daripada hidup di dalam kegelapan.

Tidak lupa juga penghargaan kepada ibu,ayah dan abang serta saudara mara
saya yang lain kerana telah banyak menolong saya ketika susah dan membimbing saya
ke jalan yang benar. Kasih sayang mereka tiada nilainya di dunia ini dan tanpa tunjuk
ajar mereka,siapalah saya di masa akan datang.

Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Penyelia MUHAMAD & CO iaitu Tuan
Haji Muhamad Bin Burok selaku seorang peguam Syariah dan Sivil di firma ini. Tidak
lupa juga jasa kakitangan-kakitangan yang lain; Nurul Hanis Binti Mohd Zaini, Husna Bt
Abdul Halim, Nurul Haqiqah Bt Dol Hamid, Encik Ismanizam Bin Ismail, Puan Sa’adiah
Binti Abdul Kadir di atas tunjuk ajar dan selok belok sepanjang saya praktikal di sini.

Ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Maryam Binti Md. Zin serta
jasa beliau sepanjang mengajar kami sebagai pelajar Diploma Syariah semester 4 dan
5 di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics. Kami doakan ustazah sentiasa berada
dalam sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta dan semoga sentiasa diberkati
Allah S.W.T. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dan tidak ketinggalan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada
semua rakan-rakan saya termasuklah pelajar Diploma Syariah Batch 3 serta teman
serumah yang telah banyak memperbetulkan kesilapan saya dan membantu saya
dalam pelajaran. Tanpa pertolongan mereka,saya tidak akan dapat menyiapkan
tugasan saya ini dengan sempurna.

Dan akhir sekali saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran Alhamdulillah yang
tidak terhingga kepada Maha Esa yang telah menciptakan sebaik-baik kejadian di bumi
ini dan telah menciptakan saya sebagai seorang manusia yang beragama Islam di
mana keindahan Islam itu tiada tolok bandingannya dengan mana-mana agama di
dunia ini.
PENGAKUAN

Saya Nor Asyiqin Binti Mohamad Sediqi dengan ini mengesahkan dan
membuat pengakuan segala maklumat dan pengakuan dan isi kandungan
laporan ini adalah hasil kerja saya dengan bantuan penyelia. Segala
bahan-bahan yang didapati semuanya daripada sumber di dalam internet,
buku-buku rujukan serta perbincangan bersama rakan-rakan.

(_____________)

NOR ASYIQIN BINTI MOHAMAD SEDIQI


PENGESAHAN

Laporan ini telah dibaca dan disahkan oleh:

(_________________)

TUAN HJ. MUHAMAD BIN BUROK


ABSTRAK

Laporan ini mengandungi kepada empat bahagian iaitu pengenalan


kepada latihan industri iaitu perihal firma Muhamad & Co,laporan tugasan
serta kesimpulan. Laporan ini adalah berdasarkan kepada latihan industri
yang telah saya lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri ini.

Bahagian pertama laporan ini mengandungi maklumat mengenai


pengenalan latihan industri. Bahagian kedua pula memfokuskan kepada
perihal Muhamad & Co, Medan MARA, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur iaitu
tempat di mana saya menjalani latihan industri ini. Bahagian ketiga pula
merupakan laporan yang menjurus kepada tugasan yang diberikan oleh
penyelia kepada saya sepanjang tempoh menjalani latihan industri.
Bahagian keempat pula adalah kesimpulan daripada keseluruhan laporan
selama menjalani latihan industri ini.

Laporan ini adalah berdasarkan kepada perihal Muhamad & Co,


Medan MARA, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur dan latihan industri yang
telah saya jalani selama empat bulan mulai dari 20 Disember sehingga 31
Mac 2011.
PENGENALAN

1.0) Objektif Latihan Industri

Objektif latihan industri ini diadakan adalah supaya mendedahkan kepada


para pelatih kepada suasana pekerjaan sebenar. Dengan ini para pelatih
akan mempraktikkan apa yang telah mereka belajar sepanjang tempoh
pembelajaran.

Di samping itu para pelatih akan mengamalkan ilmu pengetahuan,


kemahiran dan kebolehan yang diperolehi sepanjang belajar di Kolej
Teknologi Antarabangsa Cybernetics untuk kemajuan diri dan kerjaya.

Para pelatih juga akan belajar untuk mentauliahkan diri sepanjang mereka
menjalankan latihan industri sama ada di tempat kerajaan atau pun swasta.
Di sini, para pelatih akan diberi tunjuk ajar dalam kepakaran bidang
masing-masing yang dipilih dan mereka akan diberi tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penyelia.

Memberi peluang kepada pelajar belajar dari pengamal dalam bidang


masing-masing serta mempertingkatkan kemahiran generik dan
profesional seperti kemahiran interpersonal,bekerja secara berkumpulan,
kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran mengendalikan sesuatu
kes.

Tambahan pula, para pelatih akan dapat menghayati nilai etika profesyen
masing-masing,mempertingkatkan peluang pekerjaan serta memberikan
pengalaman pembelajaran dalam dunia industri.
1.1) Definisi Dan Tempoh Menjalani Latihan Industri

Latihan Industri merupakan suatu aktiviti pembelajaran di luar kampus


yang menjadi salah satu syarat untuk melengkapkan kursus. Ini merupakan
satu program yang cukup penting bagi meningkatkan pengetahuan dan
memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada pelatih secara
praktikal selain daripada latihan yang disediakan semasa aktiviti
pembelajaran di dalam kampus.Oleh itu sewajarnya para pelatih menimba
sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh diperolehi
semasa menjalani Latihan Industri.

Pelatih akan dihantar ke syarikat-syarikat swasta atau agensi kerajaan


bersesuaian dengan kursus yang diceburi supaya mereka mendapat
pendedahan sewajarnya kepada suasana pekerjaan sebenar.Latihan
Industri ini memakan masa selama empat bulan.
1.3) Penyelia Organisasi

Tuan Haji Muhamad Bin Haji Burok selaku penyelia dan peguam Syariah
dan Sivil di dalam firma ini bersama 3 peguam yang lain. Beliau yang
berpengalaman dalam bidang Syariah dan Sivil lebih dari 20 tahun serta
pernah menjawat jawatan selaku Presiden bagi Persatuan Peguam
Syariah Malaysia (PGSM)

Dan kini beliau menjawat jawatan sebagai penasihat Persatuan Peguam


Syariah Malaysia. Banyak pengalaman yang telah beliau perolehi
sepanjang bertugas sebagai peguam dan sebanyak lebih dari 700 buah
kes yang pernah beliau kendalikan sejak bergelar peguam.

Di antara kes yang pernah dikendalikan oleh beliau ialah kes Datuk Anwar
Ibrahim, Datuk Khalid Mohamad Jiwa, Kamran Barbar dan Datuk
Hashimuddin.
1.4) Tugasan Yang Diberikan Kepada Pelatih

Sepanjang kami menjalani latihan industri di sini, tidak banyak tugasan


yang diberikan oleh penyelia. Ini kerana penyelia mempunyai beberapa
pelajar ‘chambering’ dan peruntukan kerja untuk kami dikurangkan. Namun
begitu, kami tetap diberikan beberapa tugasan kecil seperti menaip saman,
deraf, perintah penghakiman dan dari sini kami dapat mempelajari sedikit
demi sedikit di dalam profesyen ini.

Selain itu, kami juga dibawa ke mahkamah Rendah Syariah , mahkamah


Tinggi di Shah Alam dan mahkamah Wilayah Persekutuan oleh penyelia
bagi melihat prosedur kes-kes daftar nikah, kes khalwat dan kes cerai. Dari
sini juga kami memperolehi sedikit pengalaman dan pengetahuan
mengenai suasana di dalam dewan bicara dan prosedur yang dijalankan.

Tambahan lagi, kami juga diberi tunjuk ajar oleh penyelia serta kakitangan
pejabat yang lain mengenai prosedur kes harta mutaah, hadanah, harta
sepencarian,nikah di luar Malaysia serta poligami.

1.5) Tarikh Penyerahan Laporan

15 April 2011
MAKLUMAT DAN LATAR BELAKANG TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

2.0) Nama Tempat Latihan Industri

Muhamad & Co: Advocates & Solicitors bertempat di Medan MARA, Jalan
Raja Laut, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

2.1) Latar Belakang Tempat Latihan