BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

 Contoh

laman web: http://www.geocities/com/zn25/pendidi kan/Agraria.html http://tkc.hypermart.net/upload/data/l ove_1.doc http://midc.upm.edu.my/tamadun_asia/n ota_kuliah/kuliah2.html

PETA ASIA TENGGARA .

Kerajaan Awal di Asia Tenggara  Kerajaan Agraria Berasaskan pertanian Lokasi lembangan Pedalaman Berburu Mengutip hasil hutan Mengangkap ikan Membina saliran Pemerintah bertanggungjawab membina empangan dan saliran .

Kerajaan Awal di Asia Tenggara Kerajaan Maritim Kegiatan berkait dengan laut Perdagangan Membina kapal Perikanan Lokasi muara sungai Berfungsi sebagai orang tengah Mahir membuat kapal Menguasai ilmu pelayaran .

Kerajaan ² kerajaan Agraria  Angkor Diasaskan pada abab ke-7 M ke Hilir Sungai Mekong Kawasan utama Tasik Tonie Sap Membina baray Raja berkuasa mutlak Devaraja Dibantu oleh kerabat Kegemilangan zaman Suryavarman II Pengaruh Hindu Budha Angkor Wat .

saliran dan takungan dobina Air dari Sungai Mekong dan persisiran pantai Raja pertama Kaundinya General agung Fan Shih-Man Shih Pelabuhan utama Oc-Eo Oc .Kerajaan ² kerajaan Agraria Funan Diasaskan pada abab ke -1 M Kerajaan terawal Asia Tenggara Berpusat di Vyadhapura Empangan.

Kerajaan ²kerajaan Maritim Kedah Tua Sungai mas Lembah Bujang Buddha dan Hindu gunungJerai .

Kerajaan ²kerajaan Maritim Chin Tu Diasaskan oleh Raja Guatama Berkuasa mutlak Dibantu 3 menteri Pengaruh Hindu .

Kerajaan ²kerajaan Maritim Champa oleh Chu Lien Pengaruh Hindu Pelabuhannya Inderapura Diasaskan .

selat Sunda . laut jawa Pelabuhan Palembang Berpusat .Kerajaan ²kerajaan Maritim Srivijaya di Palembang Raja berkuasa mutlak Raja di Gunung dan maharaja di Pulau Menguasai selat Melaka.

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA LATIHAN INTERAKTF .