Anda di halaman 1dari 33

Nama Ahli Kumpulan :

1. Juliana Bt. Abd Jalil


2. Nur Aini Bt. Ismail
3. Nur Zaheira Bt. Che Mohd Zain
4. Ashrul Idhzat B. Abidin
 Pengertian Aqidah.
 Bahasa:
• Perkataan Aqidah berasal dari bahasa Arab iaitu
“aqada” yang bermaksud ikatan atau simpulan.
• Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang
maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli.
• Dari ikatan atau simpulan ini,maka lahirlah aqidah
iaitu ikatan atau simpulan khususnya dalam
kepercayaan.
• Kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat
dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin
tercerai atau terurai.
Syara’:
• Kepercayaan atau keimanan kepada hakiki atau
nilai-nilai mutlak,yang tetap dan kekal,yang pasti
dan hakiki,yang kudus dan suci, seperti yang
diwajibkan oleh syara’ iaitu beriman kepada Allah
s.w.t ,rukun-rukun iman,rukun-rukun islam,dan
perkara-perkara ghaibiyyat.
 Iman : menurut bahasa; membenarkan
dengan hati
 Syarak: beriman kepada Allah SWT, beriman
kepada malaikat, kitab-kitabnya, hari akhirat
dan beriman kepada qada’ dan qadarnya
 Akidah sebenar adalah akidah yang
berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah
 Ilmu tauhid: ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah
yang wajib diketahui
 Ilmu usuluddin: suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama
islam; kepercayaan kepada Allah SWT dan pesuruhnya
 Ilmu makrifat: membahaskan perkara-perkara cara
mengenal Allah
 Ilmu kalam: membahas tentang akidah dengan dalil-dalil
aqliah sebagai perisai dari segala serangan pihak lawan
 Ilmu akidah: membahaskan mengenai perkara-perkara yang
berhubung dengan keimanan kepada Allah
 Dari hadis dan ayat al-Quran,iman ada 6
perkara:
1. percaya kepada Allah
2. percaya kepada malaikat
3. percaya kepada kitab
4. percaya kepada Rasul
5. percaya kepada hari kiamat
6. percaya kepada qada’ dan qadar
 Terhindar dari ajaran-ajaran sesat
 Meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada sifat-
sifat kesempurnanNya
 Tidak terikut dan terpengaruh dengan amalan-
amalan yang boleh merosakkan akidah
 Timbangan amalan: mengetahui tentang adanya
hisab amalan di akhirat
 Adanya balasan syurga dan neraka
 Dapat mengeluarkan hujah-hujah yang boleh
mematahkan pihak yang cuba memesongkan akidah
 Akidah sebagai asas
 Sebagai penentu atau pendorong
 Melalui percakapan atau ucapan
 Melalui perbuatan
 Melalui iktikad dalam hati
 Memahami konsep akidah secara khusus
 Membersihkan hati dengan cara
meninggalkan dosa dan melakukan perkara-
perkara yang disuruh oleh Allah
 Sentiasa melawan nafsu syaitan
 Sentiasa mencari suasana yang baik
 Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah
 Bertawakal kepada Allah
 Mengetahui, berikrar, mengakui dan
mempercayai bahawa sesungguhnya
sembahan yang benar dan berhak disembah
ialah Allah S.W.T.
 Penghayatan meliputi berikrar dengan hati,
menyatakan dengan lidah dan membuktikan
dengan perbuatan.
 Allah (SWT) ialah pentadbir, pencipta,
pemilik dan yang menguasai alam semesta.
Huraian: Dia adalah pencipta yang menciptakan semua
yang ada. Dia juga merupakan pentadbir, pemilik dan
yang menguasai seluruh alam semesta ini.
 Antara pengertian kalimah Rabb (       ) ialah:
1.    As-Sayyid (Tuan)
2.    Al-Malik (Yang Memiliki)
3.    Pencipta
4.    Penguasa
5.    Pendidik
6.    Pengasuh
7.    Penjaga
8.    Penguatkuasa.
 “Ingatlah yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak
Allah. Maha Suci Allah, Tuhan Alam Semesta”
(Surah al-A’raf:54)

Firman Allah pada ayat yang lain


 “Wahai umat manusia! Kamulah yang sentiasa berhajat
kepada Allah (dalam segala perkara). Sedang Allah Dialah
sahaja Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(Surah al-Fatir:15)
 Berikrar dan mengakui akan Rububiyyah Allah
adalah suatu perkara yang dapat diterima. Hakikat
ini terlintas dalam setiap fitrah manusia. Meskipun
seseorang itu kafir, namun jauh di lubuk hatinya
tetap mengakui Rububiyyah Allah SWT. Firman
Allah SWT:

“Dan jika kamu bertanyakan mereka tentang: Siapakah


pencipta mereka? Nescaya mereka menjawab: Allah.”
(Az-Zukhruf: 87)
 Beriktikad bahawa hanya Allah (SWT) sahaja yang berhak
disembah, dicintai, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.
Hanya Allah (SWT) tempat memohon pertolongan, doa
dan bertawakal.
Huraian: Meletakkan seluruh percakapan, perbuatan dan
tingkah laku di atas petunjuk dan perintah Allah
(SWT) semata-mata.
 berpaksikan ‘Kalimah Syahadah’.
 Allah SWT mengutuskan para rasul bertujuan menyeru
manusia  menerima Tauhid al-Uluhiyyah.
 “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembahKu”
(Surah al-Zariyat:56)

 “Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun


sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan
kepadanya: Bahawasanya tidak ada Tuhan selain
Aku, maka sembahlah Aku”
(surah al-Anbiya’:25)
 beribadah kepada Allah dapat dilaksanakan apabila
tercetus rasa cinta yang suci kepada Allah dan rela
(ikhlas) menundukkan diri serendah-rendahnya kepada-
Nya.
 Seseorang hamba itu disifatkan sedang menyembah
Allah apabila dia :-
a) menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Allah SWT
b) bertawakal kepada Allah SWT
c) berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah SWT
d) Meminta (mengharap) serta memulang
(menyerah) sesuatu hanya kepada Allah SWT.

e)Melaksanakan segala syariat Allah SWT dan


memelihara segala perlakuan ( akhlak, perkataan
dan sebagainya) menurut cara-cara yang diredhai
oleh Allah SWT.
Menyembah berhala
Hiburan yang melalaikan
Mengamalkan sihir
khurafat
 Kesanggupan manusia mentauhidkan Allah dari
segi Rububiyyah menyebabkan manusia
mengakui Tauhid al-Uluhiyyah.

 Seterusnya, manusia akan mengakui bahawa


Allah sahaja layak disembah.
 “Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan
berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan
sesuatu apa pun? Sedangkan berhala-berhala
tersebut adalah buatan manusia.” ( Al-A’raf : 191 )

 “Apakah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu


itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan
(apa-apa)? Maka mengapakah kamu tidak
mengambil pengajaran?” (An-Nahl: 17)
 bahasa : Syahadah bereti penyaksian.
 istilah :
Yakni penyaksian bahawa tiada tuhan yang berhak
disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad
s.a.w. adalah utusannya
atau
bermakna penyaksian dengan lidah dan
pembuktian melalui amal yang menunjukkan
keimanan bahawa tiada tuhan melainkan Allah
dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya.
 Syahadah adalah merupakan penyaksian
atau pengakuan seseorang yang terbit dari
hati yang benar-benar faham dan bukannya
hanya setakat lafaz di lidah sahaja.
 Semua Nabi-nabi yang terdahulu membawa
konsep yang sama (Syahadah).
Firman Allah S.W.T

Maksudnya:
Dan tidak kami utuskan sebelum mu dari rasul-rasul
melainkan kamu wahyukan kepadanya bahawa
tiada tuhan melainkan Aku, maka hendaklah kamu
menyembah Aku.
 Syahadah adalah bermakna pengakuan yang
sebenar-sebenar bahawa tiada tuhan yang
berhak disembah, yang berhak dipatuhi
selain dari Allah. Perintahnya terkandung di
dalam Al Quran dan mematuhi Al Quran
bererti mematuhi perintah Allah.
 Syahadah juga bererti tunduk menyerah diri
dan kepatuhan diri dibawah satu peraturan
hidup sahaja yang dinamakan Islam.
 Aku bersaksi tiada Tuhan Melainkan Allah.
 Aku bersaksi dan berikrar dengan sebenarnya bahawa tiada
Tuhan yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang
perlu disembah, yang perlu dipatuhi dan yang Maha
Berkuasa melainkan Allah sahaja.
 Yakni Allah sahajalah yang berhak disembah bukannya
makhluk yang lain yang hanya kepadanya ditumpukan
kepatuhan, yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak
diperanakkan.
 Terkandung dua perkara:
 1. Menafikan – Tiada Tuhan
 2. Menetapkan – Melainkan Allah
Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan (pesuruh) Allah

Aku berikrar dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itulah yang


diutuskan Allah sebagai Rasul membawa cahaya kebenaran,
membawa syariat, cara hidup, titah-perintah Allah dan
segalanya dari Allah tanpa menokok tambah atau mengurangi
sedikit pun. Aku berikrar dan mengakui bahawa hanya Nabi
Muhammad s.a.w. sahaja yang patut di ikuti kerana Baginda
adalah utusan Allah Taala.
 Dalam kalimah ( ) ada tiga
perkataan Tauhid.
 a. Tauhid Rububiyyah
 b. Tauhid Uluhiyyah
 c. Tauhid Nama dan Sifat Allah
a. Membaca mengikut hukum tajwid
b. Memahami ertinya dan bukan hanya sekadar
tahu.
c. Mengucapkannya dengan penuh khusuk.
d. Memenuhi tuntutan syahadah (amalan) selepas
mengucapkannya.
e. Menjaga diri dari perkara-perkara yang
membatalkan syahadah
 Di dalam sesebuah pertubuhan, ikrar taat setia
sudah menjadi kebiasaan, dan di dalam Islam
Syahadah merupakan ikrar seseorang untuk terus
berjuang dan hidup diatas landasan Islam.
 Syahadah adalah umpama bendera perjuangan
Islam. Motif perjuangan adalah menegakkan Islam
di muka bumi. i.e.
 Matlamat hidup dan mati terkandung di dalam
syahadah iaitu menuju keredaan abadi dari Allah
S.W.T dan mendapat syufaat Rasulnya.

Anda mungkin juga menyukai