PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

Pen.3 Pengerusi .4 Penolong Pengerusi . Ketua Panitia .Ketua Panitia 1.2 Penyelaras .Samb« 1.Guru Kanan (SM sahaja) 1.

7 Ahli.Samb« 1.6 Penyelaras Tingkatan 1.5 Setiausaha 1.Semua guru matapelajaran .

Samb« 2. Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .

menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan.

Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .

AJK Kurikulum sekolah b. Pencerapan & hasil kerja murid d. Mengurus fail panitia c. Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu . Ketua Panitia . Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e.Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1.Pengurusan: a.

sasaran dan pencapaian.Penilaian dan Peperiksaan a. Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b. Analisis keputusan peperiksaan c. Penyediaan TOV. .

P&P a. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P . Strategi peningkatan prestasi b.

Merancang aktiviti .BBM a. Senarai BBM KEMAJUAN STAF a. Projek penyediaan b.

Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .PERSATUAN AKADEMIK a.

PEN. KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .

Agenda mesyuarat .Notis mesyuarat dan mengedarkannya . .Peralatan yang diperlukan .Tempat mesyuarat .SETIAUSAHA + Menyediakan.

Samb« + Mencatat. menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

latihan & kertas jawapan peperiksaan 6. Rancangan harian 3. Soalan & skema jawapan 5. Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran . Semak nota. Ahli panitia 2. Gerak kerja bertulis 4.GURU MATAPELAJARAN 1.

Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10. JPN. Tugas-tugas lain yang diarahkan . Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM. PPD dan sekolah 9.Samb« 7. Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8.

Fail Utama .Fail Arkib .4. FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .Fail Sokongan .

.Ada subtajuk . Bentuk fail. .Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) .Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum .Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.FAIL UTAMA 1.

Peribadi guru .Penggunaan bilik khas . Biodata dan rumusan maklumat guru 4. Struktur organisasi 3. Taqwim panitia 2.Amali solat .KANDUNGAN FAIL 1.Penggunaan pusat sumber . Jadual waktu .

Perjumpaan kecil 6.Kurikulum . Head count .Samb« 5. Minit mesyuarat .Panitia .Matapelajaran .

Samb« 7. Program peningkatan akademik .Laporan penilaian program .Program Sampingan .Kertas kerja program .Program Sokongan .Program Utama .

Analisis keputusan MP .UTH .Maklumat kerja kursus ± PBS.Samb« 8. Peperiksaan Awam .PAFA.Taqwim peperiksaan .

. Peperiksaan Dalaman.Samb« 9.Format soalan dan skema .Taqwim peperiksaan dalaman .Jadual penyedia soalan .JSU .Laporan analisis .

buku rujukan BBM 11. Senarai buku teks.Laporan kursus .Bahan edaran .Pencerapan guru 12.Samb« 10.Kerja murid . Kemajuan staff .Jadual kursus . Jadual pencerapan .

Minit mesyuarat & bahan edaran 16. Persatuan Akademik 14. Pemantau sukatan 17. Anggaran perbelanjaan 15. Pekeliling 18.Samb« 13. Pelbagai . Jawatankusa Panitia Daerah .

Isi Kandungan.Lain-lain yang berkaitan .FAIL SOKONGAN 1.Soalan dan Skema Jawapan .Rancangan Pelajaran Tahunan .SP dan HSP . .

Rumusan biodata . .Program akademik .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .Pencerapan gerak kerja bertulis .Jadual waktu .Laporan perkembangan staf .FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.

LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.Di stor .

Dilakukan oleh Pengetua / PK 2. Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat .Penyemakan fail 1.

Bilangan mesyuarat .HURAIAN 1.Sekurang-kurangnya 4 kali setahun . MESYUARAT PANITIA a.Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa .

Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a. Buku persediaan mengajar d.Samb« 2. Masa dan agenda. Dasar kurikulum b. Rancangan pelajaran c. Prosedur pembelian danpengurusan stok . .

e. Pencerapan hasil kerja murid f. Hal-hal lain . Peperiksaan g. Kaedah P & P h.

Cadangan: Januari .MESYUARAT KALI KEDUA .Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .

Analisis pep pertengahan tahun .MESYUARAT KALI KETIGA .Agenda mesyuarat. .Laporan perjumpaan kecil .Selepas pep.Tindakan susulan .Menyemak perlaksanaan program . Pertengahan Tahun .

Agenda. .Akhir tahun .Perancangan tahun berikutnya - .kajian semula program .MESYUARAT KALI KEMPAT .

NOTIS MESYUARAT . Tarikh Masa Tempat Agenda .Format notis mesyuarat.Diserah 2 hari sebelum mesyuarat .

Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP .Tajuk. tempat.Kehadiran dicatat . bilangan.Dipengerusi oleh Ketua Panitia . tarikh.PENGENDALIAN MESYUARAT . catatan dan rumusan kehadiran . nama guru. masa.

Ucapan Pengetua .Ucapan penangguhan .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .Perkara berbangkit .Perkara yang dibincangkan .AGENDA MESYUARAT .Hal-hal lain .Ucapan pengerusi .

Pengurusan Head Count 2. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) . TOV 3.HEAD COUNT MP 1. Sasaran pencapaian 4.

Jenis program 2. Rumusan program 3. Kertas kerja program. .Format. Nama sekolah b. Pendahuluan / Latar belakang . Nama Panitia c. Tajuk d.PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1. a.

Samb« e. Jawatankuasa i. Kumpulan sasaran j. Rasional h. Objektif g. Jadual pelaksanaan .Matlamat f. Strategi k. Keterangan projek l.

Samb« m. Bahan / sumber n. Instrumen penilaian p. Kewangan o. Penutup .

Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) .LAPORAN PROGRAM Kandungan. = Tajuk = Tarikh & tempat = Kump.

PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira. = Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .

Agar semua guru mendapat manafaat 2. selamat maju jaya. Sekian.PENUTUP 1. Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful