PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

3 Pengerusi .Pen.Samb« 1.Ketua Panitia 1.Guru Kanan (SM sahaja) 1. Ketua Panitia .4 Penolong Pengerusi .2 Penyelaras .

7 Ahli.Semua guru matapelajaran .Samb« 1.6 Penyelaras Tingkatan 1.5 Setiausaha 1.

Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .Samb« 2.

menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan.

Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .

Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu . AJK Kurikulum sekolah b. Pencerapan & hasil kerja murid d. Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e. Mengurus fail panitia c.Pengurusan: a.Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1. Ketua Panitia .

sasaran dan pencapaian.Penilaian dan Peperiksaan a. Analisis keputusan peperiksaan c. Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b. . Penyediaan TOV.

Strategi peningkatan prestasi b. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P .P&P a.

Senarai BBM KEMAJUAN STAF a. Projek penyediaan b.BBM a. Merancang aktiviti .

PERSATUAN AKADEMIK a. Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .

PEN. KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .

Peralatan yang diperlukan .SETIAUSAHA + Menyediakan.Tempat mesyuarat .Agenda mesyuarat .Notis mesyuarat dan mengedarkannya . .

Samb« + Mencatat. menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

Ahli panitia 2. latihan & kertas jawapan peperiksaan 6.GURU MATAPELAJARAN 1. Rancangan harian 3. Gerak kerja bertulis 4. Semak nota. Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran . Soalan & skema jawapan 5.

Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8. PPD dan sekolah 9. Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM. Tugas-tugas lain yang diarahkan . Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10.Samb« 7. JPN.

Fail Arkib .4.Fail Utama . FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .Fail Sokongan .

.Ada subtajuk .Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.FAIL UTAMA 1.Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum . Bentuk fail. .Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) .

Penggunaan pusat sumber .Amali solat .Penggunaan bilik khas .KANDUNGAN FAIL 1.Peribadi guru . Biodata dan rumusan maklumat guru 4. Jadual waktu . Taqwim panitia 2. Struktur organisasi 3.

Matapelajaran .Kurikulum .Samb« 5. Minit mesyuarat .Perjumpaan kecil 6. Head count .Panitia .

Kertas kerja program .Program Sokongan .Program Sampingan .Samb« 7.Laporan penilaian program .Program Utama . Program peningkatan akademik .

Analisis keputusan MP .UTH .Taqwim peperiksaan .Samb« 8.Maklumat kerja kursus ± PBS. Peperiksaan Awam .PAFA.

JSU .Laporan analisis . .Taqwim peperiksaan dalaman .Format soalan dan skema .Jadual penyedia soalan .Samb« 9. Peperiksaan Dalaman.

Samb« 10.Pencerapan guru 12. Jadual pencerapan . Kemajuan staff .Jadual kursus .Bahan edaran . buku rujukan BBM 11.Kerja murid . Senarai buku teks.Laporan kursus .

Pekeliling 18. Persatuan Akademik 14.Samb« 13. Jawatankusa Panitia Daerah . Pelbagai . Pemantau sukatan 17. Anggaran perbelanjaan 15.Minit mesyuarat & bahan edaran 16.

SP dan HSP .FAIL SOKONGAN 1. .Rancangan Pelajaran Tahunan .Soalan dan Skema Jawapan .Lain-lain yang berkaitan . Isi Kandungan.

Program akademik .Rumusan biodata .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.Pencerapan gerak kerja bertulis .Laporan perkembangan staf .Jadual waktu . .

LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.Di stor .

Dilakukan oleh Pengetua / PK 2. Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat .Penyemakan fail 1.

MESYUARAT PANITIA a.HURAIAN 1. Bilangan mesyuarat .Sekurang-kurangnya 4 kali setahun .Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa .

Samb« 2. Masa dan agenda. . Buku persediaan mengajar d. Dasar kurikulum b.Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a. Rancangan pelajaran c. Prosedur pembelian danpengurusan stok .

Peperiksaan g. Hal-hal lain .e. Pencerapan hasil kerja murid f. Kaedah P & P h.

Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .MESYUARAT KALI KEDUA .Cadangan: Januari .

Agenda mesyuarat.MESYUARAT KALI KETIGA .Analisis pep pertengahan tahun . Pertengahan Tahun .Laporan perjumpaan kecil .Tindakan susulan .Menyemak perlaksanaan program .Selepas pep. .

kajian semula program .MESYUARAT KALI KEMPAT .Agenda. .Perancangan tahun berikutnya - .Akhir tahun .

Diserah 2 hari sebelum mesyuarat .Format notis mesyuarat. Tarikh Masa Tempat Agenda .NOTIS MESYUARAT .

tarikh.Dipengerusi oleh Ketua Panitia . tempat.PENGENDALIAN MESYUARAT . masa. nama guru.Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP . catatan dan rumusan kehadiran . bilangan.Tajuk.Kehadiran dicatat .

Perkara yang dibincangkan .AGENDA MESYUARAT .Hal-hal lain .Ucapan pengerusi .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .Ucapan penangguhan .Ucapan Pengetua .Perkara berbangkit .

TOV 3. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) . Pengurusan Head Count 2. Sasaran pencapaian 4.HEAD COUNT MP 1.

Nama sekolah b. Pendahuluan / Latar belakang . . Nama Panitia c.PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1. Tajuk d. Jenis program 2. a.Format. Rumusan program 3. Kertas kerja program.

Samb« e. Objektif g. Keterangan projek l. Jawatankuasa i. Kumpulan sasaran j. Jadual pelaksanaan .Matlamat f. Rasional h. Strategi k.

Samb« m. Kewangan o. Penutup . Instrumen penilaian p. Bahan / sumber n.

= Tajuk = Tarikh & tempat = Kump. Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) .LAPORAN PROGRAM Kandungan.

12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira. = Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .

selamat maju jaya. Agar semua guru mendapat manafaat 2. . Sekian. Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3.PENUTUP 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful