PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

4 Penolong Pengerusi .Ketua Panitia 1.Pen. Ketua Panitia .2 Penyelaras .Samb« 1.3 Pengerusi .Guru Kanan (SM sahaja) 1.

Semua guru matapelajaran .6 Penyelaras Tingkatan 1.5 Setiausaha 1.Samb« 1.7 Ahli.

Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .Samb« 2.

menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan.

Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .

Ketua Panitia . Mengurus fail panitia c. Pencerapan & hasil kerja murid d.Pengurusan: a. Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e. AJK Kurikulum sekolah b.Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1. Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu .

sasaran dan pencapaian.Penilaian dan Peperiksaan a. Penyediaan TOV. Analisis keputusan peperiksaan c. Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b. .

P&P a. Strategi peningkatan prestasi b. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P .

Merancang aktiviti .BBM a. Projek penyediaan b. Senarai BBM KEMAJUAN STAF a.

Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .PERSATUAN AKADEMIK a.

KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .PEN.

SETIAUSAHA + Menyediakan.Agenda mesyuarat .Tempat mesyuarat .Peralatan yang diperlukan . .Notis mesyuarat dan mengedarkannya .

menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .Samb« + Mencatat.

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

Rancangan harian 3. latihan & kertas jawapan peperiksaan 6. Gerak kerja bertulis 4.GURU MATAPELAJARAN 1. Soalan & skema jawapan 5. Ahli panitia 2. Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran . Semak nota.

JPN. Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM.Samb« 7. PPD dan sekolah 9. Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10. Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8. Tugas-tugas lain yang diarahkan .

4. FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .Fail Utama .Fail Arkib .Fail Sokongan .

Bentuk fail. .Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.Ada subtajuk .Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) . .Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum .FAIL UTAMA 1.

Struktur organisasi 3. Jadual waktu .Amali solat .Peribadi guru .KANDUNGAN FAIL 1.Penggunaan pusat sumber . Taqwim panitia 2. Biodata dan rumusan maklumat guru 4.Penggunaan bilik khas .

Panitia .Matapelajaran .Perjumpaan kecil 6. Minit mesyuarat .Samb« 5. Head count .Kurikulum .

Program peningkatan akademik .Program Sampingan .Program Utama .Samb« 7.Kertas kerja program .Laporan penilaian program .Program Sokongan .

PAFA. Peperiksaan Awam .Analisis keputusan MP .UTH .Samb« 8.Taqwim peperiksaan .Maklumat kerja kursus ± PBS.

Taqwim peperiksaan dalaman .Format soalan dan skema .Laporan analisis .Samb« 9.Jadual penyedia soalan . Peperiksaan Dalaman. .JSU .

Kerja murid .Laporan kursus .Pencerapan guru 12.Jadual kursus . Jadual pencerapan .Samb« 10. buku rujukan BBM 11.Bahan edaran . Kemajuan staff . Senarai buku teks.

Pekeliling 18.Minit mesyuarat & bahan edaran 16. Anggaran perbelanjaan 15. Pemantau sukatan 17.Samb« 13. Jawatankusa Panitia Daerah . Pelbagai . Persatuan Akademik 14.

.Soalan dan Skema Jawapan . Isi Kandungan.Lain-lain yang berkaitan .FAIL SOKONGAN 1.Rancangan Pelajaran Tahunan .SP dan HSP .

FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.Laporan perkembangan staf .Rumusan biodata . .Program akademik .Pencerapan gerak kerja bertulis .Jadual waktu .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .

LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.Di stor .

Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat .Penyemakan fail 1. Dilakukan oleh Pengetua / PK 2.

MESYUARAT PANITIA a.Sekurang-kurangnya 4 kali setahun . Bilangan mesyuarat .HURAIAN 1.Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa .

Masa dan agenda. Rancangan pelajaran c.Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a. Dasar kurikulum b.Samb« 2. Buku persediaan mengajar d. Prosedur pembelian danpengurusan stok . .

Kaedah P & P h.e. Pencerapan hasil kerja murid f. Peperiksaan g. Hal-hal lain .

MESYUARAT KALI KEDUA .Cadangan: Januari .Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .

Tindakan susulan .MESYUARAT KALI KETIGA .Agenda mesyuarat.Analisis pep pertengahan tahun .Selepas pep. Pertengahan Tahun .Menyemak perlaksanaan program . .Laporan perjumpaan kecil .

.Perancangan tahun berikutnya - .kajian semula program .Akhir tahun .MESYUARAT KALI KEMPAT .Agenda.

NOTIS MESYUARAT . Tarikh Masa Tempat Agenda .Format notis mesyuarat.Diserah 2 hari sebelum mesyuarat .

masa. tempat. nama guru. catatan dan rumusan kehadiran . bilangan.Dipengerusi oleh Ketua Panitia .Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP .Kehadiran dicatat .Tajuk. tarikh.PENGENDALIAN MESYUARAT .

Ucapan pengerusi .Ucapan penangguhan .AGENDA MESYUARAT .Hal-hal lain .Perkara berbangkit .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .Ucapan Pengetua .Perkara yang dibincangkan .

TOV 3. Pengurusan Head Count 2. Sasaran pencapaian 4.HEAD COUNT MP 1. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) .

Nama sekolah b. Tajuk d. . Rumusan program 3.PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1. Kertas kerja program. a. Nama Panitia c. Jenis program 2.Format. Pendahuluan / Latar belakang .

Objektif g. Jadual pelaksanaan . Jawatankuasa i.Matlamat f. Kumpulan sasaran j. Strategi k. Rasional h.Samb« e. Keterangan projek l.

Penutup . Bahan / sumber n. Kewangan o. Instrumen penilaian p.Samb« m.

Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) .LAPORAN PROGRAM Kandungan. = Tajuk = Tarikh & tempat = Kump.

= Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira.12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .

PENUTUP 1. selamat maju jaya. Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3. Agar semua guru mendapat manafaat 2. Sekian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful