PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

Guru Kanan (SM sahaja) 1.3 Pengerusi .Ketua Panitia 1.Pen.4 Penolong Pengerusi .Samb« 1. Ketua Panitia .2 Penyelaras .

Samb« 1.5 Setiausaha 1.7 Ahli.6 Penyelaras Tingkatan 1.Semua guru matapelajaran .

Samb« 2. Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .

Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .

Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .

Pengurusan: a. Ketua Panitia .Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1. Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e. Mengurus fail panitia c. AJK Kurikulum sekolah b. Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu . Pencerapan & hasil kerja murid d.

Analisis keputusan peperiksaan c. sasaran dan pencapaian.Penilaian dan Peperiksaan a. Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b. . Penyediaan TOV.

P&P a. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P . Strategi peningkatan prestasi b.

Senarai BBM KEMAJUAN STAF a.BBM a. Projek penyediaan b. Merancang aktiviti .

PERSATUAN AKADEMIK a. Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .

KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .PEN.

Tempat mesyuarat .Notis mesyuarat dan mengedarkannya .SETIAUSAHA + Menyediakan. .Agenda mesyuarat .Peralatan yang diperlukan .

Samb« + Mencatat. menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

GURU MATAPELAJARAN 1. Gerak kerja bertulis 4. latihan & kertas jawapan peperiksaan 6. Rancangan harian 3. Semak nota. Ahli panitia 2. Soalan & skema jawapan 5. Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran .

PPD dan sekolah 9. Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8. JPN. Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM. Tugas-tugas lain yang diarahkan . Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10.Samb« 7.

Fail Arkib .Fail Sokongan .4.Fail Utama . FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .

. Bentuk fail.Ada subtajuk .Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum . .FAIL UTAMA 1.Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) .

Struktur organisasi 3.Penggunaan bilik khas .Penggunaan pusat sumber .KANDUNGAN FAIL 1. Taqwim panitia 2. Jadual waktu . Biodata dan rumusan maklumat guru 4.Amali solat .Peribadi guru .

Panitia . Minit mesyuarat .Kurikulum .Perjumpaan kecil 6.Samb« 5. Head count .Matapelajaran .

Kertas kerja program .Samb« 7.Program Sampingan .Program Sokongan .Laporan penilaian program . Program peningkatan akademik .Program Utama .

Peperiksaan Awam .UTH .Maklumat kerja kursus ± PBS.Analisis keputusan MP .Samb« 8.Taqwim peperiksaan .PAFA.

Samb« 9. Peperiksaan Dalaman.JSU . .Taqwim peperiksaan dalaman .Format soalan dan skema .Laporan analisis .Jadual penyedia soalan .

Samb« 10.Jadual kursus .Pencerapan guru 12. Jadual pencerapan .Laporan kursus . Kemajuan staff .Bahan edaran . buku rujukan BBM 11. Senarai buku teks.Kerja murid .

Jawatankusa Panitia Daerah .Minit mesyuarat & bahan edaran 16. Pelbagai . Persatuan Akademik 14. Pemantau sukatan 17.Samb« 13. Anggaran perbelanjaan 15. Pekeliling 18.

SP dan HSP . Isi Kandungan.Rancangan Pelajaran Tahunan .FAIL SOKONGAN 1. .Soalan dan Skema Jawapan .Lain-lain yang berkaitan .

Laporan perkembangan staf . .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.Pencerapan gerak kerja bertulis .Rumusan biodata .Jadual waktu .Program akademik .

LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.Di stor .

Penyemakan fail 1. Dilakukan oleh Pengetua / PK 2. Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat .

HURAIAN 1.Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa . MESYUARAT PANITIA a. Bilangan mesyuarat .Sekurang-kurangnya 4 kali setahun .

Dasar kurikulum b.Samb« 2. Masa dan agenda. Prosedur pembelian danpengurusan stok . . Rancangan pelajaran c.Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a. Buku persediaan mengajar d.

e. Pencerapan hasil kerja murid f. Hal-hal lain . Peperiksaan g. Kaedah P & P h.

MESYUARAT KALI KEDUA .Cadangan: Januari .Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .

.Tindakan susulan .Agenda mesyuarat.Menyemak perlaksanaan program . Pertengahan Tahun .Laporan perjumpaan kecil .MESYUARAT KALI KETIGA .Analisis pep pertengahan tahun .Selepas pep.

Perancangan tahun berikutnya - .Akhir tahun .Agenda. .kajian semula program .MESYUARAT KALI KEMPAT .

NOTIS MESYUARAT .Format notis mesyuarat.Diserah 2 hari sebelum mesyuarat . Tarikh Masa Tempat Agenda .

bilangan. nama guru. tarikh. masa.Tajuk. tempat. catatan dan rumusan kehadiran .Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP .Kehadiran dicatat .PENGENDALIAN MESYUARAT .Dipengerusi oleh Ketua Panitia .

Ucapan Pengetua .Ucapan pengerusi .Perkara berbangkit .Ucapan penangguhan .Hal-hal lain .AGENDA MESYUARAT .Perkara yang dibincangkan .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .

TOV 3. Pengurusan Head Count 2. Sasaran pencapaian 4. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) .HEAD COUNT MP 1.

Rumusan program 3. a. Pendahuluan / Latar belakang . Kertas kerja program. Nama sekolah b. .Format. Jenis program 2. Nama Panitia c. Tajuk d.PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1.

Objektif g. Jawatankuasa i. Kumpulan sasaran j. Rasional h. Strategi k. Keterangan projek l.Matlamat f.Samb« e. Jadual pelaksanaan .

Kewangan o. Instrumen penilaian p. Bahan / sumber n.Samb« m. Penutup .

= Tajuk = Tarikh & tempat = Kump.LAPORAN PROGRAM Kandungan. Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) .

= Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira.12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .

Sekian. . Agar semua guru mendapat manafaat 2.PENUTUP 1. Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3. selamat maju jaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful