PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

Guru Kanan (SM sahaja) 1.3 Pengerusi .4 Penolong Pengerusi . Ketua Panitia .Samb« 1.Pen.2 Penyelaras .Ketua Panitia 1.

Samb« 1.5 Setiausaha 1.Semua guru matapelajaran .7 Ahli.6 Penyelaras Tingkatan 1.

Samb« 2. Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .

menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan.

Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .

Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1.Pengurusan: a. Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu . Pencerapan & hasil kerja murid d. Ketua Panitia . Mengurus fail panitia c. AJK Kurikulum sekolah b. Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e.

Penyediaan TOV. . Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b. sasaran dan pencapaian.Penilaian dan Peperiksaan a. Analisis keputusan peperiksaan c.

Strategi peningkatan prestasi b.P&P a. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P .

Merancang aktiviti . Projek penyediaan b.BBM a. Senarai BBM KEMAJUAN STAF a.

Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .PERSATUAN AKADEMIK a.

PEN. KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .

.Agenda mesyuarat .Notis mesyuarat dan mengedarkannya .SETIAUSAHA + Menyediakan.Peralatan yang diperlukan .Tempat mesyuarat .

menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .Samb« + Mencatat.

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran . latihan & kertas jawapan peperiksaan 6. Gerak kerja bertulis 4. Rancangan harian 3. Ahli panitia 2. Semak nota. Soalan & skema jawapan 5.GURU MATAPELAJARAN 1.

JPN. Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10. Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8.Samb« 7. PPD dan sekolah 9. Tugas-tugas lain yang diarahkan . Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM.

FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .Fail Sokongan .Fail Arkib .Fail Utama .4.

Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum .Ada subtajuk . Bentuk fail. . .Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) .FAIL UTAMA 1.

Penggunaan pusat sumber .Peribadi guru . Biodata dan rumusan maklumat guru 4. Jadual waktu . Taqwim panitia 2.Amali solat .Penggunaan bilik khas . Struktur organisasi 3.KANDUNGAN FAIL 1.

Panitia .Perjumpaan kecil 6.Kurikulum .Matapelajaran .Samb« 5. Head count . Minit mesyuarat .

Kertas kerja program . Program peningkatan akademik .Laporan penilaian program .Program Sampingan .Program Utama .Samb« 7.Program Sokongan .

Maklumat kerja kursus ± PBS.Samb« 8.Analisis keputusan MP .Taqwim peperiksaan .UTH . Peperiksaan Awam .PAFA.

Peperiksaan Dalaman.JSU .Taqwim peperiksaan dalaman .Format soalan dan skema .Samb« 9.Jadual penyedia soalan . .Laporan analisis .

Kemajuan staff .Jadual kursus .Pencerapan guru 12. Senarai buku teks. Jadual pencerapan . buku rujukan BBM 11.Samb« 10.Bahan edaran .Laporan kursus .Kerja murid .

Persatuan Akademik 14. Jawatankusa Panitia Daerah . Anggaran perbelanjaan 15. Pelbagai . Pekeliling 18.Samb« 13. Pemantau sukatan 17.Minit mesyuarat & bahan edaran 16.

.SP dan HSP .Lain-lain yang berkaitan .Soalan dan Skema Jawapan .FAIL SOKONGAN 1. Isi Kandungan.Rancangan Pelajaran Tahunan .

.Rumusan biodata .Jadual waktu .Laporan perkembangan staf .FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.Program akademik .Pencerapan gerak kerja bertulis .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .

Di stor .LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.

Dilakukan oleh Pengetua / PK 2. Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat .Penyemakan fail 1.

HURAIAN 1. MESYUARAT PANITIA a.Sekurang-kurangnya 4 kali setahun . Bilangan mesyuarat .Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa .

Rancangan pelajaran c. .Samb« 2. Buku persediaan mengajar d. Prosedur pembelian danpengurusan stok . Masa dan agenda. Dasar kurikulum b.Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a.

Hal-hal lain . Kaedah P & P h. Peperiksaan g.e. Pencerapan hasil kerja murid f.

Cadangan: Januari .Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .MESYUARAT KALI KEDUA .

.Menyemak perlaksanaan program .Agenda mesyuarat.Selepas pep.MESYUARAT KALI KETIGA .Analisis pep pertengahan tahun .Laporan perjumpaan kecil .Tindakan susulan . Pertengahan Tahun .

Perancangan tahun berikutnya - .kajian semula program .Akhir tahun . .MESYUARAT KALI KEMPAT .Agenda.

NOTIS MESYUARAT .Format notis mesyuarat. Tarikh Masa Tempat Agenda .Diserah 2 hari sebelum mesyuarat .

masa.PENGENDALIAN MESYUARAT .Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP . tarikh.Dipengerusi oleh Ketua Panitia . tempat.Kehadiran dicatat . catatan dan rumusan kehadiran . bilangan. nama guru.Tajuk.

Perkara yang dibincangkan .AGENDA MESYUARAT .Ucapan pengerusi .Hal-hal lain .Ucapan penangguhan .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .Perkara berbangkit .Ucapan Pengetua .

HEAD COUNT MP 1. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) . Pengurusan Head Count 2. Sasaran pencapaian 4. TOV 3.

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1. Tajuk d. Pendahuluan / Latar belakang . Rumusan program 3. a. Jenis program 2. Nama Panitia c. .Format. Kertas kerja program. Nama sekolah b.

Kumpulan sasaran j. Strategi k. Jadual pelaksanaan . Keterangan projek l.Matlamat f. Jawatankuasa i. Rasional h. Objektif g.Samb« e.

Penutup . Kewangan o. Instrumen penilaian p.Samb« m. Bahan / sumber n.

= Tajuk = Tarikh & tempat = Kump. Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) .LAPORAN PROGRAM Kandungan.

= Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira.

Sekian. selamat maju jaya. Agar semua guru mendapat manafaat 2.PENUTUP 1. Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful