PENGURUSAN PANITIA

OLEH: Ustaz Jamaluddin bin Halid SMK Agama Slim River

LATAR BELAKANG
‡ Teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. . Ditingkatkan keberkesanannya ± melahirkan kecemerlangan kurikulum.

OBJEKTIF
‡ 1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia ‡ 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan fail-fail panitia ‡ 3. Meningkatkan keberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti panitia ‡ 4. Menguruskan panitia mp secara sistematik dan berkesan

PENGURUSAN
‡ 1. STRUKTUR ORGANISASI: 1.1 Penasihat - Pengetua / Guru Besar - Penolong Kanan - Penolong Kanan HEM - Penyelia Petang

Guru Kanan (SM sahaja) 1.Ketua Panitia 1.4 Penolong Pengerusi .Samb« 1. Ketua Panitia .2 Penyelaras .3 Pengerusi .Pen.

6 Penyelaras Tingkatan 1.Semua guru matapelajaran .5 Setiausaha 1.Samb« 1.7 Ahli.

Peranan Panitia Mata Pelajaran: # Memperolehi SP & HSP terkini # Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan # Memilih dan mencadangkan buku teks # Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan # Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala .Samb« 2.

Samb« # Merancang dan melaksanakan program akademik # Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan # Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia melalui Perkembangan Staf .

Kondusif # Menyedia anggaran perbelanjaan # Mengurus dan menyemak buku stok .Samb« # Menyedia dan memperolehi BBM # Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M # Bilik khas ± Keselamatan .

Merujuk masalah panitia kpd Pentadbir e. Mengurus fail panitia c. AJK Kurikulum sekolah b. Agihan guru MP kpd JK Jadual waktu . Pencerapan & hasil kerja murid d. Ketua Panitia .Senarai tugas Jawatankuasa Panitia 1.Pengurusan: a.

Analisis keputusan peperiksaan c. Penyediaan TOV.Penilaian dan Peperiksaan a. sasaran dan pencapaian. . Menyelaras dan menyemak penyedia soalan dan skema b.

P&P a. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P . Strategi peningkatan prestasi b.

Merancang aktiviti . Projek penyediaan b.BBM a. Senarai BBM KEMAJUAN STAF a.

Merancang aktiviti KEWANGAN BILIK KHAS LAIN-LAIN .PERSATUAN AKADEMIK a.

PEN. KETUA PANITIA = Membantu KP dalam menjalankan tugas KP bagi sesi petang .

Notis mesyuarat dan mengedarkannya .Tempat mesyuarat . .SETIAUSAHA + Menyediakan.Peralatan yang diperlukan .Agenda mesyuarat .

menyedia dan mengedar minit mesyuarat + Mengendalikan surat menyurat + Jalankan tugas yang diarah oleh KP .Samb« + Mencatat.

PENYELARAS MP + Membantu KP merancang program tingkatan + Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan matapelajaran untuk tingkatan .

Ahli panitia 2. Soalan & skema jawapan 5. Rancangan harian 3. latihan & kertas jawapan peperiksaan 6. Gerak kerja bertulis 4.GURU MATAPELAJARAN 1. Semak nota. Peka dengan perkembangan SP dan kaedah pengajaran .

Mempunyai inisiatif untuk tingkat kemajuan akademik pelajar 8.Samb« 7. PPD dan sekolah 9. Mendidik pelajar agar berakhlak mulia 10. Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM. JPN. Tugas-tugas lain yang diarahkan .

Fail Arkib .4.Fail Utama .Fail Sokongan . FAIL PANITIA Ada 3 JENIS: .

.Ada subtajuk .Format kulit luar & tajuk boleh diselaraskan.Warna pengenalan ditetapkan JK Kurikulum .Jenis ³ Fail Arch ³ ± saiz tebalnya 7cm (4 inci ) .FAIL UTAMA 1. . Bentuk fail.

KANDUNGAN FAIL 1. Taqwim panitia 2. Struktur organisasi 3.Amali solat .Penggunaan pusat sumber .Peribadi guru . Biodata dan rumusan maklumat guru 4.Penggunaan bilik khas . Jadual waktu .

Samb« 5. Head count .Matapelajaran .Kurikulum . Minit mesyuarat .Panitia .Perjumpaan kecil 6.

Program peningkatan akademik .Program Sampingan .Laporan penilaian program .Kertas kerja program .Samb« 7.Program Utama .Program Sokongan .

PAFA.Samb« 8.Taqwim peperiksaan . Peperiksaan Awam .Maklumat kerja kursus ± PBS.Analisis keputusan MP .UTH .

Laporan analisis .Format soalan dan skema . Peperiksaan Dalaman.Taqwim peperiksaan dalaman .Jadual penyedia soalan .Samb« 9. .JSU .

Jadual pencerapan .Samb« 10.Pencerapan guru 12.Kerja murid . Kemajuan staff . Senarai buku teks.Jadual kursus .Bahan edaran .Laporan kursus . buku rujukan BBM 11.

Pelbagai .Minit mesyuarat & bahan edaran 16. Anggaran perbelanjaan 15. Pemantau sukatan 17.Samb« 13. Jawatankusa Panitia Daerah . Pekeliling 18. Persatuan Akademik 14.

Rancangan Pelajaran Tahunan .FAIL SOKONGAN 1.Lain-lain yang berkaitan . Isi Kandungan.SP dan HSP . .Soalan dan Skema Jawapan .

Program akademik .Jadual waktu .FAIL ARKIB # Bahan ±bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.Laporan perkembangan staf . .Rumusan biodata .Anggaran perbelanjaan * Hanya bahan 5 tahun kebelakangan* .Pencerapan gerak kerja bertulis .

LOKASI FAIL Fail utama dan sokongan ± Bilik Pengetua / PK Fail Arkib.Di stor .

Pergerakan fail ± Mendapat kebenaran Pengetua dan dicatat . Dilakukan oleh Pengetua / PK 2.Penyemakan fail 1.

Perjumpaan kecil boleh dilakukan dari semasa ke semasa . MESYUARAT PANITIA a.HURAIAN 1.Sekurang-kurangnya 4 kali setahun . Bilangan mesyuarat .

. Buku persediaan mengajar d. Dasar kurikulum b. Masa dan agenda.Mesyuarat Pertama ± selepas mesyuarat guru kali pertama a. Rancangan pelajaran c.Samb« 2. Prosedur pembelian danpengurusan stok .

Peperiksaan g. Kaedah P & P h.e. Pencerapan hasil kerja murid f. Hal-hal lain .

Agenda mesyuarat = Analisis PMR = Head Count = Merancang program panitia l .MESYUARAT KALI KEDUA .Cadangan: Januari .

MESYUARAT KALI KETIGA . .Analisis pep pertengahan tahun .Tindakan susulan .Laporan perjumpaan kecil .Agenda mesyuarat.Menyemak perlaksanaan program . Pertengahan Tahun .Selepas pep.

.Akhir tahun .kajian semula program .MESYUARAT KALI KEMPAT .Perancangan tahun berikutnya - .Agenda.

NOTIS MESYUARAT .Format notis mesyuarat.Diserah 2 hari sebelum mesyuarat . Tarikh Masa Tempat Agenda .

bilangan.Dihadiri oleh Pengetua atau wakil (PK atau Guru Kanan MP . tempat.Tajuk. catatan dan rumusan kehadiran . tarikh. nama guru.Dipengerusi oleh Ketua Panitia .Kehadiran dicatat .PENGENDALIAN MESYUARAT . masa.

Perkara berbangkit .Ucapan Pengetua .Perkara yang dibincangkan .Hal-hal lain .Ucapan pengerusi .AGENDA MESYUARAT .Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu .Ucapan penangguhan .

TOV 3. Sasaran pencapaian 4. Pengurusan Head Count 2.HEAD COUNT MP 1. Merekod maklumat head count * Guru MP menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan nya di dalam Buku Persediaan Mengajar ( di bahagian senarai markah ) .

Jenis program 2. Nama sekolah b. Nama Panitia c. a. Rumusan program 3.PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 1.Format. Kertas kerja program. Pendahuluan / Latar belakang . Tajuk d. .

Kumpulan sasaran j. Jadual pelaksanaan .Matlamat f. Jawatankuasa i. Rasional h. Strategi k. Objektif g. Keterangan projek l.Samb« e.

Bahan / sumber n. Kewangan o. Instrumen penilaian p. Penutup .Samb« m.

Sasaran = Aktiviti = Keberkesanan = Cabaran/ masalah = Cadangan penyelesaian = Penutup = Lampiran ( bahan yang diedarkan ) . = Tajuk = Tarikh & tempat = Kump.LAPORAN PROGRAM Kandungan.

= Jenis huruf ± Arial / Tahoma = Saiz huruf .PENYEDIAAN KERTAS KERJA DAN LAPORAN ++ Menggunakan komputer dengan mengambil kira.12 / 14 = Jarak baris ± Double = Saiz kertas ± A4 .

Agar semua guru mendapat manafaat 2.PENUTUP 1. Sekian. . Memperbaiki mana yang ada kekurangan dalam pengurusan fail panitia 3. selamat maju jaya.