PERANAN . TUGA8 DAN PERANAN .

TUGA8 DAN
TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TANGGUNGJAWAB PEMBANTU
PERUBATAN PERUBATAN
Ahmad Zahrullail b Abd Aziz Ahmad Zahrullail b Abd Aziz
UNG8¡ UNG8¡
ºº Untuk memberi perkhidmatan Untuk memberi perkhidmatan
pencegahan. kuratif dan pemulihan pencegahan. kuratif dan pemulihan
pada tahap yang bersesuaian dalam pada tahap yang bersesuaian dalam
perkhidmatan Perubatan dan perkhidmatan Perubatan dan
Kesihatan di bawah pengawasan Kesihatan di bawah pengawasan
Pegawai Perubatan Pegawai Perubatan
PERANAN PERANAN
º º Peranan Primer Peranan Primer
memberi rawatan memberi rawatan
º º Peranan Khusus Peranan Khusus
Tugas & Tanggungjawab Tugas & Tanggungjawab
º º A. Peranan Primer A. Peranan Primer
ºº 1. Penjagaan Perubatan Primer 1. Penjagaan Perubatan Primer
1.1 Penyaringan Pesakit 1.1 Penyaringan Pesakit
1.2 Memeriksa. mendiagnosis 1.2 Memeriksa. mendiagnosis
& merawat & merawat
1.3 Pendidikan Kesihatan 1.3 Pendidikan Kesihatan
8amb. 8amb.
ºº 1.4 Rujukan 1.4 Rujukan
ºº 1.5 Mendispens. memesan & 1.5 Mendispens. memesan &
menyimpan ubat menyimpan ubat
ºº 1.6 Langkah Pencegahan 1.6 Langkah Pencegahan
ºº 1.7 Latihan 1.7 Latihan
ºº 1.8 Dokumentasi 1.8 Dokumentasi
ºº 1.9 Pemeriksaan Makmal 1.9 Pemeriksaan Makmal
8amb. 8amb.
ºº Dispensari bergerak Dispensari bergerak
ºº Tugas panggilan Tugas panggilan
2. Penjagaan Kemalangan & 2. Penjagaan Kemalangan &
Kecemasan Kecemasan
ºº 2.1 Penjagaan Kecemasan 2.1 Penjagaan Kecemasan
ºº 2.2 Perkhidmatan Ambulans 2.2 Perkhidmatan Ambulans
Tugas Tugas- -Tugas Lain Tugas Lain
ºº Pentadbiran Pentadbiran
ºº Urusan Bilik Mayat Urusan Bilik Mayat
B. Peranan Khusus B. Peranan Khusus
ºº 1. Penjagaan khusus 1. Penjagaan khusus
ºº 2. Pentadbiran 2. Pentadbiran
ºº 3. Latihan 3. Latihan
Jabatan Khusus Jabatan Khusus
ºº 1. Ortopedik 1. Ortopedik
ºº 2. Otorinalaringologi 2. Otorinalaringologi
ºº 3. Oftalmologi 3. Oftalmologi
ºº 4. Hemodialisis 4. Hemodialisis
ºº 5. Bius 5. Bius
ºº 6. ¡CU 6. ¡CU
ºº 7. Kardiotorasik 7. Kardiotorasik
8amb. 8amb.
ºº 8. Kardiologi 8. Kardiologi
ºº 9. Dermatologi 9. Dermatologi
ºº 10.Teknik Dewan Bedah 10.Teknik Dewan Bedah
ºº 11. Pembedahan Plastik 11. Pembedahan Plastik
ºº 12. Perubatan Jiwa 12. Perubatan Jiwa
ºº 13. Program Kawalan TB 13. Program Kawalan TB
ºº 14. Program Kawalan Kusta/ilarisis 14. Program Kawalan Kusta/ilarisis
º ºTER¡MA KA8¡H TER¡MA KA8¡H

3 !0.5..3-07808:.3/-.2 507/2.91/..3 08.503./.3 503.3 ..9.9.3/.9.3!07:-....3/.9.9.9.3 5.!07:-.0.&$ W &39:202-07507/2.3 :7.8..3502:.

3..3:8:8 .3.9.3!7207 202-077.!# W !07.3 W !07.

308.9 02078..3.3 .3488 207. 203/.%:.8 %.3:3...73.9 !03//.3!7207 W !03.W !07.3!07:-.9..9.3!08.3!7207 !03.

9 W .3.!03.8 W !02078.3 W 4:2039.2- W #::..3 20325.$.0.3 W . .2.3.3 W 03/85038 20208.9.3:-..

 W %:.7-0707.3 .85.2- W 85038.$.3.

9.3 0. !03.30.02.38 .32-:..02.3 W !03.3.302.3 W !07/2.8...8...

9 .3 W &7:8.3 W !039.3.8.%:.8 %:.8 %:../-7.

./-7. !07.3:8:8 W !03.3.3 .3 W .3:8:8 W !039..9.

7344  19..-.244 024/.88 :8 & .8 .9.3:8:8 W W W W W W W  79450/  9473.7/4947..

89 !07:-..7/44 072..2.9.944 %030.3:89.3.. !747.2- W W W W W W W .2.3!...30/.$. !02-0/.3% !747.

788 ..

W%#$ .