Anda di halaman 1dari 12

PERANAN , TUGAS DAN

TANGGUNGJAWAB PEMBANTU
PERUBATAN

Ahmad Zahrullail b Abd Aziz


FUNGSI
• Untuk memberi perkhidmatan
pencegahan, kuratif dan pemulihan
pada tahap yang bersesuaian dalam
perkhidmatan Perubatan dan
Kesihatan di bawah pengawasan
Pegawai Perubatan
PERANAN
• Peranan Primer
memberi rawatan

• Peranan Khusus
Tugas & Tanggungjawab
• A. Peranan Primer
• 1. Penjagaan Perubatan Primer

1.1 Penyaringan Pesakit


1.2 Memeriksa, mendiagnosis
& merawat
1.3 Pendidikan Kesihatan
Samb.
• 1.4 Rujukan
• 1.5 Mendispens, memesan &
menyimpan ubat
• 1.6 Langkah Pencegahan
• 1.7 Latihan
• 1.8 Dokumentasi
• 1.9 Pemeriksaan Makmal
Samb.
• Dispensari bergerak

• Tugas panggilan
2. Penjagaan Kemalangan &
Kecemasan

• 2.1 Penjagaan Kecemasan

• 2.2 Perkhidmatan Ambulans


Tugas-Tugas Lain
• Pentadbiran

• Urusan Bilik Mayat


B. Peranan Khusus
• 1. Penjagaan khusus

• 2. Pentadbiran

• 3. Latihan
Jabatan Khusus
• 1. Ortopedik
• 2. Otorinalaringologi
• 3. Oftalmologi
• 4. Hemodialisis
• 5. Bius
• 6. ICU
• 7. Kardiotorasik
Samb.
• 8. Kardiologi
• 9. Dermatologi
• 10.Teknik Dewan Bedah
• 11. Pembedahan Plastik
• 12. Perubatan Jiwa
• 13. Program Kawalan TB
• 14. Program Kawalan Kusta/Filarisis
•TERIMA KASIH