Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN MIZAN

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup

Tahun : 5 Hijau

Tarikh : 9 Februari 2010

Masa : 10.15 – 11.15 pagi

Bilangan murid : 31/33

Bidang pembelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Topik : Ikan Hiasan

Subtopik : Penyediaan Bekas/Akuarium

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui jenis – jenis ikan hiasan dan
tujuan memelihara ikan.

Objektif : Di akhir pengajaran, pelajar dapat :

1) Menyatakan semua langkah menyediakan dan menghias


bekas akuarium dengan betul.

2) Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan


aksesori yang dibekalkan dengan sekurang – kurangnya
80% pencapaian lengkap dan betul.
Kemahiran Bernilai : Kemahiran berfikir

1) Menjana idea

2) Membuat inferens

3) Membuat gambaran mental

4) Mengingati kembali

5) Menyusun mengikut keutamaan

6) Membuat rumusan

Nilai – nilai murni : 1) Kerjasama


2) Bersih
3) Bertanggungjawab
4) Jimatkan air
5) Menyayangi haiwan
6) Estitika
Bahan – Bantu Mengajar : Kamera, muzik, power point, bekas akuarium, gambarajah,
papan tulis, marker pen, nota edaran, kayu
buruk,ikan,video, lampu akuarium, pam, penapis, batu, pasir,
tumbuhan akuatik, model, kad nama, gula – gula, pensil,
pemadam
Pendidikan Alam Sekitar : Tumpahan minyak dan penccemaran air yang sering
berlaku mengakibatkan hidupan dalam air mati
Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca
pendapatan sampingan
Langkah/ Isi Kandungan Aktiviti P & P Catatan
Masa

Set Pengenalan kepada 1) Murid melihar rakaman BBM :


Induksi tajuk penyediaan video mengenal situasi Video, karma, muzik
(5 minit) bekas/akuarium. dalam sebuah akuarium
yang dipenuhi dengan Kemahiran
batu karang dan ikan berfikir :
hiasan yang bewarna – Membuat inferens,
warni. menjana idea
2) Rakaman diiringi dengan
muzik lembut dan dialog Nilai murni :
percakapan daripada Menyayangi haiwan
dua ekor ikan yang ada peliharaan
di dalam akuarium
melalui rakaman suara. PAS :
3) Ikan – ikan teresbut Tumpahan minyak
menceritakan tentang dan pencemaran
terselamatnya mereka sering berlaku
daripada situasi air laut mengakibatkan
yang tercemar akibat hidupan air mati.
tumpahan minyak.
4) Guru memperkenalkan
tajuk pengajaran hari ini “
Penyediaan Bekas
Akuarium “.

Langkah Aksesori 1) Murid melihat tayangan BBM :


1 bekas/akuarium power point sambil Power point, nota
(10 minit) 1) Aksesori akuarium mendengar penerangan edaran, tayangan
asas: guru mengenai langkah video, pam,
- Pam penyediaan bekas/ penapis, batu, pasir,
- Penapis akuarium ikan hiasan. tumbuhan akuatik,
2) Murid melihat tayangan batu, kayu buruk,
2) Aksesori video mengenai poster, model,
tambahan penyediaan bekas lampu akuarium.
- Batu akuarium yang lengkap
- Pasir dengan aksesori Kemahiran
- Tumbuhan tambahan beserta berfikir :
akuatik dengan muzik dan suara Membuat gambaran
- Kayu buruk latar. mental, mengingati
- Poster kembali
- Model
- Lampu
akuarium

Langkah Langkah – langkah 1) Wakil kumpulan akan BBM :


2 menyediakan dan mengambil segala Ikan hiasan, kad
(15 minit) menghias bekas peralatan dan aksesori nama, bekas
akuarium. akuarium yang akan akuarium,
dipasang di meja kerja tumbuhan akuatik
1) Letakkan kumpulan mereka.
akuarium di lokasi 2) Murid mengikuti langkah Kemahiran berfikir :
pilihan, pastikan – langkah penyediaan Menyusun mengikut
ada pendawaian bekas akuarium secara keutamaan,
elektrik dan amali di dalam kumpulan membuat gambaran
bekalan air. setelah diterangkan oleh mental
2) Membersih dan guru .
membilas bahan 3) Murid diingatkan tentang Nilai murni :
hiasan seperti keselamatan dan Kerjasama, jimatkan
kayu, pasir, dan kerjasama berkumpulan. air, estetika, bersih,
batu. bertanggungjawab,
3) Letakkan arang
diaktifkan dan
gegelung bio di
dasar akuarium.
4) Masukkan batu,
pasir, dan kayu
buruk
5) Tanamkan
tumbuhan akuatik
dan tumbuhan
tiruan
6) Masukkan penapis
dalaman dan
lekatkan pada
dinding tangki
akuarium.
7) Masukkan air yang
telah dinyah klorin
ke dalam
akuarium.
8) Hidupkan
penapisan
dalaman dan
nyalakan lampu.
9) Masukkan ikan.

Pemilihan aksesori
bergatung kepada
spesis ikan hiasan
yang hendak
dipelihara.

Langkah Teknik memasukkan 1) Murid melihat tayangan BBM :


3 ikan hiasan ke dalam video dan melaksanakan Ikan hiasan, kad
(15 minit) bekas/akuarium kerja amali selepas nama, bekas
1) Letakkan beg ikan tayangan berkenaan. akuarium,
hiasan ke dalam 2) Murid memasukkan ikan tumbuhan akuatik
bekas/ akuarium ke dalam akuarium dan
selama 20 hingga melabelkan dengan kad Kemahiran
3 minit kumpulan sambil berfikir:
2) Masukkan sedikit dibimbing oleh guru. Menyusun mengikut
air bekas/akuarium keutamaan,
ke dalam beg membuat gambaran
plastic. mental
3) Biarkan ikan
keluar bersama air Nilai murni :
daripada beg Kerjasama, jimatkan
plastic. air, estetika, bersih,
bertanggungjawab

Langkah Kuiz berkumpulan. 1) Setiap kumpulan BBM :


4 diberikan papan tulis, Papan tulis,
Penilaian marker pen dan pemadam, marker,
(10 minit) pemadam. pen, power point,
2) Murid diberi taklimat gula – gula, dan
mengenai syarat pensil
pertandingan, masa
menjawab ialah 15 saat. Nilai murni :
3) Murid dikehendaki Kerjasama
menjawab secara
bertulis dengan
memaparkan jawapan
pada papan tulis.
4) Murid diberi gula – gula
apabila jawapan betul.
5) Kumpulan yang menang
akan menerima hadiah
pensil daripada guru.

Penutup Rumusan : 1) Murid dibimbing untuk Kemahiran


(5 minit) 1) Penyediaan membuat rumusan. berfikir :
bekas/ akuarium 2) Murid melihat tayangan Membuat rumusan
a) Memlilih aksesori video ikan hiasan sambil
yang sesuai bersoal jawab dengan Kajian masa
untuk bekas guru. depan:
akuarium. Komersialkan
b) Langkah Tugasan susulan : pemeliharaan ikan
penyediaan Murid dikehendaki melakar hiasan sebagai
bekas/ akuarium akuarium yang canggih punca pendapatan
c) Teknik – teknik untuk tahap 2010. sampingan.
memasukkan
ikan hiasan ke
dalam bekas/
akuarium.

KUIZ BERKUMPULAN

Soalan :

1) Nyatakan aksesori akuarium asas dalam penydiaan bekas okan akuarium.

2) Berikan dua aksesori tambahan dalam penyediaan bekas akuarium.

3) Nyatakan dua kemudahan yang perlu ada berhampiran kumpulan.

4) Berikan dua contoh ikan hiasan.

5) Jelaskan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium.

( 10 markah )