Anda di halaman 1dari 2

KAEDAH PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK

1. KAEDAH TANPA MENGEMASKINI BUKU TUNAI:

a) Bermula dengan baki di penyata bank:

Penyata Penyesuaian Bank pada 201X

Baki Kredit di Penyata Bank: xx


Tambah (+): Deposit belum Dikreditkan xx
Cek tak Laku xx
Caj Bank xx
Buku Cek xx
Faedah atas overdraf xx
Perintah sedia ada xx
Kesilapan (bayaran terkurang nilai dalam Buku Tunai/
Penerimaan terlebih nilai dalam buku tunai) xx
_x
xx

Tolak (-): Cek Belum Dikemukakan xx


Dividen xx
Faedah atas simpanan xx
Pindahan Kredit xx
Kesilapan (bayaran terlibih nilai dalam buku tunai/
Penerimaan terkurang nilai dalam Buku Tunai) xx
_x
Baki Debit di buku tunai xx
b) Bermula dengan baki di buku tunai

Penyata Penyesuaian Bank pada 201X

Baki Debit di buku tunai xx


Tambah (+): Cek Belum Dikemukakan xx
Dividen xx
Faedah atas simpanan xx
Pindahan Kredit xx
Kesilapan (bayaran terlibih nilai dalam buku tunai/
Penerimaan terkurang nilai dalam Buku Tunai) xx
_x
xx

Tolak (-): Deposit belum Dikreditkan xx


Cek tak Laku xx
Caj Bank xx
Buku Cek xx
Faedah atas overdraf xx
Perintah sedia ada xx
Kesilapan (bayaran terkurang nilai dalam Buku Tunai/
Penerimaan terlebih nilai dalam buku tunai) xx
_x
Baki Kredit di Penyata Bank: xx

2. KAEDAH MENGEMASKINI BUKU TUNAI:

Penyata Penyesuaian Bank pada……

Baki debit di buku tunai (dikemaskini) xx

Tambah (+): Cek belum dikemukakan xx


xx
Tolak (-): Deposit belum dikreditkan xx

Baki kredit di penyata bank: xx

Anda mungkin juga menyukai