Anda di halaman 1dari 11

KESUSASTERAAN MELAYU

PUISI
TRADISIONAL :
PANTUN
OLEH :
ALHAADI BIN ISMAIL
BENNY BIN RAIJUN
SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN
DEFINISI KONSEP
 Ciri-ciri pantun :
1. Sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna
dari segi maknanya.
2. Mempunyai dua bahagian iaitu pembayang dan maksud.
 Sebagai contoh :

Pulau Pandan jauh ke tengah,


Gunung Daik bercabang tiga; pembayang
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang jua. maksud
STRUKTUR KARYA
 Tema
 Persoalan

 Latar

 Watak dan perwatakan

 Gaya bahasa

 Nilai dan pengajaran


TEMA
Tema pantun terbahagi kepada 11 tema iaitu :

 Adat resam manusia


 Agama dan kepercayaan
 Budi
 Jenaka dan permainan
 Teka-teki
 Kepahlawanan
 Nasihat dan pendidikan
 Peribahasa dan perbilangan
 Kiasan dan ibarat
 Kembara dan perantauan
 percintaan
Sumber : Zainal Abidin Bakar(1991)
PERSOALAN
 Wujud berdasarkan tema pantun.
 Sebagai contoh :

Subur tumbuhnya pokok meranti,


Dahan yang tinggi dihinggap ketilang;
Kalau cinta mekar di hati,
Lautan api bukan penghalang.

Tema :
Percintaan

Persoalan :
Gejolak jiwa anak muda yang dilamun perasaan cinta.
LATAR
 Alam semulajadi.
 Masyarakat.
 Dll. 
 Sebagai contoh :

Sayang Hanuman membelah bukit,


Mencari ubat Seri Rama;
Kasih sayang bukan sedikit,
Jadi ingatan selama-lama.

 Keakraban masyarakat Melayu dengan alam semulajadi turut


dikesan dalam pantun di atas yang menggunakan latar alam sebagai
objek dan perlambangan.
GAYA BAHASA
 Personafikasi (penginsanan)
 Simile (menyamakan objek)

 Metafora (perbandingan)

 Hiperbola (melebih-lebihkan)

 Sinkof (penyingkatan)

 Rima (bunyi akhir suku kata)

 Asonansi (bunyi vokal)

 Aliterasi (bunyi konsonan)

 Perlambangan

 Inversi
 Sebagai contoh :

Limau purut lebat di pangkal,


Sayang selasih condong uratnya;
Angin ribut dapat ditangkal,
Hati kasih apa ubatnya?

 Menggunakan gaya bahasa hiperbola.


NILAI DAN PENGAJARAN
Pijak galah sambil berani,
Rupanya hujung sudah patah;
Banyakkan usaha pada diri,
Masa diri muda dan mentah.

Tanam balik buah peria,


Buah peria mahal sekali;
Buat baik berpada-pada,
Buat jahat jangan sekali.
FAHAMI ..
 Nilai
 Kerajinan
 Kebaikan

 Pengajaran
 Kita harus menanamkan nilai kerajinan dalam diri kita
untuk berjaya di masa hadapan.
 Jika kita berbuat baik, nescaya perjalanan hidup kita
akan dipermudahkan oleh-Nya.