Anda di halaman 1dari 5

RPH KEMAHIRAN MENGELECEK BOLA MENGGUNAKAN KAKI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Pergerakan Asas

Sub tajuk : Menggelecek bola menggunakan kaki

Tarikh : 28 April 2010

Masa : 12.00 – 1.00 tengahari

Tahun : 2 Bestari

Bil. Murid : 39 orang ( 17 lelaki dan 22 perempuan )

Pengalaman / Pengetahuan lepas /sedia ada : Murid-murid telah mempunyai kemahiran


berlari dan menendang bola.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.murid-murid dapat :

Psikomotor :

 Melakukan kemahiran mengelecek bola menggunakan kaki dengan cara yang


betul.
 Menggelecek bola menggunakan kaki hingga skitel dan kembali semula ke
tempat permulaan dengan jarak 3 meter dari tempat permulaan ke skitel.
 Mengelecek bola melalui skitel yang telah disusun .
 Mengaplikasi kemahiran mengelecek bola dengan cara yang betul menggunakan
kaki dalam permainan kecil.
Kognitif :

 Menyatakan cara mengelecek bola dengan cara yang betul menggunakan kaki.
 Menyatakan 2 bahagian kaki yang patut digunakan semasa mengelecek bola
 Menyatakan jenis sukan yang melibatkan kemahiran mengelecek bola
menggunakan kaki

Afektif:

 Menikmati keseronokan dan kepuasan


 Meningkatkan kemahiran sedia ada
 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dengan menyimpan alatan
permainanapabila alat tersebut tidak digunakan
 Menghargai usaha dan keupayaan diri,rakan dan guru.

Penerapan nilai : patuh pada arahan

Kemahiran berfikir : mengetahui cara mengawal dan mengelecek bola

Penggabungjalinan :

Kesepaduan :

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

BIL Bahan Sumber P & P Jumlah


1 Skitel kecil 12
2 Skitel besar 8
3 bola 4

Strategi Pengajaran : kecerdasan pelbagai


Fasa / Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi BSPP/
masa Catatan
Fasa 1 1. Kehadiran
2. Kesihatan
( 5 minit ) 3. Pakaian

a. Memanaskan badan - Angkat kaki BSPP:


hingga lutut
 Regangan mencecah i.skitel
bahagian kaki bahagian kecil- 8
dada ii.bola
sepak - 4
- Tolak kaki ke
belakang
badan

- Bola disepak
secara
b. Menyepak bola bergilir-gilir
secara berpasangan
- Pasangan
akan cuba
menangkap
dan mengawal
bola
menggunakan
kaki.
Fasa 2

Aktiviti 1 - Mengelecek bola - Mengelecek -Jarak BSPP:


( 5 minit ) kearah skitel tempat
dan kembali permulaan i.skitel
semula ke dengan besar – 4
tempat skitel ialah
permulaan 3 meter ii.bola
sepak – 4

Aktiviti 2 - Mengelecek bola - Mengelecek BSPP :


( 5 minit ) melalui skitel yang bola
disusun menggunakan i.skitel
bahagian kaki kecil- 16
- Mengawal bola yang betul ii.skitel
besar-4
- Mengawal iii.bola
bola dengan sepak-4
baik semasa
melalui skitel

Aktiviti 3 - Permainan kecil yang - Bahagian -5orang BSPP:


( 10minit ) melibatkan kemahiran kawasan pemain
mengelecek bola permainan bagi satu i.skitel
dibahagi pasukan kecil-6
kepada 4
-setiap ii.skitel
- Pasukan bahagian besar-4
lawan mempunya
menentang i seorang iii.bola
pemain. pemain sepak-1
penentang
dan
- Mengelecek seorang
bola ke arah pemain
sasaran dari pihak
lawan

Fasa 3 - Fasa penyejukan - Memusing-


( 5 minit ) badan musing
bahagian
pergelangan
kaki secara
perlahan-
lahan

- Diikuti
regangan
bahagian kaki,
pinggang dan
kepala.

- Tarik dan
hembus nafas
secara
perlahan-
lahan
- Soal jawab 1) Bagaimana
mengelecek
dan mengawal
bola dengan
baik
menggunakan
kaki

2) Sukan yang
melibatkan
kemahiran
mengelecek
bola

- Rumusan 1) Isi utama


pelajaran

2) Tujuan dan
kepentingan
memperolehi
kemahiran
mengelecek.