Anda di halaman 1dari 9

m 6  

 
  
m 6    
 
   

m 6    
 
1. Sejarah dapat memupuk semangat
nasionalisme
̓ sejarah mengingatkan kita kepada pencapaian
kemerdekaan;
̓ sejarah mendedahkan kerjasama dan tolak
ansur antara kaum;
̓ hal ini menyebabkan generasi muda bersikap
berani dalam menghadapi cabaran yang akan
datang.
Ô. Sejarah menjadi perangsang kepada seseorang
̓ sifat-sifat terpuji para pemimpin silam boleh
mempengaruhi seseorang, misalnya pemimpin
agung dan ahli falsafah dunia;

̓ sejarah sumber inspirasi kepada seseorang;

̓ seseorang itu akan bersikap terbuka dan aktif


dalam pelbagai aktiviti.
2. Sejarah dapat membantu kita mengetahui
kelemahan manusia
‡ sejarah menggambarkan kisah-kisah benar
zaman silam;
‡ peristiwa pada 12 ei 1969 mengingatkan
kita bahayanya api perkauman;
‡ sejarah mengingatkan kita supaya sentiasa
menjauhkan diri daripada mengungkitkan
sentimen perkauman;
‡ pengetahuan tentang sejarah dapat
memperbaik sikap dan tingkah laku yang salah
seterusnya membentuk keperibadian yang
baik.
˜. elalui sejarah perpaduan negara juga dapat
dicapai
̓      
   
̓ perselisihan faham dapat dikurangkan
sebaliknya timbul perasaan kekitaan;
̓ kestabilan politik dapat dicapai;
̓ hal ini mewujudkan suatu masyarakat yang
unik dan bertimbang rasa dan seterusnya
membentuk seseorang yang lebih bermoral
tinggi.
ë. Sejarah dapat memupuk semangat hormat-
menghormati dalam kalangan masyarakat
‡  
 
 
 
 
 
  
   
   

 
     
  

m Sejarah membentuk pewaris yang berjiwa
bangsa;
m Sejarah juga memberikan pengajaran dan
keinsafan;
m Asas sahsiah yang tinggi.
Ôë ac Ô11