Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN


2011

ISU, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN TINDAKAN

ISU STRATEGIK
Percapaian pelajar dalam mata pelajaran Perdagangan

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan jumlah pelajar yang lulus dalam mata pelajaran Perdagangan.

KPI
Meningkatkan kadar kelulusan subjek Perdagangan kepada 100% pada 2011

SASARAN
Tahun 2011 : 5 orang daripada 28 orang pelajar yang lulus mendapat A dalam
peperiksaan SPM berdasarkan indeks prestasi kelulusan semasa. Mensasarkan sekurang-
kurangnya 7 orang pelajar mendapat B dan sifar gagal.

TINDAKAN
Pihak panitia telah komited sejak dari awal tahun 2011 merangka pelbagai program serta
melaksanakannya bagi memulihkan kembali prestasi pelajar pada tahun 2011. Justeru itu
pelbagai program telah di tambah pada perancangan takwim panitia Perdagangan 2011
untuk memperkasakan lagi usaha yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMABONG


TAKWIM PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN& PERDAGANGAN
2011
BIL AKTIVITI/PROGRAM MASA TINDAKAN CATATAN
1 a. Ujian Bulanan/ Topikal (Januari) Guru Kanan
b. Mesyuarat Panitia Kali Pertama Ketua Panitia
Januari
c. Semakan Buku Latihan Pelajar Guru Subjek
2 a. Ujian Bulanan/ Topikal (Februari). Guru Kanan
b. Kelas Tambahan SPM Ketua Panitia
Februari
d. Semakan Buku Latihan Pelajar. Guru Subjek
3 a. Ujian Bulanan/ Topikal (Mac)
Guru Kanan
b. Mesyuarat Panitia Kali Kedua
Ketua Panitia
c. Kelas Tambahan SPM Mac
Guru Subjek
d. Klinik Perdagangan
4 a. Ujian Bulanan/ Topikal (April)
Guru Kanan
b. Kelas Tambahan SPM
Ketua Panitia
c. Semakan Buku Latihan Pelajar. April
Guru Subjek
d. Kuiz Pedagangan
5 a. Peperiksaan Pertengahan Tahun
b. Kelas Tambahan SPM
c. Semakan Buku Latihan Pelajar. Guru Kanan
d. Analisa Peperiksaan Pertengahan Ketua Panitia
Mei
Tahun. Guru Subjek
e. Post Mortem Peperiksaan
Pertengahan Tahun.
6 a. Ujian Bulanan/ Topikal (Jun)
Guru Kanan
b. Semakan Buku Latihan Pelajar.
Jun Ketua Panitia
c. Latih Tubi Soalan SPM.
Guru Subjek
d.. Simulasi Perdagangan
7
a. Ujian Bulanan/ Topikal (Julai)
b. Kelas SPM Guru Kanan
c. Semakan Buku Latihan Pelajar. Julai Ketua Panitia
d. Kursus Teknik Menjawab SPM. Guru Subjek
e. Mesyuarat Panitia Kali Ketiga

8 a. Ujian Bulanan/ Topikal (Ogos) Ogos Guru Kanan


b. Kelas Tambahan SPM Ketua Panitia
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

c. Semakan Buku Latihan Pelajar.


d. Lawatan Ke Kiosk Koperasi untuk
Guru Subjek
Tingkatan 4.
e. Skema Pemarkahan.
9 a. Ujian Bulanan/ Topikal (September) Guru Kanan
September Ketua Panitia
Guru Subjek
10 a. Peperiksaan Percubaan SPM.
b. Post mortem Percubaan SPM. Guru Kanan
c. Kelas Tambahan SPM. Ketua Panitia
d. Semakan Buku Latihan Pelajar Oktober Guru Subjek
e. Latih Tubi Soalan SPM.
11 a. Mesyuarat Panitia Kali Keempat.
b. Penyediaan Laporan Tahunan Panitia
Guru Kanan
c. Perancangan Tahunan 2012 November
Ketua Panitia
d. Analisa Peperiksaan Percubaan
Guru Subjek
SPM.
e. Peperiksaan SPM.

UKURAN KEBOLEHAN PELAJAR

Tahap pencapaian pelajar diukur melalui peperiksaan serta di pecahkan kepada


tiga kumpulan utama.
a) Cemerlang
b) Galus
c) Lemah
MASALAH SERTA CABARAN YANG DIHADAPI PANITIA

1. Terdapat pelajar yang kurang berminat.


2. Tahap penaakulan pelajar yang sangat lemah.
3. Terdapat pelajar yang malas menyiapkan tugasan dan latihan.
4. Suasana persekitaran yang tidak membantu untuk mendapatkan “mood”
perdagangan.
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH

1. Mengadakan seminar dan bengkel motivasi kepada pelajar untuk motivasi pelajar.
2. Mengenalpasti pelajar yang lemah serta tidak menyiapkan latihan untuk diberikan
pendedahan tunjuk ajar.
3. Memperbanyakkan alat bantu mengajar P&P
4. Mencadangkan kursus serta bengkel untuk guru-guru di bawah panitia untuk
tujuan peningkatan profesionalisme dalam P&P.
5. Menapis kemasukan pelajar untuk subjek ini melalui temuduga dan pemerhatian
terhadap prestasi pelajar.

PROGRAM KHAS / AKTIVITI SOKONGAN

1. Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan berdasarkan kehendak format sebenar


soalan SPM.
2. Mengadakan “ Minggu Panitia Pengajian Perniagaan ”
3. Mengadakan kelas tambahan.
4. Mengadakan seminar “Kerjaya Untuk Perdagangan” untuk memberikan
gambaran kepada pelajar tentang kerjaya yang boleh diceburi oleh pelajar melalui
subjek perdagangan.

PENILAIAN
1. Menyemak buku-buku latihan murid dari semasa ke semasa.
2. Ujian bulanan diberikan 4 kali setahun.
3. Ujian pertengahan tahun dan akhir tahun diadakan untuk menilai kebolehan
pelajar.
4. Pemantauan guru subjek terhadap komitmen pelajar terhadap aktiviti di dalam
kelas,penyiapan kerja rumah dan minat pelajar.
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

PELAN TAKTIKAL
Panitia / Unit : Perdagangan
Misi Panitia : Panitia Perdagangan Menjadi Panitia Terbilang di Sekolah
Model Khas, Baling
Objektif : Semua pelajar Perdagangan lulus Perdagangan dengan
cemerlang.
Sasaran : Semua pelajar yang mengambil matapelajaran Perdagangan
lulus dengan baik dan sekurang-kurangnya 5 orang pelajar
mendapat gred A.

Strategi Aktiviti Tanggungjawab Kos Tarikh Kepakaran Pelan Indikator


PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

Mula Kontigensi Kejayaan.


Pelajar lebih
berkeyakinan dan
Guru Matapelajaran Edaran Slide
“Salam Guru Opsyen lebih bersemangat
Guru Panitia RM 50 Power Point
Perdagangan” untuk mempelajari
Guru Kanan
subjek Perdagangan.

Bengkel Guru Matapelajaran Edaran Cara


Pemeriksa Markah Pelajar Lebih
Menjawab Guru Panitia RM50 Menjawab
Kertas Cemerlang.
Soalan Guru Kanan Soalan

Motivasi Pelajar
Tingkatan 5 Guna khidmat
Program
“Pengurusan Guru Matapelajaran pengurusan
Peningkatan Kaunselor Pelajar Lebih
Stress dan Guru Panitia RM 150 pihak
Akademik Sekolah Bermotivasi.
Peningkatan Guru Kanan pengurusan
Kecemerlangan sekolah
Akademik”

Gerak gempur Gerak gempur


Guru Matapelajaran
soalan soalan Markah pelajar lebih
Guru Panitia RM 50 Guru Opsyen
percubaan percubaan 2010 tinggi
Guru Kanan
negeri lain. dan 2009

Setiap hari Soalan latih


Kelas Guru Matapelajaran
Rabu mulai tubi/penekanan Peningkatan markah
Bimbingan / Guru Panitia RM 100 Guru Ospyen
bulan topik-topik pelajar yang lemah.
Tambahan Guru Kanan
Februari penting.

Guru Matapelajaran
Guru lebih
Kaunseling Guru Panitia Guru Pakar Edaran Tips
Peningkatan RM 200 bersemangat dan lebih
Kerjaya Guru Kanan Jusa C Guru Cemerlang
Profesionalisme berkeyakinan.

Guru Matapelajaran Cakera Padat


Guru mendapat
Kursus Dalam Guru Panitia RM 200 Guru Pakar Edaran Bahan
maklumat terkini
Guru Kanan Berkaitan

CARTA GANTT
CADANGAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI

PERLAKSANAAN (BULAN)
BIL PROGRAM TINDAKAN
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
Menyediakan
rancangan
tahunan dan
1 meletakkan
X Guru Matapelajaran
target

2 X X X X Guru Matapelajaran
Kenalpasti
kumpulan
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

cemerlang,
sedehana dan
lemah

3 Ceria X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran


Perdagangan

Ceramah belajar
dan menjawab
4 soalan X X Guru Matapelajaran
peperiksaan
SPM secara
berkesan

MAS (Minimum
5 Adequate X X X X X X Guru Matapelajaran
Sylibus)

Klinik
6 Matapelajaran
X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran

Kelas Tambahan
7 Peperiksaan
X X X X X X X X X X Guru Matapelajaran

Gempur soalan
8. percubaan X X X X X Guru Matapelajaran
negeri lain
PERANCANGAN STRATEGIK DAN TAKWIM PANITIA PERDAGANGAN 2011

Disediakan Oleh: Disahkan oleh:

__________________ ____________________________
(MOHAMMAD FAIZ BASER) (SHAHROL NIZAM SAMSUDIN)
Ketua Panitia Pengajian Perniagaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional
& Perdagangan. SMK Kemabong, Tenom
SMK Kemabong,Tenom.