P. 1
KHIDMAT MASYARAKAT

KHIDMAT MASYARAKAT

|Views: 1,566|Likes:
Dipublikasikan oleh maiey_a

More info:

Published by: maiey_a on Mar 21, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

KHIDMAT MASYARAKAT

Tingkatan 4
Tajuk-tajuk projek yang dicadangkan adalah seperti berikut:
• Kajian tentang sumbangan pemipin.
• Kajian tentang latar belakang dan maksud bendera/jata negeri dan jata
negara.
• Kajian tentang flora dan fauna di Malasia.
• !engumpulan episod menarik dalam sejara".#onto"$
%a& !eristi"aran Kemerdekaan
%b&!ili"an Raa 'mum !ertama %()*+&
%,&!enatuan Tana" Melau-Sara.ak-dan Saba" sebagai /egara Malasia.
• !engumpulan kisa"/,erita patriotik #onto"$
%a& 0eftenan Adnan
%b&Kanang anak 0angkau
%,&Keberanian !asukan polis Memperta"ankan 1ukit Kepong daripada
Serangan Komunis.
• Membuat !ameran Maksud/2rti Kemerdekaan .
• Membuat #adangan untuk meningkatkan kualiti "idup masarakat
setempat. #onto"$.
%a& Meningkatkan sstem pengangkutan a.am.
%b&Menempatkan setinggan semula.
%,&Membersi"kan sungai/jalan/pantai/ka.asan rekreasi.
%d&Meng"ijaukan ka.asan setempat.
Tingkatan 3
Tajuk-tajuk projek yang dicadangkan adalah seperti berikut:
• #adangan !emuli"araan 1angunan atau Artifak 1ersejara"
• Membuat Kajian Seni 1ina 1angunan 1ersejara"
• Menubu"kan Stesen Radio Sekola"
• Membuat !ersemba"an Kebudaaan !elbagai Kaum
• Membuat !ameran !elbagai 1udaa Malasia
• Menganjurkan !rojek 3ualan Makanan !elbagai Kaum
KHIDMAT MASYARAKAT
Tingkatan 2
Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema:
(. Hidup 1ermasarakat
• !rojek menginda"kan ka.asan tempat tinggal
• !rojek rekreasi tempat tinggal.
• !rojek kenali jiran tetangga
• !rojek Job Week
• !rojek membantu .arga tua di ruma" kebajikan
• !rojek membersi"kan tempat ibada"/ruma" orang tua/ruma"
kebajikan
• #adangan meningkatkan kemuda"an a.am untuk golongan
kurang upaa
• !rojek k"idmat sukarela di ruma" anak atim atau kanak4kanak
istime.a.
Tingkatan 1
Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema:
(. !en,apaian Kendiri
• !rojek Learning to Say No.
• !rojek kaunseling rakan sebaa.
• !rojek penjagaan kesi"at dan keselamatan diri.
5. Hubungan Kekeluargaan
• Kajian ke"idupan keluarga pada masa depan.
• !rofil keluarga asas dan keluarga kembangan.
Borang Refleksi
Projek Khidmat Masyarakat
Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan
SMK Sinar Bintang, Kuala Lumpur
Nama:
!ingkatan :
!ajuk projek :
Peranan tanggungjawa" saya:

#aedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek:

Kelemahan$Kekurangan yang dikenalpasti:

%adangan:

&arapan:

Contoh Borang Laporan
Nama Kumpulan$Kelas :
Pengerusi :
!im"alan Pengerusi :
Setiausaha :
Bendahari :
'(K : __(melebihi 1 orang)__________
1.0 PERANCANGAN
') !ajuk Projek:
B) *+* ,"jekti- Projek:
*+. 'ktiviti yang dijalankan untuk menjayakan projek:


*+/ (adual Peran0angan Projek
Bil 'ktiviti (an #e" Ma0 'pril Mei

#& Mengenal pasti sum"er dan pihak yang terli"at:
(.( 'nggaran kos:
*+. Sum"er Kewangan:
D& Senarai tugas (awatankuasa:
Tugas Keterangan
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
AJK
2.0 PELAKSANAAN
') Menjalankan projek
.+* !empoh Masa:
.+. 'gihan !ugas:
.+/ Kelan0aran Projek
1& Men0atat pelaksanaan projek( Hari menjalankan kerja amali)
BIL TARIKH MASA AKTIVITI%) Semua dokumen$gam"ar$dll dilampirkan disini+
3.0 RELEKS!
'+ Menilai Projek:
/+* Kejayaan$Kekuatan 'ktiviti 1komen ringkas)

6.5 /+. Kelemahan 'ktiviti: 1komen ringkas)

B+2lasan :
".0 PE#BEN$ANGAN
'+Pem"entangan semasa P3P:

B+Penggunaan "ahan:

%.0 PENG&ARGAAN
'+Penghargaan kepada pihak yang terli"at:

B+Penghargaan yang diterima:

• Projek kaunseling rakan sebaya.KHIDMAT MASYARAKAT Tingkatan 2 Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema: 1. • Profil keluarga asas dan keluarga kembangan. 2. Hidup Bermasyarakat • Projek mengindahkan kawasan tempat tinggal • Projek rekreasi tempat tinggal. Tingkatan 1 Cadangan aktiviti Khidmat masyarakat mengikut tema: 1. • Projek penjagaan kesihat dan keselamatan diri. • Projek kenali jiran tetangga • Projek Job Week • Projek membantu warga tua di rumah kebajikan • Projek membersihkan tempat ibadah/rumah orang tua/rumah kebajikan • Cadangan meningkatkan kemudahan awam untuk golongan kurang upaya • Projek khidmat sukarela di rumah anak yatim atau kanak-kanak istimewa. . Hubungan Kekeluargaan • Kajian kehidupan keluarga pada masa depan. Pencapaian Kendiri • Projek Learning to Say No.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->