Anda di halaman 1dari 4

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.1 (DELAPAN SATU) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

Score Max % Score yang diperoleh untuk nomor soal No N I S 1 2
Score Max
%
Score yang diperoleh untuk nomor soal
No
N I S
1
2
3
4
5
6
7
8
Score
ketercapaian
Nama Siswa
2
10
8
6
6
6
6
6
01
ANDARIS RUSLAN
1
5
8
6
6
6
1
6
39
78
02
ANGGUN. C
2
5
8
6
6
6
6
6
45
90
03
ARIANA LENNARI
2
6
6
6
6
6
5
5
42
84
04
ASLINDA
2
5
8
6
6
6
3
6
42
84
05
ASLAMASARI
2
2
8
6
6
6
3
6
39
78
06
ASRIAYU NIAR
2
5
8
6
6
6
3
6
42
84
07
ASTRI
2
4
8
6
6
6
1
6
39
78
08
BALQIS BULQIAH A.
2
3
6
6
6
6
6
6
41
82
09
CAKRA
2
7
8
6
6
3
6
6
44
88
10
DWY DIANRA CHAPA
2
5
8
6
6
6
4
6
43
86
11
ELY ARISKA. KADIR
2
6
6
6
6
6
6
4
42
84
12
EMY ARISMA. KADIR
2
5
6
6
6
6
6
5
42
84
13
ARDIANSYAH.P
2
6
8
6
6
6
5
6
45
90
14
MERIYANA
2
2
4
6
6
6
6
6
38
76
15
NURBIAH ARIFIN
2
2
8
6
6
3
3
6
36
72
16
MASTURA. S
2
4
6
6
6
6
3
6
39
78
17
MONALISA
2
3
8
6
6
6
5
6
42
84
18
MUTYA PALISUI
2
8
8
6
6
6
4
6
46
92
19
NURUL MUHLISA
2
2
8
6
6
4
4
6
38
76
20
RISMAYANTI
2
3
6
6
6
6
1
6
36
72
21
PITASARI
2
5
6
6
6
6
1
6
38
76
22
RESKY ANJAS
2
5
6
6
6
6
6
5
42
84
23
SAIFUL
2
6
6
6
6
6
6
6
44
88
24
RAHMA YUNIAR
2
3
6
6
6
6
6
3
38
76
25
SYAHRUL. S
2
6
6
6
6
6
6
6
44
88
26
SYARKIAH AMALIA
2
6
8
6
6
6
4
6
44
88
27
TORIANI
2
3
8
6
6
6
1
6
38
76
28
WAIDE IRGA SANDY
2
4
8
6
6
6
3
6
41
82
29
WALE TELLU
2
6
6
6
6
6
6
6
44
88
30
I WELLA
2
3
6
6
6
6
5
5
39
78
31
YOGIANTI
2
3
4
6
6
6
5
6
38
76

Page 1

Tellu LimpoE, 14 M

Guru Mata Pela

Sheet1

S U T I, S.P

Ketuntasan

Belajar

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tidak Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tidak Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

Tuntas

aret 2011

jaran,

Sheet1

d.

Sheet1