Anda di halaman 1dari 23

UNIT PUSAT SETEMPAT

PERCUMA
TINGKAT 2, MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG
PERSIARAN 3, BANDAR BARU SELAYANG Tarikh Borang: 01/08/2008
68100 BATU CAVES,
SELANGOR DARUL EHSAN Pindaan Ke 3 : 05/08/2008
TEL : 03-61311932 FAX :
www.mps.gov.my Jenis Borang : LJ

PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM


UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA (OSC)

No. Fail OSC

Tarikh Terima (Kaunter)

Pegawai Terima / Cop

No. Fail ( Teknikal )

Nota

Tarikh Edaran ke Agensi Teknikal

Tarikh Tamat Tempoh Proses 14 Hari

25 Hari

33 Hari

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON


( Tandakan √ pada yang berkaitan )

1. Pemohon / Agen 2. **Kategori Pemajuan (KPKT)

Nama : ………………………………………............ A- Projek Biasa

No. K.P : ..……………………………………….......... B- Projek Berkonsepkan Bina Kemudian


Jual ( BKJ)

Alamat : ……………………………………………............. C- Projek Kerajaan


………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. D- Projek Impak Tinggi
………………………………………………………………..
E- Projek Pelaburan Asing (SSIC)
No. Telefon : ………………………………………………..

No. Faks : ………………………………………………. 3. **Pemajuan (KPKT)

E-Mail : …………………………………………......... A- Perumahan

B- Pembangunan Bercampur

Tandatangan : ................................................................ C- Komersil

Cop : D- Industri / Perkilangan

E- Institusi

Tarikh : ............................................................................ F- Lain - Lain

**Sila rujuk format pengisian Borang OSC

Peringatan : Borang Permohonan Yang Tidak Diisi Dengan Lengkap Dan Betul Tidak Akan Didaftar

Sebarang Pertanyaan Lanjut Berhubung Persoalan Teknikal, Sila Hubungi


Jabatan Kejuruteraan : 03-61204895 / 61204897 / 61204889
**FORMAT PENGISIAN BORANG OSC

KOD / KATEGORI PEMAJUAN


DEFINISI
(MEDAN BARU)
Projek selain daripada projek di bawah kod B, C,
A - Projek Biasa
D, E

B - Projek Berkonsepkan Bina Projek yang berkonsepkan Bina Kemudian Jual


Kemudian Jual (BKJ) (BKJ)

Projek dilaksanakan atau diselaras agensi


C - Projek Kerajaan
pelaksana Kerajaan

Projek yang diluluskan National Investment


D - Projek Impak Tinggi
Committee

Projek yang diperakukan sebagai pelaburan


E - Projek Pelaburan Asing
asing oleh agensi pusat atau negeri

KOD / PEMAJUAN DEFINISI

A - Perumahan Projek perumahan sahaja

Berbagai pemajuan dalam satu kawasan


B - Pembangunan Bercampur
pembangunan

C - Komersil Projek komersil sahaja

D - Industri / Perkilangan Projek industri / perkilangan sahaja

Institusi awam seperti Sekolah, Masjid, Dewan


E - Institusi
Orang Ramai, Gereja dan Lain-Lain

F - Lain-Lain Jenis pemajuan selain yang dinyatakan di atas


1
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM
SEMAKAN
BUTIR-BUTIR / DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
BIL KEGUNAAN
( Tandakan √ pada yang berkaitan dan X pada yang tidak berkaitan ) PEMOHON
OSC
1. No. Rujukan Fail OSC : MPS 3/2-1371/_________(OSC) KM

2. Tajuk permohonan di surat, borang dan pelan perlu sama.

Borang Lampu Jalan Awam yang lengkap diisi. (1 set salinan asal
3.
dan 1 set salinan fotostat) (Borang LJ-1, LJ-2 dan LJ-3)

4. Surat permohonan daripada Jurutera Perunding.

2 salinan sijil pendaftaran terkini daripada Lembaga Jurutera


5.
Malaysia.

6. 2 salinan kad pengenalan Jurutera dan pemaju / pemilik yang


menandatangani pelan.

2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan & Perparitan berserta 2


salinan pelan kelulusan daripada Jabatan Kejuruteraan (MPS)
yang disahkan / dicop kelulusan atau,
7.
2 salinan surat permohonan Jalan & Perparitan (bercop terima)
berserta 1 pelan Jalan & Perparitan bagi permohonan serentak.

Satu set rekabentuk pencahayaan (Photometrik) seperti yang


8.
akan didirikan di tapak projek.

Mengemukakan pelan kunci, pelan lokasi (terkini) dan pelan


9. tapak serta mewarnakan / menandakan kawasan-kawasan tapak
cadangan.

Mengemukakan pelan gambarajah litar lampu dari peti pembekal


10.
lampu jalan.

Mengemukakan pelan butiran bagi had lengkungan kawasan


11. cahaya lampu dalam diameter atau radius mengikut kuasa dan
ketinggian lampu.

Mengemukakan pengiraan pencahayaan bersama katalog


12. lampu yang dicadangkan dan ditunjukkan di dalam pelan lampu
jalan.

4 set pelan kerja tanah yang lengkap dan diwarnakan


(siap dijilid / dibukukan ke A4) :-
13.
1 set linen dan
3 set kertas

Cek untuk bayaran :-


i. Yuran proses kerja pelan lampu jalan awam dan
14.
ii. Wang Cagaran kerja lampu jalan awam.
(Rujuk Borang LJ-3)
2

Mengemukakan nama dan nombor telefon pegawai daripada


pemaju dan perunding bagi tujuan kelulusan / pemantauan.
Nama No. telefon bimbit

15. 1. ……………………………………. …………………………


(pemaju)

2. ……………………………………. …………………………
(perunding)
GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN PELAN REKABENTUK
LAMPU JALAN AWAM

No. Fail : ……………………….............................................................................

Tajuk Projek : ………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………............

……………………………………………………………….......................

Pemaju / Pemilik : ……………………………………………………………………………….

Jurutera Perunding : ……………………………………………………………….......................

PELAN LAMPU JALAN

Perkara yang perlu dikemukakan di dalam Pelan Lampu Jalan Awam.


Menunjukkan pelan kunci, pelan lokasi (terkini) dan pelan tapak serta mewarnakan /
menandakan kawasan-kawasan tapak cadangan dan menunjukkan dengan jelas di dalam
pelan kawasan pembangunan dan lot-lot bersebelahan.

Menunjukkan dengan jelas sempadan Majlis Perbandaran Selayang dengan Pihak Berkuasa
Tempatan yang bersebelahan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Perbandaran
Ampang Jaya, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Daerah
Hulu Selangor dan Majlis Daerah Kuala Selangor.

Pelan yang dikemukakan hendaklah selaras dengan pelan tatatur / Kebenaran Merancang
(DO) yang dikemukakan kepada Jabatan Perancang Bandar, Majlis Perbandaran Selayang.

Jarak (meter) antara lampu hendaklah dinyatakan di dalam pelan.

Hendaklah mengosongkan pada sebelah kanan bahagian pelan (15cm X 11cm)

Lampu yang digunakan adalah daripada jenis “High Pressure Sodium Vapour” dan pemegang
lampu jalan hendaklah dari jenis „kuprum‟.

1
PEMASANGAN LAMPU JALAN MENGIKUT KUASA ADALAH SEPERTI BERIKUT :

Persimpangan Jalan Utama (rizab jalan 132‟) adalah berkadaran 400 Watt.

Jalan Utama (rizab jalan 66‟-100‟) adalah berkadaran 250 Watt.

Jalan Perumahan (rizab jalan 40‟-50‟) adalah berkadaran 150 Watt. Mempunyai pelindungan
mentol jenis berprisma.

PETI PEMBEKAL LAMPU JALAN

Peti pembekal lampu jalan hendaklah dicat dengan warna spesifikasi MPS dan ditulis :
(Rujuk di Lampiran 3)

NAMA PEMAJU, Kegunaan, Nama Jalan, Cadangan penandaan Kod

Setiap peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan tingkap cermin bagi tujuan bacaan meter
TNB.

Peti pembekal lampu jalan awam hendaklah mempunyai lampu pendaflour dan mempunyai
suis kawalan keluaran, penangkis kilat, pemanas (heater), Jangka Ampiar dan Jangka Volt.

Peti Pembekal lampu jalan hendaklah mempunyai tapak setinggi 1.5 kaki dari aras tanah.

Setiap pendawaian pada peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan sistem
penandaan bernombor termasuk kabel ke setiap lampu jalan.

Setiap kabel lampu jalan yang masuk ke peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat tamatan
pada plat peti pembekal lampu jalan dengan kemas dan betul.

Setiap aksesori dalaman di dalam peti pembekal lampu jalan hendaklah dibuat penandaan.

Peti pembekal lampu jalan dilengkapi dengan sistem penjimatan tenaga elektrik .

Komponen elektrik dalaman peti pembekal lampu jalan hendaklah menggunakan Miniature
Circuit Breaker (MCB) berkadaran 16KA, satu kutub untuk litar utama dan suis penukar
(Change-Over Switch) hendaklah mengemukakan saiz kadaran yang sesuai seperti contoh
spesifikasi mengikut kehendak MPS.

Mengemukakan cadangan pemasangan sistem senggara lampu jalan berkomputer.

2
TIANG LAMPU JALAN

Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jalan berbentuk hiasan serta dilengkapi
dengan logo MPS bersaiz A3 bagi jalan-jalan utama / tumpuan awam / jalan masuk ke taman
perumahan / kawasan perniagaan dan sebagainya bagi lebar jalan 60‟ (Rizab Jalan).

Mengemukakan cadangan rekabentuk tiang lampu jenis normal / biasa daripada jenis
Semperitan Aluminium Aloi tanpa kaedah pematrian untuk jalan utama sahaja bagi lebar jalan
60‟ (Rizab Jalan).

Tiang–tiang lampu hendaklah ditanda dengan no. peti pembekal lampu jalan. Fasa yang
digunakan dan nombor tiang lampu seperti di Lampiran 1.

Tiang-tiang lampu jalan di laluan utama / tumpuan awam / kawasan perniagaan hendaklah
dilengkapi dengan palang tahan karat yang sesuai untuk pemasangan bendera (10‟ dari aras
tanah).

Tiang-tiang lampu hendaklah mempunyai pintu perkhidmatan berengsel jenis „fiber glass‟.

Bagi kawasan-kawasan perumahan, kedai pejabat dan kilang hendaklah menggunakan tiang
lampu jenis konkrit iaitu „overhead cabel‟.

KABEL

Kabel yang digunakan hendaklah daripada jenis 4 teras 16mm/25mm PVC/SWA/PVC.

Kabel overhead adalah daripada jenis 2 teras 16mm.

Laluan kabel yang merentangi jalan raya, sistem saliran, lorong atau laluan kenderaan
hendaklah dilindungi dengan paip bergalvani (G.I) berukuran 100mm² atau 150mm².

Sistem pendawaian pada lampu jalan hendaklah berkonsepkan 3 fasa secara pepasangan
selang-seli antara fasa tersebut dan ditunjukkan dengan jelas.

Mengemukakan pemasangan kabel bawah tanah yang dilindungi paip HDPE 2 lapisan (layer)
berdiameter 100mm pada laluan selain dari laluan di atas.

Mengemukakan pemasangan konkrit bersaiz 200mm X 200mm X 200mm hendaklah dibuat


pada kabel bagi jarak 6 meter dari tiang di bahagian kiri dan kanan tiang.

3
RUANG PETUNJUK

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan lampu-lampu cadangan mangikut


kuasa, jenis dan ketinggian.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk jenis dan ukuran kabel.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk lebar jalan berturap.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk peti pengagih dan bilangan mengikut arus dan
keluarannya.

Hendaklah menyatakan dalam ruang petunjuk bilangan dan ukuran garis pusat paip bergalvani
(G.I).

LAIN-LAIN

Bagi kawasan perumahan seperti Kos Rendah, Apartment, Kondominium, Pangsapuri, „Town
house‟, banglo dan kawasan berpagar „gated community‟ adalah tidak akan di ambil alih lampu
jalan kawasan tersebut.

Sijil ujian dan penyiapan (Borang G & H) hendaklah dikemukakan sesalinan kepada MPS
setelah kerja siap oleh Orang Kompetan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Surat pengesahan penyeliaan kerja hendaklah ditandatangani oleh Orang Kompetan Penjaga
Jentera Elektrik Kategori A1 dan ke atas seperti di Lampiran 2.

Petunjuk :

√ Telah dikemukakan X Tidak dikemukakan

TB Tidak Berkaitan

4
MAKLUMAT PERMOHONAN

No. Fail : ……………………….............................................................................

Tajuk Projek : ………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………............

……………………………………………………………….......................

Pemaju : ……………………………………………………………………………….

Alamat Pemaju : ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

No. Tel. : .................................... No. fax : .....................................

Jurutera Perunding : ……………………………………………………………….......................

Alamat Jurutera : ……………………………………………………………………………….


Perunding
………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

No. Tel. : .................................... No. fax : .....................................

Kontraktor Elektrikal : ……………………………………………...……….......................

Alamat Kontraktor : ……………………………………………………………………………….


Elektrikal
………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………….........

No. Tel. : .................................... No. fax : .....................................

5
Lokasi / Jalan & Nama Taman ( Mengikut Peti Pembekal Lampu Jalan )
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

………………………….. ………………………….. …………………………..


Tandatangan & Cop Tandatangan & Cop Pemohon Tandatangan & Cop Jawatan
Pemaju / Pemilik / Jurutera Perunding Pegawai Penerima

Tarikh : ………………… Tarikh : ………………… Tarikh : …………………

6
BORANG LJ-1

JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Selayang.

Saya / kami ______________________________________________


Dengan ini ingin mengemukakan pelan-pelan lampu jalan awam untuk
kelulusan bagi pihak (nama pemaju) ________________________________.

Dengan ini saya / kami bersetuju menerima tanggungjawab


sepenuhnya ke atas rekabentuk, spesifikasi, mutu dan bahagian-bahagian
yang berkenaan baginya.

Tandatangan Jurutera : ________________________

Alamat : ________________________________

________________________________

________________________________

______________________________________________________________

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Selayang.

Saya / kami ______________________________________________


Pemilik / Pemaju bagi cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan
ini mengesahkan bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik
oleh saya / kami untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami.

Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas


harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan
dijalankan.

Tandatangan Pemaju : ________________________

Nama Pemaju : ________________________

Alamat Pemaju : ________________________

Tarikh : ________________________
BORANG LJ-2

JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (SISTEM PELAN)

PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI :

CADANGAN MEMBINA
1 _____(BILANGAN )____UNIT ___(BILANGAN)___TINGKAT___(JENIS BANGUNAN)___
2 (SAMA SEPERTI DI ATAS)
3 (SAMA SEPERTI DI ATAS)
4 (SAMA SEPERTI DI ATAS)
5 (SAMA SEPERTI DI ATAS)
DIATAS LOT _____MUKIM _________________, DAERAH GOMBAK,
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
TAMAN ______FASA ___________
UNTUK TETUAN : ________________(PEMAJU /PEMILIK)

CONTOH
PEMASANGAN LAMPU JALAN BAGI :

CADANGAN MEMBINA
1. 20 UNIT 2 TINGKAT RUMAH TERES KOS RENDAH
2. 2 BLOK 88 UNIT 10 TINGKAT R/PANGSA KOS SEDERHANA
3. 45 UNIT 1 ½ TINGKAT KILANG SESEBUAH
4. 75 UNIT 2 TINGKAT BANGLO JENIS A
5. …………………

DIATAS LOT PT 12, 13 & 44, MUKIM RAWANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR
DARUL EHSAN.
(TAMAN TUN TEJA FASA 4A )
UNTUK : GEMILANG JAYA SDN. BHD.
BORANG LJ-3

BORANG KIRAAN YURAN PROSES PELAN

Tajuk projek : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

UNTUK DIISI UNTUK


Bil Keterangan OLEH PEMOHON KEGUNAAN
Jumlah (RM) PEJABAT
Jumlah (RM)

1 Bayaran proses pelan RM 70.00 RM 70.00

2 RM 10.00 X _____bagi setiap tiang


atau setiap struktur atau
kelengkapan yang seumpamanya. RM…………….. RM……………..
(Undang-Undang Kecil 8)

JUMLAH YURAN RM…………….. RM……………..

3 Cagaran pemasangan lampu jalan RM…………….. RM……………..


setiap tiang RM100.00 Minimum
RM500

4. Pemasangan Paip Air

i) Yuran RM 50.00 RM…………….. RM……………..

(Undang-Undang kecil 8)

ii) Cadangan RM500.00 (cagaran RM……………… RM………………


akan dipotong sebanyak 30%
sekiranya terdapat kerja-kerja
pengorekan jalan di buat)

JUMLAH KESELURUHAN RM…………….. RM……………..

5. Saya mengesahkan bahawa butir–butir yang diberikan di atas adalah benar dan
tepat.

……………………………………
Tandatangan Jurutera

Cop Jurutera Profesional


BORANG LJ-4

JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

Pengemukaan Pelan-Pelan Lampu Jalan Awam

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Selayang.

Saya / kami ________________________ dengan ini mengemukakan


pelan-pelan lampu jalan awam untuk kelulusan bagi pihak (nama
pemaju)_________________________________________________.

Dengan ini saya / kami setuju menerima tanggungjawab sepenuhnya


ke atas rekabentuk, spesifikasi, mutu dan bahagian-bahagian yang
berkenaan baginya.

Saya / kami dengan ini menyatakan bahawa saya / kami telah


mengesahkan segala pelan-pelan lampu jalan awam yang dikemukakan di
dalam ini tidak melanggar sebarang hakcipta, paten, cap dagangan dan /
atau sebarang rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak
ketiga dan saya / kami menjamin bahawa pelan-pelan lampu jalan awam
yang dikemukakan di sini mematuhi segala garis panduan yang telah
ditetapkan oleh pihak Majlis.

Sekiranya berlakunya sebarang dakwaan pelanggaran sebarang


hakcipta, paten, cap dagangan berdaftar, spesifikasi dan / atau sebarang
rekabentuk industri berdaftar yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga, kami
mengakujanji untuk menanggung dan / atau membiayai segala kos-kos dan /
atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran Selayang
akibat pelanggaraan tersebut.

Tandatangan Jurutera : __________________________

Nama Syarikat Jurutera : ____________________________________

Alamat : ____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Tarikh : __________________________
BORANG LJ-5

JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Selayang.

Saya / kami _____________________________ Pemilik / pemaju bagi


cadangan pembangunan yang dinyatakan dan dengan ini mengesahkan
bahawa Jurutera Perunding tersebut di atas telah dilantik oleh saya / kami
untuk memajukan pelan bagi pihak saya / kami.

Saya / kami juga bersedia menanggung sebarang kerosakan ke atas


harta benda awam dan persendirian semasa kerja-kerja pembinaan
dijalankan.

Saya / kami juga dengan ini menyatakan bahawa segala pelan lampu
jalan awam yang dikemukakan di dalam ini tidak melanggar sebarang
hakcipta, paten, cap dagangan, rekabentuk industri berdaftar, spesifikasi, hak-
hak harta intelek yang dimiliki oleh sebarang pihak ketiga dan jikalau
terdapatnya sebarang dakwaan pelanggaran atau pelanggaran sebarang hak-
hak tersebut, saya / kami mengakujanji untuk menangung, membiayai segala
kos-kos dan kerosakan yang mungkin dialami oleh Majlis Perbandaran
Selayang akibat pelanggaran tersebut.

Tandatangan Pemaju Dan Cop : ____________________________

Nama Pemaju : ______________________________

Alamat : ______________________________

______________________________

______________________________

Tarikh : ______________________________
LAMPIRAN 1

NOMENCLATURE

FP 5-Y2/2 TH 2006

Tahun pembuatan

Nama Taman

Pole No. 2

Yellow Phase Circuit 2


(Contector No. 2)

Feeder Pillar – No. 5


LAMPIRAN 2

Tarikh : ______________

Jabatan Kejuruteraan,
Tingkat 3A, Menara Majlis Perbandaran Selayang,
Persiaran 3, Bandar Baru Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Kami seperti penandatangan di bawah sesungguhnya memperakukan


bahawa pemasangan lampu jalan yang disebutkan bagi projek ini adalah
dipasang menurut spesifikasi dan mematuhi kehendak Akta Bekalan Elektrik
1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta spesifikasi / kaedah
pemasangan yang diiktiraf oleh Pihak Berkuasa Bekalan / JKR / MPS /
SIRIM.

Tandatangan.

………………………………

Nama : ……………………………………………………………….

No. Perakuan Pendaftaran : ……………………………………….

Cop Kompetan Penjaga Jentera Elektrikal A1-B4

Tandatangan.

………………………………

Nama : …………………………………………………………………..

No. Perakuan Pendaftaran : ………………………………………….


Cop Kompetan Pendawai Tiga Fasa & Endosan Pengujian PW4
CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN

Pemohon

Pusat Setempat
Arahan
Lengkapkan
Dokumen
Semak Dokumen

Dokumen

Tidak Lengkap
Dokumen Lengkap

Pendaftaran dan Edaran


Kepada Agensi Teknikal

Ulasan / Arahan Tunai Syarat


Oleh Agensi Teknikal Kepada
Pemohon

Penerimaan Ulasan Oleh


Pusat Setempat

Penyediaan dan
Penyelarasan Kertas Kerja /
Perakuan Oleh Agensi
Teknikal Dalaman

Penerimaan dan
Penyelarasan Kertas Kerja /
Perakuan Oleh Pusat
Setempat

Mesyuarat Jawatankuasa
Pusat Setempat

Edaran Minit / Pemakluman


Permohonan
PTD
Agensi Teknikal
Dalaman

PTG

MMKN Surat Kelulusan


/ Penolakan dan
Syarat
Keputusan Pemohon