MASA PERUNDAGIAN

Oleh:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eka Nofi Lestari Nur Cahyo Utomo Rahardian But W Renny Pujiartati Tyas Uningsari

(K4410015) (K4410044) (K4410048) (K4410049) (K4410061)

Muhammad Amirudin (K4410037)

A. KEHIDUPAN SOSIAL
Jumlah Penduduk bertambah. Pertanian dan peternakan maju, walaupun masih sederhana.  Memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim.  Muncul golongan Undagi.  Kehidupan masyarakat semakin teratur. 

B. Kehidupan Ekonomi   

 

Perdagangan antar pulau di Indonesia, antara Indonesia dengan dataran di Asia Tenggara. Perahu bercadik mempunyai peranan yang sangat besar. Dengan cara barter. Benda yang ditukar terutama benda ± benda yang mengandung arti magis. Perdagangan diperkirakan masuk sampai ke India.

C. Kehidupan Religi
Berbagai benda digunakan untuk keperluan religi. Pemahatan arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Orang ² orang meninggal diberikan penghormatan dan persajian. Penguburan dilakukan dengan dua cara yaitu : 1. Penguburan Langsung 2. Penguburan Tak Langsung Dalam segi lukisan semakin menggambarkan kehidupan beragama yang menetap. Ulama memilki kedudukan yang penting.

D. Kemahiran membuat alat
Masa perundagian disebut juga zaman logam. Dibagi menjadi 3 zaman yaitu : 1. Zaman Tembaga Zaman ini tidak di kenal di Indonesia 2. Zaman Perunggu Teknik pembuatannya melalui : a. A cire Perdue ( cetakan lilin) b. Bivalve (setangkup) 3. Zaman Besi

Gerabah
Pembuatan gerabah mencapai tingkat lebih maju daripada masa sebelumnya. Gerabah dibuat untuk kepentingan rumah tangga seperti:  Sebagai tempat air.  Alat untuk memasak makanan.  Tempat untuk menyimpan makanan dan barang barang lainnya. Dalam upacara ± upacara keagamaan gerabah digunakn sebagai tempayan kubur dan sebagai bekal kubur.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH««.