Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4 AYDAN
SK TAMAN SERI RAMPAI, SETAPAK, 53300 KUALA LUMPUR.

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani.


Tunjang : Kemahiran (Pendidikan Pergerakan) dan Kecergasan (Ketangkasan).
Tajuk : Gimnastik Artistik.
Kemahiran : Melompat dan Mendarat.
Tarikh : 27 September 2010.
Masa : 0745-0815 pagi.
Tahun : 4 Aydan.
Bilangan Murid : 21 orang.
Objektif : Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan, murid dapat :
i. Psikomotor
Melakukan lakuan yang betul aktiviti melompat dan mendarat sejauh 1
meter dengan menggunakan papan lonjak 3 daripada 5 kali percubaan
dengan selamat.

ii. Kognitif
a. Menyatakan tujuan cara penyerapan daya semasa mendarat dengan
selamat dalam sukan dan permainan.
b. Menamakan otot utama yang digunakan dalam acara yang
dimainkan.

iii. Afektif
Menunjukkan semangat keyakinan diri yang tinggi semasa menjalankan
aktiviti yang diajar.

Pengalaman
Sedia Ada : Murid telah menguasai aktiviti pergerakan asas lokomotor dan bukan
lokomotor – berjalan, berlari, galop, skip, melompat pada Tahap 1.
Penerapan Nilai : Daya saing, kerjasama dan yakin diri.
KBKK : Menganalisis dan membandingbeza.
Kaedah
Pengajaran : Demonstrasi guru-murid dan murid-murid.

1
Penggabung
jalinan : Tunjang kecergasan-koordinasi, kecergasan-imbangan.
Kesepaduan :
a. Pendidikan Moral – penerapan nilai-nilai murni.
b. Matematik – pengiraan nombor.
c. Bahasa Inggeris – counting one-two-three-four-five...
d. Pendidikan Islam – membaca doa memulakan pelajaran.
e. Pendidikan Muzik – larian mengikut rentak tamborin.
f. Bahasa Melayu – susun abjad, susun objek abjad dan sebut perkataan
’KUAT’.
Alatan : 2 buah tilam mendarat, 2 buah bangku panjang/peti lombol, 2 buah
papan lonjak, 20 buah skittle, 1 tamborin.

2
Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan
Permulaan Aktiviti Memanaskan
0745-0750 Badan
(5 minit) - Bacaan doa - Wakil murid mengetuai bacaan doa
* 3 minit memulakan memulakan pelajaran.
pelajaran
1. Lari ulang-alik - Murid bersedia dengan kaki kanan di depan 1. Larian ulang-alik sebaris dalam
Kecerdasan Pelbagai:
mengikut rentak . dan kaki kiri di belakang dan tangan kiri di kawasan yang telah ditandakan dengan
Visual-ruang, kinestetik,
depan dan tangan kanan di belakang untuk skittle.
verbal-linguistik dan logik-
dihayun semasa berlari. X X
matematik.
- Murid perlulah membongkokkan badan 0000000000
KBKK: Menganalisis.
sedikit dan mata murid mestilah fokus pada I I
Apakah tujuan dan fungsi
skittle di hadapan. I I
regangan dalam
- Semasa larian, kaki hendaklah diangkat pergi I I balik
memanaskan badan?
separa mencecah paha belakang. Larian I I
Kaedah Pengajaran:
hendaklah mengikut rentak tamborin yang I I
Demonstrasi oleh murid.
dimainkan oleh guru. Murid memperlahankan X X
rentak larian apabila muzik tamborin
dimainkan perlahan. Murid melajukan rentak
larian apabila muzik tamborin dimainkan laju.
- Murid menyentuh lantai di kawasan skittle
lalu menukar arah larian apabila wisel ditiup
dan mesti mengikut rentak tamborin

Nilai Murni: Kerjasama,

3
2. Regangan statik 2. (a) 2. - Murid berada dalam 2 barisan keberanian.
(bukan lokomotor) di - Murid duduk berlunjur dan meluruskan kaki saling mengadap. Kesepaduan: Pendidikan
bahagian kaki dalam ke depan. - Wakil murid mengadap rakan. Islam dan Pendidikan Muzik.
keadaan duduk. - Badan murid dibongkokkan untuk - Aktiviti regangan oleh wakil murid dan Penggabungjalinan:
mencecah hujung jari tangan ke bahagian rakan. Kecergasan-ketangkasan
hujung jari kaki. - Guru memantau satu-persatu barisan Alatan:
- Hitungan lapan Bahasa Inggeris. murid. Skittle, tamborin.

2. (b) WM
- Kaki dibuka seluas 1 meter. X X
- Tangan didepa ke sisi dan hujung jari O O O O
tangan kanan cuba menyentuh hujung jari
kaki kiri dalam keadaan sedikit bongkok. WM
- Tangan didepa ke sisi semula dan hujung X X
jari tangan kiri cuba menyentuh hujung jari O O O O
kaki kanan dalam keadaan sedikit bongkok.
- Hitungan lapan Bahasa Inggeris. WM = Wakil murid
(a)
2. (c)
- Murid merapatkan kedua-dua tapak kaki
membentuk.
- Gerakkan bahagian paha kiri dan paha (c)
kanan sehingga bertemu di tengah-tengah. (b)
- Hitungan lapan Bahasa Inggeris.

4
Perkembangan Aktiviti Kelas 1. 1. Demonstrasi oleh guru.
0750-0800 1. Asas Mendarat. - Lutut bengkok sedikit ketika mendarat. G Kecerdasan Pelbagai:
(10 minit) - Lonjak setempat - Tangan di bawa ke depan untuk imbangan. Kinestetik
* 7 minit dan mendarat - Badan bentuk posisi S. KBKK: Membandingbeza.
(Demonstrasi oleh - Mata fokus bahagian depan zon mendarat. Apakah otot utama yang
guru) - Murid melakukan pergerakan dengan betul X 0000000000 X terlibat semasa melakukan
dan selamat. perlakuan melompat dan
G = Guru
mendarat?
2. Asas Melompat 2. Apakah tujuan dan cara
- Lompat Bintang - Lonjak tinggi guna hujung kaki. penyerapan daya semasa
- Hayun tangan ketika buat lompatan untuk mendarat dengan
dapat ketinggian. selamat?
- Mata fokus bahagian depan zon mendarat.
- Badan lurus. Kaedah Pengajaran:
--------------------------- Demonstrasi oleh guru dan
3. Lari, lonjak dan 3. Mendarat Lonjak Lari demonstrasi oleh murid.
mendarat - Kaki kanan di depan dan kaki kiri di
belakang dan tangan kiri di depan dan tangan Murid yang melakukan perlakuan yang Ansur Maju:
kanan di belakang untuk dihayun semasa betul diminta ke depan untuk Tanpa bantuan alatan.
berlari. mendemonstrasikan cara melonjak dan Ansur Maju:
- Badan condong sedikit dan mata fokus di mendarat. Guna papan lonjak.
hadapan. 2. Demonstrasi oleh murid. Alatan: Bangku panjang/peti
- Semasa larian, kaki hendaklah diangkat WM lombol, tilam mendarat,
separa mencecah paha belakang. O O O O papan lonjak.
- Kedua-dua kaki memijak papan lonjak. WM
- Hujung kaki digunakan utuk lonjakan tinggi. O O O O
- Layangkan badan sambil tangan dihayun ke
depan. WM = Wakil murid

5
- Mendarat dengan menggunakan bebola
kaki. Penggabungjalinan:
- Semasa mendarat, bengkokkan lutut untuk Kecergasan-koordinasi dan
serap daya. kecergasan- imbangan.
-Berdiri tegak sambil luruskan tangan ke atas. Nilai Murni: Daya saing,
keberanian, kerjasama.
4.
- Mula di skittle.
- Lari dengan mata fokus di depan pada ---------------------------
papan lonjak dan tilam mendarat. Mendarat Lonjak Lari
- Ambil lajak pada papan lonjak. Hijau = Normal
- Hujung kaki digunakan utuk lonjakan tinggi. Kuning = Sederhana
- Layangkan badan sambil tangan dihayun ke Merah = Luar Biasa Penilaian Objektif
depan. - Jarak antara garisan reben sejauh 1 Psikomotor
- Mendarat dengan menggunakan bebola meter.
kaki. - 5 kali percubaan.
- Semasa mendarat, bengkokkan lutut untuk - Murid yang berjaya mencecah garisan
serap daya. merah = luar biasa diberi bintang dan
-Berdiri tegak sambil luruskan tangan ke atas. pujian.

6
Kemuncak Permainan Kecil 1.
0800-0810 - Lonjak setempat dan mendarat: - Berkumpulan 5 orang.
(10 minit) - Lutut bengkok sedikit ketika mendarat. - 2 kumpulan.
* 5 minit - Tangan di bawa ke depan untuk mbangan.
- Badan bentuk posisi S.
- Mata fokus bahagian depan zon mendarat. Kecerdasan Pelbagai:
Kinestetik, intrapersonal dan
interpersonal.
- Lari dengan mata fokus di depan pada
objek dan abjad. Kaedah Pengajaran:
X susun abjad/objek X
- Cecah lantai dengan bengkokkan lutut Koperatif.
I
separuh badan, tangan mengambil objek dan Strategi Pengajaran:
I
abjad. Berpusatkan murid.
lari I lari
- Pusing badan ke belakang dan bangun Penggabungjalinan:
I
tegak. Kecergasan-ketangkasan
I
- Condong sedikit badan ke hadapan untuk Nilai Murni: Daya saing,
I
lari dengan mata fokus pada kawasan yakin diri, kerjasama.
X abjad/objek (ambil) X
ditanda skittle.
- Susun objek dan abjad di lantai.
- 2 kumpulan serentak menyebut
- Bangun tegak setelah siap objek dan abjad
‘KUAT’ sebanyak 3 kali.
dibina.

Penutup Aktiviti Menyejukkan 1. - Murid berselerak tetapi masih berada

7
0810-0815 Badan - Angkat kaki kanan dan bengkokkan lutut dalam kawasan kawalan guru.
(5 minit) 1. Regangan otot sehingga kelihatan betis seakan-akan
* 5 minit kaki secara berdiri tergantung.
- Tangan memegang kepala lutut. Ulang X X
untuk kaki kiri. O O O O Kecerdasan Pelbagai:
- Murid mengira dalam kiraan lapan dalam O O O O O O Muzik, logik-matematik,
Bahasa Inggeris. O O O interpersonal dan
O O O O intrapersonal.
- Bengkokkan lutut kanan dan kaki kiri ke O O O O
belakang sambil badan dicondong sedikit ke O O O O KBKK: Menganalisis dan
depan. O O O O membandingbeza.
- Kaki kiri di belakang hendaklah lurus. X X Kaedah Pengajaran:
Tangan memegang kepala lutut. Sumbang saran.
- Ulang perlakuan yang sama untuk lutut kiri.
- Murid mengira dalam kiraan lapan dalam
Bahasa Inggeris.

2.Kelonggaran - Goyang kaki kiri dan kanan.


- Goyang tangan kiri dan kanan.
- Kira dari kiraan 4 hingga 1 dalam Bahasa
Inggeris.

- Secara perlahan sebanyak tiga kali.


- Tarik nafas melalui hidung sambil kedua-
dua tangan diangkat ke atas.
- Lepas melalui mulut dan bunyikan ’cing
cing’ bunyi tamborin sewaktu helaan nafas
terakhir sambil tangan diturunkan.

8
- Menurunkan kadar nadi.
Strategi Pengajaran:
3. Sesi soal jawab 3. Guru menyoal berasaskan kemahiran - Dalam kumpulan, murid berbincang. Berpusatkan murid,
berfikir dengan bertanya murid tentang sukan - Murid menjawab spontan. Berpusatkan bahan.
yang menggunakan pergerakan pendaratan Nilai Murni: Kerjasama
dan melompat. Kesepaduan: Pendidikan
Muzik, Pendidikan Islam.
3. Kerja rumah : mengumpul gambar yang
berkaitan dengan aktiviti melompat dan Lampiran.
mendarat dari akhbar dan buku dan lembaran
kerja.

BERSURAI. - Semua murid (kelas) membaca Surah


- Bacaan doa menghargai masa. al-Asr.

REFLEKSI GURU :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
LAMPIRAN

9
NAMA :__________________________________________ TARIKH :___________________
HARI :___________________
TAHUN :____________________
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI
TAJUK : GIMNASTIK ARTISTIK
KEMAHIRAN : MELOMPAT DAN MENDARAT
Nyatakan tujuan cara penyerapan daya semasa mendarat dengan selamat dalam sukan dan permainan berdasarkan gambar
rangsangan berikut :

1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

10