Anda di halaman 1dari 6

SULIT Nama Murid:.................................................

Bahasa Malaysia Kelas:................................................


012 Sekolah:...................................................
Mei 2010 Tarikh:...................................................

UJIAN TOPIKAL BERASASKAN SEKOLAH RENDAH


(PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH)
BAHASA MALAYSIA
PENULISAN
TAHUN 2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

2. Tulis jawapan di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

3. Jawab dengan menulis jawapan mengikut arahan yang diberi.

Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak.

012 @ 2010

Bahagian A B C D Jumlah Gred

Markah
A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai : (10
m)

Kampung

Omar empat

kawan Satu

1. Ini ...........................

2. Omar berumur .......................... tahun.

3. Dia ........................ baik saya.

4. Dia belajar dalam Tahun ..................... Maju.

5. Dia bersekolah di Tadika ..........................


Hilir, Sibu.
B. Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi : (10 m)

ayam
kasut

bayam

garam
ketam

1 Emak membeli telur .......................

2 Bapa saya suka makan sayur ........................

3 .......................... rasanya masin.

4 Adik ada ........................ baru.

5 ........................ ada sepasang sepit.

C. Salin semula ayat- ayat di bawah dan bubuh tanda baca


yang sesuai : (10m)

1. ayam jantan berkokok

..................................................................................
................

2. buku ini tebal

....................................................................................
..............
3. itu kunci rumah

....................................................................................
..............

4. ayah ada kereta

....................................................................................
..............

5. kakak tanam bunga

....................................................................................
..............

D. Isikan tanda baca yang betul : (10 m)

? . ! ,

1. Ali Abu dan Fahmi pergi memancing

2. Mereka memancing di Tasik Duyung

3. Wah besarnya ikan

4. Itu ikan apa

5. Ini ikan keli


E. Lihat gambar di bawah. Tulis nama benda bagi setiap
gambar berikut : (10 m)

1.

.....................................................

2.

......................................................

3.

......................................................
4.

......................................................

--------------------------------- Kertas Soalan Tamat


--------------------------------

Disediakan oleh;
Tarikh;
31 Mei
2010
...........................................
(Muhammad Nur Syafiq Wong)