Anda di halaman 1dari 9

PENYELESAIAN

KONFLIK MORAL
Penyelesain Konflik Moral

Definisi konflik
Bentuk-bentuk konflik
Punca-punca konflik
Strategi pemninaan hirarki
Strategi pencairan masalah
Strategi kompromi
Definisi

Menurut Kamus Dewan: konflik


bermaksudpertentangan antara individu, idea dan
organisasi.
Dengan kata lain, konflik bermaksud ketegangan
yang timbul akibat terdapat beberapa kemungkinan
atau syor yang berbeza dan tidak sepadan dalam
usaha menanggani sesuatu isu
Bentuk-bentuk konflik

Konflik Intra Personel :Konflik ini berkaitan


dengan diri sendiri yang berkisar kepada matlamat dan
kekecewaan.
Konflik Antara Personel: Konflik ini berlaku
apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang
yang lain atau antara individu dengan kumpulan.
Konflik Antara Kumpulan :Konflik yang wujud
dalam kumpulan akibat kedudukan hirarki jawatan
dalam kumpulan dan konflik dalam menyelaraskan
tugas kumpulan.
Punca-punca konflik

Perkongsian punca bahan pengeluaran.


Konflik akan wujud apabila sesuatu bahan keluaran
terhad.
Perbezaan matlamat.
Konflik juga akan timbul akibat tidak setuju dengan
matlamat, objektif atau nilai-nilai.
Kebergantungan.
Ia bermaksud pengharapan seseorang kepada orang
lain untuk mencapai satu hasil atau matlamat
Punca-punca konflik

Ketidakjelasan tanggungjawab.
Ini wujud apabila individu tidak dapat mempastikan
tanggungjawabnya.
Desakan untuk memperolehi kuasa.
Ini akan berlaku apabila terdapat inidividu yang
mempunyai cita-cita tinggi. Mereka akan
berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kuasa
Strategi pembinaan Hirarki

Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang


menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang
paling penting hingga ke bawah dalam
menyelesaikan sesuatu masalah.
Kes ahmad

Ahmad adalah ketua kesatuan buruh. Kebanyakan


ahli kesatuan itu memegang jawatan yang tidak
memerlukan kemahiran. Mereka kerap
diberhentikan kerja dan tiada pula dana untuk
membiayai program kebajikan bagi bekas pekerja
yang menganggur kerana dibuang kerja. Oleh itu,
kepada kumpulan ahli ini, jaminan kerja amat
penting kerana tanpanya mereka dan keluarga
masing-masing akan berdepan dengan pelbagai
masalah sosial.