Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 (KSSR)

Minggu Tarikh Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


1 3/1 – 7/1
Program Transisi
2 10/1 – 14/1
3 17/1 – 21/1 1. Kesihatan Fizikal 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala, Lembaran
perempuan. badan, tangan, kaki dan genital. Kerja /
4 24/1 - 28/1 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 1.1.2 Berkata TIDAK / JANGAN kepada Pemerhatian
Contoh Aktiviti: sentuhan tidak selamat.
• Nyanyian lagu “Tubuh Saya”. Cadangan
• Menamakan bahagian tubuh. EMK :
• Perbincangan tentang fungsi TMK /
tubuh. Kreativiti dan
• Permainan mengenal jantina. Inovasi
• Kenal pasti situasi sentuhan
selamat dan tidak selamat. Modul : m/s 1
~ 12

5 31/1 – 04/02 1. Kesihatan Fizikal 1.2 Mengetahui penjagaan 1.2.1 Memahami kepentingan menjaga Soal Jawab /
kebersihan diri. kebersihan diri. Lembaran
6 07/2 – 11/2 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 1.2.2 Menjaga kebersihan diri – kepala, badan, Kerja /
Contoh Aktiviti: tangan, kaki dan genital dengan cara Pemerhatian
• Penerangan tentang kepentingan mandi yang betul.
menjaga kebersihan diri. 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – Cadangan
• Soal jawab tentang cara cara dan masa mencuci dengan betul. EMK :
bersihkan tubuh. 1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan Kreativiti dan
kaki – cara membersih dan memotong Inovasi
kuku dengan betul.
1.2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi Modul :
dengan cara yang betul dan m/s13
mengurangkan makanan yang boleh Soal Jawab /
merosakkan gigi. Pemerhatian /
1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara Lembaran
dan masa mencuci organ genital dengan kerja.
betul.
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
20
Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul : m/s
27

7 14/2 – 18/2 1. Kesihatan Fizikal 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan Pemerhatian /
dan alatan keperluan diri. keperluan diri. Lembaran
8 21/2 – 25/2 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan Kerja
Contoh Aktiviti: keperluan diri – sikat, berus gigi, tuala,
• Membandingkan pakaian bersih pakaian dalam, peralatan makan dan Cadangan
dan kotor. minum. EMK :
• Kenal pasti alatan untuk TMK /
membersihkan pakaian dan Kreativiti dan
alatan keperluan diri. Inovasi

Contoh Aktiviti: Modul : m/s


• Permainan Kotak Beracun. 30
• Bercerita. Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

Modul : m/s
33

9 28/2 – 04/3 1. Kesihatan Fizikal 1.4 Mengetahui jenis makanan 1.4.1 Memilih jenis makanan harian Pemerhatian /
harian. yang berkhasiat Lembaran
Pemakanan 1.4.2 Mengamalkan pengambilan Kerja.
Contoh Aktiviti: makanan yang sesuai mengikut waktu
• Mengenal pasti makanan makan (sarapan, makan tengahari dan Cadangan
berkhasiat. makan malam). EMK :
• Menyenaraikan jenis makanan Kreativiti dan
berkhasiat. Inovasi

Modul : m/s
Contoh Aktiviti: 37
• Soal jawab tentang waktu makan. Soal jawab /
• Menyenaraikan makanan Lembaran
mengikut waktu. Kerja

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

Modul : m/s
39

10 07/3 – 11/3 PKBS 1


11 21/3 – 25/3 1. Kesihatan Fizikal 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. 1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang Pemerhatian /
berkhasiat Lembaran
Pemakanan Contoh Aktiviti: 1.4.2Mengamalkan pengambilan makanan yang Kerja.
• Mengenal pasti makanan sesuai mengikut waktu makan (sarapan,
berkhasiat. makan tengahari dan makan malam). Cadangan
• Menyenaraikan jenis makanan EMK :
berkhasiat. Kreativiti dan
Inovasi

Contoh Aktiviti: Modul : m/s


• Soal jawab tentang waktu makan. 37
• Menyenaraikan makanan Soal jawab /
mengikut waktu. Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

Modul : m/s
39
12 28/3 – ¼ 1. Kesihatan Fizikal 1.5 Mengetahui makanan serta 1.5.1Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman Pemerhatian /
13 4/4 – 8/4 minuman yang bersih dan selamat. yang bersih dan selamat. Lembaran
Pemakanan 1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan Kerja
Contoh Aktiviti: minuman yang bersih dan selamat.
• Membandingkan makanan bersih 1.5.2Mengamalkan cara menyimpan makanan Cadangan
dan kotor. dan minuman yang betul. EMK :
• Murid menjelaskan kepentingan 1.5.4Menyedari kepentingan pengambilan air TMK /
makanan dan minuman bersih yang cukup. Kreativiti dan
dan selamat. 1.5.5Mengamalkan pengambilan makanan dan Inovasi
minuman yang cukup, bersih dan selamat.
Modul : m/s
Contoh Aktiviti: 45
• Bercerita. Pemerhatian /
Lembaran
1.2 Mengetahui makanan serta Kerja
minuman
yang bersih dan selamat. Cadangan
EMK :
Contoh Aktiviti: Kreativiti dan
• Bercerita tentang pengambilan Inovasi
makanan.
• Soal jawab tentang kesan Modul : m/s
kekurangan air dalam badan. 50
Soal jawab /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul : m/s
54

1. Kesihatan Fizikal 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. 1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.
14 11/4 – 15/4 1.6.2 Mengenalpasti tujuan ubat digunakan.
15 18/4 – 22/4 Penyalahgunaan Bahan Contoh Aktiviti: 1.6.3 Menyedari bahawa ubat boleh
• Bercerita tentang peti pertolongan membahayakan kesihatan – salah guna
cemas. pengambilan ubat, ubat yang berubah,
• Perbincangan tentang tujuan warna, rasa, bau, rupa dan tamat
ubat. tempoh.
• Perbincangan tentang tempat 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila
menyimpan ubat. mengambil ubat.
Contoh Aktiviti: 1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di
• Murid meneliti dan tempat yang selamat.
membandingkan ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak
• Penerangan tentang bahaya selamat untuk orang lain.
penyalahgunaan ubat.
Contoh Aktiviti:
• Murid bercerita pengalaman.
• Murid meneliti preskripsi doktor.

16 25/4 - 29/4 2. Kesihatan Mental, Emosi dan 2.1 Memahami perasaan. 2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialami Pemerhatian /
Sosial. seperti gembira, sedih, takut, marah dan Lakonan /
17 2/5 - 6/5 Contoh Aktiviti: malu. Lembaran
Pengurusan Mental dan Emosi. • Murid bermain kotak beracun 2.1.2 Membezakan antara kehendak dan Kerja
dengan iringan murid. keperluan.
• Murid melakonkan memek muka. Cadangan
Contoh Aktiviti: EMK :
• Murid mengambil gambar TMK /
daripada kotak misteri. Kreativiti dan
• Murid melekatkan gambar Inovasi
mengikut kehendak dan Modul: m/s
keperluan. 65.

Bersoal
Jawab /
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul: m/s
68.

18 9/5 – 13/5 2. Kesihatan Mental, Emosi dan 2.2 Mengetahui cara mengurus 2.2.1 Menunjukkan cara meluahkanperasaan Bercerita /
Sosial. perasaan mengikut situasi. yang sesuai mengikut situasi.2.2.2 Lakonan /
19 16/5 – 20/5 Menyuarakan keperluan dan kehendak Lembaran
Pengurusan Mental dan Contoh Aktiviti: diri dengan cara yang betul. Kerja
Emosi. • Murid bercerita pengalaman. 2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang,
• Murid melakonkan reaksi penerimaan, rasa kepunyaan dan Cadangan
perasaan. keselamatan adalah asas keperluan EMK :
Contoh Aktiviti: emosi. Kreativiti dan
• Bercerita kisah ‘Rosli’. 2.2.4 Mengenalpasti orang dewasa yang boleh Inovasi
Contoh Aktiviti: dipercayai di rumah dan di sekolah.
• Murid melekatkan kad imbasan. Modul: m/s
73.

Lakonan /
Bersoal
jawab /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul: m/s
76.

Bercerita /
Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul: m/s
78.

Bersoal
Jawab /
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Modul: m/s
81.

20 23/5 – 27/5 PKBS 2

21 13/6 – 17/6 2. Kesihatan Mental, 2.3 Memahami diri sendiri 2.3.1 Mengenalpasti ahli dalam Bersoal
Emosi dan Sosial. dan ahli dalam keluarga / keluarga / penjaga. jawab /
22 20/6 - -24/6
penjaga. 2.3.2 Menyedari peranan ahli Bercerita
Kekeluargaan dalam /
Contoh Aktiviti: keluarga / penjaga. Lembaran
• Paparkan gambar / 2.3.3 Menceritakan keistimewaan Kerja
poster keluarga. diri dan ahli dalam keluarga /
• Murid memperkenalkan penjaga. Cadangan
ahli keluarga mereka. EMK :
• Bercerita peranan setiap Kreativiti
ahli keluarga. dan
Contoh Aktiviti: Inovasi
• Murid bercerita
keistimewaan diri dan Modul:
setiap ahli keluarga. m/s 87.
Bercerita
/
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti
dan
Inovasi
Modul:
m/s 92.

23 27/6 – 1/7 2. Kesihatan Mental, 2.3 Memahami diri sendiri 2.3.4 Menghormati diri, ibu bapa Lakonan /
Emosi dan Sosial. dan ahli dalam keluarga / dan ahli dalam keluarga / Perbincan
24 4/7 –8/7
penjaga. penjaga. gan /
25 11/7 -15/7 Kekeluargaan 2.3.5 Mangambil maklum ibu bapa, Bersoal
Contoh Aktiviti: penjaga dan orang dewasa Jawab /
• Murid membuat yang boleh dipercayai sebagai Lembaran
simulasi. sumber rujukan unuk Kerja
• Penerangan kepentingan mendapat maklumat.
menghormati diri, ibu 2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam Cadangan
bapa dan ahli keluarga. rumah. EMK :
Kreativiti
dan
Inovasi

Modul:
m/s 95.

26 18/7 – 22/7 2. Kesihatan Mental, 2.4 Mengetahui 2.4.1 Menjalin hubungan Bernyanyi
Emosi dan Sosial. perhubungan dengan ibu berkekalan dengan ibu bapa / /
bapa / penjaga, ahli penjaga, ahli keluarga, rakan Bercerita
Perhubungan keluarga, rakan sebaya sebaya dan orang lain. /
dan individu lain. 2.4.2 Menetapkan batas hubungan Lembaran
antara diri dengan ibu bapa, Kerja
Contoh Aktiviti: ahli keluarga, rakan sebaya
• Murid menyanyikan lagu dan orang lain. Cadangan
‘Keluarga Bahagia’. 2.4.3 Mengenal pasti sentuhan EMK :
• Murid bercerita tentang yang selamat dan tidak TMK /
kepentingan hubungan selamat. Kreativiti
di antara ahli keluarga. dan
Contoh Aktiviti: Inovasi
• Murid melakonkan
beberapa perlakuan Modul:
melibatkan sentuhan. m/s 99.
Lakonan /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti
dan
Inovasi

Modul:
m/s 104.
27 25/7 – 29/7 PKBS 3
28 1/8 – 5/8 2. Kesihatan Mental, 2.4 Mengetahui 2.4.4Berkata TIDAK / JANGAN Lakonan /
Emosi dan Sosial. perhubungan dengan kepada sentuhan tidak Lembaran
ibu bapa / penjaga, ahli selamat. Kerja
Perhubungan keluarga, rakan sebaya 2.4.5 Memberitahu orang
dan individu lain. yang boleh dipercayai apabila Cadangan
Contoh Aktiviti: berlaku sentuhan tidak EMK :
• Tunjukkan gambar selamat. Kreativiti
sentuhan selamat & 2.4.6 Mengamalkan sikap dan
tidak selamat. bekerjasama dan berkongsi Inovasi
• Banding beza gambar. dengan orang lain.
• Terangkan tindakan Modul:
yang perlu diambil bila m/s 106.
berlaku sentuhan tidak Lembaran
selamat. Kerja
Contoh Aktiviti:
• Memberitahu perkataan Cadangan
TIDAK / JANGAN kepada EMK :
sentuhan tidak selamat. TMK /
• Edarkan lampiran kerja. Kreativiti
• Nyanyi lagu ‘Rasa dan
Sayang’. Inovasi
• Murid menyebut
“JANGAN”, “TIDAK” dan Modul:
“TOLONG”. m/s 109.
Contoh Aktiviti: Bersoal
• Murid kemas kelas. Jawab
• Bersoal jawab kaitan
jadual bertugas dan Cadangan
sikap kerjasama. EMK :
• Murid bekerjasama TMK /
membuat jigsaw. Kreativiti
dan
Inovasi
Modul:
m/s 112.
29 8/8 – 12/8 2. Kesihatan Mental, 2.5 Mengetahui buli. 2.5.1 Mengenal pasti perbuatan Lakonan /
Emosi dan Sosial. buli. Bercerita
30 15/8 – 19/8
2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan /
Perhubungan Contoh Aktiviti: mangsa. Lembaran
• Murid melakonkan 2.5.3 Bertindak dengan cara yang Kerja
situasi -peras ugut betul untuk menghadapi dan
,mengejek. menangani buli. Cadangan
• Terangkan maksud buli. EMK
• Murid ceritakan cara Kreativiti
atasi buli. dan
• Guru terangkan cara Inovasi
mengatasi buli.
Modul:
m/s 115
31 22/8 – 26/8 3. Kesihatan 3.1 Mengetahui kuman. 3.1.1 Menyedari kuman Bersoal
Persekitaran organisma Jawab /
32 5/9 - 9/9
Contoh Aktiviti: yang berbahaya. Lembaran
33 12/9 – 16/9 Penyakit • Bersoal jawab tentang 3.1.2 Menceritakan cara kuman Kerja
jenis penyakit. merebak.
• Terangkan tentang 3.1.3 Menceritakan cara Cadangan
kuman yang mengelak EMK :
menyebabkan penyakit. kuman merebak. TMK /
• Terangkan cara kuman 3.1.4 Menyedari kepentingan Kreativiti
merebak. mencegah kuman. dan
Contoh Aktiviti: Inovasi
• Bersoal jawab tentang
cara kuman merebak. Modul:
• Edarkan jigsaw puzzle. m/s 121
• Murid menceritakan
tentang cara mengelak
kuman merebak.pada
kad imbasan.
34 19/9 – 23/9 3. Kesihatan 3.2 Mengetahui penyakit 3.2.1 Mengenali penyakit Bersoal
Persekitaran berjangkit berjangkit. Jawab /
35 26/9 – 30/9
• Penyakit kulit. 3.2.2 Menceritakan cara penyakit Lembaran
36 3/10 – 7/10 Penyakit • Penyakit tangan, berjangkit merebak. Kerja
kaki dan mulut. 3.2.3 Mengelakkan jangkitan
• Demam selesema. penyakit berjangkit pada diri Cadangan
• Jangkitan cacing. kepada orang lain dan EMK :
• Nyanyi lagu ikut sebaliknya. TMK /
melodi ‘Lenggang 3.2.4 Menunjuk cara meminta Kreativiti
Kangkung’. bantuan jika terdapat dan
masalah kesihatan daripada Inovasi
orang yang boleh dipercayai.
Contoh Aktiviti: 3.2.5 Mengamalkan kebersihan Modul:
• Bersoal jawab tentang diri. m/s 131
keadaan kesihatan Perbincan
murid. gan /
• Kumpulkan maklumat Lembaran
daripada murid. Kerja
• Tunjukkan gambar dan
terangkan jenis penyakit Cadangan
berjangkit. EMK :
TMK /
Contoh Aktiviti: Kreativiti
• Pamerkan gambar dan
tentang situasi Inovasi
kecemasan.
• Bersoal jawab. Modul:
• Pamerkan carta aliran m/s 134.
tentang langkah-langkah Lakonan /
minta bantuan. Lembaran
• Murid melakonkan Kerja
situasi.
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti
dan
Inovasi

Modul:
m/s 137
Bersoal
Jawab /
Bernyanyi
/
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti
dan
Inovasi

Modul:
m/s 125
37 10/10–14/ 10 3. Kesihatan 3.3 Mengetahui 3.3.1 Menyimpan sendiri nama, Perbincan
Persekitaran keselamatan diri di nombor telefon, alamat sendiri gan /
38 17/10 – 21/10
rumah, sekolah, taman serta nama, nombor telefon Lembaran
Keselamatan permainan dan tempat dan tempat kerja ibu bapa Kerja
awam. atau penjaga.
3.3.2 Mengelak diri daripada Cadangan
Contoh Aktiviti: orang EMK :
• Ceritakan situasi: yang tidak dikenali. TMK /
- Murid yang tertinggal 3.3.3 Mengenal pasti beberapa Kreativiti
bas. situasi tidak selamat di dan
- Ibu bapa lewat rumah,sekolah, taman Inovasi
mnejemput . permainan dan tempat awam.
• Pamerkan contoh kad 3.3.4 Menyenaraikan barangan Modul:
butiran diri. keperluan rumah yang m/s 144
• Kaitkan situasi dengan berbahaya jika disentuh, Perbincan
kepentingan kad butiran ditelan, atau dihidu. gan /
diri. Lembaran
• Murid berpasangan Kerja
tanyakan butiran diri
rakan. Cadangan
Contoh Aktiviti: EMK :
• Tunjukkan gambar budak TMK /
yang diajak oleh seorang Kreativiti
yang tidak dikenalinya. dan
• Bincang tindakan budak Inovasi
itu.
• Bincang cara mengelak Modul:
diri daripada orang tidak m/s 148
kenali. Bersoal
• Tunjuk klip video ‘Culik Jawab /
Versi 1’, Perbincan
http://ingat.com.my/ gan /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti
dan
Inovasi

Modul:
m/s 151
Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja

Cadangan
EMK :
Kreativiti
dan
Inovasi
Modul:
m/s 154
39 24/10 – 28/10 PKBS 4

40 31/10 –04/11 3. Kesihatan 3.4 Mengetahui 3.3.5 Memberitahu orang dewasa


Persekitaran keselamatan diri di yang dipercayai jika terjumpa alat-
41 07/11 – 11/11
rumah, sekolah, taman alat berbahaya.
42 14/11 – 18/11 Keselamatan permainan dan tempat 3.3.6 Memohon bantuan daripada
awam. orang yang boelh membantu
ketika mengalami
kecederaan(termasuk
penderaan) dan kecemasan.
3.3.7 Menunjukkan cara meminta
bantuan semasa berlaku
kecederaan (termasuk
penderaan)dan kecemasan.