CANGKRIMAN Malem minggu padhang bulan Agus,Nur,Zaki ro Hary lagi jogo poskamling,kabeh kade men

amarga ra nggowo sarung. Nur Agus Hary Zaki Nur N.A.H Hary Nur : “Malem minggu padhang bulan ngene iki enake opo cah ? : “kepriye yen mlaku-mlaku bae,karo nggolek panganan.” :” po wonten warung bukak,wong sakniki jam 11.15.” :” hayo,po ono sing buka.” :” yen ngono.Becike cangkriman bae yo,wani rag.” :”yooo.” :” sinten sik ?” :” aku sek bae,cangkrimanku batangen cah!! Ki ana kuta hurufe ono 8,nek di pisah telung hurup ngarepe jeneng penyak it,5 hurup terakhir jeneng kewan,lan 6 hurup terakhir dadi jeneng perhiasan,opo kuwi ?? Agus :”Wah kok angel to nur,apa ya? Zaki :”surabaya orakk,kebumen orak,jakarta orak.OpO yo ?” Kuwi kuta nang Indonesia to ? Nur :”HO,O.” Hary : “ wis aku kalah.” Nur :” pengen ngerti??” A.H.Z : “YOOO.” Nur :”iku magelang.” Agus :”kok bisa?” Nur : “wayo to M.A.G.E.L.A.N.G,3 hurup jeneng penyakit yaiku mag,5 hurup terak hir jeneng kewan yaiku elang,6 hurup terakhir jeneng perhiasan yaiku gelang.” Zaki :”ho,o yo wah ra kepikiran.”saiki sopo meneh ? Hary :”kula nggeh,wonten wong yen mlaku sikile loro yen mandeg sikile sepuluh.” Agus :”opo kuwi,opo ono ?” Hary :”wonten nok ?”di tebak riyen. Zaki : “wah angel je,tak pikir sik.” Nur : “aku ngertine yen sikile papat,lha iki kok 10 akeh men.” Hary :”pun nyerah dereng?” Nek saged ngenjang dak tumbaske bakso granat. Agus :”wah cuooocok,tapi opo yo.” Zaki :”nyerahlah aku ra ngerti.”piye Gus,Nur ngerti ra ?” A.R :”Ra ngerti.” Hary :”pun nyerah,wangsulane tukang dawet,nek tasik mlampah sikile kaleh nek mande g sikile sedoso yen gawane di selehke ngajeng sikile sekawan,mburi sekawan di ta mbah sikile bakule dadi sedoso.”alhamdulillah duwitku utuh. Agus :”saiki aku,putih cilik mlayune buanter banget,opo hayo?” Zaki :”wah aneh aneh wae,opo yo ?” Nur : “opo yo,ange timen.” Hary : “ufo po?” Agus : “nyerah rung.” Hary :”wis lah nyerah.” Agus :”jawabane upo nempel jet,hahahaha.” Nur :”haha lucu tenan gus.” Zaki :”saiki aku.” Ana maling lima,sing siji mlebu,sing papat jogedan ana ing latar.”Apa hayo ?” Nur :”opo yo,aku ra ngerti ?” Zaki :”ono sing ngerti rag?” A.H : “RA.” Zaki :”iku wong lagi uthik-uthik upil.HA....HA......