PANDUAN PENULISAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

5. 4.FORMAT LAPORAN ‡ BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI ‡ BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI ‡ BAB 3. 6 : LAPORAN TEKNIKAL ‡ BAB 7 : KESIMPULAN ‡ BAB 8 : KOMEN DAN CADANGAN .

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI ‡ 1.1 Pengenalan Pendahuluan Objektif latihan industri Objektif laporan Kepentingan latihan industri kepada pelajar .

‡ - 1.2 Latar Belakang Organisasi Pengenalan organisasi Latar belakang penubuhan organisasi Ahli lembaga pengarah Aktiviti organisasi Halatuju organisasi Carta organisasi .

BAB 2 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI ‡ Ditulis dalam bentuk rumusan latihan yang dibuat setiap minggu dari minggu pertama hingga minggu akhir .

jadual dsb. ‡ Perlu mengaitkan pengalaman kerja dengan teori yang dipelajari.BAB 3. ‡ Laporan teknikal hendaklah daripada kerja-kerja teknikal yang dilakukan semasa latihan ‡ Pemilihan topik tertakluk kepada kerja-kerja teknikal ‡ Topik-topik tersebut perlu diterangkan dengan terperinci ‡ Setiap maklumat perlu disokong dengan gambarajah. majalah. 6 . 4. jurnal dll. ‡ Kandungan berdasarkan fakta yang betul dan tepat ‡ Rujuk fakta melalui buku. . 5.

BAB 7 : KESIMPULAN ‡ -merupakan rumusan kepada keseluruhan laporan .

Mustapar Mohamad. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991.BAB 8 : KOMEN DAN CADANGAN ‡ Komen berkaitan latihan yang dijalankan ‡ Cadangan yang positif dan membina ‡ Bibliografi / Rujukan 1. Pengenalan Teori Kuantum. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful