Anda di halaman 1dari 1

Jadual Spesifikasi Ujian

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 5
Bilangan Objektif : 40
Aras kesukaran : 1 : 2 : 1
Peng. Kef. Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Jumlah Peratus

Tatabahasa 7 8 4 0 0 0 19 47.50%

Simpulan 0 3 0 0 0 0 3 7.50%
bahasa

Kesalahan 0 0 4 4 0 0 8 20.00%
bahasa

Petikan 0 2 0 2 3 3 10 25.00%

Jumlah 7 13 8 6 3 3 40

Peratus 17.5% 32.5% 20% 15% 7.5% 7.5% 100.00


%