Anda di halaman 1dari 1

3.

2 SISTEM PENGHANTARAN
Merupakan proses penyebaran tenaga elektrik yang bermula dari janakuasa elektrikhinggalah ke
punca pencawang voltan tinggi.Sesebuah stesen janakuasa elektrik akanmenghasilkan voltan
janaan 11kV. Kemudian voltan janaan ini ditingkatkan denganmenggunakan penggubah
peninggi ke nilai 66kV, 132kV, 275kV dan 400kV. Tujuanmeninggikan voltan janaan adalah ;
a)Untuk mendapatkan nilai voltan bekalan yang stabil kepada pengguna, walaupun
telah berlaku susut voltan yang banyak .
b)Untuk mengurangkan kos perbelanjaan (saiz pengalir yang kecil).

3.3 Kaedah sambungan dalam sistem penghantaran

3.3.1 Sistem Jejari


Dengan menyambungkan pengubah (Transformer) peninggisecara jejari seperti Rajah3.7.
Lazimnya digunakan pada suatu kawasan yang memerlukan bekalan tenagaelektrik yang rendah.

http://www.scribd.com/doc/6229966/Teknologi-Elektrik-1-E1063-Unit-3