Anda di halaman 1dari 22

Kisah bermula apabila Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi

bersama-sama dayang inang pengasuhnya pergi ke


taman untuk bersiram.Tuan Puteri Mandu Ratna dewi
tidak mengetahui bahawa semasa dia bersiram,dia
telah diperhatikan oleh Raja Putera Bumaya yang
besembunyi di balik pokok kemunting.Raja Putera
Bumaya telah bertukar menjadi seekor burung bayan
yang cantik lalu hinggap di dahan pokok kemunting
dan mengeluarkan bunyi yang sangat merdu sehingga
menarik perhatian Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi.Tuan
Puteri talah mengarahkan dayang untuk menangkap
burung bayan tersebut tetapi tidak berjaya.Lantas
dayang mencadangkan agar Tuan Puteri menangkap
burung bayan itu sendiri.
m Tiba-tiba burung bayan tersebut terbang
hinggap pada lengan Tuan Puteri.Tuan
Puteri bertanya tentang asal-usul bayan.
Bayan menceritakan dia berasal dari
Negeri Lela Gambar dan mempunyai tuan
yang bernama Raja Indera Bumaya. Bayan
bercerita tentang kehebatan tuannya
menyebabkan Tuan puteri ingin bertemu
dengan tuannya itu. Bayan akhirnya
menukarkan dirinya menjadi raja Indera
Bumaya dan akhirnya mereka saling
berkasihan.
Berita tentang adanya suara lelaki di istana Tuan Puteri
telah menyebabkan ayahandanya, Raja Bahrum Dewa
menjadi murka.Baginda telah mengarahkan 40 orang
hulubalang dan rakyat untuk menangkap Raja Indera
Bumaya. Tuan Puteri menjadi sedih dan bimbang akan
keselamatan Raja Indera Bumaya.Namun, Raja Indera
Bumaya menewaskan angkatan tersebut dengan
bantuan 4 orang hulubalang yang dijelmakan
daripada batu geliga. Raja Baharum Dewa sangat
murka dan mengarahkan seluruh rakyat menangkap
Raja Indera Bumaya sekali lagi.Raja Indera Bumaya
pula dibantu oleh empat jin. Pertempuran ini
menyebabkan pertumpahan darah yang dahsyat.
V  


m à  
 
  

  
 
 

     à 
   à  
   à  

 

  
m ë   
 

m    
     


    

m à  


  


  
  


 
m 
  
   
     
 
   


m     


    
  

m    
 
    à 
m       
  

 

m 
  
  
    
  à 
 


m 
    
 
   
 

   

 !  

 
i 
m  

   
    
     
   

m    à 


  
i 

m 

  


m  
   
 
   

m  à   

   
  à  


i 

m  "    


 

  

m   
  
 à 

 à 
 
  

m      


à  
 

  
à  
  
  
  
m   à  


  
  
 
m  #

  
à  
  
 à  
 
m  à     $

m ë  !  
  à 
 
 

 $
á  
  

   
  
   

 
 
     
     
      
      
     
    á 
 
      
 á 
   
 
   
 

    


    
  
     
 
    

 
   
     


    
     

 
   
   6    
 
  6     
  
  
 

  

½  %&    %   


' " 
      
  ()*) 
+,-+./
½/ ë 
      
 
 $ 0(

 1

à   %   
 %

 
    
  
½/      à 

  
   à 
 0+
 1

2 à  
  
 
  à   !    
  
      

 ë 
   
     
/à  
 
 
! 
     à 
   
  à 

  
 $0+
 1

à  
 
  
   à   
 
  
 
  
       
    
    
      
ë 
 
  
  
      
   

  
0   
1