Anda di halaman 1dari 10

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER


MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KELAS : VIII.1 (DELAPAN SATU)
SEMESTER / TAHUN PELAJARAN : GENAP / 2010-2011
SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE
Score Max Score yang diperoleh untuk nomor soal % Ketuntasan
No NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Score ketercapaian Belajar
Nama Siswa 2 10 8 6 6 6 6 6
01 ANDARIS RUSLAN 1 5 8 6 6 6 1 6 39 78 Tuntas
02 ANGGUN. C 2 5 8 6 6 6 6 6 45 90 Tuntas
03 ARIANA LENNARI 2 6 6 6 6 6 5 5 42 84 Tuntas
04 ASLINDA 2 5 8 6 6 6 3 6 42 84 Tuntas
05 ASLAMASARI 2 2 8 6 6 6 3 6 39 78 Tuntas
06 ASRIAYU NIAR 2 5 8 6 6 6 3 6 42 84 Tuntas
07 ASTRI 2 4 8 6 6 6 1 6 39 78 Tuntas
08 BALQIS BULQIAH A. 2 3 6 6 6 6 6 6 41 82 Tuntas
09 CAKRA 2 7 8 6 6 3 6 6 44 88 Tuntas
10 DWY DIANRA CHAPA 2 5 8 6 6 6 4 6 43 86 Tuntas
11 ELY ARISKA. KADIR 2 6 6 6 6 6 6 4 42 84 Tuntas
12 EMY ARISMA. KADIR 2 5 6 6 6 6 6 5 42 84 Tuntas
13 ARDIANSYAH.P 2 6 8 6 6 6 5 6 45 90 Tuntas
14 MERIYANA 2 2 4 6 6 6 6 6 38 76 Tuntas
15 NURBIAH ARIFIN 2 2 8 6 6 3 3 6 36 72 Tidak Tuntas
16 MASTURA. S 2 4 6 6 6 6 3 6 39 78 Tuntas
17 MONALISA 2 3 8 6 6 6 5 6 42 84 Tuntas
18 MUTYA PALISUI 2 8 8 6 6 6 4 6 46 92 Tuntas
19 NURUL MUHLISA 2 2 8 6 6 4 4 6 38 76 Tuntas
20 RISMAYANTI 2 3 6 6 6 6 1 6 36 72 Tidak Tuntas
21 PITASARI 2 5 6 6 6 6 1 6 38 76 Tuntas
22 RESKY ANJAS 2 5 6 6 6 6 6 5 42 84 Tuntas
23 SAIFUL 2 6 6 6 6 6 6 6 44 88 Tuntas
24 RAHMA YUNIAR 2 3 6 6 6 6 6 3 38 76 Tuntas
25 SYAHRUL. S 2 6 6 6 6 6 6 6 44 88 Tuntas
26 ILO LESTARI 2 6 8 6 6 6 4 6 44 88 Tuntas
27 TORIANI 2 3 8 6 6 6 1 6 38 76 Tuntas
28 WAIDE IRGA SANDY 2 4 8 6 6 6 3 6 41 82 Tuntas
29 WALE TELLU 2 6 6 6 6 6 6 6 44 88 Tuntas
30 I WELLA 2 3 6 6 6 6 5 5 39 78 Tuntas
31 YOGIANTI 2 3 4 6 6 6 5 6 38 76 Tuntas

Tellu LimpoE, 14 Maret 2011


Guru Mata Pelajaran,
ttd
S U T I, S.Pd.

Page 1
Sheet1
ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KELAS : VIII.2 (DELAPAN DUA)
SEMESTER / TAHUN PELAJARAN : GENAP / 2010-2011
SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE
Score Max Score yang diperoleh untuk nomor soal % Ketuntasan
No NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Score ketercapaian Belajar
Nama Siswa 2 10 8 6 6 6 6 6
01 ABENG 2 2 6 5 5 1 2 3 26 52 Tidak Tuntas
02 AMELIA 2 3 6 5 6 6 6 1 35 70 Tidak Tuntas
03 FITRIYANI 2 2 6 6 6 2 5 1 30 60 Tidak Tuntas
04 ARDIANSYAH. P 2 8 6 6 6 6 3 6 43 86 Tuntas
05 ANDI TENRI ASA 2 3 6 5 6 5 3 6 36 72 Tidak Tuntas
06 ARIANTO L 2 6 6 5 6 6 6 6 43 86 Tuntas
07 NI'MA KHOIRIAH 2 3 6 6 6 6 3 6 38 76 Tuntas
08 DHAERY TIDAK IKUT UJIAN
09 FAJAR SIDIQ 2 7 6 6 6 6 3 3 39 78 Tuntas
10 MUSTIKA 2 8 6 6 6 6 3 6 43 86 Tuntas
11 ISLAMIN SIAME 2 5 6 6 5 5 3 6 38 76 Tuntas
12 JUMARNI 2 4 6 3 5 5 3 1 29 58 Tidak Tuntas
13 JUSMAN 2 3 6 6 6 3 3 1 30 60 Tidak Tuntas
14 JUSTINAYANTI 2 4 6 6 6 6 3 6 39 78 Tuntas
15 ICHE APRILYA 2 2 8 6 6 1 4 1 30 60 Tidak Tuntas
16 MELIANA 2 4 6 6 6 6 5 6 41 82 Tuntas
17 DIAN MASNAENI 2 3 6 6 6 6 3 6 38 76 Tuntas
18 NURSANIAH 2 4 6 5 5 1 3 5 31 62 Tidak Tuntas
19 RENY ANGGARA 2 8 6 6 6 2 6 6 42 84 Tuntas
20 RISKA 2 6 8 6 6 6 5 6 45 90 Tuntas
21 RISMAN YASIN 2 8 8 5 5 6 6 6 46 92 Tuntas
22 SARRAH 2 2 8 6 6 6 2 1 33 66 Tidak Tuntas
23 EVY PRABAWATI 2 8 6 6 6 6 3 6 43 86 Tuntas
24 SITTI JAMILAH 2 4 6 6 6 5 3 6 38 76 Tuntas
25 SUHENDAR HENDRA 2 8 6 5 6 6 6 6 45 90 Tuntas
26 SUPRIANTO. S 2 8 4 4 4 3 3 3 31 62 Tidak Tuntas
27 ST. AISYAH 2 4 6 4 6 4 3 6 35 70 Tidak Tuntas
28 ANDIKA KADIR 2 8 6 6 6 6 6 6 46 92 Tuntas
29 A. NUGRAHA. R 2 8 6 6 6 6 6 6 46 92 Tuntas
30 RIFALDI ALWI 2 8 6 6 6 6 3 6 43 86 Tuntas

Tellu LimpoE, 14 Maret 2011


Guru Mata Pelajaran,
ttd
S U T I, S.Pd.

Page 2
Sheet1
ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KELAS : VIII.3 (DELAPAN TIGA)
SEMESTER / TAHUN PELAJARAN : GENAP / 2010-2011
SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE
Score Max Score yang diperoleh untuk nomor soal % Ketuntasan
No NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Score ketercapaian Belajar
Nama Siswa 2 10 8 6 6 6 6 6
01 ALIF MUKTI KRIDA. L 2 5 6 6 5 1 1 1 27 54 Tidak Tuntas
02 ANDI AKBAR 2 5 6 4 5 1 1 1 25 50 Tidak Tuntas
03 ARDI 2 3 6 5 4 2 1 1 24 48 Tidak Tuntas
04 SYARKIAH AMALIAH 2 4 7 6 5 5 5 1 35 70 Tidak Tuntas
05 IKATI LANGSI 2 2 6 6 4 1 6 1 28 56 Tidak Tuntas
06 DIAN SAFITRI 2 1 4 6 4 4 4 2 27 54 Tidak Tuntas
07 FEBRIANTI 1 2 5 6 2 1 2 1 20 40 Tidak Tuntas
08 FITRI 2 2 6 5 2 1 3 1 22 44 Tidak Tuntas
09 GOARY. M 2 4 6 4 2 1 1 1 21 42 Tidak Tuntas
10 GUSRI TIDAK IKUT UJIAN
11 HARIANTO. K 2 5 4 4 2 1 1 1 20 40 Tidak Tuntas
12 HERMAN 2 5 6 6 1 1 1 1 23 46 Tidak Tuntas
13 HERUL SANJAYA P 2 6 6 6 5 2 4 2 33 66 Tidak Tuntas
14 INCA 2 2 6 6 6 4 1 2 29 58 Tidak Tuntas
15 IRAJENG 2 2 2 4 4 1 1 1 17 34 Tidak Tuntas
17 ISMAIL 2 6 6 6 4 2 1 1 28 56 Tidak Tuntas
18 JUMRIANI 2 1 4 1 2 1 3 1 15 30 Tidak Tuntas
19 KASMIATI 1 2 5 6 1 1 2 1 19 38 Tidak Tuntas
20 MARIATI 2 5 6 6 2 1 6 2 30 60 Tidak Tuntas
21 MEGA WISKI 2 5 2 1 2 1 1 1 15 30 Tidak Tuntas
22 MUH. BASRI 1 2 1 6 6 5 1 1 23 46 Tidak Tuntas
23 MUH. MAQBUL 2 6 6 5 3 1 1 1 25 50 Tidak Tuntas
24 MUH. RIDHA R 2 6 6 6 1 2 1 1 25 50 Tidak Tuntas
25 MUH. RIDWAN 2 2 4 2 1 1 1 1 14 28 Tidak Tuntas
26 ARWINDA 2 2 6 6 4 4 5 2 31 62 Tidak Tuntas
28 RAHMAT GUNTUR 2 4 6 5 6 2 2 2 29 58 Tidak Tuntas
29 RIKA 2 2 6 6 3 4 6 1 30 60 Tidak Tuntas
30 RUSMAN 2 3 5 6 5 1 1 1 24 48 Tidak Tuntas
31 YULIANTI 1 2 3 3 1 1 1 1 13 26 Tidak Tuntas

Tellu LimpoE, 14 Maret 2011


Guru Mata Pelajaran,
ttd
S U T I, S.Pd.

Page 3
Sheet1
ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KELAS : VIII.4 (DELAPAN EMPAT)
SEMESTER / TAHUN PELAJARAN : GENAP / 2010-2011
SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE
Score Max Score yang diperoleh untuk nomor soal % Ketuntasan
No NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Score ketercapaian Belajar
Nama Siswa 2 10 8 6 6 6 6 6
01 ABD. JALIL 2 3 6 6 1 1 1 1 21 42 Tidak Tuntas
02 AINUN HARUN 2 6 6 6 3 1 1 1 26 52 Tidak Tuntas
03 ANDINI PUTRA YANI 2 4 6 6 4 4 3 2 31 62 Tidak Tuntas
04 ANDI BAKTIAN 1 1 4 4 2 1 1 1 15 30 Tidak Tuntas
05 BASTIAN 2 4 4 6 1 1 1 1 20 40 Tidak Tuntas
06 DEWI 2 4 6 6 3 1 1 1 24 48 Tidak Tuntas
07 FEBY WIJAYANI 2 2 6 5 4 1 1 1 22 44 Tidak Tuntas
08 FITRI DIANI 2 8 6 5 5 1 1 1 29 58 Tidak Tuntas
09 FITRI MUSTAFA 2 7 6 6 5 1 1 1 29 58 Tidak Tuntas
10 I GUSTI NGURAH R 2 5 8 6 5 4 6 6 42 84 Tuntas
11 LA MAJENG 2 2 2 3 4 1 3 1 18 36 Tidak Tuntas
12 LA SULO 2 5 6 6 3 1 3 2 28 56 Tidak Tuntas
13 LINDA 2 3 2 4 1 4 1 1 18 36 Tidak Tuntas
14 MANGAWIH S 2 2 8 6 5 1 1 2 27 54 Tidak Tuntas
15 RUSLI 2 6 2 1 2 1 1 1 16 32 Tidak Tuntas
16 MUH.SUDARMANTO 2 6 8 6 1 4 6 3 36 72 Tidak Tuntas
17 MUH.ARIEF M 2 8 8 6 5 3 3 6 41 82 Tuntas
18 PASIANGI 2 9 6 6 1 1 2 1 28 56 Tidak Tuntas
19 RAHMA TASWIN 2 6 4 1 3 1 5 1 23 46 Tidak Tuntas
20 RATNA 2 3 6 4 3 1 1 1 21 42 Tidak Tuntas
21 WARDIMAN 2 8 6 6 6 1 1 1 31 62 Tidak Tuntas
22 SARNIA. SN 2 8 6 6 5 1 1 1 30 60 Tidak Tuntas
23 SUPRATMAN 2 8 8 6 6 1 1 1 33 66 Tidak Tuntas
24 SURIANTI 2 2 6 6 2 1 6 1 26 52 Tidak Tuntas
25 SUJUDI ARSYAD. K 1 1 2 1 1 1 1 1 9 18 Tidak Tuntas
26 WAHYUDDIN 1 3 4 2 1 1 1 1 14 28 Tidak Tuntas
27 WALE TANTI 2 5 1 6 4 6 1 1 26 52 Tidak Tuntas
28 WIRA LIPU 2 3 6 4 3 1 1 1 21 42 Tidak Tuntas
29 YEPI NATALIA 1 1 2 2 5 4 1 1 17 34 Tidak Tuntas
Tellu LimpoE, 14 Maret 2011
Guru Mata Pelajaran,
ttd
S U T I, S.Pd.

Page 4
Sheet1
ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
KELAS : VIII.5 (DELAPAN LIMA)
SEMESTER / TAHUN PELAJARAN : GENAP / 2010-2011
SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE
Score Max Score yang diperoleh untuk nomor soal % Ketuntasan
No NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Score ketercapaian Belajar
Nama Siswa 2 10 8 6 6 6 6 6
01 KHAIRIL ANWAR 1 1 6 4 6 2 2 1 23 46 Tidak Tuntas
02 ANDINI 2 2 6 6 5 1 3 6 31 62 Tidak Tuntas
03 HENDRA MUSU 2 1 6 2 1 1 4 1 18 36 Tidak Tuntas
04 ANNI 1 1 2 2 2 1 1 1 11 22 Tidak Tuntas
06 ROMA KANTONG 2 1 2 2 2 1 1 1 12 24 Tidak Tuntas
07 HERMAN 2 1 6 5 5 1 3 1 24 48 Tidak Tuntas
08 LA COPPO 2 1 6 5 6 1 2 1 24 48 Tidak Tuntas
09 IKHA NAWIR 1 1 3 2 1 1 1 1 11 22 Tidak Tuntas
11 INDAYANI 2 2 4 2 1 1 1 1 14 28 Tidak Tuntas
12 YUYUN ASLIANI A 2 10 6 6 6 3 4 1 38 76 Tuntas
13 JAMALUDDIN 2 1 2 1 1 1 1 1 10 20 Tidak Tuntas
14 JUMRIANTI 1 1 2 3 1 1 1 1 11 22 Tidak Tuntas
15 KAMALUDDIN 2 1 6 3 1 1 1 1 16 32 Tidak Tuntas
16 MASTANG 2 2 4 5 6 1 2 1 23 46 Tidak Tuntas
17 MASNIAR 2 9 6 6 6 6 2 1 38 76 Tuntas
18 MULYADI 2 2 6 4 6 1 2 1 24 48 Tidak Tuntas
19 MUTIA 2 6 6 6 5 1 1 1 28 56 Tidak Tuntas
20 PARANRENGI HALIM 2 2 6 3 2 1 1 1 18 36 Tidak Tuntas
21 PUTRI 2 6 6 6 6 3 4 3 36 72 Tidak Tuntas
23 RESTU MAHESA H 1 1 5 2 2 1 1 1 14 28 Tidak Tuntas
24 SAHRUL RAMADAN 2 2 6 6 2 1 1 2 22 44 Tidak Tuntas
25 SARAH 2 5 6 6 2 1 6 6 34 68 Tidak Tuntas
26 SARDY. S 2 1 6 5 6 3 2 1 26 52 Tidak Tuntas
27 SRI WAHYUNI 2 1 2 1 2 1 1 1 11 22 Tidak Tuntas
28 TENRI OLA 2 2 6 1 4 1 1 1 18 36 Tidak Tuntas
29 SYAMSIRA 2 3 6 4 6 1 1 1 24 48 Tidak Tuntas
30 WANDI 1 2 2 1 2 1 1 1 11 22 Tidak Tuntas
31 NURDAYANTI 2 9 6 6 6 3 1 3 36 72 Tidak Tuntas
Tellu LimpoE, 14 Maret 2011
Guru Mata Pelajaran,
ttd
S U T I, S.Pd.

Page 5
Sheet1

Page 6
Sheet1

Ketuntasan

Page 7
Sheet1

Ketuntasan

Page 8
Sheet1

Ketuntasan

Page 9
Sheet1

Ketuntasan

Page 10