Jiran Sepakat Membawa Berkat

Tolong-menolong Amalan Mulia

Rajin Berusaha Tangga Kejayaan

Budi Bahasa Budaya Kita

Akhlak Terpuji Hiasan Diri

Warga Emas Patut Dihormati

Jimat Berbelanja Banyak Faedahnya

Kebersihan Sekolah Tanggungjawab Bersama

Bangsa Membaca Bangsa Berjaya Pandu Cermat Jiwa Selamat Keluarga Bahagia Negara Sejahtera Kasih Sayang Membawa Bahagia Bersatu Teguh Bercerai Roboh Negara Kita Tanggungjawab Kita Rakyat Cemerlang Negara Terbilang Perpaduan Asas Kemajuan Negara .

PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN .

PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN .

PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN PERTANDINGAN PIDATO PIALA DIRAJA 2010 KELOMPOK M6 SOALAN PIDATO SPONTAN .