Anda di halaman 1dari 10

KNOWING AND

TEACHING
ELEMENTARY
MATHEMATICS
NAJAT AISYAH BT AB.WAHID
NURUL FAREHAH MOHD NASIR
KTEM
 Most university mathematicians see much of
advanced mathematics as a clarification, an
extension and fulfillment of elementary
mathematics.
 Mathematicians can be pleased to have at
last powerful evidence that mathematical
knowledge of teachers does play a vital role
in mathematics learning.
COMPARISON BETWEEN
CHINA TEACHERS U.S TEACHERS

Came out better measured in terms of Split between experienced teachers and
mastery of elementary school mathematics beginners.

Responded more or less as one would hope


Revealed disturbing deficiencies.
that a mathematics teacher would
GURU MATEMATIK DI CHINA
 Walaupun tahap pelajaran lebih rendah
berbanding guru di America, mereka jauh
lebih pakar dan hebat dalam pengajaran
matematik.
 Lebih banyak memberi respon berbanding
hanya menjawab soalan.
 Guru di China mementingkan pemahaman
konsep dan prosedur pengiraan.
 Mereka amat menguasai algebra.
 Kebanyakan soalan temuramah yang
dilakukan dijawab dengan mudah dan
inginkan soalan yang lebih sukar.
 Hasil daripada temuramah KTEM
membuktikan China sangat bagus dalam
pembelajaran matematik kerana gurunya
sangat berpengetahuan dalam subjek ini.
 Hal ini terbukti juga dengan hasil soal
jawab bersama murid.
 Didapati murid di China boleh melakukan
pengiraan dengan tepat dan tahu akan
rumus – rumus matematik.
 Guru di China juga dapat
mendemonstrasikan sesuatu jauh lebih
baik berbanding guru di Amerika.
 KTEM juga mengatakan sistem pendidikan
gagal dalam menghasilkan guru yang
berpengetahuan malah menguasai ilmu
matematik ini.
 Tradisional kurikulum sudah tidak boleh
diguna pakai lagi kerana hanya mengajar
prosedur yang sesuai untuk mencari
jawapan yang tepat tanpa mengetahui
bagaimana prosedur itu berfungsi.
 Guru di China menitikberatkan
pemahaman konsep dan prosedur
pengiraan.
 Ia mengatakan bahawa pemahaman
konsep dan prosedur adalah saling
bergantung.
 Matlamat pembelajaran mereka “know
how and also know why”.
 Berbeza dengan guru di U.S mereka tidak
diajar untuk menerangkan konsep.
 Guru di China juga belajar melalui
pengalaman.
 Masa dihabiskan di sekolah dengan
melakukan interaksi dengan rakan,
bekerja dengan pelajar, ulangkaji
bahan pengajaran.
 Mereka mengasah kemahiran melalui
perbincangan mengenai masalah
matematik.
 Mereka mementingkan peningkatan
kendiri.
GURU DI U.S
 Lebih banyak permintaan berbanding
di China.
 Perbezaan teknologi antara di U.S
dan China
 Pakar matematik diperlukan dari
sekolah rendah.
 Ulangkaji dan perbincangan
merupakan fokus utama dalam
pembelajaran matematik.

Anda mungkin juga menyukai