Anda di halaman 1dari 36

 

Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia (2)


Orang Islam telah memberi sumbangan yang begitu besar terhadap peradaban
dan tamadun manusia. Sumbangan yang paling besar ialah dan aspek agama
kerana agama Islam membawa akidah, iaitu kepercayaan terhadap Allah Yang
Maha Esa. Menerusi akidah, manusia bebas hidup tanpa ada sesuatu yang di
takutinya kecuali Tuhan. Akidah juga menjadi aspirasi bagi manusia untuk
bekerja secara ikhlas dan jujur. Oleh sebab sifatnya sarwajagat dan tidak
terbatas-batas bangsa, kaum, keturunan dan geografi menyebabkan agama Islam
dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. Inilah antara sebab agama dan
tamadun Islam berkembang di seluruh dunia. Di samping itu, agama Islam juga
menyediakan undang-undang dan peraturan hidup manusia yang dinamakan
Undang-undang Syariat yang dilaksanakan setiap masa dan tempat. Sekiranya
akidah menjadi aspirasi dan motif penggerak ke arah tamadun, maka peranan
syariat itu ialah menunjuk ajar serta memberi kaedah yang jelas kepada asas
pembinaan tamadun. Antara asas itu ialah ilmu, iman dan amal. Ini ditambah
pula dengan aspek akhlak, iaitu asas kepada pembinaan peribadi yang luhur.
Kesepaduan ketiga-ketiga aspek itu akan membentuk insan yang sem purna yang
merangkumi roh, akal dan jasad. Dengan ketibaan ajaran Islam, masyarakat
Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan Paus gereja Rom. Bukan
sahaja mereka tidak menghormati institusi gereja, bahkan mereka
menentangnya. Seruan agama secara paksaan yang selama mi diamal kan oleh
pihak gereja telah diubah kepada cara diplomasi dan damai.

 Dalam bidang falsafah dan pemikiran, daripada pengaruh Islam, orang Eropah


dapat membebaskan pemikiran mereka yang selama mi dibelenggu oleh pelbagai
doktrin Kristian terutama sekali hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak
lagi dipandang sebagai makhluk yang pasif lantaran dosa warisan. Demikian
juga sikap mereka terhadap kehidupan di dunia, bukan lagi sesuatu yang dibenci
lantaran ia merosakkan, tetapi sesuatu yang mesti diisi dengan aktiviti kehidupan
yang bermakna. Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan satu gerakan
intelektual yang dikenali sebagai faham humanisme pada abad ke-13M. Tokoh-
tokoh falsafah Islam yang dicontohi oleh orang Eropah ialah al-Kindi, al-
Farabi, Ibn Tufayl  dan  Ibn Rushd. Ibn Tufayl dengan karyanya Hayy Ibn
Yaqzan  yang mengungkapkan bahawa manusia boleh mengenal Tuhan tanpa
wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang Eropah. Karya ini telah
diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Roger Bacon dan diterbitkan bersama-sama
teks Arab di Oxford pada tahun 1671. Seterusnya karya tersebut diterjemahkan
ke bahasa-bahasa Eropah yang lain. Bukan se takat menterjemah, malahan orang
Eropah juga menghayatinya melalui penciptaan kisah-kisah berdasarkan idea
yang dikemukakan dalam buku tersebut. Antara kisah tersebut ialah Robinson
Crusoe  yang dihasilkan pada abad ke  18M.

 Begitu juga idea falsafah Ibn Rushd telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah


sejak abad ke-12M lagi. Pada abad ke-16M, falsafah Ibn Rushd, menurut Renan,
telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali.
Dalam bidang kemasyarakatan konsep keadilan, hak individu serta penyertaan
rakyat memberi pendapat, memberi layanan baik terhadap tawanan pe rang, etika
peperangan seperti melindungi nyawa kanak-kanak, orang tua dan kaum wanita
yang dianjurkan oleh Islam merupakan nilai baru bagi mereka. Tokoh-tokoh
yang dicontohi dalam aspek keadilan sosial ialah Nabi Muhammad (saw) dan
para sahabatnya termasuk Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman dan ‘Ali.

 Orang Eropah juga mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi seperti


kegiatan perdagangan, perindustrian, teknologi pertanian serta sistem perairan.
Teknik tanaman seperti sekoi, padi, tembikai, aprikot dan limau telah dipelajari
daripada orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang dicontohi ialah Ibn Baytar dan
al-Ghafiqi.

 Tokoh-tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah al-


Razi  dan  al-Asrar. Al-Razi telah menghasilkan buku berjudul al-Hawi. Buku ini
telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Begitu juga buku Ibn
Sinaberjudul al-Qanun  menjadi bahan rujukan di Eropah.

 Dalam bidang perkilangan, misalnya kilang membuat senjata di kota-kota


besar Islam seperti Cordova dan Baghdad telah memberikan sumbangan besar
kepada Eropah.

 Dalam bidang matematik pula, ramai penuntut Eropah yang datang belajar


ke Andalus pada zaman pemerintahan Islam. Kebanyakan mereka telah menjadi
pakar dalam bidang tersebut, antaranya Adelard dan Morley dari Britain.
Adelard telah berguru dengan orang Islam dan beliau telah menterjemahkan
karya al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan
statistik. Beliau telah menggunakan nombor Arab dalam terjemahannya. Seorang
lagi tokoh matematik Eropah ialah Leonardo Fibonacci of Pisa. Beliau telah
mempelajari ilmu matematik dengan orang Islam di Andalus. Karya- karya
beliau antaranya Liberab’ci telah dijadikan bahan bacaan asas ahli matematik di
Eropah. Begitu juga George Purbach, pakar matematik dari Vienna pada abad
ke-15M banyak berpandukan kajian yang dilakukan oleh ahli matematik Islam
seperti Ibn al-Zarqiyali. Beliau mahir dalam matematik rajah segi tiga.

 Dalam bidang astronomi terdapat beberapa karya karangan Abu


Ma’syar dan al-Khawarizmi. Karya mereka telah diterjemahkan ke bahasa Latin
oleh Adelard of Bath dan John of Siville. Karya al-Battani juga telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Alfonso X. Ahli astronomi Eropah
bernama Romond telah menulis karya astronominya berdasarkan karya Ibn al-
Zarqiyali (Azarchel). Ibn al-Zarqiyali mahir dalam menentukan gerhana
matahari dan telah mencipta sebuah kompas untuk menentukan jarak antara
bulan dan bumi dan di antara bintang-bintang dan matahari. Dalam bahasa
Eropah ter dapat beberapa istilah astronomi yang dipinjam daripada bahasa
Arab. Antaranya ialah alsumut dan nadir (nazir). Umat Islam juga telah berjaya
mencipta kompas yang digunakan dalam pelayaran di laut. Dengan itu pelayaran
di laut dan kegiatan perdagangan telah berkembang dengan lebih
pesat.Muhammad bin Musa telah mencipta astrolab (jam matahari). Beliau juga
mencipta sebuah alat yang dapat mengukur bulatan dunia. Pada abad ke-
12M, Abu Solet telah mencipta sebuah alat yang dapat menimbulkan semula
kapal yang sudah tenggelam.

 Dalam bidang botani pula, umat Islam telah memberi sumbangan yang besar.


Di kota-kota besar seperti Cordova, Kaherah, Baghdad dan Fez terdapat taman
bunga yang cantik dan indah. Menurut Sarton, pencapaian umat Islam dalam
bidang botani adalah jauh lebih hebat daripada pencapaian yang pernah diwarisi
bangsa Yunani. Pada abad ke-12M, Ibn Arabi telah menulis sebuah buku tentang
botani. Al-Ghafiqi dari Cordova telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuh-
tumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Sementara Ibn Sina turut
menghasilkan sebuah buku yang mengulas tentang tumbuh tumbuhan. Ibn al-
Baytar yang berasal dan Andalus telah menyusun sebuah buku yang
menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang,
tumbuh-tumbuhan dan bahan galian. Karyanya yang berjudul Kitab al-Mughni fi
al-Adwiyah al-Mufradah merupakan sebuah buku yang paling perpengaruh
dalam bidang farmakologi. Berikutnya, karya-karya botani yang berkaitan
dengan perubatan telah dihasilkan oleh para pengkaji yang tinggi di wilayah-
wilayah Islam. Segala kajian itu telah membantu mengenal pasti jenis akar kayu
dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan dapat digunakan dalam bidang
perubatan.

 Umat Islam turut menghasilkan kain dan kertas bermutu tinggi melalui
kemajuan teknologi yang mereka miliki. Dalam bidang pertanian, mereka telah
membina kincir air dan kincir angin.

 Dalam bidang seni muzik pula, pada abad ke-12, didapati karya-karya


penting yang dihasilkan oleh orang Islam tentang muzik telah diterjemahkan ke
bahasa Latin. Terjemahan ini dilakukan di Toledo. Ahli muzik Eropah, Franco
ofCobogne (1190M) telah mengikut jejak al-Kindi dalam bidang seni muzik.
Setelah itu muncul pula John of Garlanddengan karyanya berjudul Ochetus yang
mengkaji tentang nada suara yang diambil daripada kaedah nada suara muzik
Arab.

 Dalam bidang bahasa, sastera dan seni ukir, banyak karya bahasa dan sas
tera dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropah. Istilah-
istilah Arab seperti sukkar (sugar), kimia (alchemy), arsyek (cheque) dan ba
nyak lagi telah dipinjam oleh bahasa Eropah. Tidak kurang pentingnya tentang
ilmu pelayaran Islam. Ramai tokoh ahli pelayaran Islam yang menjadi terkenal
antaranya ialah al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Battutah.

 Dalam bidang ketenteraan pula, taktik peperangan yang digunakan oleh


tentera Islam sejak zaman Nabi Muhammad (saw) banyak mempengaruhi taktik
dan strategi peperangan pada zaman moden.

 Ringkasnya, banyak aspek keintelektualan Islam telah ditiru oleh bangsa


Eropah sehingga melahirkan satu perubahan besar dalam sejarah tamadun di
Eropah. Namun begitu, nilai-nilai murni yang terkandung dalam tamadun Islam
tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Barat bagi mengukuhkan lagi ta madun
mereka, malah mereka menggantikannya dengan nilai-nilai kebendaan semata-
mata. Justeru, lahirlah era penjajahan bagi mengejar harta kekayaan tanpa batas
dan sempadan.
   
 

SUMBANGAN ISLAM KEPADA TAMADUN DUNIA

SEBELUM tiba zaman Renaissance, Eropah dilanda zaman gelap (dark age). Maksud dark
age ini ialah zaman masyarakat Eropah menghadapi kemunduran intelek dan kelembapan
ilmu pengetahuan. Sementera masanya pula menurut Encyclopedia Americana ialah tempoh
1000 tahun, yang bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Roman dan berakhir dengan
kebangkitan intelektual pada kurun ke-15 Masihi.

"Gelap" juga bermaksud tiada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropah. Situasi ini wujud
kerana tindakan dan cengkaman kuat pihak berkuasa agama; Gereja Kristian yang sangat
berpengaruh. Gereja serta para paderi mengongkong pemikiran masyarakat dan juga politik.

Mereka berpendapat hanya gereja sahaja yang berkelayakan untuk menentukan kehidupan,
pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri daripada
ahli-ahli sains berasa mereka ditekan dan dikontrol. Pemikiran mereka ditolak. Sesiapa yang
mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera
malah ada yang dibunuh.

Dalam politik, gereja sering bersaing dengan kuasa-kuasa kerajaan. Biasanya apa yang
berlaku di Eropah pada abad pertengahan itu ialah kuasa gereja lebih kuat dan adakalanya
terjadi semacam kerjasama, Thomas Aquinas(m 1274) seorang ahli fikir zaman ini
mengeluarkan teori "negara wajib tunduk kepada kehendak gereja". St Augustine (m 430)
sebelumnya juga berpendirian demikian. Manakala Dante (1265-1321) berpendapat kedua-
dua kuasa itu hendaklah masing-masing berdiri sendiri, dan mestilah bekerjasama untuk
mewujudkan kebajikan bagi manusia (Joseph H Lynch, 1992, 172-174).

Diringkaskan cerita sejarah, golongan cendekiawan sentiasa memberontak terhadap dan


kongkongan gereja tersebut. Pada kurun kedua belas, gerakan intelek telah mula berjalan.
Cerdik pandai Eropah mula bersikap lebih berminat untuk tahu dan lebih ghairah terhadap
kebudayaan bangsa Timur yang telah lama maju. Dan Timur yang dimaksudkan itu ialah
Timur Tengah.

Beberapa kota besar di Timur Tengah telah menjadi kata ilmu pengetahuan seperti
Iskandariah, Harran, Antiok dan Baghdad. Diskusi akademik yang melibatkan tajuk besar
seperti metafizik, perubatan, astronomi, etik, politik, fizik dan seumpamanya dibahas secara
terbuka dan ilmiah. Ini bermakna sewaktu dunia Islam sudah menikmati kemajuan dan
tamadun yang tinggi, Eropah masih diselimuti kegelapan dan kemunduran! Dunia telah
diperlihatkan tentang betapa hebatnya perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di
dunia Islam antara kurun ke-9 hingga ke-12.

Sewaktu pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah yang mashyur; al-Mansur (754-75),


Harun al-Rashid (786-809) dan al-Makmun (813-833) wilayah-wilayah Islam khasnya di
Baghdad telah disuburkan dengan kemunculan ahli-ahli fikir besar seperti al-Kindi, al-
Farabi, Ibnu Sina, al-Biruni, Ibnu Miskawayh al-Razi, al-Khawarizmi, Ibnu Haitham, Ibnu
Rusyd Ibnu Bajja, Ibnu Masarrah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Khaldun. Mereka menjadi pemikir-
pemikir dalam bidang-bidang falsafah, metafizik, fizik, matematik, etik, politik, psikologi,
perubatan, geografi, astronomi, kimia, optik, dan muzik. Sebuah institusi bernama Baitul-
Hikmat telah secara langsung membantu operasi ilmiah ini dengan jayanya.

Kawasan Islam yang dekat dengan Eropah ialah Sepanyol. Di sini perkembangan intelek juga
berlaku dengan pesat. Philip K Hitti dalam bukunya The Arabs: A Short History menukilkan
seperti berikut: "Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history
of medieval Europe. Between the middle of the eighth and the beginning of the thirteenth
centuries, the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and
civilization throughout the world, the medium through which ancient science and philosophy
were recovered, supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western
Europe." (h 174-175).

Bagi memenuhi kehendak baru masyarakat intelek Eropah ini, usaha terjemahan telah dibuat
terhadap bahan-bahan ilmiah dari negara-negara Islam. Mereka tidak menterjemah bahan-
bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Charles Singer dalam bukunya A Short History of
Scientific Ideas to 1900 menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih
banyak buku berbahasa Arab. (h 175-176):

1. Sebelum lebih kurang tahun 1200, ilmu-ilmu Islam lebih teratur, lebih asli, lebih penting
berbanding ilmu-ilmu Rom Timur.

2. Bahasa Yunani Rom Timur jauh sekali daripada bahasa klasik. Bahasa yang digunakan
oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya.

Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang
bertutur dan menulis bahasa Arab.

3. Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu
sains.

4. Saluran-saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun
melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur.

5. Dalam zaman pertengahan bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada
tatabahasa Yunani.

6. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam menduduki Wilayah Rom Timur.
Di pihak lain pula Islam sedang berundur di Barat.

7. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab, tetapi jarang sekali untuk
bahasa Yunani.

Antara penterjemah Barat perintis daripada bahasa Arab ke bahasa Latin ialah Adelard of
Bath (c 1090 – c 1150) yang telah pergi ke Sepanyol dan kepulauan Sicily. Khidmat beliau
yang terkemuka ialah bidang matematik. Beliau menterjemah karya al-Khawarizmi
– Arithmetic-dan diperkenalkan kepada Barat. Beliau juga menterjemah
karya Euclid daripada bahasa Arab. Seterusnya beliau menulis suatu dialog terkenal Natural
Questions yang merupakan sejenis ikhtisar permulaan tentang ilmu sains Arab.
Satu bidang sains di Sepanyol yang lebih progresif ialah astronomi. Sebuah kutub khanah dan
akademi telah ditubuhkan di Cordova dalam tahun 970 M dan badan-badan yang serupa
muncul di Toledo dan beberapa tempat lain. Ketua ahli-ahli astronomi Sepanyol dikenali oleh
orang Latin sebagai Arzachel. Di Toledo beliau telah menyusun apa yang disebut "jadual
Toledo" yang telah mencapai suatu tahap kejituan yang tinggi.

Alpetragus adalah seorang daripada ahli astronomi yang terakhir. Beliau menulis buku teks
astronomi untuk mengganti teori-teori Ptolemy dengan suatu sistem planet yang benar-benar
sepusat dan berjaya menyediakan cadangan-cadangan kepada Copernicus (1993, 168-69).

Penterjemah terkemuka menurut Charles Singer ialah Gerard of Cremona (1114-87). Beliau


menghabiskan banyak masa di Toledo dan menimba ilmu-ilmu Arab dari guru-guru Kristian
tempatan. Beliau telah berjaya menterjemah buku berbahasa Arab ke Latin tidak kurang
daripada 92 buah karya Arab yang lengkap. Banyak daripadanya amat panjang, misalnya
Almagest karya Ptolemy dan Canon karya Ibnu Sina. Canon ini ialah Canon fi al-Tibb, iaitu
kitab perubatan (1993, 178).

Mereka juga menterjemah buku-buku falsafah. Di antara penterjemah-penterjemah cemerlang


Eropah waktu itu ialah Gundissalines (1130-1150).

Beliau telah menterjemah beberapa bab dari kitab al-Syifa’ oleh Ibnu Sina, buku Ihsa al-ulum
oleh al-Farabi, Risalat al-aqli Wa al-Ma’qul oleh al-Kindi, Maqasid al-Falsafah oleh al-
Ghazali, juga beberapa buah buku tentang Astronomi. Herman dari German, seorang uskup
bekerja menterjemah buku di Toledo. Pada tahun 1240, beliau telah menterjemah ulasan Ibnu
Rusyd terhadap buku Ethica Nicomachaea karangan Aristotle. Pada tahun 1250, beliau
menyalin dari bahasa Arab buku Rheforica oleh Aristotle dengan memakai alasan-alasan al-
Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd.

Pada tahun 1256, beliau menyalin buku ulasan dari Ibnu Rusyd terhadap buku Phoetics
karangan Aristotle.  Buku al-Syifa’ oleh Ibnu Sina yang telah juga diterjemah ke bahasa Latin
telah diterbitkan di bawah tajuk Sufficientia Physicorum di mana ahli fikir Barat Roger
Bacon sering membuat rujukan. Mengenai Rusyd pula, Michael Scot telah membuat
terjemahan ke bahasa Latin, komentar-komentar beliau tentang buku falsafah Greek De Caelo
et Mundo, De Enima, De Generatione et Conruptione, Physica, Metaphysica, Metarologica,
Parva Maturalia dan De Substancia Orbis.

Robert dari Chester (1110-1160), pernah tinggal di Sepanyol, merupakan antara orang yang
mula-mula menterjemah al-Quran. Sementara buku-buku saintifik pula, beliau menterjemah
teks alkimia yang mula-mula sekali terbit dalam bahasa Latin. Penterjemahan beliau bagi
karya al-Khawarizmi Algebra telah berjaya diperkenalkan kepada orang Latin. Sewaktu di
England, beliau menghasilkan jadual-jadual astronomi bagi garis bujur London berdasarkan
karya al-Battani dan garis lintang pula berdasarkan karya al-Khawarizmi. 

Raymond Lull (633-716/1236-1316) telah mempelajari bahasa Arab di Majorea dan falsafah
Islam di Bugia di Tunisia. Beliau telah menterjemah Asma’al-Husna oleh Muhyi al-Din ibn
Arabi. la juga ada membuat saduran dan penyesuaian beberapa passage dari Futuhat al-
Makkiyah hingga ia sendiri boleh menulis hal-hal berkenaan dengan sufis, akidah dan
falsafah. Tetapi ia juga yang memberi inisiatif kepada pihak Kristian supaya melancar
serangan moral menentang Islam.
Pengaruh al-Ghazali juga didapati sangat kuat. Dalam konteks ini, al-Ghazali dianggap ahli
teologi dan falsafah. Miguel Asin Palacios telah mempelajari bukan sahaja buku Tahafut al-
Falasifah oleh al-Ghazali malah lain-lain buku beliau seperti Maqasid. Buku Maqasid telah
diterjemah ke Latin diberi tajuk Logika et philosophia Algazelis Arabic oleh Gundisalvas dan
diterbitkan di Venice pada 912/1506. Buku lain seperti al-Nafs al-Insani juga diterjemahkan
dan diberi judul De Anima Humana (M M Sharif, A History of Muslim Philosophy, 1966, h
1360).

Proses penterjemahan pelbagai ilmu dari Timur khasnya Sepanyol ini dibantu juga oleh
pelajar Yahudi. Bahasa Arab adalah bahasa pertuturan waktu itu. Nama-nama Yahudi yang
terkenal pada zaman tersebut ialah seperti Solomon ibn Gabirol (1021-58) dari Sarafossa,
Moses ben Maimon (1135-1204) dari Cordova.

Terjemahan buku-buku Ibnu Rusyd yang mereka lakukan menjadi bahan-bahan akademik
yang sangat berpengaruh. Terjemahan-terjemahan tersebut telah memberi makna besar
terhadap tamadun Eropah seperti yang disebut oleh Philip KHitti di atas.

Bahan-bahan tersebut dipelajari oleh para sarjana dan pelajar-pelajar tempatan. Ketika
Frederick II memerintah Itali, beliau telah mendirikan Universiti Neples dan di sini ilmu
pengetahuan dari dunia Islam itu telah dipelajari. Universiti Paris dibina pada tahun 1236,
kemudian Universiti Bologna dan Oxford di London. Universti-universiti ini menjadi pintu
masuk ilmu-ilmu dari dunia Islam secara rasmi kepada masyarakat Eropah pada abad
pertengahan.

Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah
perkembangan bidang falsafah dalam abad ketiga belas. Usaha-usaha mempelajari falsafah
Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari
Baghdad dan Sepanyol dalam bidang-bidang epistemologi, metafizik dan etika berasaskan
pemikiran al-Farabi,Ibnu Gabirol, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku.

Kerja-kerja terjemahan diperhebatkan. Cendekiawan Paris sibuk mempelajari buku-buku


yang berjudul Deintellectu et intelligibili kerap merujuk kepada Ibnu Rusyd sekerap
rujukannya terhadap Aristotle. St Thomas Aquinas merujuk kepada Ibnu Sina dalam
karyanya guaestiones disputaEae de veritate (Permasalahan yang dipertikaikan mengenai
kebenaran). Buku perubatan Ibnu Sina iaitu Qanun Fi al-Tib dipelajari di Eropah hingga abad
ke-17.

Pengaruh Ibnu Rusyd di Eropah menurut Bertrand Russell sangatlah kuat, bukan sahaja di
kalangan golongan skolastik, tetapi juga di kalangan satu kumpulan besar pemikir bebas
bukan profesional (a large body of improfessional free-thinkers) yang menafikan keabadian
(immotality).

Mereka digelar pengikut Ibnu Rusyd.Sementara di kalangan ahli falsafah profesional,


peminatnya yang utama ialah ahli-ahli Mazhab Franciscan dan mereka yang berada di
Universiti Paris. (Russell, 413-421).

Orang-orang penting di abad pertengahan seperti Sigervan Brabant dan Boethius adalah
antara pengikut-pengikut Ibnu Rusyd hingga mereka mendapat kemurkaan pihak gereja.
Christopter Colombus sendiri mendapat ilham daripada Ibnu Rusyd.Dalam usahanya untuk
menyeberangi lautan Atlantik, beliau dihalang oleh pelbagai pihak terutamanya sekali gereja.
Tetapi beliau bertekad mahu meneruskan juga ekspidisi berbahayanya. Apabila ditanya di
manakah beliau mendapat ilmu dan keberanian untuk pelayaran itu, beliau menyebut
"daripada buku-buku Ibnu  Rusyd!".

Kaum wanita pula yang tertekan oleh pelbagai diskriminasi telah mendapat ilham dan
semangat baru apabila membaca buku-buku Ibnu Rusyd mengenai wanita dan hak-hak
mereka. Kesedaran ini telah menimbulkan gerakan feminisme dan ia dipelopori oleh Dubois
di Perancis dan Ockham di England iaitu kira-kira dua abad selepas kematian Ibnu Rusyd.
Menurut para pengkaji pengaruh Ibnu Rusyd setidak-tidaknya terus berpengaruh selama
empat abad di Eropah.

Makna penting walaupun ringkas paparan di atas ialah bangsa Barat khasnya Eropah telah
mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia
Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu
melewati ilmu-ilmu falsafah, perubatan, astronomi, matematik, logik, akhlak (Etika), kimia,
dan algebra. Lahir Universiti-universiti Neples, Bologna, Paris, Oxford, dan Koln, akhirnya
Eropah berjaya melepasi zaman gelap meluncur menuju zaman Renaissance. Ilmu-ilmu dari
dunia Islam telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah.

Kenapakah suasana maju dan cemerlang itu tidak terjadi di alam Melayu walaupun Islam dan
ilmu-ilmu dari dunia Islam Timur Tengah telah dipelajari sejak abad ke-13 lagi? Cuba kita
bandingkan hakikat ilmu di Nusantara dan di Eropah itu bagi mengenal pasti apakah yang
menyebabkan kita terbelakang atau mundur, walhal daerah Nusantara ini bukan seperti
Antartika. Nusantara adalah daerah yang subur dan kaya dengan pelbagai hasil bumi dan
pertanian.

Ilmu pengetahuan dari Timur Tengah yang dibawa ke alam Melayu bukanlah seperti yang
terjadi di Eropah. Eropah menerima ilmu-ilmu dari dunia Islam sewaktu umat Islam berada
dalam kekuatan dan kemajuan. Sebab itu ilmu-ilmu yang kita sifatkan sebagai "akademik" itu
berkembang pesat di Eropah dan akhirnya mereka maju.

Nusantara mewarisi suasana yang lemah dan mundur justeru kerajaan-kerajaan Islam di
Timur Tengah telah jatuh ke tangan bangsa Tartar. Pada tahun 1258 M atau pun abad ke-13,
Kota Baghdad telah ditawan oleh bangsa ganas Tartar tersebut. Kumpulan-kumpulan Sufi
kemudiannya mengambil peranan menjaga Islam.

A H Johns dalam eseinya muslim mystics and historical writing mengungkapkan apa yang
telah disebutkan oleh Gibb tentang hal kejatuhan ini:

"After the capture of the caliphate, the task of maintaining the unity of the Islamic
Community passed to the sufis, a development rising from the close relationship between the
sufi shaikh and his disciples, the sufi missionary spirit and the popular basic of the
movement. The Sufi orders gradually became stable and disciplined foundations and some of
them spread over wide areas. " (dipetik oleh A H Johns 1993, 39).

Maksudnya setelah berlaku serangan bangsa ganas itu, orang-orang Sufi telah muncul dan
berfungsi menyelamatkan Islam. Dan mereka ini mengembangkan aktiviti mereka ke
wilayah-wilayah yang lebih luas. Para sufi pengembara telah melakukan pengembaraan
hingga ke Nusantara.
Mereka berjaya menyebarkan Islam kepada penduduk Nusantara dalam semua lapisan
masyarakat. Berkat dan keistimewaan mereka telah menyebabkan berlaku perkahwinan
dengan wanita tempatan, maka bertambah luaslah kegiatan pengislaman.

Mengikut Prof Naguib, tariqat Naqsyabandiah adalah antara yang terbesar. Selain daripada
tariqat ini ada lapan lagi tariqat yang besar.

Tariqat-tariqat itu ialah Qadariyyah, Rifaiyyah, Syadiliyyah, Chistiyyah, Syatariyyah,


Ahmadiyyah, Tijamiyyah dan Alawiyyah (Naguib, 1963, 32).

Daripada sembilan tariqat ini terdapat banyak lagi organisasi yang lain. la bermula dengan 14
jenis tariqat kemudian berpecah lagi kepada 163. Jadi kalau dicampur dengan yang asal,
menjadikan 177 tariqat, tetapi yang masih kekal hingga ke hari ini berjumlah 76 jenis tariqat
sahaja (Abu Hassan Sham, 1980, 75).

Sarjana Sastera Melayu Klasik dari Russia Vladimir I Braginsky dalam "pendahuluan" untuk
bukunya Tasawuf dan Sastera Melayu mengungkapkan bahawa di Nusantara ini tasawuf
telah diserap masuk ke dalam kehidupan umat Melayu: "Sejak akhir abad ke-14 terutama
sekali abad ke-16-17 tasawuf selalu memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah,
agama dan budaya di kawasan Melayu – Indonesia yang maha luas itu.

Cukup dikatakan bahawa bentuk Sufi ternyata bentuk yang paling sesuai dengan mentalitas
rakyat-rakyat di dunia kepulauan itu, bagi tersebar luasnya Islam di kalangan mereka.
Semangat toleransi yang menjadi kelaziman dalam tasawuf mazhab Ibn Arabi yang agung itu
serta juga  kecekapan dan kefasihan mubaligh-mubaligh sufi yang tahu jalan-jalan menuju
hati, baik para intelek dan aristokrat yang terpelajar mahupun rakyat jelata, sangat
mempermudahkan bagi masuknya agama Islam ke dalam semua strata masyarakat. (1993,
xi).

Amalan-amalan sufi ini adalah pada peringkat untuk menebal keyakinan dalam hati dan
menjalinkan keakraban yang tinggi dalam konteks hubungan intim dengan Tuhan. Selain itu
ilmu-ilmu asas Islam seperti Fekah, Tauhid, al-Quran dan al-Hadith serta lain-lain terus
dipelajari.

Pelajar-pelajar Melayu-Indonesia yang mendapat didikan di Makkah dan Madinah pada


musim haji atau selepas musim haji kembali ke Nusantara dan mengembangkan ilmu-ilmu itu
kepada masyarakat setempat. (Azyumardi Azra, 1995, 17).

Samudra Pasai (1280-1400) adalah tempat penulisan kitab-kitab agama dan kesusasteraan
Melayu. Melaka (1400-1511) juga menampilkan hal yang serupa, ditambah lagi dengan
cerita-cerita Hikayat pahlawan-pahlawan agung seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat
Muhammad Ali Hanafiah yang dibaca untuk memulihkan semangat orang-orang Melayu
untuk menentang Portugis pada 1511.

Acheh (1511-1650 M) memaparkan para sultan yang berminat kepada agama. Pusat
pengajian agama didirikan. Sewaktu pemerintahan Sultan-sultan Iskandar Thani, Sultan
Iskandar Muda dan Sultan Safiatuddin, ilmu pengetahuan khasnya agama dan tasawuf
berkembang pesat.
Lahir di sini pujangga Hamzah Fansuri, Samsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, Abdul
Rauf Singkel, Bukhari al-Jauhari dan lain-lain. Hamzah Fansuri terkenal dengan buku-buku
tasawuf aliran Wujudiah.

Suasana yang serupa lahir di Johor-Riau (1650-1800). Raja-raja Riau juga berminat pada
ilmu pengetahuan agama dan kesusasteraan. Bandar Penyegat menjadi pusat pengajian Islam
dan banyak menerbitkan buku-buku bidang itu. Raja Ahmad, ayah Raja Ali adalah seorang
yang sangat gemar pada ilmu agama. Raja Ali Haji adalah antara keluarga diraja yang
menjadi alim dalam bahasa dan agama terutamanya usuluddin dan tasawuf.

Peminat-peminat persuratan klasik atau para pembaca yang berhasrat untuk mengetahui
buku-buku dan corak ilmu dalam bidang-bidang sastera, fekah, usuluddin, tasawuf, kisah
nabi-nabi dan sebagainya bolehlah membaca buku Tenku Iskandar Kesusasteraan Klasik
Melayu Sepanjang Abad (1995). Buku ini sangat komprehensif tentang tajuk yang
dibicarakan di atas.

Setelah mengesan sejarah dan perkembangan pemikiran umat Melayu di Nusantara ini,
penulis berpendapat senario pemikiran, falsafah hidup dan budaya orang-orang Melayu
dahulu berlegar-legar sekitar agama dan kesusasteraan. Alam Melayu didominasikan oleh
faham ketuhanan, kemanusiaan dan kebudayaan. Bangsa Melayu dan lain-lain suku bangsa di
kawasan ini telah menikmati kemajuan-kemajuan dalam bidang ini.

Namun seperti yang disebutkan di atas, ilmu-ilmu yang ada itu tidak luas dan tidak dapat
menyelamatkan umat ini apabila diserang oleh contohnya bangsa-bangsa Barat.

Penentangan yang keras memang ada di lokasi-lokasi serangan yang terjadi, tetapi sejarah
memaparkan umat ini kalah lalu tanah air yang subur ini dijajah. Sebab utama di sini ialah
bangsa asing itu memiliki kecekapan yang lebih tinggi berbanding dengan kebolehan umat
Melayu di daerah ini.

Inilah persoalan yang perlu diperhatikan, bahawa citra Islam yang tiba di kawasan kita pada
abad ke-13 itu adalah citra Islam yang sudah lemah dan mundur. Tidak seperti yang terjadi di
Eropah di abad pertengahan, seperti yang telah disentuh di atas. Ilmu-ilmu yang mengalir ke
Eropah meliputi ilmu-ilmu yang mampu memajukan pemikiran dan pencetusan idea-idea
saintifik seperti falsafah, matematik, fizik, perubatan, etik, psikologi, politik, astronomi,
kimia, dan optik muzik.

Ilmu ini diambil dan dipelajari secara serius di Eropah iaitu di Pusat-pusat pengajian tinggi
yang telah disebutkan di atas. Sebaliknya setelah umat Islam parah diserang dan ditawan oleh
bangsa Tartar dan Baghdad jatuh ke tangan mereka pada tahun 1258 M, maka ilmu yang
disebutkan itu tidak sampai ke sini. Ilmu yang tiba bukanlah dari Baghdad, Harran
Iskandariyah, Antiokh iaitu kota-kata intelek dan saintifik sebaliknya dari Makkah dan
Madinah. Dua kata ini adalah kota agama yang penting dalam Islam dan ilmunya juga adalah
ilmu-ilmu agama dalam gugusan  usuluddin dan syariah serta kaya dengan amalan tasawuf.
Jadi inilah ilmu-ilmu yang dipindahkan ke Nusantara.

Umat ini "maju" hanyalah dalam konteks yang terhad. Perkembangan rasionalisme dan
saintifik yang disebutkan oleh Naguib juga adalah dirujuk dalam perkembangan-
perkembangan ini dan dari sudut perubahan dari Hudisma-Buddisma kepada Islam bukan
seperti yang berlaku di Eropah di abad pertengahan.
Ilmu-ilmu yang mampu menjana kemajuan dalam erti yang lebih luas tidak sampai ke daerah
ini. Oleh itu kita terkebelakang hingga kini. Penjajahan yang berlaku hanyalah menambah
parah pada situasi masyarakat yang sudah lemah!

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA DUNIA

ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN

Islam tidak pernah membezakan antara ilmu islam dan bukan islam Semua ilmu itu adalah
bersumberkan Allah S.W.T Tidak timbul isu islamisasi ilmu pengetahuan di zaman kegemilangan
islam Ramai ulama islam yang terlibat secara langsung dengan ilmu sains Ulama islam juga tidak
menentang teori-teori sains yang baru diterokai. Penerokaan ilmu sains membentuk pengaruh
yang mendalam terhadap perkembangan ilmu sains barat. Contoh penerokaan ilmu ialah: Ilmu
Kimia Ilmu Perubatan Ilmu Matematik

ILMU KIMIA

Tokoh islam yang terkemuka ialah Jabir Ibn Hayyan ( Gebber) Menghasilkan kitab ilmuan
seperti : Kitab al-Tarakib Kitab al-Kimya Kitab al- Sab’een Orang pertama yang menemui asid
sebagai contoh : Asid nitric Asid citric

ILMU KEDOKTORAN

Tokoh islam yang terkenal ialah Al-Razi ( Latin: Rhazes) Kitab yang dihasilkan ialah Taqwim al –
abdan fi tadbir al- insan ( Latin: Liber de variolis et morbilis- De pestilential – De peste ) yang
menjadi hasil kajian perubatan tahun 1498M-1866M Kitab lain: Kitab al –mansuri Kitab al-hawi
Tokoh lain ialah: Ibnu sina ( avicenna) Ali ibnu abbas ( Hally abbas) Ibn Al-Khatimah Rajah 1:
Muka surat ini mempunyai maklumat mengenai otak dan bahagiannya

lmu Matematik

Tokoh islam yang terkemuka ialah : Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi Banu Musa Ibnu Syakir
Al – khawarizmi

Isu islamisasi ilmu hanya berlaku setelah bermulanya permindahan ilmu daripada orang islam
kepada bukan islam Perubahan yang ketara adalah pemisahan ilmu tersebut dengan unsur
keagamaan atau ketuhanan. Pemisahan ini memberi kesan yang besar kepada ilmu pengetahuan
Timbulnya keresahan ilmuan islam dan meraka merasakan betapa perlunya roh islam
dikembalikan kepada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai “ILMU DUNIA”
Slide 7
PRINSIP ISLAMISASI ILMU
Menurut Muhammad Qutb, sesuatu ilmu yang menepati kehendak islam mestilah memenuhi ciri-
ciri berikut: Ilmu yang dipelajari itu mestilah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada iman, tauhid,
kebaikan, kesyukuran, perasaan kehambaan, rendah diri, dan tawaddhuk kepada Allah dan
manusia Ilmu itu mestilah memberikan manfaat kepada manusia, makhluk dan alam, bukannya
ilmu yang menggangu kesejahteraan manusia dan keselamatan kemakmuran.
Slide 8
Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan
Allah s.w.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip tersebut ialah:
PERTAMA : Keesaan Allah S.W.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu
pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia
KEENAM: Integrasi antara wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail ( ideologi
yang menyeluruh)
Slide 9
Syarat-syarat ini hampir sama dengan prinsip-prinsip Dr Ismail Raji al-Faruqi yang menjadikan
Allah s.w.t sebagai paksi kepada islamisasi ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip tersebut ialah:
PERTAMA : Keesaan Allah S.W.T KEDUA : Kesamaan Ciptaan ( Makhluk) KETIGA: Ilmu
pengetahuan dan kesatuan hakikat KEEMPAT: Kesatuan Hidup KELIMA: Kesatuan manusia
KEENAM: Integrasi antar wahyu dan akal KETUJUH: Kesyumulan Manhaj dan Wasail
Slide 10
Sebagai contoh, pendahuluan yang ditulis oleh Al Razi dalam kitabnya Shukuk ‘ala alinusor Setelah
diterangkan sebab beliau mengarang buku tersebut, beliau mengakhiri dengan kata-kata : “Maka
aku melakukan tugas ini sambil mengharapkan pahala Allah azawajala” Ahli sains islam sentiasa
menjadikan Allah S.W.T sebagai tumpuan dalam paksi penerokaan ilmu.
Slide 11
IlMU SAINS LATAR BELAKANG SEJARAH ANTARA ISLAM DAN KRISTIAN RUJUK HANDBOOK
Slide 12
TABIAT PERHUBUNGAN ANTARA GURU DAN MURID PERBANDINGAN DENGAN TAMADUN MODEN
PERBANDINGAN ANTARA ULAMA ISLAM DAN SEBAHAGIAN PENDIDIK KINI ( RUJUK HANDBOOK)
Slide 13
ISLAMISASI ILMU DAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Islamisasi ilmu seharusnya: Dapat
mengembalikan roh ilmu berteraskan ketuhanan Dapat melahirkan kecintaan ilmu Dapat
mengembalikan peranan sebenar risalah ilmu dalam kehidupan manusia Dapat mengembalikan
pengabadian secara total kepada Allah s.w.t
Slide 14
Budaya ilmu islam adalah lahir daripada dorongan kehidupan beragama yang mana matlamat
utamanya ialah mengabdikan diri kepada Allah s.w.t Kecemerlangan ilmu islam akan dapat
dikecapi oleh ilmuan islam kini sekiranya budaya ilmu menjadi amalan murni dalam masyarakat
islam. Sememangnya, hanya islam yang menjanjikan kehidupan ilmu yang sejati yang membawa
kesejahteraan dunia dan akhirat. Mencari rezeki dengan menggunakan ilmu yang dimiliki tidak
bertentangan dengan ajaran islam.
Slide 15
ETIKA AHLI SEJARAH Ibnu khaldun mengkritik sikap ahli sejarah yang sering bersikap berat
sebelah atau tidak jujur ketika memberikan pendapat. Sebab-sebab berat sebelah: Mempunyai
semangat kepartian atau memihak kepada sesuatu kepercayaan atau pendapat serta terlalu
bergantung kepada sumber yang diperolehi. Tidak memahami sumber secara teliti Meletakkan
kepercayaan pada yang tidak benar atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak
pasti kebenarannya Tidak meletakkan kejadian dalam hubungan yang sebenar Jahil mengenai
hukum-hakam sesebuah masyarakat.
Slide 16
AL-BIRUNI
Slide 17
BIODATA Nama penuhnya ialah Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī Berketurunan Tajik.
Dilahirkan pada 15 September 978 di Birun, sebuah bandar di luar Kath. Digelar “ al-Biruni” yang
merujuk kepada “orang asing” panggilan Khawarizm Beliau dianggap sebagai orang asing oleh
penduduk khawarizm
Slide 18
PENDIDIKAN Banyak memperolehi ilmu pengetahuan daripada Putera Raja Parsi, Putera Abu Al
Abbas Ma'mun Khawarazmshah Hidup sezaman dengan Ibnu sina ( pakar perubatan) dan ibnu
Miskawayh( pakar etik) Karya agung beliau ialah Rasa'll al-Biruni, ensiklopedia astronomi dan
matematik Sepanjang hayatnya ditumpukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan
astronomi,falsafah, matematik dan bahasa Beliau juga sering mengembara.
Slide 19
Beliau dapat menguasai tamadun besar ketika itu iaitu Arab dan Yunani.  Beliau mempunyai
hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian. Seorang daripadanya ialah Abu Sahl Masihi
(ahli flzik Kristian) Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria, tujuannya
adalah untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan
yang betul.
Slide 20
BIDANG KAJIAN AL-BIRUNI Minatnya merangkumi skop yang luas iaitu: Sains Praktis Matematik
Geografi Falsafah Fizik Astronomi ( Kajian Utamanya) Hal ini dapat dibuktikan melalui
pengakuannya: “ Oleh kerana bidang saya adalah bidang astronomi dan sejak saya wujud di dunia
ini lagi saya terkenal dengan ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keIuar dari disipIin ilmu itu,
maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas’ud) yang dikenali sebagai
nikmat, dengan menulis kanun (undang-undang) Sina’at al-Tanjim (Seni Astronomi).”
Slide 21
Beliau amat mementingkan pengetahuan matematik dan astronomi kerana ilmu tersebut amat
berguna dalam kehidupan seharian. contohnya: Penetuan musim dan pasang surut air laut
dipengaruhi oleh matahari dan bulan. Penentuan arah pengembaraan dan perjalanan berdasarkan
kedudukan bintang Penentuan arah kiblat dan waktu solat berdasarkan pengetahuan tentang
bintang-bintang dan kedudukannya Kedudukan garis lintang atau bujur sesuatu bandar juga dapat
ditentukan berdasarkan kedudukan bintang.
Slide 22
TEORI ASTRONOMI Teori alam semesta Kosmogeni Teori geosentrik Kalendar dan kronologi
Matahari Contoh kitab al biruni
Slide 23
TEORI ALAM SEMESTA Al-Biruni menganggap bahawa alam semesta terletak di luar permukaan
sfera yang terhad Beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa
sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman ( Teori Aristotle) Celestrial Sphere
( Kedudukan bintang)
Slide 24
KOSMOGENI Al-Biruni membincangan secara terperinci tentang asal-usul alam semesta dalam
bukunya al-Tahdid Beliau menolak pandangan yang mengatakan bahawa dunia ini kekal.
Slide 25
TEORI GEOSENTRIK Beliau mengatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa
bukti sains yang kukuh. Selagi sesuatu teori alternatif yang sebenar belum ditemui maka wajarlah
seseorang itu mempercayai dan menerima teori dan penerangan yang terdahulu. Al-Biruni menulis
mengenai pergerakan matahari dalam sebuah buku berjudul Kitab al-Tatbiq fi Tahqiq Harakat al-
Syam yang berkaitan dengan teori ini.
Slide 26
KALENDER DAN KRONOLOGI  Beliau telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang
siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Beliau
telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku
mengenainya iaitu Ta’bir al-Mizan wa Taqbir al-Azman.  Bukunya yang bertajuk Tanqih al-Tawarikh
 membincangkan tentang tarikh. Manakala buku Tasawwur Amr al-Fajr wa al Shafiq fi Jihat
al-Gharb wa al-Sharq pula inembincangkan tentang terbitnya fajar.  Qanun al-Mas’udi adalah
antara bukunya yang terakhir yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. Ia
membincangkan tentang siang dan malam, bulan dan tahun, bulan serta matahari, juga
penerangan terperinci mengenai perbezaan takwiin, maklumat tambahan mengenai kalendar
orang India, mengubah takwin Sakkala kepada takwin Hijrah.
Slide 27
MATAHARI Al-Biruni turut membuat kajian tentang Matahari dan perkara-perkara yang berkaitan
seperti berikut: Sifat fizikal matahari Gerakan tahun Panjang tahun solar Fajar dan Senja
Slide 28
MATAHARI Sifat fizikal matahari  Matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh
diperhatikan apabila gerhana penuh, samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad
yang membakar. Gerakan tahunan Matahani bergerak mengelilingi Bumi. Beliau berfikir bahawa
gerakan mata hari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit.
Slide 29
MATAHARI Panjang tahun solar  Beliau melapor kan ada empat rumusan yang berbeza iaitu
365.2426, 265.2421, 365.398 dan 365.248 hari. Al-Biruni membuat pengiraan bahawa terdapat
365 hari, 5 jam dan 46 minit. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari, 5 jam, 49 minit. Kiraan al-
Biruni ini tidak jauh perbezaan nya dengan kiraan moden iaitu 365 hari, 5 jam, 48 ininit dan 47
saat. beliau mengira titik yang tertinggi di antara Matahari dengan Bumi bergerak satu darjah
dalam masa 1/3 tahun, dan 0, 0, 7, 44, 54 dalam satu hari. Perkiraan yang telah dibuat oleh al-
Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52.2 setiap tahun dan satu darjah dalam masa
72 tahun.
Slide 30
MATAHARI  Al-Biruni mendapati senja (pagi dan petang) terjadi apabila Matahari berada 18 di
bawah ufuk. Penyelidik moden mengesahkan penemuan al-Biruni ini. Beliau menulis di dalam buku
 al-Lam’at mengenai penemuan tersebut.
Slide 31
KARYA BELIAU DALAM ILMU MATEMATIK Tragonometri Sfera Arimetik orang India Cahaya dan
Bunyi Graviti Ketumpatan Mekanik Berat dan Ukuran Geografi,Geodisi dan Statografi
Slide 32
TRIGONOMETRI SFERA Al-Biruni menulis Kitab Maqalid ‘Ilm al-Hai’ah fi Basit al-Kurah Beliau juga
menulis Jami’ al-Tarq al-Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al-Da’irah yang membincangkan mengenai
kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. Karangan Qanun al-Mas’udi yang berkaitan
dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan
sisi-sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi
sepuluh jejari sesuatu bulatan. Bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai
garis rentak lentuk. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang
berganda.
Slide 33
TRIGONOMETRI SFERA Beliau turut membincangkan tentang jejari bulatan sebagai satu ke satuan
mnenggantikan 60 Beliau berjaya mendahului ahli matematik yang lain dengan mem buktikan
rumus sinus dalam satah segi tiga iaitu.         &
nbsp;             s
inA = sinB = sinC        &nbs
p;             &nb
sp;  a         b  &
nbsp;       c Beliau merupakan orang yang pertama
mengenalpasti rumus sinus untuk satah segi tiga
Slide 34
ARITMETIK ORANG INDIA Beliau telah menulis beberapa buah buku berhubung dengan subjek itu.
Antaranya ialah,    (a) Rashikat al-Hind iaitu Zodiak di India (b) Kaedah aritmetik yang berbeza
dalam Brahma Siddhant  (c) Kaedah-kaedah orang India (Rusum al- Hind) dalam pengajaran
aritmetrik.  (d) Mansubat al-Darab yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza.
Slide 35
CAHAYA DAN BUNYI Al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. Menurut
beliau sinaran membawa haba dari Matahari dan ia dapat menembusi air dan udara. Beliau juga
mendapati senja kala bermula atau berakhir apa bila Matahari berada di bawah kaki langit.
Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan moden.
Slide 36
GRAVITI  Beliau turut memberikan sumbangan yang besar dalam bidang graviti. Beliau menolak
pandangan Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. Beliau menolak idea
bahawa tempat asal bagi air ialah di atas bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.
Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.
Slide 37
KETUMPATAN Beliau dapat menyukat dengan betul ketumpatan bahan-bahan. Al-Biruni
menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Beliau
dapat menyukat air yang begitu tepat sehinggakan hasil pencubaannya itu selaras dengan nilai
moden. Beliau turut memberikan sumbangan dalam bidang hidrostatik. Beliau menerangkan
fenomena tentang banjir, mata air dan pninsip-prinsip yang berkaitan. 
Slide 38
MEKANIKAL  Al-Biruni memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik. Beliau mahir
dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa iaitu:
Pengimbang hidrostatik Balai Cerap – al-ustawani
Slide 39
BERAT DAN UKURAN   Minatnya dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari tentang
berat dan ukuran. Ini kenana ia berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.
Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam
menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.
Slide 40
GEOGRAFI,GEODESI DAN STATOGRAFI Sumbangan beliau : membezakan antara kuala dan teluk.
memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. Dalam bukunya India, belia
u membincangkan peranan kawasan pengu nungan dalam menyumbang hujan lebat dan
melindungi sebahagian daerah Kashmir.
Slide 41
TAHDID NIHAYAT AL AMAKIN ( PENENTUAN BATAS DAERAH) Beliau telah menghasilkan kaedah
baru untuk mengukur latitud (darjah lintang) dan longitud (darjah bujur) dan membuat
pengukuran sendiri untuk menetapkan kebulatan bumi dan ketinggian serta sifat-sifat geografi
bandar-bandar. Beliau telah membuat ukuran bagi menaksirkan lilitan bumi dan mendapat
anggarannya 25,000 batu

Pengenalan
Tamadun islam merupakan salah satu tamadun dunia yang terunggul.
Kajian demi kajian telah dilakukan dan
sehingga hari ini masih lagi terdapat penemuan baru dalam tamadun islam
yang masih belum disingkap oleh
masyarakat moden. Sumbangannya tidak ternilai dalam membentuk
generasi manusia yang bertamadun dan maju.
Dalam kerja khusus ini, kami akan membincangkan sumbangan intelektual
islam dalam bidang sains dan
matematik iaitu dalam skop perubatan, astronomi, fizik dan biologi.
D efinisi Intelektual
Intelektual bermaksud golongan cerdik pandai atau golongan terpelajar.
Hasil daya berfikir dan akal budi
yang tinggi golongan ini telah melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang
membolehkan masyarakat hidup lebih beradab
dan bertamadun. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi
ilmu sains tulen dan sains social termasuk
ilmu-ilmu agama dan bukan agama. Dalam tamadun islam terdapat ramai
tokoh-tokoh intelektual yang menyumbang
kepada perkembangan tamadun islam. Antaranya ialah Ibn Sina, Ibn
Khaldun, Ibn Rusyd, Al- Biruni, Al-Razi, Al-
khawarizmi dan ramai lagi.
Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Sains
1. Perubatan
Pencapaian tamadun islam dalam bidang sains perubatan berada di
puncak kegemilangannya pada zaman
Bani Abasyiah. Walaupun ilmu ini berasal daripada tamadun asing iaitu
Rom, tetapi umat Islam akhirnya telah muncul
sebagai tokoh-tokoh ilmu perubatan yang disegani dunia. Mereka bukan
sahaja menguasai ilmu perubatan, malah telah
menyumbang sesuatu kepada bidang tersebut. Antara pakar perubatan
Islam yang terulung ialah:
i.
Ibnu Masiwaihi (meninggal 243 Hijrah) beliau telah banyak menghasilkan
kitab perubatan.
ii.
Ibnu As-Sahal (meninggal 255 Hijrah). Beliau menjadi pengarah rumah
sakit Jundisyapur.
iii.
Ar-Razi (meninggal 320 Hijrah). Beliau merupakan tokoh doctor Islam
yang terunggul sehingga dilantik menjadi ketua doctor-doktor di Baghdad

Ali bin Abas (meninggal 428 Hijrah). Beliau dilantik menjadi doctor
peribadi Khalifah Daulah Al-Buwaihiah.
v.

Ibnu Sina(meninggal 428 Hijrah). Beliau lebih dikenali sebagai ahli

falsafah. Namun demikian beliau juga merupakan


seorang doctor yang terkenal.
2 . Farmasi  D an Kimia
Ilmu farmasi dan kimia juga amat berkembang pada zaman Bani Abasyiah.
Antara umat Islam yang pakar dalam bidang ini pada masa itu ialah:
i.
Ibnu Baithar. Beliau telah menghasilkan tiga kitab besar iaitu Al-Mughni
(berkaitan farmasi), Jami Mufaradah Al-
Adwiyah Wa Al-Aghziyah (berkaitan permakanan) Mizan at-Tib (panduan
kepada doctor.
ii.
Rasyiduddin (meninggsl 634 Hijrah). Beliau telah mengarang kitab al-
Adwiyah
al- mufradah (berkaitan dengan farmasi).
iii.
Jubair bin Haiyan. Disamping menjadi doctor, beliau juga merupakan pakar
dalam bidang astronomi.
Pencapaian Tamadun IslamD alam Bidang Matematik
Ilmu matematik dan kejuruteraan juga telah mencapai puncak
kegemilangannya pada zaman Bani Abasyiah.
Pada zaman itu lahir ramai sarjana dalam kedua-dua bidang ini. Antara
mereka ialah:
i.
Thabit bin Qurrah al-Hirani.(221-288 Hijrah). Beliau mengarang kitab Hisab
al-
Ahillah (matematik), Kitab fi istikhraj al- handasiah (kejuruteraan) dan
lainnya.
ii.
Abdul Wafa Muhammad bin Muhammmad Ismail bin Abas (meninggal 328
Hijrah). Beliau mengarang banyak kitab
matematik dan kejuruteraan. Antaranya ialah Ma Yahtaj Ilaiahi al-µUmmal
wa al-Kuttab Min Sanµah al- Hisab (matematik
dan kejuruteraan).
iii.
Sinan Ali Muhammad bin Hasan bin Haitham.
iv.
Muhammad bin Musa Al-khawarizmi
Tamadun Islam Dan Tokoh
1. IBNU RASYD
L atarbelakang
‡Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad.
L ahir di Kardova pada tahun 1126 dan meninggal dunia pada tahun 1198.
‡Di barat beliau lebih dikenali dengan nama Averroues.

Beliau lebih terkenal sebagai ahli falsafah yang pemikirannya merintis
kepada Renaissance di
barat.
‡Namun demikian sumbangannya dalam bidang perubatan dan biologi
sangat besar.
‡Beliau merupakan ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam
sejarah Islam.
‡Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas di dunia Islam, tetapi juga di
kalangan masyarakat di
Eropah.
SumbangannyaD alam Tamadun Islam
‡Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang
terkenal Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin
dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment.
‡Sumbangan beliau bukan sahaja dalam bidang perubatan tetapi juga
meliputi bidang falsafah,,
ilmu kalam, falak, fiqh, muzik, kaji bintang, tatabahasa, dan nahu
‡Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah
"Kulliyah fit-Thibb"
yang mengandungi 16 jilid, mengenai perubatan secara umum,
‡Dalam bidang perubatan pula, Ibnu Rusyd memberi penekanan tentang
kepentingan menjaga kesihatan. Beberapa pandangan yang
dikemukakan dalam bidang perubatan juga didapati mendahului
zamannya. Beliau pernah menyatakan bahawa demam campak hanya
akan
dialami oleh setiap orang sekali sahaja.
‡Kehebatannya dalam bidang perubatan tidak berlegar di sekitar perubatan
umum, tetapi juga
merangkum pembedahan dan fungsi organ di dalam tubuh manusia.
‡Keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, menunjukkan
bahawa beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok
bandingannya. Malahan dalam banyak perkara, pemikiran Ibnu Rusyd jauh
lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli
falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas
kematiannya.
2 . JABIR IBN HAIYAN
Latarbelakang
‡Jabir Ibnu Haiyan (750-803 masihi), juga dikenali sebagai Geber oleh
orang-orang Barat.
‡Beliau juga digelar sebagai ³Bapa Ilmu Kimia Moden´.
‡Nama penuh beliau ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan. Beliau berasal dari
Kufah, Iraq.
‡Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang perubatan tetapi juga dalam
bidang kimia.
‡Pada peringkat awal kerjayanya, beliau pernah berguru dengan Barmaki
Vizier iaitu semasa
zaman Khalifah Abbasiah pimpinan Harun Ar-Rasyid.
SumbangannyaD alam Tamadun Islam
‡Sumbangan terbesar beliau ialah dalam lapangan ilmu kimia

*BIDANG FIZIK

Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang
gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia
dan statik. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik
menjadi satu sains baru. Banyak kajian beliau telah
mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon, Leonardo da
Vinci, dan Johannes Kepler.
KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan
memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang
ilmu. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul
buku, namun hanya sedikit yang terselamat. Di antaranya
ialah:

Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota),
Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi), Kitab fi al-
Minasit(kamus optik), Fi al-Maraya al-Muhriqah bi al-
Dawair(cermin yang membakar), Maqalah fi Daw al-
Qamar(cahaya dan gerakan langit), Zawahir al-
hasaq(gejala senja), Fi Kayfiyat al izlal, Fi al-AsarAllazi al-
Qamar, Fi ad-Dawar, Fi al-Makan, fi al-Mulumar, Fi
Misahat al-Mujassamah al- Mukafi, Fi Irtifa al-Quth,
semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi.
Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik
dan matematik, iaitu di antara ilmu yang sangat
dikuasainya, hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke
dalam bahasa-bahasa Eropah.

Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah
tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Risalah-risalah tersebut
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah
tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M.

Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang
teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut
pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik
selepasnya. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun
1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Risner pada
tahun 1572M dengan nama  Thesaurus Opticae.
KESIMP ULAN
Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah
amat banyak. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai
seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu
pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih
relevan sehingga ke hari ini.W alau bagaimanapun sebahagian
karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat
tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau.
Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu
Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka
kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan
kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan
kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama
tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian
pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak
lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.
Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu
Haitham, dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu
Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat
disegani dan termasyhur pada zamannya. Azam beliau untuk
meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan
diri kepada Allah tidak sia-sia. Ibnu Haitham tidak pernah puas
menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir.
Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang
cendakiawan yang terkenal. Beliau bukan sekadar tokoh
ilmuwan sahaja, malahan beliau amat menitik beratkan
pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Ibnu
Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan
juga seluruh dunia Barat. Beliau telah memberikan sumbangan
besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Contohnya, teori
optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon
dan Johannes Kepler. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas
penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di
Barat. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi
beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan
mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T

P ERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI


Gelaran Al-Khawarizmi
Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi,
al-
karismi, al-Goritmi atau al-Gorism.Namaal-gorism telah dikenali pada abad
pertengahan.
Negara Perancis pula al-Gorismmuncul sebagai Augryam atau Angrism.Negara
Inggeris
pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.
Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui Karya
Sumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah :
1.Al-Jabr wa¶l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens
dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.
2.  Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh
persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian
daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam
bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.
3.Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam
sistem nombor pada zaman sekarang.
Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan
karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang
hidup di dunia ini.
Hasil Karya Al-Khawarizmi
Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-
karya
agong dalam bidang matamatik.Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun
Islam
dan dikenali di Barat.
Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah :
1.Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero
Indorum.
2.µMufatih al-Ulum¶ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai
bidang.
3.Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
4.Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia
mengenai algebra.
5. Al-Amal bi¶ Usturlab¶
6. A l-Tarikh
7.Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.
Ketokohan al-Khawarizmi
Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri.Ketokohan al-
Khawarizmi
dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.Namun
bidang
matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia
melibatkan
kajian yang dikaji.
Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab.
Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun
Islam.
Antara karya-karya yangbeliau hasilkan ialah µMafatih al-Ulum¶.Sistem nombor
adalah
salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.
Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan.Antaranya
ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga
sama
juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan
dalam
geometri.
Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga
diperkenalkan.Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-
khawarizmi sendiri.
Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun
Islam.Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmufalaq [pengetahuan tentang bintang-
bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran
serta
tafsiran yang berkaitan dengan bintang].
Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang
salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi
pengaruh besar
ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian.
Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan
terhad.Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad
kepada
pengguna aritmetik dan geometri sahaja.
P eribadi al-Khawarizmi
Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat.Al-
Khawarizmi
telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia
diperakui
oleh orang Barat.Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan³penca paian-
pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur....´ Maka
temasuklah
al-Khawarizmi itu sendiri.
Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut
W iedmann pula berkata....¶ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan
seorang
yang bergeliga sains¶.Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti
bahawa al-
Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung
oleh orang
Islam.
StrategiPengislaman Sains Matematik
Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara
iaitu, ia
hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak.Ini kerana ia perlu bagi tokoh-
tokoh
yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang
mengikut
undang-undang Islam.
1. Tauhid
Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-
ilmu
Islam yang lain.Mengikut matlamatIslam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah
iaitu
symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan.Ungkapan yang wujud
sewajarnya
mencorakkan kegiatan matematik.Setiap falsafah dan epistemology sains
matematik kita
tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat.
2 . Syariah
Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.
Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri.Dari sudut ini, ahli
matematik
Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum
syariah
seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk
memperkukuhkan lagi Institusi.Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang
selari
dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut
syariah.
3 . Akhlak

Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu
dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan
nilai
murni.Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang
matematik ini
adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.Ini kerana keadilan itu
dituntut
oleh agama Islam itu sendiri.Melalui asas pradigma tauhid dan sya¶iyah itu dapat
memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.
Cabang Matematik
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra,
aritmetik
dan lain-lain.
Geometri
Ia merupakan cabang kedua dalam matematik.Isi kandungan yang
diperbincangkan dalam
cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah  Kitab al-
Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal
daripada
perkataan yunani iaituµgeo¶ bererti bumi danµmetri¶ bererti sukatan.Dari segi
ilmunya pula
geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan
sifat-
sifat ruang.Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM].Kemudian
Thales
Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi
dalam
kurun ke6SM.Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains
dedukasi ini
terutamanya pada abad ke9M.
Algebra/aljabar
Ia merupakan nadi untuk matematik algebra.Al-Khawarizmi telah diterjemahkan
oleh
Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad
ke-12.
sebelum munculnya karya yang berjudul µHisab al-Jibra wa al Muqabalah yang
ditulis oleh
al-Khawarizmi pada tahun 820M.Sebelum ini tak ada istilah aljabar.
Perintis Pengenalan Penyakit Saraf
Al- Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai
penyakit saraf. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara
pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka.
Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan ²

keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-gambar dan

sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu


Sina yang luas.
Ibnu Sina- Sebagai Seorang Doktor.
Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja
Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Antara gelaran lain yang pernah

diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan dalam dunia

Islam, ia dianggap sebagai "Zenith", puncak tertinggi dalam ilmu


kedoktoran . Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada
Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu
ketika beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam
keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda.
Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih.
Penemuan-Penemuan Baru
Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan
saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan
barunya. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi,
geologi, kimia dan kosmologi.
Bidang Geografi
Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan

bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang

dan lembah-lembah. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis


atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan
Romani sejak dari Heredotus, Aristoteles sehinggalah Protolemaious.
Menurut Ibnu Sina "  gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu
lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia diterajang
lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan
pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang
disebut sebagai lembah-lembah."
Bidang Geologi, Kimia Dan Kosmologi

Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi , kimia serta kosmologi

memang tidak dapat di sangsikan lagi. Menurut A.M.A shushtery,


karangan Ibnu Sina mengenai  ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber
geologi di Eropah. Dalam bidang kimia , ia juga meninggalkan penemuan-
penemuan yang bermanafaat . Menurut Reuben Levy, Ibnu Sina telah
menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu
dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. Penerangan
tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis
sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan , Bapa Kimia Muslim. Sebahagian
daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada :

1.Bidang logika "Isaguji", "The Isagoge", ilmu logika Isagoge.

2.Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences)
tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.
3.Bidang metafizika , "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan)
4.Bidang psikologi , "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang
kebahagiaan jiwa.
5. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi
"Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).
6.Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" ,risalah tentang
sebab-sebab terjadinya huruf.

7.Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al- Aniyyah" syair-syair tentang

jiwa
manusia.
8.Cerita-cerita roman fiktif , "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.
9.Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) ² Buku tentang
politik.
Sumbangan Ibnu Sina
Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan
membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai
ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". Beliau
memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse
diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja
ketidak - seimbangan humor yang berkenaan . Diagnosis melalui denyutan
jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di
Pakistan, Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan
Yunani. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para

hakim di Afghanistan, China, India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam


denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai .Ini
merangkumi :
a.Kuat atau denyutan yang lemah.
b.Masa antara denyutan.
c.Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-
lain lagi.
Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin
mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si
pesakit.
Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Apabila pesakit
mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya ,
beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara
berikut:
Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan
semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu
terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti , seseorang itu
hendaklah mengulang proses tersebut. Dengan cara yang sedemikan ,
nama jalan , rumah dan keluarga disebutkan. Selepas itu , kata Ibnu Sina
"Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit
dengan kekasihnya , menurut peraturan syariah maka
buatlah".(Terjemahan). Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama
mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah
suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan
dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang
timbul darinya. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal
(mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.
Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari
ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan.
Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam
bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur , paling
selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". Karya Qanun itu telah
mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada
zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di
universiti-universiti Eropah hingga ke abad 17 M.
Penutup
Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan ,dalam usia 58 tahun pada bulan
Ramadhan 428 H/1037 M .Ia dimakamkan di sana. Dalam rangka

memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran


pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk
selamanya-selamanya , dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah
monemun sejarah untuk itu. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi
oleh makam-makam doktor islam yang lain. Hal ini menyebabkan ahli-ahli
ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah
perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan.RUJUKAN
1.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1997.S ains Menurut Perspektif
Islam: Pusat pengajian umum UKM, Bangi.
2.Baharudin Yatim & Sulaiman Nordin. 1997.  Islam Al-Quran dan
Ideologi Masa Kini: Pusat Pengajian Umum UKM, Bangi
3.H. Zainal Abidin Ahmad. 1974. IbnuS  ina . Bulan Bintang Jakarta
Matematik dan astronomi
Nama Al-Khwarizmi cukup harum sebagai ahli
matematikIslam yang mencipta Algebra.
Tanpanya mungkin dunia tidak tahu menggunakan angka kosong.
Nama penuhnya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi dan berasal dari
Bahgdad, Iraq.
Sumbangannya dalam dunia matematik terserlah dalam kajiannya menerusi
Hisab al-jabr
w¶al-muqabala. Dari situ lahirnya perkataan algebra dan ia juga antara buku
terawal
menerangkan mengenai algebra. Konsep algebra diterima dalam dunia
matematik Eropah.

Selain sumbangan dalam matematik, dia juga memberi banyak

sumbangan dalam dunia


astronomi.
Seorang lagi yang banyak memberi sumbangan dalam dunia matematik dan
astronomi
adalah Abu Jafar al-Khazin.
Dalam dunia astronomi, inovasinya yang terkenal adalah al Khazin adalah Zij
al-Safa¶ih,
alat menyukat ketinggian bintang. Ia disifatkan sebagai hasil kerjanya
yang terbaik.
Prototaipnya pernah dibuat tetapi musnah sewaktu Jerman terbabit dalam
Perang Dunia
Kedua.
Ibn Asy Syatir juga memberi sumbangan kepada kajian astronomi dengan
melahirkan
Rubu¶ Mujayyab. Rubu¶ Mujayyab disifatkan sebagai peralatan yang
mengandungi grid
trigonometri sejagat.
Rubu¶ Mujayyab ialah peralatan berbentuk sukuan yang digunakan untuk
menghitung
trigonometri dan mengukur sudut. Alat ini sebahagian daripada astrolab. Ia
mempunyai
bulatan ekliptik matahari dan beberapa garisan yang berkaitan dengan
pengiraan waktu solat
dan arah kiblat serta digunakan juga untuk mengukur ketinggian matahari
atau cakerawala
lain.
Perubatan
Kemajuan dunia perubatan Islam dapat dilihat menerusi kerja

penyelidikan dan penemuan


Ibnu Sina, Al Razzi dan Husayn Ishak Al-Ibadi yang menterjemahkan tulisan
Hippocrates
dan lain-lain kerja tulisan Greek
.Razzi (860-940) dilaporkan menulis lebih2 0 0  buku mengenai perubatan.
satu
daripadanya merangkumi etika perubatan dan Hawi, 25 naskhah
ensaiklopedia amalan
perubatan.
Ibnu Sina (980-1037) terkenal pada usia 18 tahun dan menulis 16 buku. Satu
darinya
Canoun, ensaiklopedia mengenai penyakit yang ada pada zamannya. Ia
diterjemahkan
dalam banyak bahasa

Asas penyelidikan dan penulisan itu terbahagi kemudiannya kepada


beberapa cabang sains
perubatan seperti zoologi, perubatan veterinar, farmasi dan kimia. Malah
perkataan kimia
berasal daripada perkataan Arab al-kemia atau alchemy seperti yang dikenali
selepas itu.
Sekolah perubatan terpenting waktu itu adalah di Judishapur, Iran yang
selepas 738 menjadi
sebahagian daripada dunia Islam. Ia menjadi pusat kepada pembelajaran
perubatan dan
model hospital berkenaan dibina ketika zaman Abbasiyah (749-1258)

P e l a y a r a n d a n n a v i g a s i

bnu Batuta nama yang cukup harum dalam dunia ketamadunan Islam.


Pengembaraan
bermula pada usia 20 tahun membawa kepada pelayaran sejauh 120,000
kilometer dan
mengambil masa 29 tahun. Ibnu Batuta singgah di 44 negara meliputi dua
benua Afrika dan
Asia.
Setiap kali mengunjungi sesebuah negara atau negeri, Ibnu Batuta
akan membuat catatan
terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulama serta kezaliman
yang disaksikan.
Beliau turut mencatatkan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran
seperti diserang
penjahat, hampir lemas bersama kapal karam dan nyaris dihukum penggal
oleh pemerintah
yang zalim.
Malangnya, pencapaian Ibnu Batuta yang luar biasa itu tidak mendapat
penghargaan
sewajarnya apabila manuskrip catatan itu dirampas dan disembunyikan
Kerajaan Perancis
yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika.
Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale, Paris
menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya
sebagai seorang

pelayar Islam yang agung.


Hakikatnya Ibnu Batuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya
menguasai benua
Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam
dunia Islam.
Seorang lagi ilmuan Islam yang menyumbang dalam dunia teknologi
adalah Ibnu Firnas,
mencipta kapal terbang. Cubaan untuk terbang menggunakan sepasang
sayap dibuat
daripada bulu dan rangka kayu tidak berhasil, tetapi idea Abbas Qasim Ibnu
Firnas menjadi
titik permulaan kepada industri penerbangan hingga hari ini.
Dia diiktiraf sebagai orang pertama dalam sejarah membuat percubaan
terbang. Beliau juga
dianggap pencetus teknologi penerbangan hingga terhasilnya kapal terbang
dan luncur udara
(paragliding) yang membolehkan manusia terbang di angkasa.
D unia teknologi dan inovasi
Ibnu Ismail Ibnu Al Razzaz Al Jazari  (1206 SM) adalah jurutera
mekanikal Islam
terpenting pada zaman pertengahan. Dia juga dikenali sebagai perintis
pengurusan air dan
sistem hidrolik.
Dia dikenali sebagai Al Jazari sempena nama kawasan ia dilahirkan Al Jazira,
nama tradisi
Arab untuk kawasan utara Mesopotamia (dalam dunia moden hari ini ia
terletak antara Syria
dan Iraq, lebih tepat antara Tigris dan Euphrates).
Ia berkhidmat untuk Dinasti Turki di Diyarbakir sebagai ketua jurutera,
jawatan yang
sebelum itu dipegang bapanya.
Dia mencipta aci engkol (crankshaft) dan beberapa jam mekanikal
berasaskan air dan
berat. Dia menulis mengenai 60 inovasinya dalam buku yang dinamakan ³Al-
Jami Bain Al-
Ilm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat¶at Al-Hiyal´.
Al-Jazari menggambarkan 50 alat mekanikal dalam enam kategori termasuk
jam air (satu
daripada jam ciptaannya berjaya dibina semula oleh Muzium SainsL ondon
pada 1976),
kunci kombinasi, alat membasuh tangan, mesin menaikkan paras air, pam
dua fungsi untuk
sistem pengairan, alat penimbang statik dan pelbagai lagi. Ciptaannya juga
diiktiraf sebagai
robot manusia pertama dalam sejarah
I B N U H A I T H A M &
S U M B A N G A N

*BIDANG FIZIK

Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang
gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia
dan statik. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik
menjadi satu sains baru. Banyak kajian beliau telah
mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon, Leonardo da
Vinci, dan Johannes Kepler.
KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan
memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang

ilmu. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul


buku, namun hanya sedikit yang terselamat. Di antaranya
ialah:

Maqalah fi IstikhrajSamt al-Qiblah(penyusunan kota),
Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi), Kitab fi al-
Minasit(kamus optik), Fi al-Maraya al-Muhriqah bi al-
Dawair(cermin yang membakar), Maqalah fi Daw al-
Qamar(cahaya dan gerakan langit), Zawahir al-
hasaq(gejala senja), Fi Kayfiyat al izlal, Fi al-AsarAllazi al-
Qamar, Fi ad-Dawar, Fi al-Makan, fi al-Mulumar, Fi
Misahat al-Mujassamah al- Mukafi, Fi Irtifa al-Quth,
semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi.
Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik
dan matematik, iaitu di antara ilmu yang sangat
dikuasainya, hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke
dalam bahasa-bahasa Eropah.

Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah
tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Risalah-risalah tersebut
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah
tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M.

Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang
teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut
pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik
selepasnya. Karya ini diterjemahkan olehW itelo pada tahun
1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Risner pada
tahun 1572M dengan nama  Thesaurus Opticae.
KESIMP ULAN
Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah
amat banyak. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai
seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu
pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih
relevan sehingga ke hari ini.W alau bagaimanapun sebahagian
karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat
tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau.
Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu
Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka
kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan

kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan


kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama
tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian
pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak
lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.
Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu
Haitham, dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu
Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat
disegani dan termasyhur pada zamannya. Azam beliau untuk
meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan
diri kepada Allah tidak sia-sia. Ibnu Haitham tidak pernah puas
menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir.
Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang
cendakiawan yang terkenal. Beliau bukan sekadar tokoh
ilmuwan sahaja, malahan beliau amat menitik beratkan
pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Ibnu
Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan
juga seluruh dunia Barat. Beliau telah memberikan sumbangan
besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Contohnya, teori
optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon
dan Johannes Kepler. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas
penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di
Barat. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi
beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan
mutu pembelajaran serta mendekatkan dirikepada Allah SW T
http://www.scribd.com/doc/39167966/tamadun-tokoh