BAHASA MELAYU TAHUN 3

IMBUHAN AWALAN

seterusnya

MENU
OBJEKTIF DEFINISI AKTIVITI

seterusnya

kata adjektif.Imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh : berlari . Terbahagi kepada 3 : kata nama. IMBUHAN AWALAN seterusnya MENU . menanggis. kata kerja. terkejut.

seterusnya MENU .Objektif Murid dapat membuat perbandingan antara imbuhan. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan imbuhan yang betul. Murid dapat menyatakan jenisjenis imbuhan.

AKTIVITI AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4 seterusnya MENU .

AKTIVITI 1 Bina perkataan berpandukan perkataan yang diiberi. memancing menunggang menulis berdoa MENU aktiviti seterusnya .

AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l jawapan t h g r q e a k r r t e r J A t u h i e seterusnya MENU Cari perkataan yang tersembunyi. Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t aktiviti .

4. 3. 5. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur.AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. aktiviti jawapan seterusnya MENU . Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. 2. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu. Bapa (menebas/menyiram) rumput. 1. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan.

AKTIVITI 4 Namakan aktiviti di bawah. ? ? ? ? ? MENU aktiviti .

menari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memandu aktiviti Aktiviti 4 MENU .

Aktiviti 1 MENU .Ali memancing ikan di tebing sungai.

Aktiviti 1 MENU .Rocky gemar menunggang motorsikal.

Selepas solat kita hendaklah berdoa. Aktiviti 1 MENU .

Aktiviti 1 MENU .Ramli sedang menulis.

Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t .AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l t h g r q e a k r r Aktiviti 2 t e r J A t u h i e MENU Cari perkataan yang tersembunyi.

membasuh aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memasak aktiviti Aktiviti 4 MENU .

berlari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

3. Aktiviti 3 aktiviti MENU . 4. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu. Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan. 2. Bapa (menebas/menyiram) rumput.AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. 5. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur. 1.