BAHASA MELAYU TAHUN 3

IMBUHAN AWALAN

seterusnya

MENU
OBJEKTIF DEFINISI AKTIVITI

seterusnya

Terbahagi kepada 3 : kata nama. Contoh : berlari . kata adjektif. menanggis.Imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar. IMBUHAN AWALAN seterusnya MENU . kata kerja. terkejut.

Objektif Murid dapat membuat perbandingan antara imbuhan. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan imbuhan yang betul. seterusnya MENU . Murid dapat menyatakan jenisjenis imbuhan.

AKTIVITI AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4 seterusnya MENU .

AKTIVITI 1 Bina perkataan berpandukan perkataan yang diiberi. memancing menunggang menulis berdoa MENU aktiviti seterusnya .

Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t aktiviti .AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l jawapan t h g r q e a k r r t e r J A t u h i e seterusnya MENU Cari perkataan yang tersembunyi.

Bapa (menebas/menyiram) rumput. 2. 5. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu. 4.AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan. aktiviti jawapan seterusnya MENU . 1. Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. 3.

AKTIVITI 4 Namakan aktiviti di bawah. ? ? ? ? ? MENU aktiviti .

menari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memandu aktiviti Aktiviti 4 MENU .

Ali memancing ikan di tebing sungai. Aktiviti 1 MENU .

Rocky gemar menunggang motorsikal. Aktiviti 1 MENU .

Selepas solat kita hendaklah berdoa. Aktiviti 1 MENU .

Aktiviti 1 MENU .Ramli sedang menulis.

Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t .AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l t h g r q e a k r r Aktiviti 2 t e r J A t u h i e MENU Cari perkataan yang tersembunyi.

membasuh aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memasak aktiviti Aktiviti 4 MENU .

berlari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

1. Aktiviti 3 aktiviti MENU . 4. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan.AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. 2. Bapa (menebas/menyiram) rumput. 3. 5. Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful