imbuhan awalan

BAHASA MELAYU TAHUN 3

IMBUHAN AWALAN

seterusnya

MENU
OBJEKTIF DEFINISI AKTIVITI

seterusnya

Terbahagi kepada 3 : kata nama. IMBUHAN AWALAN seterusnya MENU .Imbuhan yang ditambah pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh : berlari . terkejut. kata kerja. kata adjektif. menanggis.

Murid dapat menyatakan jenisjenis imbuhan.Objektif Murid dapat membuat perbandingan antara imbuhan. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan imbuhan yang betul. seterusnya MENU .

AKTIVITI AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 AKTIVITI 3 AKTIVITI 4 seterusnya MENU .

AKTIVITI 1 Bina perkataan berpandukan perkataan yang diiberi. memancing menunggang menulis berdoa MENU aktiviti seterusnya .

AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l jawapan t h g r q e a k r r t e r J A t u h i e seterusnya MENU Cari perkataan yang tersembunyi. Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t aktiviti .

2. 3. aktiviti jawapan seterusnya MENU . 4. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan. Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. Bapa (menebas/menyiram) rumput. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu.AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. 5. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur. 1.

? ? ? ? ? MENU aktiviti .AKTIVITI 4 Namakan aktiviti di bawah.

menari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memandu aktiviti Aktiviti 4 MENU .

Ali memancing ikan di tebing sungai. Aktiviti 1 MENU .

Rocky gemar menunggang motorsikal. Aktiviti 1 MENU .

Aktiviti 1 MENU .Selepas solat kita hendaklah berdoa.

Aktiviti 1 MENU .Ramli sedang menulis.

AKTIVITI 2 s m e m u k u l m y t e r p e n d e k b b m d t f m w w p e e b m e r a u t b r r a f h n n o u e b t c t i j u p i r u a a m e n j u a l a u y t e t r r a a l t h g r q e a k r r Aktiviti 2 t e r J A t u h i e MENU Cari perkataan yang tersembunyi. Membaca Memukul Terjatuh Terjunam Meraut Berbual Menjual Berlari Terpendek Bertau t .

membasuh aktiviti Aktiviti 4 MENU .

memasak aktiviti Aktiviti 4 MENU .

berlari aktiviti Aktiviti 4 MENU .

AKTIVITI 3 Pilih jawapan yang sesuai. 3. Aktiviti 3 aktiviti MENU . 4. Kakak ( mengemas/mencuci) bilik tidur. Abang ( menyepah/menyusun) majalah di ruang tamu. Farah (memasak/membasuh) baju di bilik air. Bapa (menebas/menyiram) rumput. 2. 1. Kita mesti (menolong/melihat) ibu bapa menjaga kebersihan. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful