Anda di halaman 1dari 12

| p  


 
 


 
 
  

|  
 


 
 
| p 
  

| !p p ! p" #
"! !"$p % 
 
 &'
| ()( * + % 
  &  '
1. AKUR KURIKULUM

Item mestilah akur dengan


objektif dan dan kandungan SP
dan HSP.
±. AKUR PELUANG

Semua pelajar berpeluang


mempelajari perkara yang sama baik
dari segi kemudahan , kelengkapan ,
tenaga pengajar dan kepakaran
dalam meyampaikan ilmu .
È. AKUR SPESIFIKASI

Ikut spesifikasi yang sesuai.


Masa dan bilangan item sesuai dengan
kebolehan pelajar. Dibuat melibatkan JSU
yang mudah, sederhana dan tinggi.
Contoh:Kalau menguji imbuhan jangan libatkan
spesifikasi yang lain seperti tanda baca, struktur ayat
dan sebagainya.
. TEPAT KONSTRUK

Istilah, ayat dan petunjuk mestilah


tepat dan dapat menjana pemikiran
pelajar mengemukakan evidens yang
releven. Item tidak mengelirukan
pelajar.
Ë. TEPAT KONTEKS

Bina item berdasarkan tajuk yang


telah dipelajari
. JELAS
Item mestilah jelas dari segi tugasan
yang diberi ,arahan
dapat difahami dan stimulus tepat
dengan kehendak item.

Contoh: Soalan penulisan


Ò. SESUAI ARAS
KESUKARAN

Menepati aras kesukaran seperti


yang dihasratkan iaitu aras
kesukaran rendah(R),
sederhana(S) dan tinggi(T).
Š. SESUAI
KEPENTINGAN

Idea ,isi kandungan atau perkara


yang dikemukakan penting
dalam pembelajaran.
V. SESUAI ADIL

Adil untuk semua calon di


bandar atau di luar bandar.
( + ( p$!
| !,! ""! "p (!-! 
 !(.(" (*( - p( !"
"
 % & 
 & ""


 


''
" %"## '
 '
"%%

" 
 '
'
"
 %" 
%" 
 
 
 '