Anda di halaman 1dari 2

Siapa Cepat Dia dapat!

Y A N G M A E A D B R R A T H I U T R U
S A G A Y A Y A I U A P N A A N N G I I
L A H L A W P N L N E G K P D A T K P N
D A R I P A D A H S R E I A A T U A M D
A H I A T T G U A A R U Y D P A K W A B
A H T A K E D W L A J A K N E P B A H H
H A N A S A A A N C P I K E K A S M E R
U U W B I T L A N U P E T P U D D L A S
K W A B H G P R S T A M P A R N O E U H
B P B J N W U E J X V A K C N E Y E Q K
K E S A K I T A N P V U G G J P Z J U K
Y T I K A S E P I Y B A K E K V C Z P S
J B Q R Q J H N P L A F T Q M U S B D L
Y O G L H C F B U G E K W E T A Z Q A H
J I K A L A U Y L P W B I I B F W Z B C
M E R E K A O A I A U A S T D Y S A T T
N U P I T A D N E K S A U I S T O A N R
R H I O C I I S C A Q K L R E W T W B W
U Q F N X O A Q M G P Z T A F E D S V Q
T A W U J U D A N A S R A B W Y S Y N D

Cuba senaraikan jawapan bagi pembayang dibawah ini dan cari jawapannya di atas. Jika
kamu dapat menjawab semua pembayang dengan tepat dan dapat mencari ke semua
jawapannya di atas, pasti kamu akan dapat mencungkil kekata misteri permainan ini!

Pembayang

1. Berikan 3 kata nama terbitan daripada perkataan ‘DAPAT’

2. Cari kata ganda bagi perkataan-perkataan ini:


i) awan- _______________
ii) bukit- _______________
iii) kusut- _______________
iv) susur- _______________
3. Cuba selesaikan 5 kata sendi ini:
i) _ _ R _ P _ _ A
ii) B _ _ I
iii) _ L _ _
iv) U _ _ U K
v) K _ _ A _ A

4.Cari 5 kata hubung

5. Cuba selesaikan 3 penanda wacana ini:


i) K _ _ _ A _ _ P _ _
ii) _ A _ _ A _
iii) _ _ T _ J _ _ N _ _

6. Senaraikan 3 kata nama terbitan daripada perkataan ‘SAKIT’

7. Cari 5 kata ganti nama

8. Cari 3 kata ganti nama tunjuk

9. Cari 3 kata adjektif jarak

10. Berikan kata seerti bagi perkataan-perkataan ini:


i) ada - _____________
ii) pelangi - _____________
iii) sepak ( menggunakan tangan ) - ______________
iv) kapal terbang - ______________
v) hadiah - ______________

AYAT MISTERI ??

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __