Anda di halaman 1dari 9

Cerita Rakyat

dan
Permainan Tradisional
Sabah
Cerita Rakyat
• cerita rakyat merupakan salah satu
budaya sesebuah masyarakat.
• Setiap kaum atau kumpulan etnik
mempunyai cerita mereka sendiri.
• Kebanyakan daripada cerita rakyat
ini telah dilupakan terutama sekali
oleh golongan muda.

• Bagi masyarakat sabah, mereka
mempunyai cerita mereka sendiri.
• Antara cerita rakyat yang biasa
diceritakan ialah:
- Ayam dan musang

- Siput dan rusa


- Satu keluarga mencari anak
- Pelanduk dan pemuda
- Kura dan monyet
- Nunuk Ragang


Nunuk Ragang
• Nunuk bermaksud pokok ara
manakala ragang bermaksud
merah.
• Pokok ara ini dikatakan berwarna
merah pada keseluruhannya.
• Di bawah pokok ara ini terdapat
seekor ayam jantan yang besar.
• Ayam jantan ini suka mengais tanah.
• Pada suatu hari, semasa mengais
tanah tiba-tiba keluar seorang
lelaki dari tanah yang dikais ayam
tersebut.
• Ayam tersebut terus mengais tanah
dan seterusnya keluar pula seorang
perempuan dari tempat yang sama.
• Kedua-dua manusia ini dijaga oleh
ayam jantan tersebut.
• Setelah mereka, berkahwin maka
tempat tersebut berkembang
menjadi penempatan hasil
perkahwinan itu.
• Tidak lama selepas itu, tempat
tersebut diserang oleh manusia
bawah tanah.
• Mereka ingin menghapuskan ayam
jantan dan penghulu kampung
tersebut.
• Setelah menetap ditempat asal
penduduk Nunuk Ragang, manusia
bawah tersebut dikenali sebagai
orang Tampias.
• Penduduk Nunuk Ragang telah
berpindah ke Ranau, sebuah
kawasan pergunungan
• Namun, mereka masih menjadi
buruan orang Tampias. Mereka
terus berpindah ke Apin-apin
• Mereka tidak dapat tinggal lama di
sana kerana masih diburu oleh
orang Tampias.
• Mereka seterusnya berpindah ke
sebuah tempat yang terdapat
banyak pokok kayu manis. Tempat
tersebut diberi nama Keningau
keranan dalam bahasa
Dusun/Kadazan, Keningau
bermaksud kayu manis.
• Orang Tampias berhenti mengejar
ayam jantan dan penghulu kerana
mereka sudah mati.

Permaianan Tradisional
Sepak Manggis:
-